Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra projekt til drift, ikke et ord om XXX

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra projekt til drift, ikke et ord om XXX"— Præsentationens transcript:

1 Fra projekt til drift, ikke et ord om XXX
Afdelingsleder Michael Ørsted Teknisk Videncenter - Københavns Lufthavne A/S

2 Et strømforbrug som Ringsted Ca. 110 årlige bygge og anlægs projekter
Kort mv. Det er vores opgave en gang om året at opdatere kortbog, flyvepladshåndbogen og de store lufthavnskort. Det sker i samarbejde med CPH/KVA. Vi vedligeholder orienteringsplaner og flugtvejsplaner. Bygningsregistret Bygningsregistret er et webbaseret værktøj, som kører på CPH’s intranet. Det er nemt at navigere rundt i de forskellige bygninger i terminalområdet. Der kan søges på rumnummer, brugere og udskrives etagerapporter. På rumnummeret er der tilknyttet en række stamdata så som anvendelse, brugere og udlejnings- og netto m2. GIS (Geografisk Informations System) Her kan man se CPH’s grundkort, evt. suppleret med VVS, kloak- og el -installationer i jord. Der er desuden mulighed for at få supplerende oplysninger vist på skærmen, ved f.eks. at pege på et armatur. Kortbogen vil også blive publiceret på intranettet. Københavns Lufthavne m2 bygninger m2 P anlæg Over 30 km veje Et strømforbrug som Ringsted Ca. 110 årlige bygge og anlægs projekter Modtager årligt mere end 2500 tegninger/dokumenter Udleverer årligt mere end 3200 tegninger/dokumenter Mange typer af dicipliner er samlet i lufthavnen, hvilket besværliggør processen med at ensrette og skabe standarder. Sidste år modtog vi 2300 tegninger og udleverede Det siger sig selv at der ikke er plads til at diskutere om man nu skal gøre det på den ene måde eller den anden. IKT aftalerne fra BIPS hjælper til at komme igennem de forskellige issues så man kan få stillet de rigtige krav. I IKT aftalerne kan vi specificere hvad vi vil have, hvordan og hvornår. Vi får altså en mulighed for allerede i tilbudsfasen at kunne aflevere nogle spilleregler

3 Over 50.000 tegninger alle 2D og 70% som raster
Teknisk Videncenter Afdeling skabt i 2009 for at have et sted at opsamle viden og administration af tekniske data: Tegninger Databaser Bygningsinformation Ledningsregistrering Software løsninger Information Kommunikation Teknologi Over tegninger alle 2D og 70% som raster Teknisk Videncenter Afdelingen fik til opgave at manifestere sig som det sted teknisk data blev opsamlet og vedligeholdt. OG det tager tid for en organisme som Lufthavnen, med mange indgroede vaner at se at der ligger en værdier gemt i teknisk information. OG der skal tages hensyn til gamle data, der ligger som raster. Alt er 2D, så smarte løsninger fra software firmaerne, med 3D, kan vi godt glemme, der komme til at gå meget lang tid før CPH er 100% 3D. Vi skal være eksperter i at kæde data sammen, så vi jonglerer med databaser, webservere, sharepoint, GIS, og landmålilng. Vi håndterer alt fra el-tavler og ventillationsanlæg, til vejstriber og deicing roboter.

4 IKT ETV Eksterne Bips REN ERE ETS BAG
Planlægning er at finde ud af hvor og hvordan skal der sættes ind. Men det kan ikke gøres uden erfaringstal fra Driften Ligeledes skal vi også sikre at data kan genbruges, og være tilgængelig. Hvis ikke erfaringstal fra driften er tilgængelige kan vi jo heller ikke bruge dem. Det nytter ikke at f.eks driften udfører dataopsamling i marken, hvis ikke de har et opdateret grundkort, og ikke kan lagre deres opsamling. Det nytter ikke at driften får udført tv-inspektioner hvis ikke de kan gemmes, og genfindes Det nytter ikke at projektlederne indsætter alarmdøre som driften har dårlige erfaringer med. BAG

5 Forbedringer, ud og ombygninger Vedligeholdelse Økonomi
Hvad er drift? Areal håndtering Forbedringer, ud og ombygninger Vedligeholdelse Økonomi Erfaringsopsamling Brand, myndigheder og sikkerhed Simulering Optimering Hvem lejer rum T ? Hvilket ventilations anlæg forsyner afgangshallen ? Hvad er de årlige omkostninger på læhegn ? Hvor mange KWh bruger NoaNoa ? Hvilken belægning er bedst ? Hvor slukker vi sprinkleren ? Hvor lang bliver køen, hvis vi fjerner en Check In ? Hvordan sikres at alle skilte kan læses ? I dag kan vi håndterer arealer og dele af de forbedringstiltag der gøres. Jeg vil komme med eksempler på vores areal håndtering og på den måde vi foretager flow analyser. Vi har tiltag i gang omkring økonomisk planlægning på kloak siden, vi har dialog med Brand omkring eftersyn. Vi har er i gang med at forberede procedurer for 1 og 5 års eftersyn. Drifts data og håndtering af disse handler meget om at optimere bygningsmassen, samt fastholde værdien af den investering der er foretaget.

6 ”Garbage in, Garbage out” ”Garbage out, Garbage In”
Kort mv. Det er vores opgave en gang om året at opdatere kortbog, flyvepladshåndbogen og de store lufthavnskort. Det sker i samarbejde med CPH/KVA. Vi vedligeholder orienteringsplaner og flugtvejsplaner. Bygningsregistret Bygningsregistret er et webbaseret værktøj, som kører på CPH’s intranet. Det er nemt at navigere rundt i de forskellige bygninger i terminalområdet. Der kan søges på rumnummer, brugere og udskrives etagerapporter. På rumnummeret er der tilknyttet en række stamdata så som anvendelse, brugere og udlejnings- og netto m2. GIS (Geografisk Informations System) Her kan man se CPH’s grundkort, evt. suppleret med VVS, kloak- og el -installationer i jord. Der er desuden mulighed for at få supplerende oplysninger vist på skærmen, ved f.eks. at pege på et armatur. Kortbogen vil også blive publiceret på intranettet. ”Garbage in, Garbage out” ”Garbage out, Garbage In” IKT aftaler og Bips standarder Løser til problemer med: Lagstruktur Opbygning af tegning Indholdet i tegninger Afvigelse fra Bips Problemet\udfordringen IKT omhandler ikke anlæg Vi er nødsaget til at supplere Bips: Flyskilte, Kantlys, Blastfence, Rullevejsmarkering Bips er ikke entydig Kun ved at holde en meget ren linie hvad angår leverencer kan vi holde styr på tingene. Sidste år modtog vi 2300 tegninger og udleverede Det siger sig selv at der ikke er plads til at diskutere om man nu skal gøre det på den ene måde eller den anden. IKT aftalerne fra BIPS hjælper til at komme igennem de forskellige issues så man kan få stillet de rigtige krav. I IKT aftalerne kan vi specificere hvad vi vil have, hvordan og hvornår. Vi får altså en mulighed for allerede i tilbudsfasen at kunne aflevere nogle spilleregler

7 IKT aftalerne Vi arbejder med grundlæggende med 3 af aftalerne.
Ydelsesspecifikation CAD specifikation Afleveringsspecifikation Herudover Light specifikation Vejledning til IKT

8 Den anvendte mail adresse og CAD kontaktpersonen hos rådgiver.
10 dage efter ibrugtagning modtager vi ”As-built”, i modsætning til tidligere tiders halve år.

9 Vi glæder os til de nye tegningsstandarder kommer på banen, så vi kan henvise endnu mere til Bips, og få standardiseret vores materiale. Savner virkeligt standarder på anlægssiden. Kabler, brønde, ledninger mv.

10 Måske det vigtigste dokument, da vi har får styr på hvad der skal afleveres

11 Areal Data modtages som rum enheder med angivelse af rumnummer udleveret af CPH. Registrering med oplysninger rumkategori Rumnummer sammenkøres ”by night” med SAP Ved at vores leverandører overholder disse standarder kan vi få et nemmere flow af data. Vi er inde og kvalitets sikre. Ved at det er os der opretter rummene i vores Areal system

12

13 Sammenkøring imellem SAP og vores bygningsregister tillader at vi kan trække flere oplysninger

14 Forskellige rapport muligheder alt sammen gennem et web interface giver mulighed for at mange kan anvende systemet. Rumnummer bliver en unik nøgle

15 Det her, DET er svært. Intelligente tegninger

16 En Caddy tegning er i virkeligheden en Access
Databasen Udfyldt skabelon Opsætning i skabelon

17 FLOW Flow simulering benyttes hvor scenarier skal udnyttes. Her vises opsætninger vedr. Terminal 3 nordspids. I projekteringen vil vi kunne modtage 3D objekter fra f.eks arkitekter og flytte på di fysiske rammer for at simulere på flow, inden der bygges. Giver ofte anledning til andre løsninger.

18 Digitaliseret? CPH har lang vej endnu.
Find overskuelige indsatsområder Et samlende organ ”Keep it simple” Kun ved at tage små skridt, kan vi overskue digitaliseringsprocessen. Ved at samle trådende, kan vi se synergierne, hvilke krav skal vi stille til leverandører af f.eks software systemer, vi er nødttil at kunne gennemskue de forskellige løsninger, så vi ikke får købt os ihjel. Faste priser. I får ikke en krone før vi er i luften og tingene virker som der er stillet krav om. Vær omhyggelig i kravspecifikations fasen. Jeg kunne sige tal med uvildige, men de findes vist ikke. Keep it simple

19 ?


Download ppt "Fra projekt til drift, ikke et ord om XXX"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google