Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk fokus Bundlinje Ledelse i partnerdrevne virksomheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk fokus Bundlinje Ledelse i partnerdrevne virksomheder"— Præsentationens transcript:

1 Strategisk fokus Bundlinje Ledelse i partnerdrevne virksomheder
Antal sekretærer pr. Partner Overskud pr. Partner Udvikling i indtjening pr. medarbejder Omsætning pr. medarbejder Gennemsnitlig udfaktureret timepris Strategisk fokus Indtjening pr. medarbejder Personaleomsætning Indtjening pr. time Administrative lønomkostninger Sygefravær Bundlinje

2 EBIT Ledelse - Ny service til Danske Advokaters medlemmer
Denne præsentation er en beskrivelse af en ny unik service til Danske Advokaters medlemsvirksomheder Advokatbranchen har længe savnet en mulighed for at måle egen performance med sammenlignelige virksomheder Få svar på hvorfor, at vi som din brancheforeningen tilbyder jer et helt unikt ledelsesredskab EBIT Ledelse bygger på strategiske nøgletal, der vil sætte jer i stand til at udnytte et lønsomhedspotentiale!

3 Hvad er EBIT Ledelse? En ny service til medlemsvirksomheder af Danske Advokater En benchmark af egne nøgletal med relevante kollegaer med fokus på indtjeningspotentialet (målt som EBIT) En Benchmark giver jer viden om, hvordan I økonomisk ligger i forhold til a) Gennemsnittet og b) Den bedste i gruppen EBIT Ledelse sætter ledelsen og ejerne i stand til at diskutere egne tilvalg og fravalg EBIT Ledelse fortæller, hvor lønsomme I er, i forhold til sammenlignelige kollegaer i branchen

4 Hvorfor EBIT ledelse? Fordi EBIT Ledelse er:
Strategiske nøgletal Fordi EBIT Ledelse er: Et strategisk styringsredskab til Partnergruppen En unik branchemæssig benchmark Produktet er testet og videreudviklet i advokatbranchen i samarbejde med Danske Advokater Benchmark. Hvor veldrevet og lønsom er vi? Beslutninger. Beviste ledelsesmæssige tilvalg og fravalg

5 Hvad får jeg med EBIT ledelse?
Det første naturlige trin på vej i mod en sund økonomi, fordi du måler på resultaterne af egne beslutninger Et beslutningsgrundlag ud fra en sammenligning med markedet, hvor analysen konkret – i kroner og øre – beskriver potentialet for henholdsvis besparelser og vækst Estimater og dokumenteret finansiel effekt af at iværksætte ledelses- og organisationsmæssige tiltag Basis for ledelse, indehavere og Partnere, for at diskutere egne fravalg og tilvalg Det, der bliver målt bliver gjort…, men det der bliver belønnet, bliver gjort først!

6 En stærk mærkesag Desto flere medlemsvirksomheder der deltager, desto stærkere redskab og analyse kan vi tilbyde jer som vores medlemmer I takt med puljen af deltagende virksomheder vokser, vil flere og flere typer af benchmark kunne tilbydes Antallet af virksomheder afgør segmenteringen I første omgang er den primære segmentering på virksomhedens størrelse (antal ansatte) og sekundært geografi (de største byer og landsdele). 1 2 3 4 1-9 ansatte 10-30 ansatte 31-75 ansatte ansatte > 131 ansatte Vi har fulgt ”anvisningerne” fra den første præsentation. Hvis vi skal følge kontrakten skal København, Odense, Århus og Ålborg måske markeres.

7 Direktør Anders Thorup, Hjulmand & Kaptain
Testimonials ”Hjulmand & Kaptain valgte at gå ind i pilotprojektet vedr. EBIT Ledelse for at lære. Vi mener selv, at vi har godt styr på vores økonomi, men vi vil samtidig gerne bekræftes, der hvor vi gør det godt eller inspireres til forandringer på områder, hvor andre i branchen gør det bedre end os. Pilotprojektet vedr. EBIT Ledelse har været interessant at deltage i, og vi tror på, at der med nogle justeringer af tallenes forudsætninger (som jo skal være helt ens på tværs af deltagende virksomheder) er skabt de nødvendige forudsætninger for, at mange flere virksomheder kan deltage. Kun gennem manges deltagelse kan det rette datagrundlag skabes, hvorved sammenligning af tallene bliver værdifulde. Man kan sagtens deltage uden at afsløre forretningshemmeligheder …”      Direktør Anders Thorup, Hjulmand & Kaptain

8 Testimonials ”Deltagelse i virksomhedens nøgletal har bidraget med ny viden om vores drift, der giver os et bedre og mere kvalificeret beslutningsgrundlag. Benchmark, overfor andre kontorer af samme størrelse, har givet os mulighed for at placere os endnu bedre i konkurrencen om de bedste kandidater og den videre forretningsudvikling ” Business Manager Jesper-Max Larsen, Philip

9 Danske Advokater & HR SUCCES
Danske Advokater har indgået et strategisk samarbejde med konsulenthuset HR SUCCES, som har udviklet produktet EBIT Ledelse Aftalen sikrer: Fuld anonymitet for den enkelte virksomhed Compliance med konkurrencemyndighederne Danske Advokater ejer data I takt med flere og flere medlemmer leverer data, vil Danske Advokater benytte disse i en summarisk rapport til glæde for medlemsvirksomhederne, hvor ”arketyper” af advokatvirksomheder beskrives Ydelsen gennemfaktureres af Danske Advokater uden nogen form for tillæg

10 EBIT Ledelse - Produktbeskrivelse
God ledelse = højere indtjening Rapport over strategiske nøgletal Organisatoriske Finansielle Strategiske Effektivitet Nøgletal benchmarkes mod gennemsnit og ”bedst i klassen” Nøgletal præsenteres som mulig forbedring på egen bundlinje (= EBIT potentiale) Der konkluderes på mulige forbedringstiltag, som kan anvendes internt i ledergruppen 1 times gennemgang af rapport

11 Konkret eksempel på en benchmark
Noter: Benchmark, viser sammenlignelige virksomheder baseret på størrelse målt som antal ansatte og antal partnere. Verifikation er den % del af det samlede antal timer der er til rådighed og som virksomhed kan redegøre for Benchmark, foretaget af Danske Advokater med tilladelse fra udvalgte medlemsvirksomheder, juni 2010

12 Konkret eksempel på en benchmark
Benchmark, foretaget af Danske Advokater med tilladelse fra udvalgte medlemsvirksomheder, juni 2010 Samlet indtjening per partner omfatter løn, bonus og overskudsandel inkl. efter opsparret udbytte.

13 Eksempel på EBIT Ledelse
Område: Finansielle nøgletal Indeholder 5 overordnede nøgletal, der tilsammen kortlægger virksomhedens konkurrenceevne. Nøgletallene er centreret omkring omsætning og indtjening (EBIT). Analysen afdækker seneste regnskabsår, såvel som udviklingen i forhold til forrige år. Eksempel på delkonklusioner: Markedsperformance (virksomhedens vækst sammenlignet med markedet) ligger lidt under gennemsnit. Omsætning pr. medarbejder følger gennemsnittet men med et udviklingspotentiale i forhold til Best Practice svarende til et EBIT på dkr. Indtjening pr. medarbejder er bedre end gennemsnittet. Trods relativ høj indtjening pr. medarbejder er udviklingen i forhold til sidste år negativ. Virksomheden finansielle nøgletal for året er generelt tilfredsstillende. Men særlig bør den negativ vækst følges. Best Practise Gennemsnit Virksomhed 1 2 3 4 Område Egen virksomhed Egen virksomheds bundlinje- potentiale i forhold til henholdsvis: Gennemsnit (Potentielt forbedret EBIT) Best Practice Omsætningsudvikling i forhold til markedet 6% Omsætning pr. medarbejder i seneste regnskabsår 10.823 Indtjening pr. medarbejder i seneste regnskabsår Udvikling i omsætning pr. medarbejder ifht. forrige år -3% Udvikling i indtjening pr. medarbejder ifht. forrige år -4% Sliden viser først det pædagogiske radardiagram. Dernæst radardiagrammet i eksemplet. Fokus bør være på at tiltrods for positiv indtjning og omsætning i indeværende år, så vokser man ikke med samme hastighed som markedet. Hverken i forhold til omsætning eller i forhold til udvikling i omsætning eller indtjening.

14 Eksempel på EBIT Ledelse
Område: Organisationens nøgletal Afdækker løn, sygefravær og personaleomsætning. I tilgift har vi også undersøgt omstændighederne omkring kompetenceudvikling. Vi ved at medarbejd-ertilfredshed bl.a. er afhængig af såvel faglig som personlig udvikling og at denne igen har indflydelse på evnen til at opnå kundeloyalitet. Eksempel på delkonklusioner: Personaleomsætningen på henholdsvis 20% og 36% (fratrådte og tiltrådte) ligger i den dårligere halvdel. Vores undersøgelser viser at de, der klarer sig bedst har en udskiftningsgrad svarende til mellem 9-13%. Virksomheder med en samlet udskiftningsgrad på mindre end 5%, eller højere end 16% klarer sig generelt dårligere end de bedste. Lønniveauet følger er højere end både gennemsnit og dermed også Best Practice. Det rejser spørgsmålet om man bør tilpasse sig markedet bedre et cetera paribus. Besparelsespotentiale svarer til DKK sammenlignet med gennemsnittet og i forhold til Best Practice, kan EBIT forbedres med DKK Eksemplet er med fokus på: Sygefravær, der er det dårligste i gruppen Personaleomsætning og Rekrutteringer af nye medarbejdere er fejlslagen ”Gennemsnitsløn, alle ekskl. Partnere” er dårligere end både Best Practice og gennemsnit

15 Eksempel på EBIT Ledelse
Område: Organisationens nøgletal Område Egen virksomhed Egen virksomheds bundlinje- potentiale i forhold til henholdsvis: Gennemsnit (Potentielt forbedret EBIT) Best Practice Gennemsnitsløn, alle ekskl. Partnere kr. Investeringer i kompetenceudvikling i procent af samlede lønomkostninger 2,79 Personaleomsætning (fratrådte) antal medarb. 20,00 Andel af nyansatte, der forlader virksomheden indenfor det første år i % 27 44.329 Sygefravær i % af samlede arbejdstid 4,2 Antal medarbejder pr. partner 5,0 Antal advokater/jurister pr. partner 1,0 Område Egen Virksomhed Beløb i kr. Egen virksomheds bundlinje- potentiale i forhold til henholdsvis: Gennemsnit (Potentielt forbedret EBIT) Best Practice Gennemsnitsløn advokater / jurister Gennemsnitsløn fuldmægtige Gennemsnitsløn sekretærer Gennemsnitsløn for adm/support Gennemsnitsløn, alle ekskl. partnere Lønniveauet er brudt ned på diverse grupper Løn for administration og support er tydeligvis et område, der kan fokuseres på

16 Eksempel på EBIT Ledelse
Område: Effektivitet Baseret på indberetninger om antal timer er der foretaget en analyse af virksomhedens væsentligste faktor i relation til bundlinje; tid. Område Enhed Egen virksomhed Sammenligningstal for henholdsvis: Gennemsnit Best Practice (Baseret på EBIT pr. time) Gennemsnitlig udfaktureret timepris DKK 1.585 1.413 2.130 Produktionsomkostning pr solgt time (løn) -884 -552 -565 Administrative lønomk. pr time -48 -190 -344 Administrations omk/afskrivninger pr time -476 -466 -802 EBIT pr time 177 205 419 EBIT pr. totale timer tilrådighed 44 60 142 Forudsætninger Enhed Egen virksomhed Sammenligningstal for henholdsvis: Gennemsnit Best Practice Samlet gennemsnitlig resultatandele pr partner TDKK 1.118 1.224 2.061 Delkonklusion: Til trods for en gennemsnitlig udfaktureret timepris (DKK 1.585), der er højere end gennemsnittet på DKK 1.413, ligger den samlede EBIT pr. produktiv time (DKK 171) under gennemsnit og langt fra Best Practice. Det generelle omkostningsniveau synes for højt og der er basis for at se nærmere på om besparelser kan findes eller om produktiviteten kan øges tilsvarende.

17 Prissætning EBIT Ledelse
Pris/stk Samlet Rabat 1 rapport 25.000 - 2 rapport, bestilling max 12 mdr. efter 19.000 44.000 6.000 12% 3 rapport, bestilling max 12 mdr. efter 13.000 57.000 18.000 24% Om prissætningen Målsætningen er genkøb, som sikrer historiske data og forløb Medlemsvirksomhed får udviklingsforløb og dermed resultaterne af egne beslutninger og indsatser Rapport 2 eller 3 kan frit bestilles (senest 12 måneder efter forrige, hvis rabat skal opnås) når tidspunkt passer eksempelvis efter Endt årsregnskab Som input til budgetplanlægning (simulering af forandringer) Overvejelser i forbindelser med opkøb, kontorsammenlægning mv. Prisen gennemfaktureres af Danske Advokater uden nogen form for tillæg Der skal muligvis rettes i denne slide i relation kombinationer

18 Om HR SUCCES HR SUCCES er et konsulenthus med særlige kompetencer indenfor Strategiimplementering Trivselsundersøgelser Organisation & ledelse og sammenhængen mellem adfærd og lønsomhed, med andre ord målbar ledelse EBIT Ledelse anvendes bl.a. som målrettet faktabaseret værktøj i forbindelse med strategiimplementering HR SUCCES har mere en 15 års erfaring i undersøgelses- metoder, der understøtter virksomheders udvikling og har siden 2007 udviklet og implementeret EBIT ledelse for bl.a. læger, revisorer og advokater

19 EBIT Ledelse – en strategisk benchmark af nøgletal!
Kontakt forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand på eller på tlf hvis du ønsker at bestille denne ydelse eller høre mere! Danske Advokater - fordi viden forpligter


Download ppt "Strategisk fokus Bundlinje Ledelse i partnerdrevne virksomheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google