Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Christiansfeld Skole. • Generelt om skolen • Nye fag i 7. klasse • Forventninger og samarbejde • Overlevering fra 6. til 7. klasse • Rundvisning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Christiansfeld Skole. • Generelt om skolen • Nye fag i 7. klasse • Forventninger og samarbejde • Overlevering fra 6. til 7. klasse • Rundvisning."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Christiansfeld Skole

2 • Generelt om skolen • Nye fag i 7. klasse • Forventninger og samarbejde • Overlevering fra 6. til 7. klasse • Rundvisning - snak over en øl/vand Program for i aften

3 Afdelingsleder i Lindegade: Mads Hoeg Skoleleder: Hans Winther Souschef: Anne-Else Højgaard Jensen Leder af Lindeklassen: Poul Frost-Thorsen Skolens ledelse SFO-leder: Henning Jacobsen

4 Christiansfeld Skole AUGUST 2005: tidligere Christiansfeld Skole + tidligere Tyrstrup Skole = ny skole Christiansfeld Skole En sammenlagt skole

5 Christiansfeld Skole i dag 30 klasser 552 elever 62 Lærere 12 Pædagoger Skolen er fordelt på 2 matrikler Afdelingsopdelt i sin struktur Normalklasser + specialklasser

6 Afdelingen på Gl. Kongevej •Mellemtrin: 4.- 6. klasse •Overbygning: 7. - 9. klasse •Fire værkstedsklasser •SOL-klassen Her får 7. klasse deres faste base

7 Afdelingen i Lindegade •Indskolingen: 0.- 3. klasse •Miniklassen •Lindeklassen Enkelte af overbygningens fysik- og hjemkundskabshold undervises i Lindegade

8 Specialklasser •Lindeklassen •Miniklassen •SOL-klassen •Værkstedsklasserne

9 Pusterummet Samtale - Tolerance - Humor - Genkendelighed– Empati- Frirum – Varme - Omsorg - Konsekvens - Vækst Afhjælper problemer for elever med generelle eller akut opståede behov / vanskeligheder Skaber rum for "en til en"-situationer med en synlig kompetent voksen Skolens AKT-team Lindegade Gl. Kongevej Eva Erik Marianne Kenneth

10 Tre nye 7.klasser: De nuværende 6. klassers klasselærere ”mixer” i fællesskab de nye klasser

11 Nye fag i overbygningen 6 antal nye fag

12 TYSK et tilbudsfag

13 Fysik - Kemi 7. – 9. klasse

14 GEOGRAFI 7.- 9. klasse

15 HISTORIE 7. – 9. klasse

16 Biologi 7. – 9. klasse

17 SAMFUNDSFAG 8.- 9. klasse

18 Faget kristendomskundskab fortsætter i 7. og 9. Klasse •Livsfilosofi og etik • Bibelske fortællinger • Kristendommens forskellige udtryk • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

19 Konfirmation Konfirmationsforberedelse i 8. klasse Efter konfirmationerne i 2009 konfirmeres eleverne i 8. klasse i stedet for 7. klasse. Det betyder, at der i 2010 ikke er konfirmationer De første konfirmationer i 8. klasse finder sted i 2011. Konfirmationer 2010 og 2011

20

21 Den daglige undervisning Arbejde i grupper Fordybelse projekter stile teater tests sport blækregning rejser diktater emneuger udflugter fester Fremlæggelser kreativitet selvstændighed nysgerrighed tanker udvikling idéer viden leg kompetencer Klædt på til fremtiden 

22 Samarbejde & forventninger Til skolen Til eleverne Til forældrene

23 Kommunikation mellem forældre og skole •Forældremøder •Skole-hjem-samtaler •Forældre-Intra •Elevplaner Udvikling Hjælp Snak Idéer Viden Ønsker Vejledning Kontakt Fælleskab Støtte

24 Skoleporten www.christiansfeldskole.dk Adgang til Forældre-Intra Skolens værdigrundlag Skemaer Nyheder og billeder Kalender Bestyrelsen Skolevejledere

25 Forældre-Intra Her kan forældrene bl.a. - læse nyheder fra skolen -se skemaer, klasselister m.m. -maile med klassens lærere, skolens kontor og med hinanden

26 Elev-Intra Stadig ret nyt! Inddrages mere og mere i undervisningen og dagligdagen …..

27 Traditioner…. •Hytteture •Teater- og biografture •Besøg på Mediariet i Århus •Emneuger & skolefester •Besøg på museer •Skolefodbold •Besøg på skoler og virksomheder •Idræts- og motionsdage

28 Skolerejse i 8. klasse (Sponsoreret) Mulighederne og traditionerne er mange….. Polen Skagen Tyskland Nordjylland Tjekkiet København Bornholm

29 Buskort i 7. – 9. klasse Elever i 7. – 9. Klasse skal have mindst 7 km mellem hjem og skole for at få et gratis buskort. Elever som er berettigede, får i løbet af marts udleveret ansøgningsskema til buskort fra skolens kontor.

30 Dimissionsfest for sidste års afgangselever 7. – 9. klasse…… Disse tre år flyver af sted og snart er de unge mennesker på vej videre ud i verden FRA BØRN TIL (næsten  ) VOKSNE

31 Overlevering fra 6. til 7. klasse

32 Nu gælder det jeres børn….. Vi glæder os til sammen med jer at give dem en god sjov og lærerig tid her på skolen

33 … vi har andet og meget mere at byde på end snak om dårlige toiletter 


Download ppt "Velkommen til Christiansfeld Skole. • Generelt om skolen • Nye fag i 7. klasse • Forventninger og samarbejde • Overlevering fra 6. til 7. klasse • Rundvisning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google