Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Ungdom, stemmerettsalder og politisk deltakelse Oppstartskonferanse: Nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Thon Hotel Triaden Lørenskog kommune 20. april.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Ungdom, stemmerettsalder og politisk deltakelse Oppstartskonferanse: Nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Thon Hotel Triaden Lørenskog kommune 20. april."— Præsentationens transcript:

1 1 Ungdom, stemmerettsalder og politisk deltakelse Oppstartskonferanse: Nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Thon Hotel Triaden Lørenskog kommune 20. april 2010 Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

2 Formål  At forberede, styrke og kvalificere diskussionen om nedsatt stemmerettsalder Dagsorden:  Hvorfor udvidelse af stemmeretten?  Nedsatt stemmerettsalder i andre europæiske lande  Argumenterne for – og imod  Ungdom og politisk ”modenhed” – eksempler fra forskningen  Erfaringerne fra Tyskland og Østrig  Det danske prøvevalg for 16-17 årige i 2009  Udfordringerne for kommunerne Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU2

3 3 Hvorfor udvidelse af stemmeretten? Demokratisering og demokratisk dannelse  Udbredelsen af demokratiske rettigheder (lighedsprincippet)  Viden, dannelse, myndighed Indflydelse  Repræsentation af politiske interesser  Påvirke beslutninger Legitimiteten og kvaliteten af politiske beslutninger  Flere høres og inddrages Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

4 Nedsat stemmeretsalder i Europa Østrig16-17-årige kan stemme ved alle valg: lokal-, regional-, national- og Europaparlamentsvalg TysklandSyv af 16 delstater har 16-års valgret til kommunal- og regionalvalg SchweizDelstaten Glarus har 16-års valgret til kommunal- og regionalvalg. Flere andre delstater overvejer. NorgeForsøg med stemmeret til lokalvalgene 2011 for unge på 16 og 17 år. EnglandDrøftelser af 16-års valgret i forbindelse med Constitutional Renewal Bill i 2009. IrlandDen Irske regering vil senest i 2012 nedsætte valgretsalderen ved lokale valg til 16-år. FinlandFinland afholdt i forbindelse med Rigsdagsvalget i 2007 et prøvevalg for de 16-17-årige. Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU4

5 Argumenterforimod Politisk ”modenhed” Politisk videnViden følger med rettighederne. Ikke noget gyldigt kriterium De ved mindre om politik, og flertallet af de unge føler selv, at de ikke ved tilstrækkeligt om politik SkoleerfaringHøjere uddannelsesniveau end tidligere generationer: Undervisningspligt til 9. klasse. Skoleerfaring er ikke nok Politisk interesseInteressen følger med rettighederne De unge interesserer sig ikke for politik – især ikke lokalpolitik PåvirkeligeTvivlsomt, og det er vel heller ikke noget demokratisk holdbart argument Unge mennesker er mere påvirkelige, og har derfor mere ekstreme politiske synspunkter Biologi16-17 årige er ikke mentalt færdigudviklede (prefrontal cortex) 5 Se f.eks. Chan, Tak Wing & Matthew Clayton (2006). Should the Voting Age be Lowered to Sixteen? Normative and Empirical Considerations, Political Studies, Vol. 54, pp. 533–558 Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

6 6 Argumenterforimod Konsistens i aldersgrænser MyndighedsalderI Tyskland hedder det stemmeret for ”mindreårige”. Stemmeretsalderen har ligget over myndighedsalderen Problem, at der ikke er overensstemmelse (konsistens) mellem valgretsalder og myndighedsalder på 18 år Andre aldersgrænserKriminel lavalder 15 år, seksuel lavalder 15 år, jagttegn 15 år, må købe alkohol 16 år, traktorkørekort, knallertkørekort Kørekort til bil, fyrværkeri, adgang til udskænkningssteder, gå i solarium 18 år Alle har undervisningspligt til 9. klasse, hvor de fleste er 16 år. Skolen uddanner til ”demokratiske medborgere” Men, hvis stemmerettsalderen skal sænkes – findes der så en meningsfuld nedre grænse?

7 Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU7 Argumenterforimod Bidrag til samfunnet SkatUnge betaler også skat: ”No taxation without representation” ArbejdsmarkedetUnge vigtig ressource på arbejdsmarkedet - også selvom de fleste kun har deltidsjobs Unge under 18 skal have tilladelse af deres forældre Det civile samfunnUnge er aktive i foreningslivet og får også vigtige demokratiske erfaringer herfra Det er primært pga. aktiviteterne - ikke det politiske indhold Modtagere og brugere af offentlige ydelser Skoler, offentlig transport, social sikring, boligforhold mm.

8 Alder og politisk ”modenhed” - Hvad viser forskningen?  Unges (16-17årige og 18-20 årige) politiske interesse er lavere end de ældre aldersgrupper  Unge har mindre viden om politiske fakta  Unge er mindre holdningskonsistente  Unge har en lavere grad af partiidentifikation Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU8 Se f.eks. Tak Wing Chan & Matthew Clayton (2006). Should the Voting Age be Lowered to Sixteen? Normative and Empirical Considerations, Political Studies, Vol. 54, pp. 533–558

9 9 Alder og politisk interesse Andel politisk interesserede pct. Klaus Levinsen & Carsten Strømbæk Pedersen (2006). Unge og kommunalpolitik – engagement og politisk viden. Politica, 38, nr. 1, pp 57-77. Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

10 10 Alder og deltagelse i lokalpolitiske aktiviteter Klaus Levinsen & Carsten Strømbæk Pedersen (2006). Unge og kommunalpolitik – engagement og politisk viden. Politica, 38, nr. 1, pp 57-77. Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

11 Erfaringerne fra Tyskland og Østrig Tyskland (5 delstater, 1996-):  Unge 16-17 årige har en højere stemmeprocent end de 18-20 årige. Aktiveringseffekt?  Diskussioner om at sænke stemmeretsalderen til Forbundsdags-valget Østrig (2007):  ”16-årige er politisk interesserede og stemmer i næsten lige så høj grad som den øvrige vælgergruppe”  ”De unge bliver mere kritiske og reflekterede, når de får lov til at stemme tidligere” (iflg. Steve Schwarzer, SORA, Institute for Social Research and Analysis)  Cirka 73 procent af de 16-18-årige stemte ved valget i 2008 mod 78 procent for resten af vælgergruppen.  Stærk satsning på skolernes rolle! Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU11

12 Fortsat diskussion om stemmeretsalderen i Tyskland ”Wahlrecht ab null”  „Der Münchner Jurist und Sozialwissenschaftler Kurt-Peter Merk meint, dass die Eltern am ehesten im Interesse ihrer Kinder handeln würden. Merk gehört zu den aktivsten Kämpfern für ein Wahlrecht von Geburt an“  "Es geht darum, die Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung zu beenden (…) „Das im Grundgesetz festgelegte Wahlalter von 18 Jahren verstoße gegen die Menschenwürde und das allgemeine Wahlrecht“.  http://www.ard.de/zukunft/kinder-sind-zukunft/kinder-sind-hellwach/wahlrecht-ab- null/-/id=520626/nid=520626/did=576342/dv32nf/index.html http://www.ard.de/zukunft/kinder-sind-zukunft/kinder-sind-hellwach/wahlrecht-ab- null/-/id=520626/nid=520626/did=576342/dv32nf/index.html Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU12

13 Prøvevalget for unge 16-17 årige i Danmark 2009  Initiativtagere: Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med Kommunernes Landsforening  31 kommuner ud af 98 deltog i prøvevalget (15 borgerlige borgmestre, 15 Soc.dem, 1 lokalliste) Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU13  25 kommuner brugte elektronisk afstemning (sms eller internet)  5 kommuner havde et traditionelt fremmødevalg.  1 kommune, Århus, brugte elektroniske stemmebokse

14 Prøvevalget for unge 16-17 årige i Danmark 2009 Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU14  Mange forskellige projekter, aktiviteter og aktører  Forskellige måder at afvikle valget på  Generelt stort kommunalt engagement  DUF og Syddansk Universitet bearbejder resultaterne fra prøvevalget. http://www.duf.dk/forside/maerke sager/valgret_til_16_aarige/proe vevalg_2009/

15 Prøvevalget for 16-17 årige i Danmark 2009 Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU15 PartiPrøvevalgetKommunalvalget Socialdemokraterne22,330,7 Radikale Venstre5,93,7 Konservativt Folkeparti8,711,0 SF24,714,5 Liberal Alliance0,70,3 Dansk Folkeparti5,98,1 Venstre16,724,8 Enhedslisten4,72,3 Lokale lister / Andre7,14,6 Blanke / Ugyldige3,4 Stemmeprocent:20,265,8 http://www.duf.dk/forside/maerkesager/valgret_til_16_aarige/proevevalg_2009/

16 Hvad har indflydelse på unges politiske deltagelse? Politisk deltagelse ForældreVenner Skole og uddannelse Nærmiljø og lokalsamfund Medieforbrug Politiske sager / indhold Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU16

17 Udfordringer for kommunerne Familie og nærmiljø  Mors og fars interesse og deltagelse  Unge som ikke bor hjemme (kollegier mv.)  Aktiviteter i nærmiljø og lokalsamfunn  Foreningslivet Skoler og uddannelsesinstitutioner  Hensyn til sociale og kulturelle forskelle  Elevernes politiske viden og kompetencer (samfunnsfag) Lokale og nasjonale medier  Inddrage flere forskellige medier  Tilpasse indhold og form? 17Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

18 18 Tendenser i unges politiske engagement? Politiske foreninger politiske kampagner? Græsrodsbevægelser græsrodsaktivisme? Foreningsforankring foreningstilbud? Pligt lyst? Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU

19 16 års valgret: Forventelige konsekvenser  Den samlede stemmeprocent vil falde  Stemmeprocenten for de unge 16-18 vil være højere end for de 18-20 årige. - Vil der komme en generationseffekt?  Skolerne vil blive mere opmærksomme på at forberede eleverne på deres demokratiske rettigheder (og pligter?)  Partier og politikere ”tilpasser” sig udvidelsen af vælgerkorpset?  Sænkelse af stemmeretten i andre politiske sammenhænge f.eks. i foreningslivet  Unge bliver mere opmærksomme og engagerede i forhold til andre demokratiske arenaer Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU19

20 Referencer og litteratur til inspiration Bhatti, Yosef & Kasper M. Hansen (2010) Turnout and mobilization of first-time-voters ECPR Conference paper. (Unpublished ) Chan, Tak Wing & Matthew Clayton (2006). Should the Voting Age be Lowered to Sixteen? Normative and Empirical Considerations, Political Studies, Vol. 54, pp. 533–558 Cowley, Philip and David Denver (2004) 'Votes at 16? The Case Against,' Representation 41(1): 57-62. Flanagan, Constance, Peter Levine & Richard Settersten (????). Civic Engagement and the Changing Transition to Adulthood, CIRCLE, Jonathan M. Tisch College of Citizenship and Public Service, Tufts University. Folkes, Alex (2004) 'The Case for Votes at 16,' Representation 41(1): 52-6. Hauser, Benedikt (????). Kommunales Wahlrecht ab 16, Kommunalpolitik, nr. 8. Konrad Adenauer Stiftung. Hyde, Martin (2001) Democracy Education and the Canadian Voting Age. PhD dissertation: University of British Columbia. Levinsen, Klaus & Carsten Strømbæk Pedersen (2006). Unge og kommunalpolitik – engagement og politisk viden. Politica, 38, nr. 1, pp 57-77. Levinsen, Klaus & Nanna Muusmann (red.) (2008). Unge stemmer: Nyt engagement i demokrati og samfund? Odense: Syddansk Universitetsforlag og Ungdomsringen. Plutzer, E. (2002). Becoming a Habitual voter: Inertia, essources, and Growth in Young Adulthood, American Political Science Review, 96 (1), 41-56. Reeves, Richard & Thishani Nadesan (2010), The New Frontier. Votes at 16. London: Demos. Svensson, Palle (1978). De unges valgret. Om baggrunden for og argumenter omkring nedsættelsen af valgretsalderen til 18 år. Aarhus: Forlaget politica. Klaus Levinsen - Institut for Statskundskab - SDU20


Download ppt "1 Ungdom, stemmerettsalder og politisk deltakelse Oppstartskonferanse: Nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Thon Hotel Triaden Lørenskog kommune 20. april."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google