Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NYE VEJE: UDVIKLING AF FORSKERTALENT PÅ HEALTH SEMINAR på AU HEALTH, D. 11. APRIL 2012 Dilemmaer i arbejdet med talenter – en kommentar fra idrætsverdenen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NYE VEJE: UDVIKLING AF FORSKERTALENT PÅ HEALTH SEMINAR på AU HEALTH, D. 11. APRIL 2012 Dilemmaer i arbejdet med talenter – en kommentar fra idrætsverdenen."— Præsentationens transcript:

1 NYE VEJE: UDVIKLING AF FORSKERTALENT PÅ HEALTH SEMINAR på AU HEALTH, D. 11. APRIL 2012 Dilemmaer i arbejdet med talenter – en kommentar fra idrætsverdenen Mette Krogh Christensen, lektor, ph.d. Leder af forskningsgruppen Talentudvikling og ekspertise i sport Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, mkchristensen@health.sdu.dkmkchristensen@health.sdu.dk

2 Talentarbejdet i AGF (U13-15) Kilder: http://www.agf-talentfodbold.dk/forside.htm og http://www.e-pages.dk/aarhuselite/313/ d. 3/4 2012http://www.agf-talentfodbold.dk/forside.htmhttp://www.e-pages.dk/aarhuselite/313/ 12. april 2012 Mette Krogh Christensen2 70 klubber (+4000 spillere) 1000 spillere216 spillere156 spillere66 spillere Rekruttering af 9-12 spillere til AGF

3 Talentudvikling er en proces Mette Krogh Christensen Person Miljø 12. april 2012 3

4 Dilemmaer i talentarbejdet Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen4

5 Felt: Sport vs. Forskeruddannelse Et felt er et struktureret socialt rum, hvor positioner indenfor feltet uddeler symbolske gevinster og værdier. Kampe mellem positionerne er drivkraften i et felts udvikling. Et felt er:  ”…et spillerum med sin egen logik”, og  ”…udstyret med sine egne særlige indsatser, sine egne særlige regler, og hvor der skabes og investeres en samlet specifik kultur eller kompetence…” (Bourdieu, 1997, p. 181) 12. april 2012 Mette Krogh Christensen5

6 Forskelle De to miljøer refererer til to forskellige overordnede sociale felter, som divergerer m.h.t. dominerende logikker (tab/vind/ranking hhv. bestået/ikke-bestået) Ph.d.-vejlederen følger den studerende i 3-5 år, mens en træner kan skiftes ud ret pludseligt. Den akademiske talentudvikling finder sted i 20-35 års alderen, mens et sportstalent udvikles allerede fra 13-15 års alderen. At blive forsker er (i mine øjne) en langt mere kompleks virksomhed end at blive eliteatlet. 12. april 2012 Mette Krogh Christensen6 Felt: Sport vs. Forskeruddannelse

7 Forskelle De to miljøer refererer til to forskellige overordnede sociale felter, som divergerer m.h.t. dominerende logikker (tab/vind/ranking hhv. bestået/ikke-bestået) Ph.d.-vejlederen følger den studerende i 3-5 år, mens en træner kan skiftes ud ret pludseligt. Den akademiske talentudvikling finder sted i 20-35 års alderen, mens et sportstalent udvikles allerede fra 13-15 års alderen. At blive forsker er (i mine øjne) en langt mere kompleks virksomhed end at blive eliteatlet. Ligheder Eliteatlet og ph.d.-studerende er “high-performers”. Både elitetrænere og ph.d.-vejledere er specialiserede og professionelle talentudviklere. Begge felter: 1.arbejder specifikt med rekruttering, selektionssystemer, politikker, strategier og praksisser for talentudvikling. 2.kræver at både talentet og talentudvikleren investerer 10 års specialisering for at opnå ekspertise inden for deres domæne. 3.er meget kompetitive professioner, hvor kun en forsvindende andel af talentmassen har succes med at opnå en prestigefuld position. 12. april 2012 Mette Krogh Christensen7 Felt: Sport vs. Forskeruddannelse

8 Dilemmaer i talentarbejdet Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen8

9 Talent: Arv, miljø eller træning? Mette Krogh Christensen Psykologi Antropo- metri Fysiologi Kultur/ miljø Kultur/ miljø Motorik 12. april 2012 9

10 En bred definition af talent ”a set of characteristics, competencies and skills developed based on innate potential and multiyear practice, competition and interactions with the environment” (Henriksen, 2010, p. 27) Mette Krogh Christensen 12. april 2012 10

11 Kan f.eks. personlighed forudsige succes i sport?  Kriterier for personlighed  Stabilitet over tid og på tværs af situationer  Særpræg og egenartet i forhold til andre personer  Forskning i personlighed og succes i sport: ingen konsistente fund  Alternative veje: personlighedsvariabler (som delvist kan læres!)  Perfektionisme, coping-strategier, mental toughness…  Svar på spørgsmålet: Nej  ”Triumph of hope over experience!” (fx Morris, Journal of Sports Sciences, 2000; Vaeyens et al. Journal of Sports Sciences, 2009) 12. april 2012 Mette Krogh Christensen11

12 Talent Succes Mette Krogh Christensen Myte om talent: En årsag til succes. Problem: En årsag, der kun er evident i selve succesen. Analytisk fejl af første grad: De afhængige og de uafhængige variable kan ikke måles eller på andre måder konstateres at være separate. (Inge Kryger Pedersen, Dansk Sociologi,1999) 12. april 2012 12

13 Andre definitioner af talent…  “Talent is a social construction. It is a label of approval we place on traits that have a positive value in the particular context in which we live” (Csikszentmihalyi, Talented Teenagers,1993, p. 23)  “In fact, according to Darwinian models of talent development, an individual’s potential becomes actualized through the evolutionary interaction of innate capacities and “ecological niches” available in family, school, and workplace” (Simonton, Psychological Review, 1999;106(3), p.454) Mette Krogh Christensen 12. april 2012 13

14 Talent er et socialt situeret fænomen “Although talent may be reserved by some to describe individuals possessing exceptional ability and ability may be described as an internal trait, in our description neither ability nor talent are possessed. Instead, they are treated as equivalent terms that can be used to describe functional transactions that are situated across person-in-situation” (Barab and Plucker, Educational Psychologist, 2002, p. 165) 12. april 2012 Mette Krogh Christensen14

15 Succesfulde talentudviklingsmiljøer K. Henriksen: ”The ecology of talent development in sport”, University of Southern Denmark, 2010, p. 157-158. FeaturesDescriptors Training groups with supportive relationships Opportunities for inclusion in a training community; supportive relationships and friendships within the group, despite performance level; good communication. Proximal role modelsCommunity of practice includes prospective and current elite athletes; opportunities to train with the elite athletes; elite athletes who are willing to pass on their knowledge. Support of sporting goals by the wider environment Opportunities to focus on the sport; school, family, friends and others acknowledge and accept the athletes’ dedication to sport. Support for the development of psychosocial skills Opportunities to develop skills and competences that are of benefit outside the sporting domain; considering athletes as ‘whole human beings’. Training that allows for diversification Opportunities to sample different sports during early phases; integration of different sports in the daily routines; appreciation of versatile sport profiles and basic sport skills. Focus on long-term development Focus on long-term development of the athletes rather than early success; age- appropriate amount and content of training. Strong and coherent organizational culture Organizational culture characterized by coherence between artefacts, espoused values and basic assumptions; culture provides stability to the group and supports a learning environment. Integration of effortsCoordination and communication between sport, school, family and other components; athletes experience concordance and synergy in daily life. 12. april 2012 Mette Krogh Christensen15

16 Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen16 Dilemmaer i talentarbejdet

17 Identifikation af talent: Kriterier eller intuition?  IDE: Forudsatte, veldefinerede, gennemtænkte og offentligt tilgængelige kriterier for talent øger validiteten af kriterierne for talentidentifikation.  MEN: Veldefinerede kriterier gør, at validiteten (inkl. outcome og konsekvens) som helhed bliver negativt påvirket!  ÅRSAG: Veldefinerede kriterier… …leder til stereotype adfærd og præstationer …mindsker kreativitet, nytænkning og originale udtryk …hæmmer eksperters handlerum og mulighed for ”det bedste skøn” …øger risiko for (over)betoning af målbare faktorer …mindre egnede til vurdering af komplekse, multifacetterede færdigheder (A. Johansson: ”Deciding who is the best”, Umeå Universitetet, 2010) 12. april 2012 Mette Krogh Christensen17

18 EN CASE OM TALENTIDENTIFIKATION I DANSK UNGDOMSELITEFODBOLD Et studie af talentidentifikation i danske herreungdomselitefodbold Mette Krogh Christensen 12. april 2012 18

19 Hvem er træneren? Hvad skal trænes? Cushion & Jones 2001, 2006; Potrac, Jones, & Cushion, 2007; Christensen, 2009 Mette Krogh Christensen 12. april 2012 19 “Scientists need to determine the nature of the subjective and implicit criteria that coaches and scouts use to identify talented players” (Williams & Reilly, 2000, p. 664).

20 Et studie af træneres smag for talent Formål: At udforske elitefodboldtræneres smag for talent. Metode: Dybdegående, livshistoriske interviews 4 landsholdstrænere og 4 talentudviklere Perspektiv: Hvilke kriterier bedømmer trænerne et talent på? Hvad betyder det at kunne ”se” et talent? Mette Krogh Christensen Christensen, MK (2009) “An Eye for Talent”: Talent Identification and the “Practical Sense” of Top-level Soccer Coaches. Sociology of Sport Journal. 12. april 2012 20

21 Pierre Bourdieu Refleksiv sociologi Mette Krogh Christensen DEN “OBJEKTIVE” OMVERDEN DEN ”SUBJEKTIVE” VERDEN Transformationer HABITUS SOCIALE STRUKTURER Praksis Dispositioner Klassifikation Dybe strukturer Smag Praktisk sans 12. april 2012 21 Teoretisk grundlag

22 Spg.: Hvordan vil du beskrive de kvaliteter en talentfuld fodboldspiller har? Mette Krogh Christensen PERSONLIGE EGENSKABER Selvreflekterende Eftertænksom FODBOLDSPECIFIK EVNE Spilintelligens Spidskompetencer Vilje Vedholdenhed ”Drive” Lærevillig Hårdt arbejdende Dedikeret Mod AUTOTELISK PERSONLIGHED: Selvstyret og selvbelønnende. Dialektisk balancering mellem LEGENDE udfordring og ARBEJDE med færdigheder. (M. Csikszentmihalyi et al. 1993) 12. april 2012 22

23 Mette Krogh Christensen Spg.: Hvordan ved du at en fodboldspiller er mere talentfuld end en anden? Svar: Jeg kan bare se det! SESE ”en indre målestok” ”en visuel erfaring” ”jeg kigger efter…” ”få et glimt af” ”det ser sgu’ rigtigt ud” ”et mønster vi kan genkende” ”et lille flash” ”jeg kan bare se balancen” ”du får nogle billeder ind som et eller andet sted vinder genklang” ”at kigge spillere ud” 12. april 2012 23

24 Mette Krogh Christensen SE •Synet er et sensomotorisk domæne og derfor en primær metafor. FORNEMME •Synsindtryk (subjektive erfaringer) evalueres og bliver til billeder og mønstergenkendelse. VIDE •Billeder og mønstergenkendelse etableres som viden hos den person, som har set og erfaret disse mønstre. Lakoff and Johnson: “Philosophy in the flesh”, 1999 12. april 2012 24

25 Perspektiver for talentidentifikation  Visual erfaring og mønstergenkendelse (intuition) dominerer trænernes smag for talent.  Såkaldt ”personlig” smag er ikke så personlig endda, for smag skabes i praksis i et socialt miljø.  Smag bruges til at tildele spillerne forskellig kapital.  En person kan kun anerkendes som talent i omgivelser, hvor netop dén slags talentfuldhed værdsættes.  Derfor får det betydning, i hvilket miljø både talentet og træneren befinder sig.  Sidemandsoplæring og miljøskift kan gøre trænernes intuition mere bevidst og fleksibel. Mette Krogh Christensen 12. april 2012 25

26 Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen26 Dilemmaer i talentarbejdet

27 Timing og kriterier? Tidlig udvælgelse  Ønske (håb) om at identificere talenter så tidligt som muligt.  Større mulighed for at udvikle talenterne over en længere periode. Udvælgelse af hvad?  Vanskeligt at identificere præcise, endsige objektive, kriterier for talent (Simonton, 1999, Morris, 2000)  Prognosens præcision falder markant med øget kompleksitet i sporten (Vaeyens, et al., Sports Medicine, 2008) Mette Krogh Christensen 12. april 2012 27

28 Relativ alderseffekt (RAE) i fodbold Tidligt fysisk udviklede børn  Favoriseres p.g.a. deres fysiske størrelse og styrke  Får mere positiv feedback og ses mere af træneren  Selekteres tidligt (12-13 års alderen) Men spillerne udvikler sig og det samme gør spillet…. Mette Krogh Christensen Fødselskvartal, selekterede U15-U18 fodboldspillere Helsen et al. Journal of Sports Sciences, June 2005; 23(6): 629 – 636 12. april 2012 28

29 Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen29 Dilemmaer i talentarbejdet

30 Talentudvikling eller talentafvikling?  Afgørende inklusion/eksklusion sker som 13-årig (RAE).  Enten vælger du systemet (rettelig: systemet vælger dig) eller også har du ikke en chance.  I 19-25 års alderen forsvinder halvdelen af de talenter, som blev identificeret af systemet.  De bliver erstattet med spillere udenfor selektionssystemet.  Spillere blev fravalgt i 13-15 års alderen på grund af RAE.  Vejen til eliten er langt mere nuanceret end selektionssystemet kan rumme!  Anbefaling: Nedjuster forventningerne til det systematiske, strategiske selektionssystem! 12. april 2012 Mette Krogh Christensen30 Tomas Peterson: Talangutveckling eller talangavveckling?, SISU Idrottsböcker, 2011.

31 Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen31 Dilemmaer i talentarbejdet

32 Mette Krogh Christensen To tankegange om talentudvikling  En evolutionær udviklingstankegang: prioriterer en bred talentmasse i så lang tid som muligt.  En strategisk udviklingstankegang: sorterer og udtynder i talentmassen på et meget tidligt tidspunkt. 12. april 2012 32

33 Er talent udgangspunktet eller resultatet? Mette Krogh Christensen Medfødt gave Naturligt anlæg Født talent Medfødt gave Naturligt anlæg Født talent 10.000 timer Tidlig specialisering Målrettet træning (Ericsson and Lehmann, 2006) 10.000 timer Tidlig specialisering Målrettet træning (Ericsson and Lehmann, 2006) Miljø Sociale betingelser ”Økologiske nicher” (fx Barab and Plucker, 2002) Miljø Sociale betingelser ”Økologiske nicher” (fx Barab and Plucker, 2002) Held (Gagné 2004) Held (Gagné 2004) 12. april 2012 33

34 Talent afhænger af øjnene der ser Mette Krogh Christensen 12. april 2012 34

35 Arbejdet med talenter Talent: Arv, miljø eller træning? Identifika- tion: Kriterier eller intuition? Specialise- ring: Tidlig eller sen? Proces: Udvikling eller afvikling? Udvikling: Strategisk eller evolutionær? Felt: Sport eller forsker- uddannelse? 12. april 2012 Mette Krogh Christensen35 Dilemmaer i talentarbejdet

36 Tak for jeres opmærksomhed Udvalgte referencer: Christensen, MK (2009) “An Eye for Talent”: Talent Identification and the “Practical Sense” of Top- level Soccer Coaches. Sociology of Sport Journal. Christensen, MK & Sørensen, JK (2009) Sport or school? Dreams and dilemmas for talented young Danish football players European Physical Education Review. Christensen, MK (2008): Elitefodboldtræneres praktiske sans for talent. I: Henriksen, K (red.): Inspiration til talentudvikling – et psykologisk perspektiv. Syddansk Universitetsforlag. Christensen, MK et al. (2008): Unge fodboldtalenters veje mod toppen – evolutionær eller strategisk talentudvikling? Idrætshistorisk Årbog. Christensen, MK et al. (2011): Situated learning in youth elite football: a Danish case study among talented male under-18 football players. Physical Education and Sport Pedagogy. Mette Krogh Christensen …og tak til Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Team Danmark og Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation for finansiel støtte. 12. april 2012 36


Download ppt "NYE VEJE: UDVIKLING AF FORSKERTALENT PÅ HEALTH SEMINAR på AU HEALTH, D. 11. APRIL 2012 Dilemmaer i arbejdet med talenter – en kommentar fra idrætsverdenen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google