Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilstede: Stig, Kirsten, Steen, Kjeld, Lisbeth, Vivi, Thomas, Tim og Erik Desuden var der besøg af Carsten R. Larsen, fra Bo-Vest Afbud: Helle 1.Sidste.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilstede: Stig, Kirsten, Steen, Kjeld, Lisbeth, Vivi, Thomas, Tim og Erik Desuden var der besøg af Carsten R. Larsen, fra Bo-Vest Afbud: Helle 1.Sidste."— Præsentationens transcript:

1 Tilstede: Stig, Kirsten, Steen, Kjeld, Lisbeth, Vivi, Thomas, Tim og Erik Desuden var der besøg af Carsten R. Larsen, fra Bo-Vest Afbud: Helle 1.Sidste mødereferat. Godkendt. 2.Spørgsmål til referatet. Ingen 3.Erindringsliste. Ingenting. Referat fra 10/1 2012, Tranevænget

2 4.Meddelelser fra Ejendomskontoret. Vi har stadig en del problemer med det varme vand. Det er primært i blokkene tæt på ejendomskontoret mod Brøndbyvestervej. Vi arbejder stenhårdt på en løsning sammen med ingeniøren. Der er blevet etableret en pumpebrønd på Br.v. 78-84 i kældergangen. Den ser ud til at fungere efter hensigten, så der ikke er vand i kælderen ved kraftigt regnvejr. Der har været en del indbrud i nogle stuelejligheder i bebyggelsen. I den forbindelse har Thomas fundet et ”låse” beslag, som kan monteres på altandør og evt. på vinduer. Prisen er ca. 700,- kr. inkl. moms & montering pr. beslag. Der var en del snak om at afdelingen skal gå ind og dække beslagene for stuelejlighederne, eller det skal være brugerbetaling. Beslutningen udsat til næste møde. Stig informerede om en mulig medarbejder, der kan ansættes i 1. omgang midlertidigt, da vedkommende har erfaring med bl.a. træfældning & beskæring. Dette falder måske meget godt i tråd med en del sygdom på ejendomskontoret pt., da en af ejendomsfunktionærerne kan være længerevarende syg. Referat fra 10/1 2012, Tranevænget

3 5.Økonomi. Da vi lige er begyndt på året, var der ikke noget. 6.Tagsagen. Det kører fortsat godt, der er aflevering på torsdag d. 12/1 2012 af blok 16 (Trv. 40-44). 7.Orientering fra bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder, kurser, etc. Vi har haft møde med John fra TV House ang. vores lokal TV. Det var meget givtigt og vi lærte en del nye ting, og fandt desuden ud af, at vi rent faktisk gør nogle ting rigtigt. Vi fik yderligere en snak om de muligheder der er i forbindelse med lokal Tv’et. Bl.a. at der er mulighed for tekst tv i forbindelse med kanalen, samt at man kan få flyttet kanalen over på den digitale sendeflade. Dvs. at man ikke skal flytte over på analogt signal for at se vores lokal tv. Prisen for de 2 ting er ca. 52.000,- kr. som er et engangsbeløb. Det koster ca. 30.000,- kr. at blive flyttet over på den digitale kanal (som betales til You See), samt 22.000,- for tekst tv(til TV House). Vi vedtog at købe begge dele, med den intention at vi fremover håber/tror at flere vil bruge lokal- tv når det kommer på den digitale kanalflade, og at man samtidigt kan se relevant info på tekst tv, og altså ikke skal nå at læse siderne på lokal-tv inden de skifter, og derefter vente 10-15 min på at siden kommer tilbage. Derudover vil vi prøve at begrænse opsætningen af papir i opgangene, da det koster både papir & ressourcer at opsætte dem. Referat fra 10/1 2012, Tranevænget

4 8.Formandens diverse Her var Carsten R. Larsen fra Bo-Vest kommet for at fortælle lidt om web modulet til aflæsning af varme, som skrevet i sidste referat. Modulet vil blive betalt over 7 år, og udgiften til varmeregnskabet bliver billigere på denne måde. Vi har samtidig bedt om at kun få 1 varmeregnskab i stedet for 2 som hidtil, da vi reelt kun er en afdeling, selvom den er bygget i 2 etaper. På denne måde skulle det dermed blive en nulløsning med hensyn til betalingen af web modulet, da vi sparer det som modulet koster, over de 7 år. Vi genfremsætter forslaget om at lukke for varmen i sommerperioden. Det viser sig nemlig ved beregninger, at man kan spare mellem 10-20 % på det samlede varmeregnskab, det kan i vores tilfælde nærme sig ca. 350.000,- kr. om året. Og vi har samtidigt med opsætningen af de nye varmecentraler nu fået mulighed for, at anlægget automatisk vil kunne åbne for varmen, hvis det i sommerperioden skulle blive for koldt. Det blev derfor vedtaget at vi afholder ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 14/2 2012 kl. 19 i Ankerhus, med de 2 punkter på dagsordenen, nemlig forslaget om indkøb af webmodul til fjernaflæsning af varme, samt lukning af varmen i sommerperioden. Der bliver afholdt fællesmøde med afd. 4 & 6 torsdag d. 9/2 2012, hvor vi bl.a. skal diskutere muligheder for fælles drift. Derfor bliver der inviteret folk med erfaring inden for dette, samt varmemestrene fra de 3 afdelinger. Stig kontakter Bo-Vest omkring dette. Indkaldelse & forplejning klarer Helle, da det er vores tur, til at sørge for forplejning. Referat fra 10/1 2012, Tranevænget

5 9.Beboerhenvendelser. Offentliggøres ikke. 10.Nyt fra miljøudvalg. Erik vil gerne have, at man inden for nær fremtid vil indhente tilbud på etablering af p- pladser foran Trv. 1-3, 5-7 samt 9-11, da han mener, det efterhånden kniber med p-pladser her i bebyggelsen. 11.Nyt fra antenneudvalg. Intet. 12.Tranens lokal-tv og hjemmesiden. Se pkt. 7 Referat fra 10/1 2012, Tranevænget

6 13.Eventuelt. Lisbeth er blevet kontaktet af flere beboere, som er meget utrygge ved klientellet, der står ved købmanden og drikker. Et af problemerne er den ”naturlige væske” der skal afleveres efter indtagelse af anden væske. Det foregår til dels i kælderhalsen, hvor den bruges af både kvinder & mænd til dette formål. Dette er fuldstændigt uacceptabelt, men det er til gengæld også et problem vi har haft oppe før, uden at finde en brugbar løsning. Vi prøver endnu engang at kontakt både nærpolitiet & kommunen for at finde løsninger på dette. Referent Erik Referat fra 10/1 2012, Tranevænget


Download ppt "Tilstede: Stig, Kirsten, Steen, Kjeld, Lisbeth, Vivi, Thomas, Tim og Erik Desuden var der besøg af Carsten R. Larsen, fra Bo-Vest Afbud: Helle 1.Sidste."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google