Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- på vej mod et mere innovativt Danmark v./Specialkonsulent Carsten Pingel Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- på vej mod et mere innovativt Danmark v./Specialkonsulent Carsten Pingel Erhvervs- og Byggestyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 - på vej mod et mere innovativt Danmark v./Specialkonsulent Carsten Pingel Erhvervs- og Byggestyrelsen

2 Den globale udfordring Hurtigere udvikling af ny teknologi – også i Asien Hurtigere og billigere kommunikation og transport Markedsøkonomiens indtog i Asien og Østeuropa Liberalisering af handel og finansstrømme

3 Baggrunden for program for brugerdreven innovation  Globaliseringsstrategien – optimale rammer for vækst og velstand i fremtiden  Hvordan sikre at Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence?  Styrkelse af innovationen i danske virksomheder

4 Investeringer i forskning og udviklingsaktiviteter er ikke alt

5 ..men innovationsaktiviteter betaler sig

6 …og fokus på kunderne betaler sig Kilde: Vækstredegørelsen 2005

7 Hvorfor er brugerne en central kilde til innovation  Øget konkurrence på teknologi – hvordan kan Danmark differentiere sig?  Virksomhedernes produktcyklus bliver stadig kortere på et marked, hvor forbrugernes krav og behov er nye og hele tiden skifter  Viden om brugerne er et af fundamenterne for at skabe unikke produkter og ydelser, der dækker forbrugernes krav og behov (større træfsikkerhed i innovationsarbejdet)

8 Regeringens program for brugerdreven innovation  Et initiativ i regeringens globaliseringsstrategi  Programmet skal styrke innovationen i både virksomheder og offentlige institutioner  En årlig ramme på 100 mio. kr. til konkrete projekter om brugerdreven innovation  Sekretariat i Erhvervs- og Byggestyrelsen  Programbestyrelse med 12 medlemmer

9 Programbestyrelsen  Adm. direktør Jacob Holm (formand), Fritz Hansen  Koncerndirektør for Markets & Products Mads Nipper, LEGO  Adm. direktør Lisbet Thyge Frandsen, BDO ScanRevision  Adm. direktør Lars Gundorph, Willis  Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen, Dorte Mandrup Arkitekter  Hospitalsdirektør Jens Otto S. Jeppesen, Odense Universitetshospital  Rektor Anne Kirah, 180º academy  Direktør Jane Wickmann, Teknologisk Institut  Fællestillidsmand Jørgen Bjergskov Nielsen, NKT Cables  Afdelingschef Annemette Digmann, Region Midtjylland  Formand Lars Nørby Johansen, Danmarks Vækstråd  Formand Lars Mikkelgaard-Jensen, Rådet for Teknologi og Innovation

10 Hvad er brugerdreven innovation? Systematisk tilgang til udvikling af nye produkter, serviceydelser mv., der bygger på udforskning eller inddragelse af brugernes liv, identitet, praksis og behov, herunder ikke-erkendte behov ”Brugerne” skal forstås meget bredt. Kan fx både være forbrugere, kunder, medarbejdere, virksomheder, leverandører, borgere m.fl.

11 Programmets tre indsatsområder  Regional indsats  Ansøgning kan kun indgives fra et regionalt vækstforum  Strategisk indsats  Særlige erhvervsmæssige kompetencer, samfundsproblemer med markedspotentiale og velfærdsområder  Andre perspektivrige områder

12 De første temaområder - strategisk indsats  Ældre og funktionshæmmede  Oplevelser  Folkesundhed og -sygdomme  Digitalisering og indlejret teknologi (tværgående emne)

13 Hvad er målet? Danmark skal være blandt de mest innovative lande i verden  Øget vækst i de deltagende virksomheder  Øget brugertilfredshed og/eller øget effektivitet i offentlige institutioner  Udvikling af nye produkter, serviceydelser og koncepter  Styrkelse af medarbejdernes forudsætninger for at tage del i innovationsarbejdet

14 Hvad gives der tilskud til?  Der gives tilskud til projekter, der fremmer brugerdreven innovation i Danmark – både i den private og den offentlige sektor  Der lægges vægt på, at projekter undersøger brugernes behov på nye måder  Projekterne skal generere læring udover projektets deltagerkreds  Projekterne skal så vidt muligt give en målbar effekt

15 Tildelingskriterier  Udgangspunkt i brugernes behov  Høj nyhedsværdi  Målbar effekt  Anvendelighed for andre  Formidling af resultater til en bredere kreds  Additionalitet  Samarbejde

16 Målgrupper  Alle kan som udgangspunkt søge under programmet  Tilskud ydes ikke til enkeltpersoner eller ikke- moms-registrerede virksomheder  Forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan kun opnå tilskud, hvis de samarbejder med andre  Der gives kun tilskud på minimum 500.000,- kr.

17 Tilskudsberettigede omkostninger  Overvejende lønomkostninger Og i mindre grad:  Andre omkostninger, fx:  Køb af relevant ekstern bistand  Nødvendige rejseomkostninger  Indirekte fællesudgifter  Kan maksimalt udgøre 20 pct. af projektets direkte lønomkostninger

18 Projekttyper, eksempler  Udvikling og afprøvning af et nyt værktøj eller en metode til at anvende brugerdreven innovation i praksis  Uddannelses- eller kompetenceudviklingsprojekt, fx for branche eller medarbejder gruppe  Opbygning af netværk mellem forskellige aktører, fx virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

19 Eksempler på projekter der får støtte  Ældre og funktionshæmmede: udvikling af et attraktivt sidde- og hvilemøbel med brugerbehov og design for øje  Oplevelser: udvikling af fremtidens idræts- og legelandskaber med fokus på bevægelser og samspil med borgere

20 Eksempler på projekter der får støtte  Folkesundhed og – sygdomme: udvikling af sundhedsydelser til kronikere ved at inddrage end-users (diabetikere) og lead-users (eksperter på området)  Digitalisering og indlejret teknologi: udvikling af metodik til at inddrage brugerne i forbindelse med design og projektering af byggeri

21 Eksempler på projekter der får støtte  Andre perspektivrige områder: udvikling og test af en ny metode til at afdække ikke-erkendte kundebehov med fokus på undersøgelser i to virksomheder og mulighederne for at kombinere denne metode med andre metoder

22 Den gode ansøgning  God forståelse af brugerdreven innovation:  Udvikler, afprøver og formidler nye metoder til at afdække brugerbehov  Inddrager brugerne aktivt i innovationsprocessen  Gennemarbejdet ansøgning:  Forholder sig aktivt til samtlige tildelingskriterier  Udfyldt ansøgningsskema og budgetskema korrekt

23

24 Program for brugerdreven innovation V. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 Kbh. Ø tlf. 35 46 60 00 brugerdreveninnovation@ebst.dk www.brugerdreveninnovation.dk


Download ppt "- på vej mod et mere innovativt Danmark v./Specialkonsulent Carsten Pingel Erhvervs- og Byggestyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google