Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En konkurrenceretlig kommentar Erstatningsretlige overvejelser i forbindelse med erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne Caroline Heide-Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En konkurrenceretlig kommentar Erstatningsretlige overvejelser i forbindelse med erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne Caroline Heide-Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 En konkurrenceretlig kommentar Erstatningsretlige overvejelser i forbindelse med erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne Caroline Heide-Jørgensen Lektor, Ph.d. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

2 En konkurrenceretlig kommentar •Erstatning for konkurrenceskader –EU-retten – udviklingstendenser –Konkrete problemer –Afsluttende reflektioner

3 Konkurrenceretlig kommentar •Udviklingstendenser –I erstatningsretten •EU-retten –et grundvilkår i konkurrenceretten •Erstatningsretten som instrument på nye områder –Erstatning for konkurrenceskader et godt eksempel i en europæisk kontekst – anderledes US tradition –Ashurst Rapport og grønbog – hvidbog

4 Konkurrenceretlig kommentar •Udviklingstendenser •Erstatning for konkurrenceretskrænkelser - meget lidt praksis i DK –Anvender almindelige erstatningsretlige principper »Overvæltningsproblematikken (passing on) •…og i EU og andre retssystemer -Ikke meget praksis i de øvrige EU-lande -Ashurst-rapporten -US – private enforcement -10 private sager for hver offentlig (ECLR 2007.306-315) -Class actions og treble damages

5 En konkurrenceretlig kommentar •Konkrete problemer –Grønbogens 9 emner med tilhørende policy options –adgang til bevismateriale, krav om påvisning af skyld, skadeserstatning, overvæltningsargumentet og de indirekte aftageres situation, forsvar af forbrugernes interesser, sagsomkostninger, koordinering af den offentlige og private håndhævelse af lovgivnigen, domstolskompetence og lovvalgsregler, og andre spørgsmål) –Krav om påvisning af skyld og kravet om bevis for tab

6 En konkurrenceretlig kommentar –Konkrete problemer – kravet om påvisning af skyld/ansvarsgrundlag •dansk praksis – de almindelige erstatningsregler –Culpa og betydningen af forskrifter for adfærdsstandarden •Grønbogens beskrivelse –Commission Staff Working Paper, para. 101-111 (Fault Requirement) –Ikke noget krav i EU-reglerne om ”fejl” for at art. 81 og 82 er overtrådt »Policy options: 1) bevis for overtrædelse er nok, 2) bevis for overtrædelse bør kun være tilstrækkeligt i forbindelse med de mest alvorlige overtrædelse af konkurrencereglerne, eller 3) sagsøgte skal have mulighed for at vise, at han har begået en tilgivelig fejl

7 En konkurrenceretlig kommentar •Konkrete problemer – overvæltning og indirekte skadelidte –Overvæltningsargumentet er en del af dansk domspraksis i relation til tabsopgørelsen •Hvordan med indirekte skadelidte ? –US tradition •Federal US Antitrustlaw – intet passing on og kun direkte skadelidte –EF-domstolen •Commission Staff Working Paper, para 164ff

8 En konkurrenceretlig kommentar •Konkrete problemer – overvæltning og indirekte skadelidte –Policy-options i Grønbogen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der bør være regler for godtagelse og brug af ”overvæltningsargumentet” og om den indirekte aftager skal have søgsmålsret •Overvæltningsargumentet tillades og både direkte og indirekte aftagere kan sagsøge lovovertræderen •Overvæltningsargumentet udelukkes og kun direkte aftagere kan dagsøge lovoverræderen •Overvæltningsargumentet udelukkes, og både direkte og indirekte aftagere kan sagsøgre lovovertræderen •En opdeling i to etaper, hvor overvæltningsargumentet udelukkes, hvor lovovertræderen kan sagsøges af ethvert offer for sin adfærd, og hvor overprisen fordeles mellem alle de parter, der har lidt et tab

9 En konkurrenceretlig kommentar •Afsluttende reflektioner –Erstatning for konkurrenceretskrænkelser efter nationale regler •det videre arbejde i EU-systemet •design af privat håndhævelse –Privat og offentlig håndhævelse komplementerer hinanden •Flere erstatningssager i en europæisk kontekst ? –Hvad skal det nytte ? •Hvorfor skal vi tillade erstatning for konkurrenceretskrænkelser ? –Formålet med konkurrenceregler –Kompensation er den klassiske erstatningsretlige begrundelse; prævention/afskrækkende effekt ?

10 –Comments on the speech by Prof. Ulfbeck focusing •On some EU remarks generally and specifically on the ongoing work in the Commission •On the fault requirement in the Green Paper related to danish law and the passing on defence and indirect purchaser standing related to danish law •On some concluding remarks


Download ppt "En konkurrenceretlig kommentar Erstatningsretlige overvejelser i forbindelse med erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne Caroline Heide-Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google