Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda for indlæg. •Effektiv oppumpning af råvand –Typiske udfordringer –Frekvensomformer drift •Udpumpning –Udfordringer mht. driftssikkerhed og driftsøkonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda for indlæg. •Effektiv oppumpning af råvand –Typiske udfordringer –Frekvensomformer drift •Udpumpning –Udfordringer mht. driftssikkerhed og driftsøkonomi."— Præsentationens transcript:

1 Agenda for indlæg. •Effektiv oppumpning af råvand –Typiske udfordringer –Frekvensomformer drift •Udpumpning –Udfordringer mht. driftssikkerhed og driftsøkonomi. –Nye muligheder •GRM, overvågning af vandværker

2 SP pumpen Effektiv oppumpning af råvand •Her en kort gennemgang af de typiske fejl der kan gør oppumpningen uøkonomisk, herunder også en berøring af frekvensomformer drift på dykpumper.

3 18% dårligere virkningsgrad medfører over 10 år et mere forbrug af el på 31.600 kWh. når der pumpes 150.000 m3/år Mangelfuld/forkert dimensionering

4 Dykpumper - udfordringer  Gamle pumper, der bliver ved og ved - For store, for stor afsænkning - Drosling  Tilstopning af pumper  Drosling/afspærring af pumpe  Dimension af stigerør

5 Driftsomkostningerne er den store omkostning •En høj virkningsgrad er vigtigere end købsprisen Eksempel: En SP17-4 der pumper 16 m³/h Løftehøjde: 40 m Drifttid: 14 h/dagen, 15 år Energiforbrug på 15 år = 256.000 kWh. En pumpe med 10% dårligere virkningsgrad vil bruge 281.600 kWh •Høj pumpevirkningsgrad giver lavere energiforbrug. Lave driftsomkostninger

6 SP med frekvensomformerdrift Tommelfingerregler •Pumpe må max. være 12 år gammel fra produktionsdatoen •Minimum drift på 30 Hz. •Minimum flow på 25 % af nominel pumpe flow. (SP30 = min. flow 7,5 m3/h.) •Husk at forbinde frekvensomformeren efter forskrifterne, god jord mm. •Husk filter på frekvensomformer. •Max. rampetid 3 sek. op til 30 Hz, derefter valgfri. •Tilrådelig reduktion af ydelse ned til 50 % af nominel ydelse på pumpe pga. energiforbrug •Reglerne er kun gældene for pumper monteret i DK i boringer - ikke brønde.

7 dU/dt filters and Sine wave filters Output filter RFI filter CUE

8 Hvad er output filteres funktion Før filter •For at beskytte motoren mod over spænding og forhøjet motor temperatur. •For at reducere den støj, der bilver indført i motorvindingerne, som skyldes manglende sinusformet spænding fra frekvensomformeren. Efter filter

9 Effektiv og driftssikker udpumpning •Her en kort gennemgang af de typiske udfordringer udpumpningen uøkonomisk, og et bud på hvordan udpumpningen gøres effektiv.

10 Udfordringer Driftssikkerhed: •Måske kun en frekvensomformer i styringen •Gammel styring som ikke længere kan serviceres fx Delta M6 eller VLA31 •Ikke standard styring, med mangelfuld dokumentation. Måske lavet lokal af ”ekspert” •Afhængighed af for få pumper. Økonomi: •Ældre slidte pumper (Mere end 15 år) •Ældre styring, eller efter gammeldags principper •Forkert dimensionerede pumper, typisk for store.

11 Driftsøkonomi Intelligent energibesparende styring •God til at stoppe sidste pumpe hvis muligt •Sørger for optimal valg af pumpeantal •Kan køre med natsænkning, eller proportional tryks styring Pumper med mindst mulig energiforbrug •Grundfos har den gule føre trøje på, andre kopier os •Verdens nyheden der kan reducere energiforbruget yderligt

12 Driftsøkonomi Intelligent energibesparende styring •God til at stoppe sidste pumpe hvis muligt •Sørger for optimal valg af pumpeantal •Kan køre med natsænkning, eller proportional tryks styring Pumper med mindst mulig energiforbrug •Grundfos har den gule føre trøje på, andre kopier os •Verdens nyheden der kan reducere energiforbruget yderligt

13 ENERGIOPTIMERING For at vide nøjagtigt, i hvilket punkt det er bedre at køre med to frem for én pumpe, er det nødvendigt at kende pumpens kurvedata. - Og det er præcis, hvad CU 352 gør. Pumpekurvedataene indlæses i styringen fra fabrikken. Dette giver de bedste muligheder for energioptimering. Driftspunkt Med én pumpe: 62 %! Med to pumper: 50 %! H Q ETA

14 Driftsøkonomi Intelligent energibesparende styring •God til at stoppe sidste pumpe hvis muligt •Sørger for optimal valg af pumpeantal •Kan køre med natsænkning, eller proportional tryks styring Pumper med mindst mulig energiforbrug •Grundfos har den gule føre trøje på, andre kopier os •Verdens nyheden der kan reducere energiforbruget yderligt

15 PROPORTIONALTRYK  Kompenserer automatisk for friktionstab  Sænker trykket til det til enhver tid krævede  Mindsker udsivning af vand  Reducerer vedligeholdelsesom- kostninger for rør  Mindsker energiforbruget  Reducerer antal rørsprængninger Proportionaltryk Konstant tryk

16 Permanent magnet motor 16 Ny motor med meget høj virkningsgrad Til og med 2,2 kW

17 Energibesparelsen, hvor meget ? Anlæg med 3 x CRIE10-3 og MPC E styring Energibesparelse i forhold til “normal anlæg” = ca. 10% Ydelse ca. 40 m3/h ved 30 mVs Anlæg med 3 x CRIE5-5 og MPC E styring Energibesparelse i forhold til “normal anlæg” = ca. 15% Ydelse 25 m3/h ved 30 mVs

18 Energisammenligning Ejer omkostninger ved 15 års drift: Anlæg 1: 33.800 x 15 = 507.000 kWh Anlæg 2: 24.800 x 15 = 372.000 kWh (Forskel 135.000 kWh) Anlæg 3:22.320 x 15 = 334.800 kWh (Forskel 172.200 kWh) Hvad betyder indkøbsprisen så? AnlægstypeTryk mVs Energiforbrug pr. m3 Energiforbrug i kWh ved udpumpning af 100.000 m3 1. Alternativ anlæg400,33833.800 2. Grundfos MPC400,24824.800 3. Grundfos MPC med PM motor 400,22322.320

19 Kan det betale sig •Er pumperne gule eller blå, så er det gamle typer hvor nye er betydelig billigere at køre med. •Har vandværket hydrofor, så er der gode argumenter for at få den erstattet af et omdr. reguleret anlæg. •Er styringen ældre, feks. Delta M6 eller VLA31, så er der gode argumenter for at få stiftet disse. •20-30% energibesparelse på anlæg, som er over 15 år gamle. Afprøvet mange gange ved udskiftning af CR30 og CR16 pumper. •I visse tilfælde, har vi set besparelser op til 40-50%, dette hvor pumperne er slidte og/eller for store. •Vi kommer gerne ud og besøger jer, efterfølgende får I et bud på mulighederne for energibesparelse. •Generel fokus på driftsøkonomi.

20 Automatisk log og trend af alle vigtige datapunkter. Dokumentér systemets ydelse og tjek af om tilstanden er normal.

21 Trykforøgere – Hydro MPC / Multi E Alarm Eksempler •Tørløb. •Lavt tryk. •Problemer med strømforsyning. •Lækage. Fordele •Justér set-point fra kontoret. •Følg med i behovet og vær sikker på at anlæget er korrekt dimensioneret. •Følg den specifikke energi forbrug for anlæget Online adgang til aktuelle data for •Tryk. •Energiforbrug. •Driftstid for alle pumper. •Total energiforbrug for anlægget

22 Borings applikationer – baseret på MP204 Alarm Eksempler •Tørløb. •Høj motor temperatur. •Forsynings problemer. •Pumpe nedbrud. •Lavt tryk. Fordele ved overvågning •Remote start, stop og reset af pumpen. •Følg kostpris pr m3 og opdag* : •Aflejringer i stigerør. •Lækage i stigerør. •Ændringer i det leverede tryk. •Forringet pumpe effektivitet. (Slid, aflejringer). *flowmeter skal være installeret Online adgang til aktuelle data for •Motor Temperatur. •Antal starter. •Strømforsyning.

23 På vandværket – overvågning af pumper, styringer, kontakter mm. Alarm eksempler •Lavt tank niveau. •Lavt tryk. •Vand på gulvet. •Strømafbrud. •Indbrud i styreskab, pumpehus, brønd. •Generelle alarmkontakter fra div. styringer. Fordele ved overvågning •Følg døgnprofiler for vandværket og opdag lækage / abnormaldrift. •Følg den specifikke energi for hele vandværket og dokumenter forbedringstiltag / afslør potentiale for forbedring. •Automatisk logging og rapportering af udpumpet mængde, energiforbrug, driftstimer etc. Online adgang til real-time data •Flow. •Tryk. •Strømforsyning. •Energiforbrug. Boringer •Grundfos GRM overvågning kan også overvåge boringer mht: energiforbrug, driftstimer, antal start/stop, pejling af boring mm.

24

25 Husk ! Stil krav •Fokuser på kvaliteten •Fokuser på energiforbruget –Lad pumpeproducenten oplyse energiforbrug i fx. 5 drifts punkter –Sammenlign dette, og hold producenten op på det ! Det er jer der skal betale driftsudgifterne de næste mange år 10 % vedligehold 5 % indkøb 85 % energiforbrug


Download ppt "Agenda for indlæg. •Effektiv oppumpning af råvand –Typiske udfordringer –Frekvensomformer drift •Udpumpning –Udfordringer mht. driftssikkerhed og driftsøkonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google