Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsk2007. Indhold  Baggrund  Formål  Resultater  Krav til gennemførelse  Projekt oversigt  Det aktuelle  Tidsplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsk2007. Indhold  Baggrund  Formål  Resultater  Krav til gennemførelse  Projekt oversigt  Det aktuelle  Tidsplan."— Præsentationens transcript:

1 Forsk2007

2 Indhold  Baggrund  Formål  Resultater  Krav til gennemførelse  Projekt oversigt  Det aktuelle  Tidsplan

3  Det nordiske el-system bevæger sig mod stigende udsving i priserne  En voksende andel prioriteret strøm i systemet (vindmøller mv.)  Bindinger på produktionen medfører svingninger i spotprisen over døgnets timer  Privat kunders (husholdningernes) døgnvariation har en betydelig virkning på disse udsving  Den fri prisdannelse på el-markedet skulle i princippet tilskynde forbrugerne til at tilpasse elforbruget til priskurven. Hidtil har forbrugerne dog ikke haft tilstrækkelig (eller let tilgængelig) information om elpriserne eller  incitament til at flytte deres elforbrug væk fra de dyre perioder eller  tekniske hjælpemidler, der kunne lette indsatsen  Den øgede fokus på miljøproblemerne øger fokus på mere miljøvenlige produktions-miks, hvilket kan forstærke indsatser og resultater Baggrund

4 Projektoversigt

5  Afklare forbrugernes viden og umiddelbare holdning (”førmåling”) til elmarkedet  Udvikle og teste forskellige kommunikative virkemidler, for at få forbrugerne til at levere fleksibelt elforbrug  Udvikle og teste forskellige aftalekoncepter, hvor forbrugerne lader en ekstern operatør levere og styre automatiske tænd/sluk- funktioner mod en økonomisk kompensation  Vurdere den afledte besparelseseffekt ved de ovennævnte tiltag Formål med projekt Energiudsigten

6  Afprøve nye kommunikationsformer, bl.a. direkte TV broadcasting med information om miljøforhold og næste døgns el-priser i ”energiudsigten”  Vurdere de fremtidige muligheder for fleksibelt elforbrug, herunder forbrugernes holdninger og viden samt omkostningerne sammenholdt med tiltag på produktionssiden  Vurdere hvad det vil betyde samfundsøkonomisk og forbrugerøkonomisk  Vurdere betydningen for el-handelsselskaber af at kunne tilbyde produkter, der er rettet mod spotpriser Analyse del

7 Digitale målere installeret, for at skabe det tekniske grundlag for  Styring/tilpasning af forbrug til elpris  Belønning  Direkte effektmåling af tiltag Der skal være en viden om  Prisdannelsen i el-systemet  Forsyningssikkerheden  Råderummet for anvendelse af vedvarende energi  Individuelle muligheder for at drage fordel af markedet mv. Der skal være et godt forbruger kendskab til  Hvordan man i praksis kan reagere på energipriserne, uden at det indebærer meget besvær og mærkbart forringet komfort  Fuld information om elpriserne fra døgn til døgn  Leveringsaftaler, som belønner flytning af elforbrug til de billige perioder Krav for at kunne gennemføre projektet

8 Projektoversigt – eksperimentet

9 Vi har netop afsluttet 1. interview-runde  Spørgeskemaer – de fleste responderet via internettet  558 svaret positivt på, at vi må anvende deres historiske energiforbrugsdata og med koble dem sammen med fremtidige timemålinger i analysearbejdet, samt at de vil indgå i projektet  Igangsat analyse af resultaterne fra første interview runde Fokusgruppemøder den 11. og 12. juni WEB-siden klar ved sommerferien Broadcasting i luften 1/10 2007  Formen for selve ”Energiudsigten” ved at være defineret  Fokus i nyhedsindslag, separate Tv-spots, fokusudsendelser er i overskrifter Aktuelt

10 TidspunktFormålDeltagere (7-9 i hver gruppe) 12. og 13. juni- Input til udvikling af kontrakter - Input til kommunikationsstrategi - Input til broadcasting Lejligheder uden elvarme SeptemberAfprøvning af formidlingsform inden endelig udformning af ”Energiudsigten” Parcelhuse m/u elvarme Oktober - November - Reaktion på ”Energiudsigten” - Reaktion på udviklede kontraktformer - Reaktion på tekniske løsninger - Er der flyttet holdninger? Parcelhuse m elvarme Forår 2008 - do -Lejlighed u. elvarme Efterår 2008 - do -Parcelhuse u. elvarme Planlagte fokusgrupper

11 Tidsplan

12 www.energiudsigten.dk


Download ppt "Forsk2007. Indhold  Baggrund  Formål  Resultater  Krav til gennemførelse  Projekt oversigt  Det aktuelle  Tidsplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google