Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Berlingske Business Konkurrence, prispres og regulering Jesper Koefoed, adm. direktør 6. februar 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Berlingske Business Konkurrence, prispres og regulering Jesper Koefoed, adm. direktør 6. februar 2013."— Præsentationens transcript:

1 Berlingske Business Konkurrence, prispres og regulering Jesper Koefoed, adm. direktør 6. februar 2013

2 1 Hvordan ruster branchen sig til nye tider? OpkøbVækst Effekti- visering Risiko og kvalitet Talentud- vikling Inter- nationali- sering Udvikling Advisory Kunde- fokus

3 2 De små bliver færre og de store bliver større Globalisering, intens konkurrence, kompleks lovgivning Konsolideringen vil fortsætte • "Generationsbølgen" - hvem driver virksomheden videre? • Den faglige udvikling og krav om specialisering • Øget internationalisering Konkurrence og prispres •Vi drøfter revisionens omfang, og hvilke opgaver kunder selv kan/vil udføre •Valg af revisor træffes i revisionsudvalg - ikke i indkøbsafdelingen •Big 3-4 er "adgangsbilletten" til større internationale kunder - pris, kvalitet, relationer mv. gør forskellen •Differentiering og effektivisering bliver vigtige parametre

4 3 Værdien af revision Værdien af retvisende regnskabs- information Retvisende finansiel information er en afgørende forudsætning for kreditvurdering, samhandel mellem virksomheder, skatte- og afgiftsopkrævning mv. Revisionsfirmaerne skaber en stor samfunds- mæssig nytteværdi i form af tillid til finansiel information, til virksomheder og på kapitalmarkeder. Det forpligter os i forhold til omverdenen, i vores interaktion med kunder, i den rådgivning vi yder og i rollen som "offentlighedens tillidsrepræsentant". Når det gælder kvalitet og integritet, skal vi leve op til omverdenens krav og forventninger og værne om tilliden til branchen. Kvalitets- og risikostyring skal være en integreret del af måden at drive forretning på.

5 4 Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen: 75% mener, at revisorer har bedre forudsætninger for at give økonomisk rådgivning end andre rådgivere. 66% mener, at professionel økonomisk rådgivning i nogen eller høj grad kan styrke deres økonomiske resultater. 66% vil have mindre tillid til samarbejdspartnere, som fravælger revision. 82% vurderer, at det vil gøre det vanskeligere at få lån eller kredit i banken, hvis de fravælger revision. Going Concern - Revisors evne til at vurdere virksomhedens fortsatte drift: 78% af de virksomheder, der gik konkurs inden for ét år efter balancedatoen havde et forbehold eller en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. 79% af konkursramte virksomheder går konkurs mere end ét år efter balancedatoen (dvs. efter den periode, hvor revisor forventes at kunne vurdere muligheden for at fortsætte driften. Hvad siger kunderne?

6 5 Høj kundeloyalitet i branchen Virksomheder med 50+ ansatte

7 6 Kunderne efterspørger revision OG rådgivning Hvad gør branchen? •Styrkelse af rådgivningsområdet. •Revisionsfirmaer størst på skatterådgivning. •Markante på it-sikkerhed, risikostyring, M&A, Management Consulting, outsourcing.. Hvorfor? •Vigtigt og effektivt for kunderne. •Afgørende for SMV, hvor revisors rolle er central. •Vigtigt for rekruttering, uddannelse og karriereudvikling af medarbejdere. •Indsigt fra skatterådgivning og øvrig rådgivning styrker revisors forretningsforståelse. •Muliggør fastholdelse af specialistviden, der styrker revision. •Effektiv udnyttelse af systemer mv. Hvordan - konflikt til revisorrolle? •Vi har systemer, som håndterer uafhængighedstrusler. •På PII er allerede en række begrænsninger, bl.a. deltager revisionsteamet ikke i rådgivning. •Revisionskomiteer overvåger uafhængighed. •Vi har lovpligtig efteruddannelse. •Vi er underlagt kontrol fra Revisortilsynet.

8 7 Vi får ikke bygget bro over forventnings- kløften! Hvad skulle vi have gjort? Hvad kan vi gøre? •Der er meget forskellige opfattelser af, hvad revision er og bidrager med. •Investorer og aktionærer vil (også) have mere relevant information og mere kommunikation. •En del ledelser oplever “check the box-revision”, mens myndigheder betvivler uafhængigheden. •Der er en forestilling om, at vi skulle have gjort mere for at forhindre finanskrisen. The “Expectation Gap” •Information i virksomheders regnskaber er ikke fulgt med udviklingen i teknologi, regulering, kapitalmarkedernes behov og den globale kompleksitet. •Den nuværende revision (rød, gul, grøn) er forbundet til historiske data. •Hvordan kan vi blive opfattet som mere relevante? The Relevance Dilemma ?

9 8 Hvor er EU- reguleringen på vej hen? Manglende uafhængighed? Manglende konkurrence? "The watchdog that didn't bark"? Var/er formålet at forhindre en ny finanskrise, EU-Kommissær Michel Barnier? Det ultimative krav har været at splitte Big 4 op Et marked med 4 globalt omtrent lige store konkurrenter, en række mellemstore udfordrere og en bred vifte af mindre konkurrenter. Er det ikke konkurrencepræget? Ikke fokus på kvalitet af revision eller på, hvad revision skal omfatte (fremadrettet og risikoorienteret)

10 9 EU-regulering - hvad kan vi forvente? Hovedemner: •"Audit-only-firms" ÷ •Tvungen firmarotation/-udbud (  ) •Krav om joint-audit ÷ •Forbud mod non-audit services (  ) •Styrke revisors rapportering og  revisionskomiteens rolle Implementering som "regulation" vs. "direktiv" Lang kompliceret lovgivningsmæssig proces

11 10 Samarbejde og konkurrence med advokaterne? •Der er meget samarbejde - godt samarbejde om skattesager - godt samarbejde om rekonstruktionsarbejde - kniber stadig på konkursområdet (omstødelige dispositioner, frasalg, boregnskaber mv.) •Vi driver ikke advokatvirksomhed •Advokater forsøger på skatteområdet - for kunderne handler skat mere om økonomi end jura - kunne vi få adgang til markedet for konkursboer? •Kunderne skal købe deres ydelser, hvor de vil! - vi hilser al konkurrence fra advokater og andre rådgivere velkommen! Overlap er forholdsvis begrænset

12 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Kontakt: Jesper Koefoed CEO & Senior Partner, KPMG Telephone: +45 73 23 30 00 Mobile: +45 25 29 35 36 e-mail: jkoefoed@kpmg.dk www.kpmg.dk


Download ppt "Berlingske Business Konkurrence, prispres og regulering Jesper Koefoed, adm. direktør 6. februar 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google