Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DMCG – Den ideelle databasekonstruktion? Michael Borre Formand DMCG.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DMCG – Den ideelle databasekonstruktion? Michael Borre Formand DMCG.dk."— Præsentationens transcript:

1 DMCG – Den ideelle databasekonstruktion? Michael Borre Formand DMCG.dk

2 Dansk kræftbehandling

3 1999

4 Dansk kræftbehandling 1999

5 DMCG Kræftplan II Kræftplan II blev udsendt juni 2005 Formålet med kræftplan II er, at sikre indsatsen gennem hele kræftforløbet samt at bringe kræftbehandlingen op på et højere niveau

6 DMCG Kræftplan II Kræftplan II blev udsendt juni 2005 Formålet med kræftplan II er, at sikre indsatsen gennem hele kræftforløbet samt at bringe kræftbehandlingen op på et højere niveau DMCG

7

8

9 En DMCG’s overordnede formål er at: • Udvikle og indsamle viden • Omsætte denne viden til resultater, der kan anvendes i klinisk praksis til gavn for patienter

10 Kliniske retningslinjer De 11 KOF opgaver: 1 Kliniske retningslinier 2 Kliniske databaser 3 Biobanker og Laboratorieforskning 4 Overvågning og tidlig varsling 5 Vidensopsamling og spredning 6 Videnskabelige kliniske protokoller 7 Internationale kontakter og samarbejde 8 Kvalitetsprojekter 9 Forskning inden for metode, statistik, IT mm 10 Uddannelsesopgaver 11 Intersektorial forskning

11 Kræft pakkeforløbsbeskrivelser

12 (Lokale) Kliniske forskningsdatabaser

13 Videnssamling?

14 Viden?

15 Indsatsmonitorerings betydning?

16 Indsatsmonitorering - helt afgørende

17 Kliniske kvalitets- databaser

18 Kvalitetsindikatorer

19 Data-Indikatoropfyldelse Indikator Standar dkomplethed201220112010 Indikator 1: Andel af radikalt prostatektomerede (RP) patienter, der er opereret med nervesparende teknik. Standard >50% for patienter med lavrisiko sygdom (cT1c -cT2a tumorer og PSA=10, Gleason score≤6) Mindst 50% -69 (54-81)61 (51-70)58 (48-67) Indikator 2 : Standard: <10 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter med behov for blodtransfusion Max 10% 100.00 (0-1)0 (0-0) Indikator 3a: Standard: <25 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med positiv kirurgisk margen¹ Max 25% 100.014 (10-18)17 (14-20)16 (13-19) Indikator 3a: Standard: <25 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT2) patienter med positiv kirurgisk margen uanset diagnosetidspunkt Max 25% 100.016 (13-19)16 (14-19)16 (13-19) Indikator 3b: Standard: <40 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med positiv kirurgisk margen¹ Max 40% 100.031 (24-39)32 (27-39)34 (28-41) Indikator 3b: Standard: <40 %. Andel af radikalt prostatektomerede (pT3) patienter med positiv kirurgisk margen uanset diagnosetidspunkt Max 40% 100.031 (25-37)35 (30-41) Indikator 5: Standard: <0,5 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter, som dør indenfor 30 dage efter operation uanset diagnosetidspunktet Max 0,5% 100.00 (0-0) Indikator 6: Standard: <5 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter med operation for urethral/ anastomose striktur inden for 1 år efter prostatektomi Max 5% 100.03 (1-4)3 (2-4)5 (4-7) Indikator 6: Standard: <5 %. Andel af radikalt prostatektomerede patienter med operation for urethral/ anastomose striktur inden for 1 år efter prostatektomi, uanset diagnosetidspunkt. Max 5% 100.02 (1-3)3 (2-4)4 (3-6) Kvalitetsindikatorer

20 Kliniske forskningsdatabaser

21 RKKP - Regionernes kliniske kvalitetsprogram RKKP har bl.a. forenet databasernes kvalitets- og forskningsdel

22 Standardiseret platform(skabelon) Online* registrering Få håndregistrerede variable Kodebog Den ideelle databasekonstruktion

23

24

25 Baseret på eksisterende sundhedsregistre Dobbelt kodning Den ideelle databasekonstruktion

26 Registreringen skal prioriteres Mulig/overskuelig • Ressourcer • Tilgængelig • Enkel • Klinisk værdi (EPJ)

27 Den ideelle databasekonstruktion Registreringen skal prioriteres Mulig/overskuelig • Ressourcer • Tilgængelig • Enkel • Klinisk værdi (EPJ)

28 Den ideelle databasekonstruktion

29 Overvågning/forskning – fx Monitorering af kræftpakkeforløb o Hvor hurtigt behandles hvem for hvad?

30 Den ideelle databasekonstruktion Overvågning/forskning – fx Monitorering af opfølgning på kræftområdet o Hvem følges – af hvem og for hvad? o Hvem har effekt og hvor længe?

31 Den ideelle databasekonstruktion Overvågning/forskning – fx Monitorering af ny dyr medicinsk behandling o Hvem behandles – af hvem og for hvad? o Hvem har effekt og hvor længe? o Præparatsekvens og evt. kombination?

32 Nordisk databasesamarbejde Den ideelle databasekonstruktion NordCan ANCR – Association of Nordic Cancer Registries INCA

33 Kompetencecentre Tæt kontakt mellem klinikere og kompetencecenter

34 Kompetencecentre Tæt kontakt mellem klinikere og kompetencecenter Afrapportering månedligt/kvartalsvist Data – viden bliver anvendt

35 Vidensformidling

36 Unikke persondata Et fantastisk videns-skab

37 Tak for ro og orden


Download ppt "DMCG – Den ideelle databasekonstruktion? Michael Borre Formand DMCG.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google