Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af"— Præsentationens transcript:

1 Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af 09.06.2004

2 Lovændringen i hovedtræk
Den forenklede proces kan anvendes i sager med en hovedstol under kr., hvor der ikke forventes indsigelser fra debitor. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005 Stævning afløses af betalingspåkrav, der sendes til fogedretten – ingen bilag. Lavere retsafgifter; hvis debitor ikke gør indsigelse betales altid 700 kr. for opnåelse af fundament og indkaldelse til fogedretten. Afgift for betalingspåkrav 400 kr. og for indkaldelse til fogedret 300 kr. Mulighed for at vælge forskellige inkassoforløb, Indførelse af et nyt landsdækkende insolvensregister.

3 Betalingspåkravet Inkassolovens § 10 skal være iagttaget inden betalingspåkravet afsendes, dvs. tidligste afsendelse 10 dage efter varsel om inkassoskridt. Betalingspåkravet er et skema, der udfyldes og fremsendes til fogedretten uden bilag. Ved afkrydsning vælges sagens forløb. Betalingspåkravet forkyndes af fogedretten for debitor, der har 14 dage til at fremsætte skriftlig indsigelse mod kravet. Hvis debitor gør indsigelse overgår sagen til behandling efter de almindelige regler om civile sager, med mindre kreditor ikke har ønsket at sagen fortsættes i tilfælde af debitors protest mod kravet. Hvis debitor ikke gør indsigelse giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning, og dette har herefter virkning som en dom (20 års forældelse og gyldigt fundament i fogedretten).

4 Kreditors valgmuligheder
Kreditor skal vælge: Skal sagen fortsætte, hvis debitor har afgivet insolvenserklæring? Skal sagen fortsætte som almindelig retssag hvis debitor protesterer mod kravet? Skal sagen fortsætte til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, hvis der opnås et fundament? Der skal betales retsafgift for alle de valgte retsskridt. Retsafgiften refunderes, hvis et retsskridt ikke gennemføres pga. fredning eller ”manglende” indsigelser fra debitor.

5 A: Insolvenserklæring
NEJ sagen skal ikke fortsætte: Sagen returneres fra fogedretten og alle retsafgifter tilbagebetales. Der er ikke opnået fundament, forældelse er ikke afbrudt, og debitor kan ikke registreres i et skyldnerregister. Kreditor har ret til momsrefusion. Sagen kan genfremsendes senere. JA sagen skal fortsætte: Sagen fortsætter uanset insolvenserklæringen, det vil sige at betalingspåkravet forkyndes for debitor. Hvis fredningsperioden ikke er udløbet på det tidspunkt, hvor der er opnået fundament og sagen overgår til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, vil sagen blive afvist på dette senere tidspunkt, og retsafgift for selve fogedsagen returneres.

6 B: Indsigelser fra debitor
NEJ sagen skal ikke fortsætte Sagen returneres. Der er ikke opnået fundament. Afgiften på 400 kr. for forkyndelse af betalingspåkravet er tabt. JA sagen skal fortsætte Sagen overgår til behandling efter de almindelige regler for civile sager. Dvs. at debitor skal afgive svarskrift, og at der må forventes en egentlig domsforhandling.

7 C: Tvangsfuldbyrdelse
NEJ debitor skal ikke indkaldes til fogedretten Sagen afsluttes når der er opnået fundament. JA debitor skal indkaldes til fogedretten Fogedretten kontrollerer igen, om debitor er fredet pga. insolvenserklæring. Hvis debitor er fredet, returneres sagen sammen med afgiften for tvangsfuldbyrdelsen.

8 Oversigt over retsafgifter
Afgift for forkyndelse af betalingspåkrav 400 kr. Afgift for fogedsagsbehandling 300 kr. Afgift for retssagsbehandling 500 kr. + 2% af den del af kravet der overstiger 6.000 kr. Hvis kreditor vælger at sagen skal fortsætte til fogedretten uanset eventuel fredning og/eller indsigelse fra debitor, betales for forkyndelse plus fogedsagsbehandling = 700 kr., eller afgiften for retssagsbehandling, hvis dette beløb er højere end 700 kr. Hvis sagen overgår til retssagsbehandling, skal sagen efterfølgende indleveres til fogedretten på sædvanlig vis med ny retsafgift.

9 BLÅ Den retsafgift, der skal indbetales, hvis kreditor svarer ja til alt.
RØD Afgift for betalingspåkrav og fogedsag. Evt. overskydende retsafgift (forskellen mellem blå og rød) tilbagebetales, hvis debitor ikke gør indsigelse (krav større end kr.). SORT Afgift for almindelig retssagsbehandling. Evt. overskydende retsafgift (forskellen mellem blå og sort) tilbagebetales, hvis debitor gør indsigelse (krav mindre end kr.).

10 Eksempel Kreditor har et krav på kr. og ønsker at opnå fundament. Kreditor ved, at debitor for nuværende ikke ejer udlægsegnede aktiver. Kreditor vælger at sagen skal fortsætte uanset om debitor er fredet sagen skal fortsætte uanset debitors indsigelser debitor ikke skal indkaldes til fogedretten. Retsafgift: 400 kr kr. + 2% af ( – kr.) = 580 kr. (= 500 kr. + 2% af den del der overstiger kr.) Hvis debitor ikke gør indsigelse tilbagebetales 180,- kr. § 15a stk. 1 og 3.

11 Eksempel Kreditor har et krav på kr. og ønsker at opnå fundament, samt at foretage udlæg hos debitor. Kreditor vælger at sagen skal fortsætte uanset om debitor er fredet sagen skal fortsætte uanset debitors indsigelser debitor skal indkaldes til fogedretten. Retsafgift: 400 kr kr. + 2% af ( – kr.) = 780 kr. (= 500 kr. + 2% af den del der overstiger kr. da større end 700 kr.) Hvis debitor ikke gør indsigelse tilbagebetales 80,- kr. § 15a stk. 1 og 4.

12 Hvad betyder de nye regler?
Det bliver billigere at sende sager under kr. til retlig inkasso. Kreditorer kan i sager uden indsigelse få afbrudt forældelsen, få momsrefusion og få ret til at registrere debitor i et skyldnerregister for en retsafgift på kun 400,- kr. Retsafgiften udgør i alle sager uden indsigelse kun 700,- kr. for fundament og indkaldelse til fogedretten. Hurtig forkyndelse af betalingspåkrav forventes at øge inddrivelsen. Samlet bliver det mere attraktivt for kreditorer at sende små fordringer til inkasso/retlig inkasso.


Download ppt "Den forenklede inkassoproces Lov nr. 450 af"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google