Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Automatiske slaggekran Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Automatiske slaggekran Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84."— Præsentationens transcript:

1

2 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Automatiske slaggekran Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 Er fremtiden I/S Vestforbrænding på Made By Max Sander Holm: Made By Max Sander Holm:

3 Fremtiden´s kraner udføres af Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

4 Fremtiden´s Porte udføres af Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

5 Indholdsfortegnelse 1 Teknisk Beskrivelse 2 Organisation plan for automatisk slaggekran 3 Tidsplan 4 Risikovurdering for slaggekran system I en mere enkel udgave. 5 Slaggekran system ( oversigttegning). Tegning med teleskop port, kamera, nødstop, flugt veje. 6 Slaggetransport system ( enkel 3D udgave). (Tegning 2 stk.teleskop port) 7 Billeder over Slaggetransport system 8 Index for Demag Cranes. 9 Tegning : Scanner på kranbro. 10 Tegning : Sikkerhedsanlæg. 11 Tegning : Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30. 12 Tegning : Komponenter i automatisk anlæg for slaggekran HSK 30 13 Tegning : Operatørstation i kontrolrum 14 Automatisering af slaggekran HSK 30 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

6 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding TEKNISK BESKRIVELSE Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: 1. Tomme containere(sættervogn) leveres på Vestforbrændingens område med lastbil. Lastbil -chauffører tage kontakt med kontrolrummet igennem porttelefon, der er monteret på lokalbokse, i begge ender af slaggegraven. Portene vil blive aktiveret og åbnes. Efter aflæsning af containerne vil lastbilen kører udad slaggegravs område og kontrolrums-personale vil derefter lukke portene (teleskopporte eller bomme). 2. Løsningen giver mulighed for, at der kan leveres slagge i op til 6-7 sættevogne/container. 3. I løsningen tages der højde for, at aflæsningen af slagge overvåges fra afhentning i slaggegraven (ved udløb af ovn 1+2 og 5+6) til slaggen befinder sig i containeren, ved hjælp af overvåg­ningskamera. 4. Personadgang igennem gangbroen i slaggegraven (ved Ovnlinie 4) opretholdes i området,og der fortages forstærkning af bjælker/tag således at gangbroen kan modstå slag fra krangrabben 5. Der fortages automatisering af HSK 30 og HSK 20 bruges forsat som manuel kran,når der er behov for at servicere HSK 30. Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

7 Demag Cranes & Components A/S ard. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S ard. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: 6. Automatisering af HSK indbefatter afstandsmåler med laserlyse og kranen forsynes med 2 stk. laserscanner, hvor 1 stk. er placeret over slaggevejen/containeren og en over slaggegraven. Scanneren over containeren kan også benyttes som fyldningsovervågning af containeren. 7. Automatikken indbefatter lempeprogram, hvor slaggen lempes fra rysterrander/bånd udløb og til container eller til området ved ovn 3 og 4.Der placeres 1 stk. PC operatørstation i kontrolrum samt PC/display i krankabinerne som er forbundet ved hjælp af en data BUS forbindelse.PC i kontrolrummet overvåger og afvikler slaggekranens automatiske drift samt overføre fælles alarm og udvalgte data til SRO- anlæg,inkl. Vægtregistrering for ovnlinjer. 8.Den samlede løsning skal kunne fungere under danske klimatiske forhold og em/damp fra slaggen vil kunne trække ud i det fri på hver sin side af bygningen. 9. Kranerne vil køre indenfor et afspærret område (se oversigttegning), hvor der er 2 stk. flugt døre og 2 stk. porte til afspærring af slaggevejen.Der er sat Nødstop ved lokalbokse og ved porte og døre.Ved reparation/service af kraner eller andet udstyr i det afspærret områder kan portene åbnes med special nøgle (tac.) hvorefter kran stiller sig ud i slaggegraven. TEKNISK BESKRIVELSE

8 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding F unktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: 10. Lokalboksene (2 stk.) indeholder hver 1 stk. Siemens PLC der kommunikere med Demag Cranes `s PLC (AS - interface) omkring udveksling af informationer begge veje.Portene åbnes med speciel nøgle (tac.) eller fra kontrolrummet.Følgende udstyr er montere i boksen: 1 stk. porttelefon fabrikat ?? 1 stk. Døråbner fabrikat tac 1 stk. Nødstop fabrikat ?? 1 stk. lampe der lyser driftstop (midlertidig Nødstop) når porten er åben ved døråbner nøgle. 1 stk. lampe der blinker gult når Kranen er i automatik. 1 stk. lampe der lyser grønt når porten er åben. 1 stk. lampe der lyser rød når porten er lukket. 1 stk. lampe der lyser rød når nødstoppet er trukket. 1 stk. knap til ??? TEKNISK BESKRIVELSE Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

9 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Funktionsbeskrivelse hvor krav og specifikationer er opfyldt. Funktionskrav: Funktionskravet der er stillet til leverancen er følgende: 11. Flugtvejs døre (1 stk. ved anlæg 5-6 og 1 stk. ved anlæg 1) er montere med dør kontakter der er en del af Nødstopskredsen som er en integreret del af kranens sikkerheds system. 12. Dørene tilhørende krankabiner (ved anlæg 6 og anlæg 2) er monteret med dør kontakter der er en del af Nødstopskredsen som er en integreret del af kranens sikkerheds system. 13. Der er monteret Nødstop på HKS 30 (katten) og Demag Cranes undersøger om der er tilsvarende behov/krav for Nødstop på HKS 20. 14. Det skal overvejes hvor mange steder der er behov for gult blink monteret. (f.eks. når følgende køre såsom kranerne, katten eller portene) TEKNISK BESKRIVELSE Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

10 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

11 Automatiskes slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

12 Risikovurdering af Automatisk slaggekran Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 Farekilde/ farlig område /Faremonent Farlig hændelse 1Opstart af anlæg Person befinder sig indenfor eller på sættevognen når anden person starter anlægget. Nødstop er ikke aktiveret 2Aflæsning af slagge og skort i vognPerson under/ved sættevogn (-spild) 3 Der opstår brand i uforbrændt slagge /papir o. lign. 4 Slaggen indeholder kemikalieaffald der udsender giftige dampe/støv. 5Drift af anlæg Store genstande i slaggen kommer uden for bånd/rysterande slaggeskubber. 6 Kørsel med Slagge og SkrotSlaggen mm. placeres udenfor sættevognene. 7 Person ved kælder /gangbro 8 Fastklemning af stor slaggeklump ved Slaggeudløb grundet renoveringer af ovne.

13 Risikovurdering af Automatisk slaggekran Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 9 Drift af anlægBrand i anlæg 10 Person går uforvarende op på anlæg under drift for at udføre rep, uden at aktivere nødstop. Risiko for klemning 11 –Almindelig vedligehold (”spuling” Slaggevejen og kraner) Anlægget startes samtidig med at der pågår rengøring. Risiko for klemning eller. fald 12 -Almindelig vedligehold (”spuling” af Slaggevejen og kran ). Fejning af kanten på sættevognen samt vurdering af slaggeniveau 13 Snuble/falde over genstande Ved passage af slaggevejen kote 12.500 14 Snuble/falde på glat slaggevejen kote 12.500 15 Dannelse af aerosoler. Indånding af og hudkontakt med sundhedsskadelige stoffer 16 Skære sig, stikke sig f.eks. kanyler 17 Støde imod eller Køre på med. 18 Brug af kran ved udskiftning af maskindele Brug af forkert anhugnings - grej tab af byrde på person

14 Risikovurdering af Automatisk slaggekran Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Farekilde/ farlig område / Faremoment Farlig hændelse Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 19 Anhugnings - grej brister. Tab af byrde på person 20Vedligehold og reparations-arbejdeStøde imod – ramt af genstand 21 Brug af håndværktøj ved reparation og vedligehold Klemning af fingre 22 Skære og stikskader 23 El chok ved brug af el værktøj 24 Brand/eksplosion ved flammeskæring/svejsning på anlæg 25 Indånding af dampe og partikler ved flammeskæring 26 indånding af dampe og partikler ved svejsning 27 X antal ovne køre ved rep. på slaggekran Der kan opstår overtryk i anlæg, således at der trykkes forurenet/farlig luft/støv/vand fra ovnen og ud i slaggegrav 28Anlæg under drift Anlæg går i gang efter strømsvigt. Personer i kontakt med anlæg 29Anlæg under drift Kran 20 kan køre ind i kran 30 eller ind i ende stop. ( Automatisk stop )

15 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 Risikovurdering af Automatisk slaggekran Forebyggelse Mulige sikringsløsninger 1 og 2 Opsætning af kamera så der kan observeres på slaggevejen (overvågning fra kontrolrum) 3 Forekommer lidt sandsynlig 4 Beskyttelse mod indånding og hudkontakt i forbindelse med - rengøring 5 Skrot o. lign der sætter sig skævt på bånd/rysterande/slaggeskubber eller triller uden for udstyr, fjernes først når bånd/rysterande/slaggeskubber er stoppet.Eks. procedure benyttes. 6 Læssemaskine o. lign flytter slagge/skrot når slaggevejen er fri for sættevognene. 7 Forstærkning med stål. 8 Der monteres arbejdes afbryder ved slaggeudløbet der stopper kranen. Eksisterende procedure på anlægget benyttes. 9Forekommer lidt sandsynlig. Eksisterende procedure vedr. brand benyttes.

16 Risikovurdering af Automatisk slaggekran Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Forebyggelse Mulige sikringsløsninger Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 10 Personer der har med rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 11Anlægget må ikke køre hvis der er service personale på slaggevejen eller oppe ved kran skinne. Nødstop skal aktivers 12 Vognmanden ændre sættevognen således at fejning m.m. ikke –er nødvendig -. Det overvejes at montere et hegn på træfender ved betonkanten. 13Afskærmning af farlig/kritiske steder (sort/gul) samt brug af personlige værnemidler. 14Afskærmning af farlig/kritiske steder (sort/gul) samt brug af personlige værnemidler. 15 Der skal anvendes personlige værnemidler ved rengøring som beskytter mod indånding af aerosoler og mod hudkontakt. Personer der har med rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 16 Teknisk hjælpemiddel (skovl/tang el. lign) til opsamling/flytning af affald. Instruktion om aldrig at håndterer affald med hænderne. Personlige værnemidler benyttes efter gældende regler.

17 Risikovurdering af Automatisk slaggekran Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Forebyggelse Mulige sikringsløsninger Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 17 Personalet skal have instruktioner af kørsel med gummiged. Div. udstyr ”undersænkes i betonen” når det er muligt i slaggevejen 18 Der anskaffes egnet anhugningsgrej som opbevares på lageret. Personale skal have instruktion i korrekt anhugning 19Regelmæssigt sikkerhedschek af anhugningsgrej 20 Personer der har med rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 21Der anvendes luftværktøj med moment til rep. og vedligeholdelsesarbejde 22 Personer der har med rengøring og vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 23 Undgå så vidt muligt brug af el-værktøj. El-værktøj sikkerhedscheckes ½ årligt 24 Forekommer sjældent. Personer der har med vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 25/26 Punktudsugning fra forurenende arbejdsprocesser- Suppleres evt. med brug af åndedrætsværn 27 Forekommer sjældent. Personer der har med vedligeholdelse af anlægget skal instrueres, efter gældende vedligeholdelse procedure. 28Det skal sikres, at anlægget ikke starter automatisk efter stop i strømforsyning. 29Fjern styrede buffer monteres i begge ender af kran skinnen.

18 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 Tegning

19 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

20 Tegning Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

21 Billede nr. 1. Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

22 Billede nr. 2. Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

23 Billede nr. 3. Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

24 Billede nr. 4. Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

25 Billede nr. 5. Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

26 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Automatisering af slaggekran HSK 30 Indholdsfortegnelse 1.Tegning : Scanner på kranbro. 2.Tegning : Sikkerhedsanlæg. 3.Tegning : Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30. 4.Tegning : Komponenter i automatisk anlæg for slaggekran HSK 30. 5.Tegning : Operatørstation i kontrolrum. Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

27 Tegninger fra DEMAG Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

28 Demag Cranes & Components A/S ard. Måløv Teknikderby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S ard. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546 Tegninger fra DEMAG Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding

29 Opbygning af PLC-system for slaggekran 20 og 30 TOUCHpanel krankabine 20 Førerstol krankabine 20 Slaggekran 20 Kranstyrings PLC Simatic S7 315-2DP Kun manuel drift Busforbindelse mellem kran PLC Slaggekran 30 Kranstyrings PLC Simatic S7 315-2DP Manuel drift Fuldautomatisk drift TOUCHpanel krankabine 30 Førerstol krankabine 30 Operatørstation i kontrolrum PC med HMI Simatic WinCC Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

30 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Operatørstation i kontrolrum PC med HMI Simatic WinCC Afspærringsanlæg: Porte og døre ved kørevej / Kabinesikring VF SRO anlæg Sick Scannersystem 1. Containerplaceringer på kørevej 2. Niveau i slaggegrav Eilersen vejesystem Vejning af slagge SRO signaler fra kran.Automatikalarmer.Containeralarmer.Vægtregistreringer ved ovnlinier TOUCH Operatørpan el I krankabine Kranstyrings PLC Simatic S7 315-2DP Manuel drift Fuldautomatisk drift Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

31 15,2t FrigivetSpærret 100.00t 0t 30,0t 10,1t SpærretFrigivet 0m 3 1000m 3 0t Automatik Alarm FyldtFrigivet Fri Anlæg 1 100.00t Anlæg 2 100.00t Anlæg 6 100.00t Anlæg 5 Container 1 Container 2Container 3Container 4Container 5Container 6 Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Frigiv Con 2 Frigiv Con 3 Frigiv Con 4 Frigiv Con 5 Frigiv Con 6 Frigiv Anlæg 1 Frigiv Anlæg 2 Frigiv Anlæg 6 Frigiv Anlæg 5 Frigiv Con 1 F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12

32 Anlæg 1:99.000.000t Antal containere: 99.000.000 stk. Driftstimetæller grab:2d 12h 35m 12s Driftstimetæller kranbro:365d 12h 35m 12s Driftstimetæller løbevogn:2d 12h 35m 12s Driftstimetæller talje:2d 12h 35m 12s Anlæg 2:99.000.000t Anlæg 5:99.000.000t Anlæg 6:99.000.000t Produktion Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

33 Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Slaggevej Lukket Åben Afspærringsanlæg Status for porte,døre og nødstop ved slaggevej Nødstop Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546

34 Vestforbrænding – Slaggekran HSK 30 Kranstatus - Automatisk drift Vægt Automatik StartStop Fyldeprogram Lempeprogram Aut. Step nr. Sollwert Istwert Kran Kat Grab Program Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84 00 fax 44 82 84 02 Proces Service A/S adr. Smedekærvej 27- 29 postnr. 2770 Kastrup tlf. 3252 1592 fax. 3252 1546


Download ppt "Automatisk slaggekran I/S Vestforbrænding Automatiske slaggekran Demag Cranes & Components A/S adr. Måløv Teknikerby 2 postnr. 2760 Måløv tlf. 44 82 84."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google