Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagligt pædagogisk netværk for ordblindeundervisere på voksenområdet VUC Odense 18.marts 2010, 10:00 – 15:00.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagligt pædagogisk netværk for ordblindeundervisere på voksenområdet VUC Odense 18.marts 2010, 10:00 – 15:00."— Præsentationens transcript:

1 Fagligt pædagogisk netværk for ordblindeundervisere på voksenområdet VUC Odense 18.marts 2010, 10:00 – 15:00

2 Program  10:00 Velkomst + valg af referent  10:10 Nyt fra DVO  10:35 Pause (tilføjet)  10:45 Gruppedrøftelser af ”Pædagogisk Vejledning til Ordblinde- undervisning for voksne” Undervisningsministeriet, 2010  11:50 Frokost og ’netværking’  12:30 Fremlæggelser  13:30 Pause (tilføjet)  13:40 Initiativer fra institutionerne – oplæg ved hhv. Lærke Grandjean og Vibeke Gadegaard  14:25 Spørgsmål/kommentarer fra salen  14:35 Aktuelle indkomne spørgsmål  14:45 Fastsættelse af kommende mødedato og -tema

3 Muligheder for…  …unge og voksne med ordblindhed  overblik: vise veje igennem bevillingssystemet  bedre sagsbehandling og vejledning  hvad eksisterer der af støtteforanstaltninger anno 2010?  hvor søger man og med hvilken dokumentaion?  forskellige lovområder og forvaltningsprincipper  to primære målgrupper: ordblinde og fagpersoner  hjemmeside og workshops/infomøder

4

5 Projektleder Martin Hauerberg Olsen, Dansk Videnscenter for Ordblindhed Projektgruppe Hovedstadens Ordblindeskole Ordblinde-/Dysleksiforeningen Handicapenheden i Jobcenter København, Sensus Arbejdsgruppe Deltagere fra Hovedstadens Ordblindeskole, Sensus, Handicapenheden i Jobcenter København Inddragelse af projektleder, styregruppe og særlige videnshavere ad hoc Faglig følgegruppe Deltagere fra VUC’er, Jobcenter, Handicapcenter, Hjælpemiddelcentre, Su- styrelsen, Hjælpemiddelinstituttet, Netværks-lokomotivet, Nota, Konsulentkompagniet, Huset Venture med flere Ambassadørgruppe Deltagere fra 3F, Uddannelsesforbundet, Huset Venture, Arbejdsmarkedsstyrelsen, A-kassernes Samvirke, Jobcentre, Folke-tingets Arbejdsmarkedsudvalg, VISO, Undervisningsministeriet, Center for Ligebehandling af Handicappede, Hjælpemiddelinstituttet, Arbejdsgiver- foreningen, VUC-leder-foreningen, Det Centrale Handicapråd

6 Links til info om ”Muligheder for…”  Dansk Videnscenter for Ordblindhed  http://www.dvo.dk/index.php?id=483 http://www.dvo.dk/index.php?id=483  Danmarks Radio  http://www.dr.dk/Undervisning/Til_tasterne/20051117144515_1.htm http://www.dr.dk/Undervisning/Til_tasterne/20051117144515_1.htm  Hjælpemiddelinstituttet  http://www.hmi.dk/media/toh__nr_4_2009.pdf http://www.hmi.dk/media/toh__nr_4_2009.pdf

7 ”Unge ordblinde skriver løs med it”  et samarbejdsprojekt mellem landets ordblindeefterskoler, Hjælpemiddelinstituttet og Dansk Videnscenter for Ordblindhed  forskningsprojekt ved Julie Kock Clausen, DVO, og Holger Juul, Center for læse-forskning (rapport afsluttet november 2009)  Undervisningsmateriale: lærervejledning og opgavekatalog (http://www.dvo.dk/index.php?id=286)http://www.dvo.dk/index.php?id=286

8 Veje Videre

9 Overgangsvejledning  “Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til “resurse”?  - En publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.  Baggrund: EVA, 2007; AKF, 2009; Capacent 2009, Seminar på Tøystrup Gods december 2010

10 ”Er der nogen i den her togvogn…”  Kan downloades fra DVO’s hjemmeside:  http://www.dvo.dk/fileadmin/publ/Endelig_120914_20_siders_21x21_5.pdf http://www.dvo.dk/fileadmin/publ/Endelig_120914_20_siders_21x21_5.pdf

11 Netværk  Netværk om matematikvanskeligheder og dyskalkuli  Bent Lindhardt, lektor, læreruddannelsen i Holbæk: bli@ucsj.dk bli@ucsj.dk  Øvrige videnshavere:  Michael Wahl Andersen, UCC  Laila Boye, Hovedstadens Ordblindeskole  Hvor mange af jeres uddannelsescentre tester i øvrigt for dyskalkuli?

12 Netværk  Nyt netværk hos HMI:  www.tekst.hmi.dk www.tekst.hmi.dk  Netværket hed oprindeligt www.ordblind.hmi.dk, men har netop foretaget navneskiftewww.ordblind.hmi.dk  Teknologiske hjælpemidler til personer med læse- og skrivevanskeligheder, herunder blandt andet ordblinde.  Materialer, lovgivning, debatforum, jobannoncer  Betalingsnetværk  Kontakt: hmi@hmi.dk, att: Erik Arendalhmi@hmi.dk

13 Netværk  Læseindsats 2010, SCKK  videoer  brochurer  vejledninger  … produktionsarbejdet pågår pt.  DVO bidrager med viden om ordblinde på arbejdsmarkedet – problemstillinger og handlemuligheder.

14

15 ”Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne”  Drøftelser i grupper  Gruppe 1: Kompensatorisk it (s. 13-18 + 25-30)  Gruppe 2: Fonologisk og morfologisk opmærksomhed (s. 31-40)  Gruppe 3: Undervisning i afkodning (s. 40-46)  Gruppe 4: Undervisning i stavning (s. 46-55)  Gruppe 5: Undervisning i læseforståelse (s. 55-60)  Gruppe 6: Undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog (s. 71-80)

16 Initiativer på institutionerne – brobygning & nytænkning…  … successer og barrierer  Lærke Grandjean, ordblindelærer, Th. Langs HF & VUC  Vibeke Gadegaard, ordblindelærer, VUC Hvidovre-Amager

17 Indkomne spørgsmål  Undertekster?  Sound titles i biografer. Systemet bygger på en lydgengivelse, der afspilles sideløbende med lydsporet på en konventionel 35-mm film. Lyden sendes til en transportabel modtager, hvor høretelefoner så tilsluttes.  http://www.danske- biografer.dk/Default.aspx?ID=12&M=News&PID=82&NewsID=1510 http://www.danske- biografer.dk/Default.aspx?ID=12&M=News&PID=82&NewsID=1510  Praksiserfaringer med Dictus (tale-til-tekst)?  Kristian Svendsen, Hovedstadens Ordblindeskole  Dispensationer på studiestøtte på AVU

18 Tak for at I ville deltage! 


Download ppt "Fagligt pædagogisk netværk for ordblindeundervisere på voksenområdet VUC Odense 18.marts 2010, 10:00 – 15:00."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google