Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoleledelsesnetværket for Smil(e)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoleledelsesnetværket for Smil(e)"— Præsentationens transcript:

1 Skoleledelsesnetværket for Smil(e)
Den 5. september 2011 Kl – 16.00 Ferskvandscentret bygn. K

2 Dagsorden Orientering om status for Smil(e)-projektet
Generelt – overordnet Genus/køn Økonomi Kommende aktiviteter Arbejdsgruppemøde Elevforedrag Science Camp i Norge Spørgsmål fra deltagerne Næste møde indhold og tidspunkt

3 Del-projekterne Innovative Læringsmiljøer Trykfølsomme Skærme:
Voel Skole Kjellerup Skole Funder Skole Trykfølsomme Skærme: Langsøskolen Gjern skole Balleskolen Sorring Skole Sølystskolen Teknologi- og Iværksætter-koordinatorer: Ungdomsskolen Virklund skole Gødvad Skole Vestre Skole Kreative metoder og læringsmiljøer NatMatLego Skægkær Skole Ans Skole IT til kommunikation: Fårvang Skole Hvinningdal Skole Lærermidler til forsyningsvirk. Thorning Skole

4 Status Etableret/mobiliseret 6 delprojektgrupper
Afholdt 2 – 4 møder i projektgrupperne Deltaget i Science Camp i Halmstad Afholdt genusworkshop Projektgrupperne i gang med planlægning af projekterne

5 Efterår 11 – forår 12 Planlægning – SMTTE-model
Afprøvning af ”små” pilotprojekter Jobskygning Science Camp

6 Genus: Teoriforankring
Socialkonstruktionisme: alle fænomener forstås som konstruerede: alder, køn, handicap, naturfag etc. Hvordan konstrueres køn og kønnede positioner i lyset af naturfagene og med hvilke konsekvenser?

7 Genus Deltagere Opgaver Lektor Thomas Dam
6-8 studerende (hhv. 2. og 3. årgang) Informanter/medundersøgere: rekrutteres blandt lærere og elever Interviewguide Interviews/datakonstruktion Kodning Analyse Implikationer/forsigtige anbefalinger

8 Hvordan ser den kønnede praksis ud på din skole og særligt i dine timer?
Genus/køn

9 Hvorfor skal vi diskutere køn i folkeskolen? Fordi!
Hvad kan vi opnå ved at spørge til kønnets konstruktion/konstitution i stedet for at spørge til dets ’essens’? Hvad skal vi bruge disse ’usynlige sandheder’ til? 9

10 Fordi! Thornberg (2008) taler om implicit værdipædagogikog kommer herunder ind på kønsstereotyper: ’Når læreren bruger undervisningsmaterialer, hvor mænd og kvinder systematisk fremstilles på en kønsstereotyp måde’… ’Hvis læreren ikke problematiserer dette for eleverne, men bare lader det passere, formidles der gennem hans eller hendes undervisning kønsstereotype normer om og forventninger til, hvordan man skal være som henholdsvis mand og kvinde’ (ibid.:83).

11 Fordi! Fordi man som lærer er positioneret i sit eget ’køn’ – hvilket måske ustikker rammer for, hvordan man bliver opfattet af børnene. Har man et kropstegn der indbyder til fodbold med de ’rigtige’ drenge eller til dukkeleg med de ’rigtige’ piger? Er man kva sit kropstegn rollemodel for børnene, grupper af børn, børn med et tilsvarende kropstegn? 11

12 Fordi! Fordi man som lærer er co-kreatør af de normativiteter, der er ’ude at gå’ i klasserummet: Det betyder, at man direkte eller indirekte udstikker rammer for, hvordan man hhv. ’gør’ figuren ’rigtig’ dreng og ’rigtig’ pige. 12

13 Grupperne arbejder 2. Hvilke særlige opmærksomhedsfelter mener du er relevante i undersøgelsen af kønsperspektivet i SMIL(E), fx ting som du har undret dig over i din egen praksis?

14 Økonomi 1. januar – 1. juni, 1. regnskabsperiode
Regnskab til Deloitte for godkendelse og stikprøvekontrol Statusrapport udarbejdes for hele Smil(e) Det afsluttede regnskab og statusrapport indsendes til KASK d. 14/9 - ?

15 Økonomi – Pernille Olseth
Tjekliste Luft i budgettet Iværksætterprojektet Mulighed for at bruge ressourcer til afvikling af undervisningsforløb

16 TJEKLISTE TIL UDFYLDNING AF TIDSREGISTRERING
Tjek at du har udfyldt korrekt med dage og antal timer jf. antal tildelte timer. Tjek at både du og din skoleleder har underskrevet den månedlige tidsregistrering. Du kan ikke påføre timer, når du har ferie eller har weekend. Husk at bruge aktivitetsnr. hvert projekt har et aktivitetsnr, jf.tabel 1 Husk altid at bruge den korrekte timeløn. Der er ny beregning hver måned, som udleveres  af din skolesekretær.  HUSK AT UDFYLDE PROJEKTNAVN: SMILE, DELPROJEKTNAVN F.EKS. INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER. ORGANISATION: SILKEBORG  KOMMUNE, DIN EGEN SKOLE, F.EKS. VOEL SKOLE, TIMEKOSTNAR, OG NAVN. 

17 Kommende aktiviteter Arbejdsgruppemøde i Bjerringbro 19/20 september.
Smil(e) elevforedrag v/ Dorthe Ravnsbæk d. 2. november 2011 på Balleskolen og Kjellerup Skole Science Camp i Norge d. 16 – 18 april 2012 Efterår 2012 Smile lederkonference i Norge

18 19. september 2011 Kl Velkommen til Arbejdsgruppemøde Naturvidenskabernes Hus. Kort præsentation af aktiviteter og projekter i NVH ved direktør Mai Louise Agerskov Workshop—Grænseregionalt samarbejde Vi prøver aktiviteterne. Introduktion til ”Space Adventure Race” - et undervisningsforløb, der tilbydes af NVH se link: Kl Fælles møde for alle arbejdsgrupper Kort oplæg om: Strategi for arbejdet i arbejdsgrupperne Samarbejde på tværs af lande Udgangspunktet for arbejdet er opdelingen af alle aktiviteter— se Jobskygning—studiebesøg hos hinanden Arbejdet med ”best practice”. Hvad, hvor, hvordan, hvilke og hvorfor

19 Kl Frokost/lunch Kl Workshops i de enkelte arbejdsgrupper. Deltagerne deles i de tre hovedaktiviteter. Hver aktivitet præsenteres af aktivitetslederen (5 minutter). Opdeling i undergrupper: ”Er din aktivitet i den rigtige undergruppe?” Vi finder sammen i undergrupper på tværs af lande—”speed dating” Inspiration af hinanden—ideer til ”best practice” Studiebesøg hos hinanden i det videre forløb (jobskygning)

20 Kl. 8.30 Workshops i arbejdsgrupperne forsætter.
VIGTIGT: ”Det videre forløb” Kl Fælles møde for alle arbejdsgrupper ”Det videre forløb”: Kort præsentation fra hver arbejdsgruppe (3 x 5 minutter) Fælles aktiviteter: · Sådan bruger vi hjemmesiden Nu og i det videre arbejde · Arbejdet med Best Practice · Jobskygning/studiebesøg planlægning og gennemførelse · Fælles ideer til handlingsplaner og kommende aktiviteter Kl Frokost/Lunch Kl Hjemrejse

21

22 Science Camp i Norge for projektaktive
Den april 2012 Flest mulige deltagere fra projekterne

23 Skoleledermøde Skoleledermøde i Norge i efteråret 2012
Sted: Telemark Fylke


Download ppt "Skoleledelsesnetværket for Smil(e)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google