Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gode præstationer beundres. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gode præstationer beundres. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt."— Præsentationens transcript:

1 Gode præstationer beundres

2 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt. 1. Mos. 1v1. Joh. Åb. 4v11

3 Men… har Gud virkelig skabt verden? Er Bibelen stadig troværdig?

4 •Det handler om Bibelens troværdighed. •Hvis man kan bevise, eller bare sandsynliggøre, at skabelsesberetningen er forkert. Hvad så med alle de andre ting, der står i Bibelen? Hvorfor bruge tid på dette emne? •I skoler, gymnasier, aviser og på TV støder vi på undervisning i udviklingslære. ”Alle” tager udviklingslæren/evolutionen for givet. •Hvordan skal vi forholde os til det?

5 • Læg ikke mere i teksten end der står • Tre vise mænd? • Adam og Eva spiste et æble? • Jorden er flad? • Solen drejer rundt om jorden? • Hvor taler teksten bogstaveligt og hvor taler den i billedsprog? Fortolkning af Bibelen Jeremias kaldes til profet Jer. 1v3-5: Herrens ord kom til mig: »Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød….« Adam skabes 2. Mos. v7: Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Job 9, v6-8 Han ryster jorden løs fra dens fundament, og dens søjler skælver. Han befaler solen ikke at stå op, og for stjernerne har han sat segl. Han alene spænder himlen ud, han går på havets ryg.

6 ”Bibelens guddommelige tilblivelse og dens autoritet bestrides både udenfor og indenfor kirken, men for os andre, som tror på Bibelens autoritet kan der være en tendens til også at insistere på en bestemt tolkning af Bibelens ord, også selv om den selv ikke er så insisterende og endda måske åbner for flere forståelsesmuligheder.” Louis Nielsen, 2002. Bibelens autoritet

7 • Den næsten altdominerende opfattelse blandt videnskabsfolk, undervisere og journalister: • Big Bang. • Ursuppe. • Stråling, lyn og kemikalier. • Liv. • Udvikling mod stadig mere avanceret liv gennem såkaldte positive mutationer. Den stærkeste overlever. • Universet og livet har udviklet sig gennem milliarder af år. Hvad er udviklingslæren?

8 Verdens skabelse I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Lys. Lyset blev adskilt fra mørket. Lyset blev kaldt dag og mørket nat. 1. dag: Gud skabte himmelen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. 2. dag: Land og hav. Planter. 3. dag: Sol, måne og stjerner. 4. dag: Havdyr, fugle. 5. dag: Landdyr. 6. dag: Mennesker. Skabelsesberetningen • Skabelsesberetningen er ikke en videnskabelig afhandling • 6 dage eller milliarder af år? Blandt kristne er der forskellige opfattelser af hvordan skabelsesberetningen skal forstås og af hvor gammelt universet og livet er

9 •Lys fra fjerne stjerner har været milliarder af år undervejs. • Måske, eller også synes Gud bare det var tåbeligt at skabe stjerner som vi ikke kunne se. • Universet udvider sig. Der kan opstilles en model, der argumenterer for at det begyndte for 5-20 milliarder år siden. • Jo, men måske skabte Gud universet med en hvis alder. Universet og jordens alder

10 Hvor gamle er de? Hvad kan bevises?

11 • Stanley Miller, udførte i 1953 forsøg med at skabe liv i ”ursuppen”. Det lykkedes at skabe de organiske stoffer som danner grundlag for liv, men egentligt liv dvs. selv-producerende celler med DNA og enzymer ved man endnu ikke hvordan er opstået. Livets oprindelse Mine forsøg har nu bevist, at der ikke kræves intelligens for at skabe liv!

12 •Der er nogle grundlæggende problemer trods Stanley Millers forsøg: •Stanley Miller skabte kun aminosyrer, ikke proteiner. •Selv hvis han havde skabt proteiner, så ville det stadig ikke være liv. Det er ikke nok at skabe byggestenene og hælde dem ned i et reagensglas og ryste dem. Det bliver det ikke levende af. •Forsøget skabte 50% venstredrejede og 50% højredrejede aminosyrer. For at få liv skal alle aminosyrerne være venstredrejede. Bare der kommer en enkelt højredrejet aminosyre ind i et protein, så bryder det sammen. Livets oprindelse

13 Nobelpristager og evolutionist, Jacques Monod: ”Det største problem er dog oprindelsen af den genetiske kode…” – og han er ikke den eneste, der indrømmer det. Genetik Den DNA-kode, der styrer alt liv ligesom programmer i en computer styrer computeren er meget kompliceret. Det er simpelthen ikke sandsynligt, at det er opstået ved en tilfældighed. Koden er et Vidnesbyrd om en programmør. Mennesket og Chimpansen ligner med god vilje hinanden og de er genetisk meget ens. Fælles stamfader eller fælles skaber?

14 • Der sker mutationer, men kun variationer inden for eksisterende arter. • Kunstig udvikling af nye dyr har grænser. Hvis ikke det allerede er i generne, så kan man ikke få det frem. • De fossilfund man har gjort – og som man påstår er vores forfædre, kan lige så godt være uddøde arter. • Missing links -> udvikling i spring. Mutationer – arters udvikling • Man finder kun få knogler og tegner så meget detaljerede profiler ud fra disse knogler.

15 Jordens alder er fastsat til ca. 5 mia. år. Geologiske lags tykkelse og dannelseshastighed. Forudsætning: Lagene dannes langsomt over lange tidsperioder. Problemer: Lagserien findes ikke komplet. Lagene for tynde. Der mangler mellemformer. Fossilerne kan afgrænses i grupper. Der er fejl i lagserierne: Man finder de forkerte fossiler i lagene. Der anvendes cirkulær bevisførelse. Fossilerne og jordens alder

16 Hvis mennesket er resultatet af en lang udvikling, så må vi stadig udvikle os. Nye organer må være på vej frem og andre på vej ud. Organer, der er på vej ud har man ofte hørt om. Så sent som i 1900-tallet talte man om 150 sådanne organer. Det hører man ikke længere så meget om. Nu ved man at disse organer har en funktion. Blindtarmen – et levn fra hvad? Halebenet – et levn fra vores forfædre med haler? Organer, der er på vej ud?

17 • Tilfældigt? • Skønheden i naturen. • Hvad får tyngdekraften til at virke? • Umulige mellemformer: Hvis krybdyrene har udviklet sig til fugle, så prøv at forestille dig en mellemform. Den har ikke længere skæl og den har ikke fået fjer endnu (fryser du din stakkel?). Den har små forlemmer, der ikke kan bruges som ben, men som heller ikke er blevet til vinger endnu. Knogler der endnu ikke var luftfyldte og derfor ikke egnede til flyvning. Hvordan skulle den stakkel kunne klare sig? Hvordan kan man påstå, at det skulle være den der overlevede som den stærkeste i flokken? De sidste afgørende argumenter

18

19

20

21 Så… har Gud virkelig skabt verden? Er Bibelen stadig troværdig? JA

22 Æres den, der æres bør Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt. Joh. Åb. 4v11

23 Links / kilder Dansk hjemmeside med mange gode artikler: www.skabelse.dk Se denne artikelserie af Holger Daugaard: http://www.skabelse.dk/origo.php?id=downloadartikel&artikel=74


Download ppt "Gode præstationer beundres. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google