Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 TR’en som en lus mellem to negle - ledelsens samarbejdspartner og medarbejdernes allierede DPL TR-konference 14.sep. 2007 "Inward Dilemma” Charcoal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 TR’en som en lus mellem to negle - ledelsens samarbejdspartner og medarbejdernes allierede DPL TR-konference 14.sep. 2007 "Inward Dilemma” Charcoal."— Præsentationens transcript:

1

2 1 TR’en som en lus mellem to negle - ledelsens samarbejdspartner og medarbejdernes allierede DPL TR-konference 14.sep. 2007 "Inward Dilemma” Charcoal on Paper by Gregory Eanes

3 2 Stabilitet Forudsigelighed tryghed Kaos/uorden uforudsigelighed utryghed Ydre forandring Guldalderdrømme fremtidsfantaster Polarisering Paranoide forestillinger Omnipotens Forsvar Realitetsudholdelse/ ambivalens Undersøgende/tvivlende tilgang Nuancering Ikke-handlen, rationel handlen Kreativ tænkning Indre transformation kim kabat rådgivende psykolog +45 21 82 77 33kim@kabat.dk

4 3 •Normalt med en vis polarisering mellem leder og medarb. I kriser: Negativ spiral  Leder ”De er inkompetente!” Medarb. ”Vi bliver behandlet som børn” Du er dum, jeg er god polarisering

5 4 Modelfoto Jeg ved også bedst

6 5 Vild med dans Marianne Eihilt og Ole Olsen TR’ens evolution

7 6 TR-rollens indbyggede uklarhed •En rolle kan defineres som det sæt af forventninger, der rettes til en bestemt position i en organisation •Roller kan være leder, medarbejder, vejleder, koordinator, tilbagemelder osv. •Rollen kan ses som det grænseområde, hvor den enkelte person og organisationen mødes. •Der er en række krav til rollen som TR; noget man i bestemte situationer skal gøre og noget man absolut ikke skal gøre.

8 7 TR’ens rolle: •Gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolig og gode arbejdsforhold – i samarbejde med ledelsen •Talsmand for medarbejderne (forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne samt optage lokale forhandlinger) •Være bedst muligt orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser kim kabat rådgivende psykolog +45 21 82 77 33kim@kabat.dk Duelighedsmærke

9 8 TR-rollen bestemmes i et krydspres •Rolleuklarheden kan bestå i uklare forventninger eller uklar beskrivelse af TR’ens opgaver, beslutningskompetence og ansvar i organisationen. •En rolle præget af modsigelsesfyldte forventninger/krav i et krydspres er også uklar •Selv om rolleuklarhed fører til psykisk belastning kan uklarheden ikke udelukkende ses som noget negativt, der bør undgås

10 9 relationer i roller Autoritets- relationer Opgave- relationer Politiske relationer Identitets- relationer Hvem der bestemmer Hvem der har ansvar Hvem gør hvad? Trods gensidig afhængighed er der forskellige interesser Gruppe- tilhørsforhold og tilknytning til organisa- tionen

11 10 Følelserne under overfladen - børneværelset som lærerværelset Familierelationer •Vi overfører ubevidst vores tidligste erfaringer ind i vores oplevelse af de organisationer vi indgår i. •Den måde vi tolker og forstår vores organisationer er præget af vores møde med livets første organisationer (tilpasning – oprør). •Sten Visholm fra RUC mener, der er udviklet en udbredt forsvarsmekanisme, hvor forsvaret ”består i at få organisationen til at ligne (overføring) en familie med børn og onde eller gode forældrefigurer”.

12 11 Søskende 1Søskende 2 En forælder Søn Mor Søskende 2Søskende 1 Far En forælder Omvendt ødipal trekantSøskenderivalisering Ødipal trekant kim kabat rådgivende psykolog +45 21 82 77 33kim@kabat.dk

13 12 kim kabat rådgivende psykolog +45 21 82 77 33kim@kabat.dk

14 13 Faldgruppe 1 TR’en som uformel rivaliserende leder

15 14 Faldgruppe 2 TR’en som polariserende tryghedsnarkoman

16 15 Faldgruppe 3 TR’en som forurettet barn Så stikker jeg hjemmefra !

17 16 Hvad kan man så gøre? Arbejd for klare grænser og forventninger Sparre med TR-kolleger i dit netværk Se på egne og andres reaktioner som forståelige i situationen – og find ud af hvordan du, som den du er, bedst kan imødegå disse.


Download ppt "1 TR’en som en lus mellem to negle - ledelsens samarbejdspartner og medarbejdernes allierede DPL TR-konference 14.sep. 2007 "Inward Dilemma” Charcoal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google