Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn med cerebralparese er forskellige – ligesom alle andre børn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn med cerebralparese er forskellige – ligesom alle andre børn."— Præsentationens transcript:

1 børn med cerebralparese er forskellige – ligesom alle andre børn

2 • Cerebralparese  Hvad er cerebralparese?  Hvor hyppigt forekommer CP?  Hvilke problemer opstår? • CPUP/CPOP  Hvorfor?  Hvordan? • Sparcle (europæisk multicenter undersøgelse)  Studie om børnenes og familiernes aktiviteter, deltagelse i samfundet of livskvalitet (Study of participation of children with cerebral palsy living in Europe)

3 Definition  en gruppe af tilstande / handicaps  forbundet med påvirkede bevægelser, stillinger, motoriske funktioner  forårsaget af en læsion eller anomali i en umoden hjerne (op til 2 år)  permanent men ikke statisk

4 CP – klassifikation: det motoriske handicap data fra det danske register • dobbeltsidig spastisk CP: 50% øget spænding i musklerne • ensidig spastisk CP: 34% øget spænding i musklerne • dyskinetisk CP: 11% uhensigtsmæssigt bevægelsesmønster, der forværres ved bevægelse eller stress • ataktisk CP: 5% manglende koordinering af bevægelser

5 Årsager - MR-scanningsfund • normal MR-scanning: 15% • Misdannelser: 10% • globale forandringer som følge af ilt-mangel under fødslen 10% • infarkt (blodprop) 20% • forandringer (ar) i hjernens hvide substans (nervebaner) 45%

6 hjernens opbygning

7 • CP er den hyppigste årsag til handicap hos småbørn • hyppighed 2per 1000 fødsler • i region Syddanmark 400-440 børn mellem 0 og 15 år • i Danmark 2000-2200 børn mellem 0 og 15 år Hyppighed af cerebralparese SCPE: surveillance of cerebral palsy i Europe 2 1

8 Sværhedsgrader af handicap: GMFCS – gangfunktion bbbbbbbbb Normale gangfunktion let GMFCS level I går uden begrænsninger GMFCS level II går med begrænsninger GMFCS level III går ved hjælp af håndholdt gangredskab GMFCS level IV kommer selvstændigt omkring med begrænsninger, bruger f.eks. el-kørestol GMFCS level V transporteres i manuel kørestol 30% 40% 10% 15% 20%

9 Udviklingskurver - grovmotorik D: kan gå ned ad en trappe (4 trin) uden støtte C: kan gå selv B: kan sidde selv A: kan holde hovedet

10 Sværhedsgrader af handicap: MACS - håndfunktion • MACS I: uafhængig håndtering af objekter • MACS II: uafhængig håndtering af objekter ved hjælp af kompensationsstrategier • MACS III: har behov for hjælp i form af tilpasning, forberedelse af objekter • MACS IV: har behov for vedvarende hjælp og kan håndtere enkelte tilpassede objekter • MACS V: ingen målrettet håndfunktion MACS I 35% MACS II 20% MACS III 15% MACS IV 15% MACS V 15%

11 cerebralparese – problemstillinger • nedsat kraft • påvirket følelsessans • koordinationsproblemer • balanceproblemer • manglende modning af motoriske funktioner • spasticitet: øget spænding i musklerne • ubalanceret aktivitet i forskellige muskelgrupper • fejlstillinger • påvirkede motoriske funktioner • øget energiforbrug • smerter • kontrakturer (fikserede fejlstillinger) • hofteskred, skæv ryg fysioterapi, ergoterapi hjælpemidler Botox, Baclofen, Baclofenpumpe Operationer

12 2007

13 Arbejdsinstrument i behandlingen af det enkelte barn reduktion af svære komplikationer hofteskred, skæv ryg, kontrakturer Regionalt/nationalt kvalitetssikringprojekt

14 Hofteskred Fødselsår %

15 Arbejdsinstrument i behandlingen af det enkelte barn Regionalt kvalitetssikringprojekt

16 overordnede formål med CPOP •børn og familier –at formindske forkomst af •hofteskred •skæv ryg •fikserede fejlstillinger –at optimere motoriske funktioner –at koordinere en mere skræddersyet behandlingsindsats –at fremme livskvaliteten for barnet og familien •behandlings og opfølgningssystemet –at tilbyde en mere ensartet behandling i regionen –at forbedre samarbejdet mellem sygehuset og barnets behandlere i kommunen –at højne behandlingsindsatsens kvalitet –at skabe mulighed for at dokumentere behov for ressourcetilførsel og/eller omstrukturering

17 •fysioterapeutisk protokoll, •ergoterapeutisk protokoll •Røntgenprotokoll •operationsprotokoll •neuropædiatrisk protokoll regelmæssige standardiserede undersøgelser registrering i databasen

18 tværfagligt samarbejde: opgavefordeling ortopædkirurger OUH røntgen hofter ryg røntgenprotokoll operationer operationsprotokoll børneneurologer OUH, Kolding, Esbjerg, Sønderborg diagnose neuropædiatrisk protokoll Botox fyioterapeuter/ergoterapeuter 4 sygehusafdelinger 22 kommuner undersøgelse og registrering fysioterapeutisk protokoll ergoterapeutisk protokoll behandling

19 • funktion og helbred • deltagelse i det sociale hverdagsliv • skolegang • livskvalitet • familien • det sociale hjælpesystem SPARCLE: 115 børn med CP i Danmark mellem 8 og 12 Hvordan er deres liv? 2004 / 2005 SPARCLE: 115 børn med CP i Danmark mellem 8 og 12 Hvordan er deres liv? 2004 / 2005

20 Epilepsi Intellektuel udvikling Sparcle: Funktion og helbred Sparcle: Funktion og helbred Sprog / kommunikation

21 •i•i Deltagelse i det sociale hverdagsliv SPARCLE Deltagelse i det sociale hverdagsliv SPARCLE I flere andre europæiske lande deltager 8-12 årige børn med CP sjældnere i sport/computers pil.

22 • Langt de fleste forældre er tilfredse med barnets skole og angiver ofte gode lærere og god skoleledelse som medvirkende årsag hertil. • De fleste børn mødes positivt af deres lærere og støttes følelsesmæssigt. En lille gruppe børn i almindelige klasser savner dette. En del forældre efterlyser at deres barns lærere har større forståelse for barnets sygdom/handicap. • 20% af børn med CP, der går i en almindelig klasse, mangler elevator på skolen og ca. 10% mangler ramper og tilpassede toiletter. SPARCLE Skolegang SPARCLE Skolegang

23 SPARCLE livskvalitet SPARCLE livskvalitet Børn med CP vurderer deres livskvalitet ligeså god som andre børn. Tilfredsheden er mere relateret til dagligdagens indhold og sociale kontakter end til børnenes handicap. Der er uoverensstemmelse mellem børns og forældres beskrivelse af livskvalitet. Ofte undervurderer forældre deres barns livskvalitet. Børn med CP bør først og fremmest betragtes som børn og ikke som handicappede børn.

24 www.si-folkesundhed.dk SPARCLE Børn med cerebralparese i Danmark www.si-folkesundhed.dk SPARCLE Børn med cerebralparese i Danmark www.cpop.dk


Download ppt "Børn med cerebralparese er forskellige – ligesom alle andre børn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google