Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MANAGING RISK Præsentation / Slide 1 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Velkomstside INDLEDNING OG FORMÅL KVALITETS-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MANAGING RISK Præsentation / Slide 1 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Velkomstside INDLEDNING OG FORMÅL KVALITETS-"— Præsentationens transcript:

1 MANAGING RISK Præsentation / Slide 1 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Velkomstside INDLEDNING OG FORMÅL KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN SYSTEMGRUNDLAGMANUAL OG VEJLEDNING VELKOMMEN TIL DEN ELEKTRONISKE HÅNDBOG

2 MANAGING RISK Præsentation / Slide 2 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Manual til den elektronisk håndbog NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 GENVEJ KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN Hvordan fungerer den elektroniske håndbog ? Håndbogen fungerer med linkede dokumenter som det kendes fra internettet. Det vil sige at der ved et enkelt klik på musen kan der springes fra en side til en anden. Et link til et dokument kan være understreget, men det kan også være et billede eller en figur. Dog vil der altid komme en hånd frem på skærmen som betyder, at der er et link til et andet dokument. Hvilken betydning har niveauerne ude i højre side? Niveausøjlen viser hvor brugeren er i forhold til udgangspunktet. Det pågældende niveau er fremhævet med hvidt. Håndbogen starter på niveau 1 og når der klikkes videre herfra kommer brugeren til niveau 2 og så fremdeles. Niveauinddelingen kan benyttes til at komme hurtig tilbage (opad i systemet) fra f. eks. niveau 4 til 2, ved at klikke direkte på niveau 2. Tilbage til startsiden Der klikkes tilbage til niveau 1, hvorefter der klikkes en gang ekstra på niveau 1(hvidt).

3 MANAGING RISK Præsentation / Slide 3 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK TEKNISK PLATFORM IT-chef DOKUMENTSTYRING Webredaktør INDHOLD Dokumentansvarlige SYSTEMLEDELSE Kvalitets- og miljøchef Systemgrundlag for den elektronisk håndbog NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN

4 MANAGING RISK Præsentation / Slide 4 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK PUBLICERING & DOKUMENTSTYRING Udfasning af dokumenter Funktioner Standard for layout Arkiv DokumentstyringPublicering Godkendelses- procedure NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Systemgrundlag for den elektronisk håndbog; KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN

5 MANAGING RISK Præsentation / Slide 5 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Systemgrundlag: Dokumenthåndtering NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Side arkiveres Side på nettet Skitser Opsætning af ny side Opsat side Publicering Links og funktionalitet Godkendelses procedure Side gemmes Godkendt Ja Side tilpasses Nej KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN

6 MANAGING RISK Præsentation / Slide 6 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Systemgrundlag; Procedure for godkendelse NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Procesdiagram Dokumenthåndtering Procesdiagram godkendelses

7 MANAGING RISK Præsentation / Slide 7 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Systemgrundlag; Godkendelsesproces NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Godkendt af sideansvarlig Nej Ja Godkendt af ledelsen Nej Ja Siden publiceres Sideansvarlig informeres Side til godkendelse Side tilpasses KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN

8 MANAGING RISK Præsentation / Slide 8 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK TEKNISK PLATFORM PUBLICERING & WEBREDAKTØR : PUBLICERING & WEBREDAKTØR : Ansvarlig for følgende og refererer direkte til ledelsen. Udarbejder standarder for layout. Opsætning og publicering af de enkelte sider. Ansvarlig for funktionaliteten i håndbogen. Har adgang til at redigere i håndbogen som den eneste. INDHOLD LEDELSE: Godkender layout og formater. Endelig godkendelse af indhold. Udstikker retninglinier for hvad håndbogen skal indeholde og hvordan stoffet skal struktureres. NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Systemgrundlag for den elektronisk håndbog; KVALITETS- OG MILJØHÅNDBOGEN

9 MANAGING RISK Præsentation / Slide 9 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Procesorganisation NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Politik og målsætninger Organisation og ansvar Generelle procedurer Personale udvikling Administration IT-udvikling LEDELSESPROCESSE R KERNEPROCESSER STØTTEFUNKTIONER Produktion og lager Levering & service SalgIndkøb Strategi og vision Måling

10 MANAGING RISK Præsentation / Slide 10 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Støttefunktioner NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Interview og ansættelse Oplæring/ Jobtræning Medarbejder samtale Uddannelse Rekrutering Personaleudvikling Modtagelse af nyansatte Medarbejder

11 MANAGING RISK Præsentation / Slide 11 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Politik for kvalitet & miljø Virksomheden A/S ønsker at fremstå som en miljøbevidst producent af maling. Og vil tilstræbe at udføre alle aktiviteter under størst mulig hensyntagen til mennesker og miljø. Kvalitet har højeste prioritet, og alle medarbejdere har et personligt ansvar for at sikre dette. Dette skal opnås ved:  at sætte os mål for kvalitet og miljø, herunder energi, der til stadighed skal sikre forbedringer udover lovmæssige krav samt måle og følge op på vore aktiviteters virkninger.  ikke at acceptere ulykker eller skade på miljø og medarbejdere.  at sikre ressourcer til kvalitets- og miljøarbejdet samt sikre at alle medarbejdere har den rette træning og information.  ved udvikling af nye produkter og processer, at tage hensyn til det samlede forbrug af råstof- og energiressourcer, fra råstofudvinding til anvendelse. 16 maj, 2000 Direktøren Mål- sætninger Elektronisk håndbog; Politik og målsætninger NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4

12 MANAGING RISK Præsentation / Slide 12 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Målsætninger for kvalitet, miljø og energi. Politikken er; at sætte os mål for kvalitet og miljø, herunder energi, der til stadighed skal sikre forbedringer udover lovmæssige krav samt måle og følge op på vore aktiviteters virkninger. Virksomheden vil arbejde med: • at reducere energiforbruget • at minimere affaldsmængderne, samt sortere affald hvor det er muligt • at erstatte kemikalier med andre tilgængelige produkter med samme egenskaber • at reducerer vandforbruget både i produktion og administrationen • at reducere fejlproduktioner væsentligt • at fastholde og forsøge at forbedre virksomhedens høje kvalitetsniveau i slut- produktet 17 november, 2000 Kvalitet- og miljøchef Elektronisk håndbog; Politik og målsætninger NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Mål

13 MANAGING RISK Præsentation / Slide 13 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Mål for vandforbruget i produktion og administration Ansvarlig for mål og handlingsplan for reduktion af vandforbruget: • i produktionen: Produktionsleder • i Administrationen: Salgs-sekretær Elektronisk håndbog; Politik og målsætninger NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4

14 MANAGING RISK Præsentation / Slide 14 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Ledelsesprocesser NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Klager og afvigelser Forebyggende handlinger Generelle procedurer LovgivningKommunikation

15 MANAGING RISK Præsentation / Slide 15 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Procedure NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4

16 MANAGING RISK Præsentation / Slide 16 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Procedure NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4

17 MANAGING RISK Præsentation / Slide 17 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Salg NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Kunde kontakt Afdække kundebehov Tilbud Udarbejdelse af tilbud Standard formular Opgave specifikation Kundedata Tilbud Ordre fra kunde

18 MANAGING RISK Præsentation / Slide 18 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Produktion og lager NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Kontrol Råvarer Produktion Lager Produktion Ordre Besked til levering

19 MANAGING RISK Præsentation / Slide 19 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Produktion og lager NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4

20 MANAGING RISK Præsentation / Slide 20 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Salg NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Ordre afslutning & fakturering Ordre oprettelse Ordre opfølgning Ordre Orde fra kunden Udleverer varer Bestiller fragt Produktion- planlægning

21 MANAGING RISK Præsentation / Slide 21 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Salg, procedure NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4

22 MANAGING RISK Præsentation / Slide 22 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Organisation NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Direktør Indkøbs- afdeling Produktion og lager Administration Levering og service Salgsafdeling IT-udvikling Personale- udvikling Kvalitet- og miljøstyring

23 MANAGING RISK Præsentation / Slide 23 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Kvalitets- og miljøchef NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Kvalitets- og miljøchef: Er ansvarlig for:  udarbejdelse af kvalitets- og miljøpolitik udarbejdelse af kvalitets- og miljøpolitik  opretholdelse af kvalitets- og miljøledelsessystemet herunder fastlægge retningslinier for den elektroniske håndbog opretholdelse af kvalitets- og miljøledelsessystemet herunder fastlægge retningslinier for den elektroniske håndbog Fungerer endvidere som ledelsens repræsentant i forhold til ledelsessystemerne.

24 MANAGING RISK Præsentation / Slide 24 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Redaktør NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 WEB-Redaktør af den elektroniske håndbog Er ansvarlig for:  den elektroniske håndbog den elektroniske håndbog  dokumentstyring dokumentstyring

25 MANAGING RISK Præsentation / Slide 25 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Kvalitet- og miljøstyring NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Kvalitets- og miljøchef WEB-redaktør Elektronisk håndbog Miljømedarbejder

26 MANAGING RISK Præsentation / Slide 26 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Salgsafdeling NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Salgschef Sælger Øerne Sælger Jylland Ordre- håndtering Sælger Eksport PR-chefSekretær

27 MANAGING RISK Præsentation / Slide 27 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Salgsafdeling NIVEAU1NIVEAU1 NIVEAU2NIVEAU2 NIVEAU3NIVEAU3 NIVEAU4NIVEAU4 Sælger Eksport Er ansvarlig for al kundekontakt og salg til udlandet. Forestår tilbududarbejdelse og opfølgning.


Download ppt "MANAGING RISK Præsentation / Slide 1 DNV Management Consulting, version 1, 2000 WWW.DNV.DK Elektronisk håndbog; Velkomstside INDLEDNING OG FORMÅL KVALITETS-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google