Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERFORANSTALTNINGER EN VARM BRO I EN KOLD VINTER INGE DAMSGAARD, PROJEKTCHEF, RAMBØLL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERFORANSTALTNINGER EN VARM BRO I EN KOLD VINTER INGE DAMSGAARD, PROJEKTCHEF, RAMBØLL."— Præsentationens transcript:

1 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERFORANSTALTNINGER EN VARM BRO I EN KOLD VINTER INGE DAMSGAARD, PROJEKTCHEF, RAMBØLL AALBORG ID@RAMBOLL.DK Alternative title slide

2 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERBEKENDTGØRELSENS §4 Bygherrerne anvender i stigende grad vinterbekendtgørelsens §4 (tidligere betegnet forsøgsordningen fra 2006) 18. maj 2011 blev denne forsøgsordning gjort permanent Bygherren kan således ved større entrepriser indhente et samlet tilbud, der indeholder alle vinterforanstaltninger. Risikoen overføres til entreprenøren og Det overlades til entreprenøren at afgøre hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, der skal iværksættes ! Content slide

3 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER Laveste bud? Færre tilbud? FORDEL ELLER OG ULEMPE Bygherren •Lettere administration af vinterforanstaltninger •Ingen uventede omkostninger Entreprenøren •Stor risiko, som kan være svær at prissætte i forbindelse med tilbudsgivningen Light blue fact box

4 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERFORHOLD Content slide, with fact box De barske vinterforhold de seneste år har, ud over tekniske udfordringer, medført store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for entrepriser udbudt på denne form.

5 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER [ADD HEADLINE] [Add text] STOR VARIATION I VINTERVEJRET Vinteren 2009/2010 •Den koldeste vinter i 14 år Vinteren 2010/2011 •Hård frost og sne i november og næstkoldeste december registeret siden 1984 Light blue fact box Vinteren 2006-2007 •Den varmeste vinter registreret siden 1874

6 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL HADSUNDBROEN OMISOLERING •Arbejdet omfattede omisolering af brodækket og udskiftning af fuger •Forsinkelser i starten betød, at entreprenør blev tvunget til at iværksætte omfattende vinterforanstaltninger i vinteren 2010/2011 Content slide, with 3 images

7 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL HADSUNDBROEN OMISOLERING Vinterforanstaltninger: •Planlægning (tidskrævende) •Telt med varme tilpasset broen (klap, trafik, Mariager Fjord) •Beredskab (dagligt/storm) •Snerydning langs arbejdsområde samt på klap pga. pladsforhold, der umuliggjorde brug af VD’s snerydningsentreprenør Content slide, with 3 images

8 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL HADSUNDBROEN OMISOLERING •Mange tilpasninger af telt pga. vejr (koldere og koldere) •Gener fra nedbør (snerydning og vand, der smeltede ind mod telt) •Begrænsede pladsforhold (belægning op til bromidte mod trafik ikke muligt) •Belægning: Produktion og transport, når det er koldt? Entreprenøren måtte bære hele udgiften Content slide, with 3 images

9 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL VILSUNDBROENS PILLE 1 •Arbejdet, der foregik på 12 m vand, omfattede etablering af en byggegrube, tømning af denne og beton- og armeringsarbejder i byggegruben •Grundet forhold, som ikke kunne lægges entreprenøren til last, blev arbejdet stærkt forsinket, således at arbejdet kom til at forløbe hen over vinteren 2009/2010 Content slide, two columns with image

10 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL VILSUNDBROENS PILLE 1 Efter nytår 2009/2010 var Vilsund frosset fuldstændig til og lukket med is. Og byggegruben var ikke dimensioneret for islast. For at sikre byggegruben blev følgende iværksat: •En lille slæbebåd som isbryder, der delvist var i stand til at holde isen borte •Et bobleanlæg, som kunne opretholde en smal isfri bræmme langs byggegruben. •Sikkerhedsprocedurer til evakuering af mandskabet i tilfælde, hvor isen på grund af strøm eller storm kunne bryde op og presse ind mod byggegruben Content slide

11 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL VILSUNDBROENS PILLE 1 •Frosten medførte imidlertid, at der blev dannet store isklumper omkring utætheder i byggegruben, som kunne være til fare for de medarbejdere, der arbejdede nede i byggegruben. •Efter en periode måtte entreprenør, rådgiver og bygherre erkende, at arbejdet måtte indstilles af sikkerhedsmæssige (og økonomiske) årsager, og arbejdet kom til at ligge stille i nogle uger. Entreprenøren var ikke skyld i forsinkelsen, hvorfor bygherren måtte bære hele udgiften Content slide

12 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER PRIS FOR VINTERFORANSTALTNINGER Eksempel Hadsundbroen (entreprenør) •15 % af entreprisesummen (~11 mio.) Eksempel Vilsundbroen (bygherre) •4-6 % af entreprisesummen (~20 mio.) Hvilket dækningsbidrag (DB) kalkulerer I med ved afgivelse af tilbud? (10%?) Hvordan indregner I risikoen ved vinterforanstaltninger? Content slide

13 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER HVAD ER RIMELIGT? Content slide, two columns with image Etape 1Etape 2

14 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER HVAD ER RIMELIGT NÅR VINTERBEKENDTGØRELSENS §4 ANVENDES Content slide, with fact box Set fra entreprenørens synspunkt: • Hvordan mindskes risikoen for entreprenøren? •Hvordan skabes der lige konkurrencevilkår således, at det ikke bliver satsning på en mild vinter, der afgør, hvem der kan afgive det laveste bud Set fra bygherrens synspunkt: •Hvorledes sikrer bygherren, at han opnår det billigste tilbud – dvs. at hele den økonomiske risiko ikke overføres til ham

15 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERBEKENDTGØRELSENS §5 §5. Pligten til at videreføre arbejdet efter §2 kan fraviges, hvis arbejdet trods indsats af vinterforanstaltninger af sædvanlig type i normalt omfang ikke kan holdes i gang. Hvad er normalt omfang? Der er behov for en klar definition af ulempegrænsen i udbudsmaterialet – hvilke vejrforhold giver anledning til at man standser arbejdet Content slide

16 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER •Entreprenøren kan standse arbejdet, når ulempegrænsen nås •Entreprenøren gøre krav på tidsfristforlængelse •Entreprenøren kan måske gøre krav på dækning af stilstandsomkostninger – afhænger af kontraktens udformning ------------------------------------------------------------------- •Bygherre kan standse arbejdet, når ulempegrænsen nås •Entreprenøren gøre krav på tidsfristforlængelse •Entreprenøren kan gøre krav på dækning af stilstandsomkostninger VINTERBEKENDTGØRELSENS §5 §4 §3 §4

17 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER BYGHERRENS/RÅDGIVERENS OPGAVER: Content slide, with fact box Skal ud fra tekniske og økonomiske vurderinger opstille kriterier for: •Hvornår arbejdet skal standses •Hvornår arbejdet igen kan genoptages hvor det ud fra tekniske, økonomiske betragtninger vil og tidsmæssigt vil være mest forsvarligt at stoppe arbejdet og genoptage entreprisen på et senere tidspunkt. Endvidere skal fastlægges: •Placering af de økonomiske risici ved en standsning

18 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER ØKONOMISKE KONSEKVENSER, NÅR ARBEJDET STOPPES Content slide •Mandskab hjem fra den ene dag til den anden – men •Aflønnes 3 dage •Risiko for at de finder andet job, hvis længerevarende stop •Vagt/opsyn på pladsen •Vedligehold af etablerede trafikforanstaltninger, herunder eventuelt saltning og snedrydning •Drift af byggeplads. Skure og installationer skal holdes opvarmede. Eventuelt snerydning •Ekstra lejeomkostninger af materiel, skure mv. fra pladsen

19 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL VILSUNDBROEN OVERFLADEBEHANDLING •Vinterbekendtgørelsens § 4 er gældende •Der er opstillet kriterier for, hvornår arbejdet må stoppes midlertidigt og permanent - bygherren bærer i stor udstrækning den økonomiske risiko herved Content slide Overfladebehandling af broklappen udføres som vinterarbejder for at begrænse gener for skibstrafikken

20 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER EKSEMPEL VILSUNDBROEN OVERFLADEBEHANDLING Den beskrevne model indebærer: •Entreprenørens risiko afgrænses (delvist) •Entreprenøren tvinges ikke til at tage uoverskuelige chancer og risici ved tilbudsgivningen •Bygherren opnår (forhåbentligt) en lavere pris ved licitationen

21 2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER TAK Content slide, with top bar image


Download ppt "2012-03-27 VINTERFORANSTALTNINGER – EN VARM BRO I EN KOLD VINTER VINTERFORANSTALTNINGER EN VARM BRO I EN KOLD VINTER INGE DAMSGAARD, PROJEKTCHEF, RAMBØLL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google