Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor"— Præsentationens transcript:

1 Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor
Nyheder i SAS® 9.3 Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.

2 Nyheder i SAS® 9.3 Agenda Nyheder i SAS 9.3 – Foundation
Nyheder i SAS 9.3 – Metadata Nyheder i SAS 9.3 – SAS Business Intelligence Server Nyheder i SAS 9.3 – SAS Data Management Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

3 Alle informationer i denne præsentation kan blive ændret frem mod release-datoen.
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

4 Opgradering til SAS® 9.3 Migration Paths 9.1.3 => 9.3 9.2 => 9.3
9.3 => 9.3 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

5 Nyheder i SAS® Foundation 9.3
PLANLÆGNING INTEGRATION STRUKTURERING ANALYSE RAPPORTERING MÅLRETTET VIDEN SAS® ENTERPRISE DATA INTEGRATION SERVER SAS® Data Integration Studio SAS® Data Surveryors *) SAS Data Management Platform * ) SAS® Data Integration Studio *) SAS Data Management Platform *) SAS® Data Management Platform SAS® ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE SERVER SAS® Enterprise Guide® SAS® BI Web Services SAS® Information Map Studio SAS® OLAP Server SAS® Enterprise Guide® SAS® Add-In for Microsoft Office *) SAS® Information Delivery Portal *) SAS® BI Dashboard SAS® Web Report Studio SAS® Add-In for Microsoft Office SAS® Enterprise Guide® * ) SAS® ANALYTICS SAS® Enterprise MinerTM SAS® Forecast Server SAS® Model Manager SAS® Text Analytics SAS® FOUNDATION BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® SAS/ET SAS/IML SAS/StA SAS/OR SAS/QC SAS/GRAPH® BASE® SAS Software SAS® INTELLIGENCE STORAGE SAS® Scalable Performance Data Server SAS® Grid Manager SAS META DATA SAS BUSINESS SOLUTIONS SAS INDUSTRY SOLUTIONS Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

6 Nyheder i Base SAS® 9.3 Overblik Formål
Mere anskuelige outputs og bredere anvendelse af ODS Graphics uden for SAS/GRAPH® Overskrifter Standardoutput til HTML ODS Graphics nu en del af SAS/BASE SG Procedurer og Graphics Template Language er nu en del af SAS/BASE Stand-alone ODS Graphics Designer Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

7 Nyheder i Base SAS® 9.3 ODS Graphics SAS 9.2
ods graphics on; proc model data=sashelp.citimon; lhur = 1/(a * ip + b) + c; fit lhur; id date; run; ods graphics off; Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

8 Nyheder i Base SAS® 9.3 ODS Graphics SAS 9.3
proc model data=sashelp.citimon; lhur = 1/(a * ip + b) + c; fit lhur; id date; run; ODS Graphics vil fremover være en del af SAS/BASE Graferne vises i samme output-vindue som resultatet (html som standard) ODS Graphics er slået til som standard Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

9 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Overblik Formål
Forbedre arbejdsgangene med SAS/GRAPH, levere forbedringer i grafikken med vektorgrafik samt implementere efterspurgte forbedringer Overskrifter En række forbedringer til diverse procedurer Nye opdaterede data til PROC GMAP CMYK-support til PDF og postscript-output ODS Graphics nu en del af SAS/BASE Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

10 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Anti-aliased lines
Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

11 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Alpha transparency
Ny syntaks for color: ‘arrggbbaa’, hvor rr, gg,bb styrer rød, grøn og blå, mens aa er hex-værdier for alpha. 00 er helt transparent, mens FF er solid. F.eks. color=aFFFF5Caa; Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

12 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Filled plot markers
3 nye markers: squarefilled, diamondfilled og trianglefilled Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

13 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Bubble drilldown
proc gplot data=a; bubble y*x=size / bsize=15 vaxis=axis1 haxis=axis1 html=myhtml des="" name="&name" ; run; Nu mulighed for drilldown (linking) fra bubble charts Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

14 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Kontrol af akser i et Radar chart
axis1 order=(0 to 1 by .25) value=(height=4pct c=blue); axis2 order=(0 to 1 by .25) value=none; Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

15 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 GChart bar charts – Legend order = Descending
legend1 position=(right middle) across=1 label=(font="albany amt/bold" justify=center position=top) shape=bar(.13in,.13in) order=descending; Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

16 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Linkning i .pdf
proc gmap data=mydata map=maps.us; id state; choro state / levels=1 coutline=gray nolegend url=myhtml des='' name="&name"; run; quit; Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

17 Nyheder i SAS/GRAPH® 9.3 Grafer i DMS, Device=png
Default er den interne browser for grafoutput. Traditionelle graftyper som gplot, gchart og gmap genereres som standard med device=png. Html data tip og drilldown virker nu (på grund af browseren). Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

18 Nyheder i SAS/STAT® 9.3 Uddrag af væsentligste nyheder
New FMM procedure (experimental) for finite mixture modeling Shared frailty models in PHREG Expanded capabilities for Bayesian analysis including the addition of a RANDOM statement and multivariate priors in MCMC Production SURVEYPHREG procedure New model diagnostics in NLIN Anbefaling: Se Anders Milhøj tale om nyheder i SAS/STAT I eftermiddag kl Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

19 Nyheder i SAS/IML® 9.3 og IML Studio
Uddrag af væsentligste nyheder Nye indbyggede funktioner Opdateringer af sprog og lokalisering Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

20 Nyheder i SAS/ETS® 9.3 Uddrag af væsentligste nyheder
New procedure for fitting copula distributions New procedure for state space modeling Automatic variable selection for COUNTREG procedure Update data engines to support latest releases Additional/improved ODS Graphics plots Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

21 Nyheder i SAS/OR® 9.3 Uddrag af væsentligste nyheder Optimization
New network simplex linear programming algorithm Crossover feature for interior-point linear programming solver (experimental) Improvements to nonlinear solvers and introduction of a multi-start method for nonlinear programming Performance improvements for mixed integer programming solver Simulation Using data to drive models – empirical distributions, nonhomogeneous poisson processes Improved usability to simplify navigation of large models Support for Windows 64 and remote SAS servers Automatic input distribution fitting using JMP® for Simulation Studio Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

22 Nyheder i SAS/QC® 9.3 Uddrag af væsentligste nyheder
New procedure for multivariate process monitoring Additional distributions in PROC CAPABILITY Improved estimation methods and parametric models for recurrent events in PROC RELIABILITY ODS Graphics enhancements to provide full compatibility with ODS Graphics editor and ODS document Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

23 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
PLANLÆGNING INTEGRATION STRUKTURERING ANALYSE RAPPORTERING MÅLRETTET VIDEN SAS® ENTERPRISE DATA INTEGRATION SERVER SAS® Data Integration Studio SAS® Data Surveryors *) SAS Data Management Platform * ) SAS® Data Integration Studio *) SAS Data Management Platform *) SAS® Data Management Platform SAS® ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE SERVER SAS® Enterprise Guide® SAS® BI Web Services SAS® Information Map Studio SAS® OLAP Server SAS® Enterprise Guide® SAS® Add-In for Microsoft Office *) SAS® Information Delivery Portal *) SAS® BI Dashboard SAS® Web Report Studio SAS® Add-In for Microsoft Office SAS® Enterprise Guide® * ) SAS® ANALYTICS SAS® Enterprise MinerTM SAS® Forecast Server SAS® Model Manager SAS® Text Analytics SAS® FOUNDATION BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® SAS/ET SAS/IML SAS/StA SAS/OR SAS/QC SAS/GRAPH® BASE® SAS Software SAS® INTELLIGENCE STORAGE SAS® Scalable Performance Data Server SAS® Grid Manager SAS META DATA SAS BUSINESS SOLUTIONS SAS INDUSTRY SOLUTIONS Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

24 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Overblik Formål Gøre metadataserveren mere robust samt give bedre muligheder for promotion og drift Overskrifter Flere logmuligheder (audit på public objects) Backup uden genstart En række forbedringer til promotion Nye foldere (search, favorites og virtuelle) Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

25 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Backup #1 Ny backupfacilitet, der dagligt kører backup af metadata serveren. Kører (som default) automatisk 01:00 og skrives til backup dir. Kører i selvstændig backup thread. Styres af en scheduler process, der kører i en dedicated scheduler thread. Backups gemmes i syv dage, så det vil forøge diskpladskrav til metadata repositories og konfigurationsfiler. Server backups kan styres med PROC METAOPERATE. Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

26 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Backup #2 Fra SMC styres backups fra en Server Backup node under Metadata Manager=>Metadata Utility. Backuphistorik Defaultkonfiguration og scheduling Køre ad-hoc backups Se indhold i backups Recover metadataserveren fra valgte backups Ikke længere behov for host accounts, da rettigheder allerede eksisterer på metadataserveren. Ikke behov for at stoppe serveren og ikke behov for workspace server eller scheduling server. Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

27 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Promotion med SAS packages #1 Forbedringer i package structure, ændringer i ExportMetadata og ImportMetadata med henblik på reduktion af forbrug af memory. SAS 9.2 og SAS pkg er stadig supporteret og kan importeres i SAS 9.3. Forbedrede filtre ved export (contains, start with, equals). Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

28 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Promotion med SAS packages #2 Object paths under import kan nu styres Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

29 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Promotion med SAS packages #3 Flere object types understøttes nu ved import/export. Users User Groups Roles Access Control Templates SAS Application Servers (SAS Connect Spawner og SAS Object Spawner) Stored Process Reports Shared Dimensions Search Folders Favorite Folders Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

30 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Promotion med SAS packages #4 Sammenligning af tabeller Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

31 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Nye foldertyper #1 Ny type: Search folders (metadata) Indhold (f.eks. alle Information Maps) Ændringer (f.eks. alle ændringer den seneste uge) Simpelt workflow (f.eks. alle rapporter med keyword Review) Ansvar (f.eks. alle objekter, som bruger x er ansvarlig for) Kommer med et search API Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

32 Nyheder i SAS® 9.3 Metadata Server
Nye foldertyper #2 Ny type: Favorite folders Understøttelse af forskellige klienters behov for favorites, måske endda objekter på tværs af klienter Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

33 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
PLANLÆGNING INTEGRATION STRUKTURERING ANALYSE RAPPORTERING MÅLRETTET VIDEN SAS® ENTERPRISE DATA INTEGRATION SERVER SAS® Data Integration Studio SAS® Data Surveryors *) SAS Data Management Platform * ) SAS® Data Integration Studio *) SAS Data Management Platform *) SAS® Data Management Platform SAS® ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE SERVER SAS® Enterprise Guide® SAS® BI Web Services SAS® Information Map Studio SAS® OLAP Server SAS® Enterprise Guide® SAS® Add-In for Microsoft Office *) SAS® Information Delivery Portal *) SAS® BI Dashboard SAS® Web Report Studio SAS® Add-In for Microsoft Office SAS® Enterprise Guide® * ) SAS® ANALYTICS SAS® Enterprise MinerTM SAS® Forecast Server SAS® Model Manager SAS® Text Analytics SAS® FOUNDATION BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® SAS/ET SAS/IML SAS/StA SAS/OR SAS/QC SAS/GRAPH® BASE® SAS Software SAS® INTELLIGENCE STORAGE SAS® Scalable Performance Data Server SAS® Grid Manager SAS META DATA SAS BUSINESS SOLUTIONS SAS INDUSTRY SOLUTIONS Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

34 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
Overblik Formål Sikring af, at den nuværende funktionalitet i SAS Business Intelligence 4.3 virker med SAS 9.3, samt understøttelse af workflow Overskrifter SAS Enterprise BI Server kommer i version 4.31 SAS Workflow installeres med SAS Enterprise BI Server Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

35 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
SAS Workflow - overblik Formål Understøttelse af behov og efterspørgsel på at kunne styre arbejdsgange internt i SAS-miljøet og via integration til tredjepartssystemer Overskrifter Ny service, der kører i mid-tier Understøtter en række forskellige muligheder for arbejdsprocesser – automatiske, manuelle, compliance, kvalitetssikring, forretningsregler etc. Leveres med SAS Enterprise Business Intelligence med SAS 9.3 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

36 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
SAS Workflow – Hvad kan det hjælpe til? Stigende behov for styring af arbejdsprocesser Review og godkendelsesprocesser Styring af cases Trouble Tickets Automatisering af systemprocesser Forsikringskrav Efterforskning Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

37 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
SAS Workflow komponenter og roller System Administrator Process Designer SAS Workflow teknologikomponenter SAS Workflow Administrator SAS Workflow Studio SAS Workflow Engine SAS Middle Tier Services Integration med services SAS Workflow Administrator SAS Workflow Studio Workflow Repository Content Services SAS Workflow Engine SAS Workflow Administrator Run-Time Process Monitoring and Management SAS Workflow Studio Design Time Environment SAS Workflow Engine Execution Service Notifications Authentication Alerts Metadata Scheduling

38 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
SAS Workflow Studio Example of a process in its As-Is state. Customer requested changes to process to introduce new notifications. Customer, due to changes in business processes, required additional notifications to individuals within the organization. These notifications were needed within the process flow and users did not want to rely on copy/paste from one system into their system since they felt this was not a reliable or auditable method. Copyright © 2007, SAS Institute Inc. All rights reserved.

39 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
SAS Workflow Engine SAS Workflow Engine En service – ikke en separat server Integreret med SAS Middle Tier Services Forenkler udvikling af arbejdsgange Middle Tier Services med Workflow Web Service Notification Service Metadata Server SAS WF Engine is not another Server, rather it runs within an application container, J2EE Does not require another server to be installed. SAS WF service is installed as part of the EBI installation as of 9.2 release. SAS Workflow will be integrated more closely with more of the Middle Tier Services as enhancements to WF Studio are made. Current support for: Metadata for Users and Groups; Notification for notifications; Web Services to expose Workflows as web services; Future planned support: Alert Service to push alerts for process status changes; Content Server for version control and change management Also -- SAS WF Studio is available only with solutions that are using workflow, limits support calls and extensive usage. This control is needed until more comprehensive support is available and additional enhancements are made. These are expected in 10w23 release. SAS Workflow Service Content Server Alert Service Attachment Service Authentication Service

40 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
SAS-platformen og workflow SAS Dashboard/Portal BI Dashboard BI Indicators Application Requests Workflow Studio Launch/Instantiation Status Task List Retrieval Management Monitoring Serviced Requests Process Status Process Data Task List Process Events SAS Solutions SAS Solutions SAS Solutions SAS Solutions Mid-Tier WIP Services SCS SAS Shared Services SAS Solutions will be built upon the SAS Workflow Services. The SAS Workflow Services deliver capabilities to meet the workflow requirements gathered from various SAS Solution and product teams. SAS Solutions will be built on top of the SAS Process Platform which is delivered as part of the Mid-Tier Platform within the SAS Shared Services components. SAS Solutions can request from the SAS Process Platform services such as (examples only) Open Process Designer (separate tool currently), Launch new process instance, Check Process Status, etc… The SAS Process Platform services these requests and provides a Process Modeling environment, process status, lists of process tasks, and events related to processes such as “process_complete”, “process_started”, “process_suspended”, among others. This provides a set of common business process services that are consistent and on which different solutions can be built. This eliminates the need for Solutions to develop these capabilities each time thereby freeing their solution teams to deliver capabilities specific to their domains to meet their customers’ requirements. SAS Workflow BI Web Services SAS Servers Server Tier Metadata Workspace Third-Party RDBMS Stored Process Table OLAP Cube

41 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
Muligheder med SAS Workflow SAS Workflow Notifications Dynamic Routing Process Customization Process Rules Delegation Task Reassignment Roles/Groups Support Attachments Audit Trail SAS Workflow includes SAS Workflow Engine, Process Rules, and SAS Process Designer. SAS Workflow delivers capabilities that are consumed by SAS Solutions and Products. These capabilities include: Notifications Dynamic Routing Process Customization Process Rules Delegation Task Reassignment Roles/Groups Support Attachments Audit Trail Process Management Workflow Reporting Process Monitoring Process Management Workflow Reporting Process Monitoring SAS Enterprise BI Platform

42 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
Et eksempel på SAS Workflow-overblikket En rapportudvikler ønsker, at nye WRS-rapporter reviewes og godkendes. Reviewprocessen skal håndteres i SAS-portalen. Revieweren vil reviewe rapporten og sende videre til endelig godkendelse. Personen, der skal godkende, vil enten acceptere eller afvise rapporten. Godkendelse afslutter processen. Afvisning sender rapporten tilbage til revieweren.

43 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
Et eksempel på SAS Workflow-processen

44 Nyheder i SAS® 9.3 Business Intelligence
Et eksempel på SAS Workflow-portalen Folderoverblik for afventende rapporter Actionknapper til: Send til godkendelse Godkend rapport Afvis rapport

45 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
PLANLÆGNING INTEGRATION STRUKTURERING ANALYSE RAPPORTERING MÅLRETTET VIDEN SAS® ENTERPRISE DATA INTEGRATION SERVER SAS® Data Integration Studio SAS® Data Surveryors *) SAS Data Management Platform * ) SAS® Data Integration Studio *) SAS Data Management Platform *) SAS® Data Management Platform SAS® ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE SERVER SAS® Enterprise Guide® SAS® BI Web Services SAS® Information Map Studio SAS® OLAP Server SAS® Enterprise Guide® SAS® Add-In for Microsoft Office *) SAS® Information Delivery Portal *) SAS® BI Dashboard SAS® Web Report Studio SAS® Add-In for Microsoft Office SAS® Enterprise Guide® * ) SAS® ANALYTICS SAS® Enterprise MinerTM SAS® Forecast Server SAS® Model Manager SAS® Text Analytics SAS® FOUNDATION BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® BASE® SAS Software SAS/CONNECT® SAS/ACCESS® SAS/ET SAS/IML SAS/StA SAS/OR SAS/QC SAS/GRAPH® BASE® SAS Software SAS® INTELLIGENCE STORAGE SAS® Scalable Performance Data Server SAS® Grid Manager SAS META DATA SAS BUSINESS SOLUTIONS SAS INDUSTRY SOLUTIONS Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

46 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Overblik Formål Sikring af bedre integration med nye datakilder, understøttelse af kundeønsker og forbedringer til styring og management Overskrifter Metadata search Nye transformationer Understøttelse af versionsstyring SAS Data Management Platform 2.1 Transformation af logs til datakilder inkl. automatisk rapportering Forbedret understøttelse af makroer i SAS Code Importer Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

47 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Versionering og rollback Forbedret jobstatus og performancerapportering Forbedringer til SAS Code Importer Integreret søgning (metadata) Command line job deployment Forbedret grid submit Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

48 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Versionering og rollback #1 Integration med CVS og SubVersion API til integration med anden versioneringssoftware Versionspakker kan inkludere SAS-kode Søgninger efter metadataobjekter på tværs af versionspakker SAS OMR Pkg Files CVS Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

49 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Versionering og rollback #2 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

50 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Versionering og rollback #3 – vælg forskellige versioner Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

51 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Versionering og rollback #4 – sammenligning Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

52 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Job performance og rapportering #1 SAS DI Server-kunder Stored Process Server med performance og status SAS DI Server og SAS BI Server-kunder Historisk performance og status med drilldown (kræver OLAP) Web Report Studio-rapporter Stored Processes Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

53 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Job performance og rapportering #2 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

54 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
SAS Code Importer #1 Support af valgfri makroudvidelse Ny feature til kun at analysere flow ”Collision detection” Bedre logning og fejlsøgning Work-tabeller kan registreres som fysiske tabeller Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

55 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
SAS Code Importer #2 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

56 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Integreret metadatasøgning – som i SAS Management Console Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

57 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Standardisering af kolonnemetadata Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

58 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Ny transformation: SQL Set Operators UNION, UNION ALL, INTERSECT DBMS Optimized Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

59 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Ny transformation: Compare Tables #1 Stand-alone eller sammen med ny SCD type 1 transformation Adgang til alle midlertidige tabeller Bruger Hash eller Merge (valgfri) Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

60 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Ny transformation: Compare Tables #2 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

61 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Ny transformation: ny SCD Type 1 Ny række => insert i target Ændrede værdier => update target Ingen ændringer => ignorer række Kan generere nye surrogatnøgler Genererer load- og update-datoer Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

62 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Oracle Bulk Loader Anvender Oracle-specifikke load-teknikker Opdaterer Indexes, Contraints og Statistics Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

63 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Importering af DBMS User Defined Functions Importér og anvend i Expression Builder Understøtter standard-UDFs og Enterprise Miner UDFs Understøtter nye funktioner fra: Teradata, Oracle, DB2, ODBC etc. Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

64 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Adgang til nye kilder Sybase IQ Greenplum Aster Data Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

65 Nyheder i SAS® 9.3 Data Management
Forbedringer til Data Quality DataFlux® dfPower® udskiftes af SAS Data Management Studio og SAS Data Management Platform i 9.3 Anbefaling: Se Jens Dahl Mikkelsen tale om ”Introduktion til fremtidens data management-platform” SAL 1: 13:00 – 13:30 Copyright © 2010, SAS Institute Inc. All rights reserved.

66 Rune Lykke-Kjeldsen rune.lykke-kjeldsen@sdk.sas.com
Copyright © 2011, SAS Institute Inc. All rights reserved.


Download ppt "Rune Lykke-Kjeldsen, Business Advisor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google