Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case Morten Lind – Erhvervs- og Byggestyrelsen -

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case Morten Lind – Erhvervs- og Byggestyrelsen -"— Præsentationens transcript:

1 Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case Morten Lind – mli@ebst.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen - www.ebst.dk

2 2 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Adresser - en del af infrastrukturen Infrastructure: ”A set of interconnected structural elements that provide the framework for supporting an entire structure …” (e.g. a city, nation or corporation). Wikipedia Adressesystemets vejnavne og husnumre er en uundværlig tilføjelse til samfundets transport-infrastruktur

3 3 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Adresser - en vital del af infrastrukturen … Bratislava, August 1968

4 4 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Adressedata - liv eller død … Dagbladet BT 11. maj 2004

5 1. Baggrund Adressedata som case

6 6 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Adresser - siden 1970 - en offentlig opgave Vejnavn og husnr. mm. Postnummer /-distrikt Hovedgaden 14A, 1. tv 3465 Grønby Vejkode 0915 Kom.nr 413 Husnr. _14A Etage _1 Dørbet. tv__

7 7 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Adresse- system Adressedata betragtes som en fælles ressource Basisregister-koncept 1995-2000 Personregistre (CPR, sundhed, social, skat …) Personregistre (CPR, sundhed, social, skat …) Virksomhed juridiske enheder p-enheder… Bygning, bolig, ejendom … Bygning, bolig, ejendom …

8 8 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Potentiel nytteværdi for den private sektor Navigation, transport, logistik Navigation, transport, logistik Forsynings- virksomheder Forskning og udvikling Kunderelationer, marketing, lokalisering Kunderelationer, marketing, lokalisering Stedbestemte og mobile services mv. Stedbestemte og mobile services mv. Bygning, bolig, ejendom … Bygning, bolig, ejendom … Virksomhed juridiske enheder p-enheder… Personregistre (CPR, sundhed, social, skat …) Personregistre (CPR, sundhed, social, skat …) Offentlige basisdata Adresse- system

9 9 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK “Adresseprojektet” 1997-2001 Frivilligt, kommunal projekt: 2,3 mio. “hoveddørsadresser” blev forsynet med en præcis geografisk position på basis af digitale kort eller manuel digitalisering Knr Vejk Husnr X-koord. Y-koord. Retn. --- ---- ---- -------,-- -------,-- ----- 619 4605 _17A 248.510,45 153.345,08 175,0 Knr Vejk Husnr X-koord. Y-koord. Retn. --- ---- ---- -------,-- -------,-- ----- 619 4605 _17A 248.510,45 153.345,08 175,0

10 10 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK 2000: Status for offentlige adressedata  Potentiale  2,3 mio. adresser har præcise geografiske koordinater  Data er etableret af den myndighed som har ansvaret  Potentiel nytteværdi overstiger omkostningerne flerfold  Data er lagret i et nationalt register (BBR)  Barrierer  Rettighedshavere/aftaleparter er 275 kommuner  De juridiske forhold ifm. persondataloven ikke afklaret  Ajourføring af data er ikke garanteret  Resultat  Markedet domineres af konkurrerende, private datasæt

11 11 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Konkurrerende private datasæt Sammenligning mellem kommunale adressedata og privat produkt baseret på egen dataindsamling

12 12 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Inkonsistente adresseoplysninger Adresseprodukt 1: Lærkevej 7A Adresseprodukt 1: Lærkevej 7A Adresseprodukt 2: Vestervej 10 Adresseprodukt 2: Vestervej 10

13 13 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Dødvande år 2000  Offentlige myndigheder har anvendt skattekroner på at etablere grunddata som er ”state of the art” …  Private virksomheder (og andre offentlige parter) skriger på data – men må ty til ringere alternativer …  0 (nul) eksempler på landsdækkende brug af data …  Kun én producent har aftale med et større antal kommuner

14 2. Øjeåbnere og frikøbsaftale Adressedata som case

15 15 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Rejseplanen.dk 1999

16 16 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Newcastle disease 2002

17 17 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Nye 112 alarmcentraler 2001

18 18 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Aftale frikøb af offentlige data 2003  Forberedt af ”Bestyrelsen for Digital Forvaltning”  Rapport om geodatasektor og barrierer 2001-2002  Forhandlet mellem Finansministerium og kommunerne  Aftale indgået i efteråret 2002 – trådt i kraft jan. 2003  Indhold af aftale:  Pris på visse registerdata (BBR, ESR mv.) = 0 (nul)  Adresser inkl. geografiske koordinater er også omfattet  Datadistribution via Offentlig Informationsserver, OIS  Brugerbetaling kun for distribution + evt. add-on-value  NB: Tinglysningsoplysninger (afgift) er ikke omfattet  Økonomisk kompensation kommuner ~ 10-20 mio. kr.

19 19 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Resultat af aftalen – 5 år efter  2005: Positiv evaluering – ingen kritik  Jf. Servicefællsskabet for Geodata  2008: 50-100 private producenter  Integrerer og værdiforædler data  2008: ~1 mio. konsumenter  fx. 800.000 brugere af GPS-systemer  2002-2008: Fra 0 til 1 mio. brugere  En ren succeshistorie for brug af PSI!

20 3. PSI og Referencedata Adressedata som case

21 21 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Ideen bag referencedata Referencedata er data som opfylder tre funktionelle krav:  De tilbyder en entydig identifikation, kategorisering eller indexering af brugerens information;  De muliggør en forbindelse, sammenstilling eller sammenligning af informationer fra forskellige kilder;  De danner en kontekst som gør det muligt for andre at forstå og tolke den information som bliver præsenteret.  “Det er data som anvendes af næsten alle” Efter: INSPIRE "RDM Position Paper", 02-10-2002

22 22 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Eksempler på offentlige referencedata Personnummer, registreringsnr., CVR-nr., adresse Bruges til identifikation og sammenstilling Internationale branchekoder, E-numre Bruges til sammenlignende kategorisering 3A Folketallet 1. jan, areal af adminstrative enheder Bruges til sammenligning v.hj.a index/nøgletal (Fælles nævnerværdi)

23 23 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Ideen i offentlige referencedata (N:1) Postbetjening Vejvisere/kort Markedsføring Folkeregistrering Mobile tjenester Statistik Lokalisering Forsyning, energi Borgerbetjening Beskatning Forsikring, kredit Ejendomshandel Transport Kundebetjening Beredskab, udrykning Sundhed Bilnavigation ADR 3A... udgør et fælles grundlag for mange brugere og løsninger

24 24 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Referencedata ~ infrastruktur Danner en fælles ramme som muliggør sociale og økonomiske aktiviteter … men overlader det til borgere og virksomheder at udfylde rammen (= hvordan de vil bruge referencedata)

25 25 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Referencedata - en definitiv version CPR Matrikel Adresser … derfor giver det størst sikkerhed at der kun findes én definitiv version Udtrykker ofte en forvaltrningsmæssig “sandhed” …

26 26 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Referencedata og INSPIREs principper  data skal kun indsamles én gang og bør vedligeholdes på det niveau, hvor det gøres mest effektivt  Det skal være muligt ”sømløst” at samle data fra forskellige kilder og dele data mellem mange brugere og anvendelser  information indsamlet på et niveau skal kunne udnyttes på de øvrige niveauer  den information der er behov for til god administration bør være til stede og bredt tilgængelig, på betingelser der ikke modvirker den udbredte anvendelse

27 4. Afslutning og konklusion Adressedata som case

28 28 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Finansiering af fyrvæsenet (16-1700 årene)  Debat om marked og økonomiske principper:  Offentlig eller privat finansiering  Betragtelig investering  Svært at identificere brugerne  Konkurrence ikke hensigtsmæssig  Samfundets (kongens) interesse:  Søfartssikkerhed = rig handel  Sømilitær betydning  Nødvendig infrastruktur

29 29 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Rene offentlige goder (Pure Public Goods)  I den økonomiske teori er et rent offentlig gode et gode som er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbart  Ikke-rivaliserende: Et individs forbrug reducerer ikke andres adgang til godet  Ikke-ekskluderbart: Ingen kan effektivt ekskluderes fra brugen af godet  Eks. 1: Fiskeri: Forbrug af fisk  Eks. 2: at trække vejret: Forbrug af frisk luft

30 30 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Samfundets interesse i PSI-referencedata  De nødvendige referencedata skal være til rådighed i en passende kvalitet, derfor er finansiering nødvendig  Da brug af referencedata er “Non-rival” har samfundet ingen interesse i begrænset eller reduceret anvendelse  Da brug af referencedata forbedrer troværdighed og effektivitet, bør anvendelsen tværtimod opmuntres!  Eftersom ideen om referencedata strider mod ideen om alternative/konkurrerende datasæt, bør disse undgås  Håndteringen af referencedata bør fremme rapportering og rettelser af fejl samt stadige kvalitetsforbedringer

31 31 27-11-2008Addresses - ePSI Plus DK Morten Lind – mli@ebst.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen - www.ebst.dk


Download ppt "Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case Morten Lind – Erhvervs- og Byggestyrelsen -"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google