Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Fantastisk Fodboldstart Børnetrænerfodboldseminar 2011 •Kl. 9.30Velkomst •Kl. 10.00Basis stationstræning i praksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Fantastisk Fodboldstart Børnetrænerfodboldseminar 2011 •Kl. 9.30Velkomst •Kl. 10.00Basis stationstræning i praksis."— Præsentationens transcript:

1 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Fantastisk Fodboldstart Børnetrænerfodboldseminar 2011 •Kl. 9.30Velkomst •Kl. 10.00Basis stationstræning i praksis •Kl. 11.30Sandwich og fodboldtimen: Fantastisk Fodboldstart – en kobling mellem praksis og teori. •Kl. 13.00 Tak for i dag

2 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Fodboldtimen Fantastisk Fodboldstart U5 – U7 •Opfølgning på dagens stationstræning •Strukturering af træningsdagen (dias 3-8) •Når træneren hedder mor og far (dias 9-13) •Forældreinvolvering - indenfor og udenfor banen (dias 14-19)

3 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart ”En dag til træning….” 0. Forberedelse af stationstræning 1. Klargøring af stationer… 2.Fælles start… det styrker fællesskabet! •Sig goddag og begynd med en leg, eller mig-og-bolden-aktiviteter. •Fordeling af spillerne •Intro af de forskellige stationer (på den enkelte station) 3.Stationstræning – traditionel afviklingsform •Spillerne deles i grupper på ca. X •X stationer med X forskellige aktiviteter •Der roteres hvert X. min. (én styrer tiden) 4.Fælles afslutning …det styrker fællesskabet 1.Respons på dagens træning – vær tålmodig /lyt / smil 2.”Glæder mig til at se jer næste gang” (anerkendelse af fællesskabet).

4 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Stationstræning – hvordan? Forberedelser til stationstræning Generelt omkring stationstræning gælder det, at der skal tages stilling til: •Stationsindhold? (mål – hvad skal spillerne opleve og lære)? •Gruppekonstituering? hvilke kriterier (temperament, selvforvaltning, socialt, fysisk, færdigheder…) •Antal spillere pr. station •Antal spillere og trænere?

5 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Stationstræning – hvordan? •Antal stationer? •Varighed pr. station? (oplevelse, fordybelse) •Hvordan introduktion/fremvisning på de enkelte stationer? •Rotation : (fx halvdelen med uret og halvdelen mod uret, så spillerne løbende blandes eller alle med uret rundt? •Fælles evaluering – anerkendelse, hvad har du oplevet, tak for idag

6 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Organisering af stationer Under forberedelserne Tilpas under træningen

7 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Stationstræning / de 6 boldområder 4) Mål Scoringer 6) Lege 1) Agilitybane motoriktræning 2) Boldmester - mig og min bold (1:0) 3) Småspil 5) Afleveringer/ modtagning

8 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Stationstræning 6 fodboldtemaer Agility - motorik og koordinationsbane - at lave en bane, hvor der øves basale motoriske færdigheder og koordinationsudfordringer, primært med bold.(store og små kegler, ringe, stænger, mål, modtager…) Boldmestring – 1000 boldberøringer - at skabe rum med mulighed for mange boldberøringer på alle mulige måder. Gerne en bold pr. spiller til tricks og finter Småspil - lille bane med 2 eller 4 små gerne netmål og uden keepers, hvor det lille antal spillere om en bold sikre mange boldberøringer til ALLE. Styrker: -alle kan deltage over hele banen -Stor involvering – det at opleve man kan deltage uanset forudsætninger -der scores mange mål -ved fire mål øges vendinger -gradvis spilforståelse Wild card - lege - stor medbestemmelse og mulighed for lektier. - Her tænkes på; a) løbe-/fange- og andre lege/spil udfordringer (som ikke nødvendigvis skal have direkte forbindelse til fodbold) c) konditionskrævende station for de større… b) eller den station der uddelegeres som opgave til spillere. Mål - der fokuseres på forskellige sparkeformer på mål (evt. også headning) og det gøres både formelt med tid til fordybelse og i mere stafet- og konkurrencelignende former (1mod1, kamp, målfest, helflugtere, til højre i målet…) Aflevering/modtagning - hvordan sparke præcist til bolden så den rammer en medspiller og - hvordan modtage en bold så jeg hurtigt kan aflevere bolden videre, sparke på mål eller finte.

9 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Stationstræning •Mange stationer = stor variation, kort tid på hver. •Færre stationer = fordybelse. •Mindre grupper giver større intimitet og tryghed. •Forældrebemanding og -hjælp Der ligger meget læring gemt i at spillerne selv kan forvalte en enkelt station ind imellem – indre motivation, at kunne holde sig selv og hinanden i gang.

10 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Når træneren hedder mor eller far Der kan opstå mange dilemmaer. •I relation til øvrige forældre •I relation til eget barn •I relation til de andre børn

11 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Når træneren hedder mor eller far Hvordan ser vi på eget barn, når vi er til fodbold?  Bliver de forfordelt eller det modsatte?  Skal de opføre sig bedre end de andre?  Hvordan reagere vi når vores datter/søn ikke lige høre efter?  Hvordan er stemningen i hjemmet efter træningen, når eget barn ikke lige har opført sig som vi gerne vil?  Tager vi diskussionen med hjem?

12 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart  ”Presser” vi eget barn til at komme til træning?  Bliver datteren/sønnen udelukket fra noget fællesskab på holdet pga. mor/far er træner?  Jubler vi nok når datteren/sønnen laver noget godt – eller dæmper vi os selv lidt. Har vi svært ved at rose vores egne?  Vil datteren/sønnen altid sidde hos dig ved samlinger? – og hvorfor mon?  Starter datteren/sønnen flere gange udenfor banen end de andre – eller omvendt ? Når træneren hedder mor eller far

13 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart …men også mange gevinster  Mere tid sammen med datteren/sønnen  Aktivitetsfællesskab med eget barn  Lære eget barns kammerater godt at kende  Man arbejder sammen om at få noget til at lykkes – fælles projekt  Der kan opstå fantastisk kontakt mellem barnet/forældre

14 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Når træneren hedder mor eller far  Undgå at roterer fast med den gruppe, hvor eget barn deltager  I-tale-sætte det at være træner for eget barn på forældremødet  Aftale i forældrekredsen at hvis man giver eget barn negativ kritik, så skal de øvrige forældretrænere sige til  Være gode i forældrekredsen til at aflaste træneren omkring trænerbarn til kamp og træning  …..

15 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Forældreinvolvering Sådan gør vi til træning •Begynder og slutter fælles •Hjælpes ad med materialer og stationer •Du er assistent, når det ønskes (ingen pasningsordning) •Adfærd ud fra fælles mål

16 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Forældreinvolvering Sådan gør vi til Jyske 3-boldkamp •Vi stiller lige hold •Kørsel (vi starter fælles ved hallen) •Vi hjælper med at ”dømme” vore kampe (I skal være baneledere) •Eventuel vask af tøj •Ingen play station adfærd – lad dem selv spille •HAK

17 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Forældreinvolvering Forældreopgaver uden for banen: •Medlemslisteadministrator •Tøj og kørselsadministrator •Socialminister på skift (frugt, boller…) •Eventuelle løbende klubopgaver

18 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Gode forældrevaner •Spørg, hvad der skete til træning og deltag gerne under den •Spørg, hvad der skete i kampen – og ikke kun om resultatet •Sørg for det nødvendige og sunde udstyr – overdriv ikke •Husk – det er dit barn, der spiller fodbold i en klub – ikke dig •Vær derfor afklaret mht. ambitioner og klubbens holdninger. •VIS hensyn over for alle børn, trænere, kampledere, forældre og klubber •Undgå intriger og løs konflikter som alle er bedst tjent med på langt sigt.

19 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Gode forældrevaner •Er du utilfreds eller uforstående, så henvend dig til –den rette person, –på det rette tidspunkt, –på den rette måde. •Bidrag og gør din indflydelse gældende f.eks. til –træning –forældremøder –generalforsamling –klubarrangementer.

20 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart 10 ønsker til forældredeltagelse 1.Vis engagement – vær til stede 2.Mød til tiden/før start 3.Vær nysgerrig og hjælpsom også vedr. andres børn 4.Vær optimist 5.Vis hensyn 6.Deltag aktivt med situationsfornemmelse 7.Slip anerkendelsen løs 8.Deltag lyttende og med klare aftaler 9.Bidrag 10.Brug din fantasi og dine ressourcer hensigtsmæssigt.

21 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Værd at vide •Dette var blot en smagsprøve på DBU Jyllands Fantastisk Fodboldstart •Anbefaler afvikling af Børnefodboldens Basis hjemme i egen klub som hjælp til selvhjælp omkring videreføringen af Fantastisk Fodboldstart. •Info på www.dbujylland.dk. Anbefaler at kigge under rækkebeskrivelser, hvor du finder datoer, stævnemiljøbeskrivelse m.mwww.dbujylland.dk

22 DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart 1000 tak for i dag •Er nogen blevet klogere? •Har nogen lært noget? •Har nogen ideer og yderligere kommentarer?


Download ppt "DBU Jylland Fantastisk Fodboldstart Fantastisk Fodboldstart Børnetrænerfodboldseminar 2011 •Kl. 9.30Velkomst •Kl. 10.00Basis stationstræning i praksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google