Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsservicecenter for Københavns Amt. • Hvem er vi • Forretningsplanen • Lidt gode råd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsservicecenter for Københavns Amt. • Hvem er vi • Forretningsplanen • Lidt gode råd."— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt

2 • Hvem er vi • Forretningsplanen • Lidt gode råd

3 15 Erhvervsservicecentre over hele landet Vi dækker Københavns Amt

4 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Organisering Selvstændig enhed med 7 ansatte Operatør i Københavns Amt: Teknologisk Institut En del af det nye nationale erhvervsfremmesystem for SMV og iværksættere: Erhvervsservicecentre (afløser TIC-centre) Andre erhvervsservicecentre i Hovedstadsregionen: - EVU (København og Frederiksberg Kommune) - Erhvervsservice Nordsjælland (Frederiksborg Amt) - Erhvervsservicecentret i Roskilde Amt

5 Iværksættere og virksomheder < 50 ansatte = 4 timers gratis, uforpligtende og fortrolig vejledning Fokus er på etablering, drift og udvikling Erhvervsservicecenter for Københavns Amt

6 Forretningsplanen

7

8

9

10

11

12 Hvorfor en forretningsplan ! - skaber overblik - samler tankerne - giver sikkerhed - tingene bliver gjort ! - intet bliver glemt - ”god” forretningsplan = ”god” start på virksomheden Skabeloner til forretningsplaner og budgetter kan findes på: - www.erhvervsservicecenter.dk - www.startguiden.dk

13 Hvem kan anvende en forretningsplan ! - Iværksættere - Nyetableret virksomhed - ”værktøj” til banken eller andre potentielle interessenter - Virksomheder generelt

14 Elementer i en forretningsplan • Idégrundlag • Personlige ressourcer og mål • Beskrivelse af produkt / ydelse • Leverandører • Kunder / marked / konkurrenter • Priser • Salg / Markedsføring • Personale • Konkurrenceparameter • Budgetter • Privatforbrug • Projektplan • Milepæle Hvad kan og vil du Virksomhedens opbygning og omverden Hænger det sammen økonomisk Hvordan skal det gennemføres

15 Hvad kan og vil du

16 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Idégrundlag - er selve baggrunden for, at du vil starte egen virksomhed og må gerne beskrives udfra en praktisk indgangsvinkel - vurdering af hvorvidt ideen er unik, innovativ eller lignende - er den realistisk? - tænk i fordele og udbytte for kunderne

17 Personlige ressourcer og mål • Uddannelse og erfaring • Branchekendskab • Netværk • Viden om ydelse/produkt • Egen forventning til indtjening

18 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Beskrivelse af produkt/ydelse - præcis beskrivelse af produktet samt egenskaber - hvad er det du tilbyder? - hvilke behov dækker dit produkt eller ydelse? - kan det eventuelt patenteres?

19 Virksomhedens opbygning og omverden

20 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Leverandører - hvilke leverandører? - en beskrivelse af den enkelte leverandør - herunder økonomi, betalingsbetingelser, ejer -tilhørsforhold - evt. alternative leverandører - logistiske forhold – eksv. varer/produkter fra Kina etc.

21 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Markedsføring/Profilering - Marked (BTB, BTC) - Kundesegment (størrelse, branche, selskabs form) - Kontaktform (email, mail, tlf., web, forretning) - Profilering (medievalg, sprog, kampagner samt økonomi) - Prissætning REALISME

22 Salg og markedsføring • Kunder – demografiske variable (BtC), størrelse, branche, selskabsform • Marked - BtB, BtC og/eller BtG • Konkurrenter - hvor er konkurrenterne i relation til dig ? • Prissætning – markeds- (rejsebranchen), udgifts- (benzin selskaber) eller konkurrentstyret (restaurationsbranchen) • Salgskanaler (butik, kontor/opsøgende salg, Internettet etc. • Markedsføring – BtB, BtC og/eller BtG

23 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Organisering - Hvem indgår i organisationen? - Hvilke ansvarsområder kan der være? - Hvem tager sig af hvad?

24 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Personale - Hvilke faglige områder skal dækkes? - Skal der ansættes medarbejdere? - Skal der inddrages eksterne ressourcer eks. revision, advokat e.lign.? - Outsourcing (eks. bogføring, HR, salg etc.)

25 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Konkurrenceparametre - Hvilke særpræg har produktet/ydelsen eller virksomheden? • Pris • Kvalitet • Leveringstid • Service • Hvor er konkurrenterne i relation til dig ?

26 Hænger det sammen økonomisk

27 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Budgetter - Er der udarbejdet et eller flere budgetter ? • Etablering (alle omk. op til dag 1) • Drift (virksomhedens økonomi) • Likviditetsbudget (estimeret ind- og udbet.) • Privatbudget..!

28 Budgetter • Etableringsbudget - viser kapitalbehovet for at starte virk. – dvs. alle omkostninger op til dag 1 • Driftsbudget – viser de forventede indtægter (oms) og udgifter • Likviditetsbudget – viser om virk. kan betale sine regninger (faste- og variable omkostninger) • Privatbudget - HUSK adskil privatøkonomi fra virksomhed, hvad skal der til for at din/jeres privatøkonomi kan ”hænge sammen? (brug din egen bank),HUSK at din forventning om indtjening er lig med indsats!, HUSK at ”hjemmefronten” skal være med!

29

30 Hvordan skal det gennemføres

31

32 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Projektplan/handlingsplan - Gør den simpel og overskuelig - Den skal indeholde: - Opremsning af samtlige resterende arbejdsopgaver - Ansvarsfordeling - Tidsangivelse

33 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Milepæle - Indsæt nogle naturlige opbremsninger i projektfasen - Udfra tidsangivelse eller faseinddeling etc.

34 Lidt gode råd

35 Virksomhedens form og aftaler • Aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed • Aftaler med medarbejdere • Lokaleleje • Salgs- og leveringsbetingelser • Agenturaftaler mm. • Forsikringer

36 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Hjemmesider / portaler www.erhvervsservicecenter.dk www.startguiden.dk www.100svar.dk www.virk.dk www.smv-portalen.dk www.cvu.dk www.match-online.dk

37 10 Gode råd 1.Lyt til dit indre – har du det i dig? 2.Tænk utraditionelt - en forudsætning for fornyelse 3.Fokuser – bliv den bedste til det du gør 4.Outsource mest muligt – specielt det du ikke er god til 5.Vær omhyggelig – ikke mindst når du skal ansætte 6.Lyt til erfaring og viden – husk den professionelle bestyrelse 7.Giv dog banken besked – sådan opnås det bedste samarbejde 8.Betragt fejltagelser som en investering – og gentag dem ikke 9.Spar på alt i begyndelsen – undtagen din salgsindsats 10.Men spring også ud i det – du kan aldrig regne den helt ud

38 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt Iværksættere der får hjælp i startfasen har over 30% større sandsynlighed for at overleve! Brug dit Erhvervsservicecenter

39 Når du starter et projekt eller skal vurdere andres HEAD – hvor godt er idégrundlaget – strategisk- og taktisk niveau HEART – hvor hvor stort er engagementet/lysten – hos dig selv og hos dine partnere HAND – hvor meget kan du/I selv håndtere/mestre - operationelt niveau (er der brug for andre kompetencer i virksomheden eller skal der eksv. outsources

40 Erhvervsservicecenter for Københavns Amt

41 Tak for opmærksomheden og held og lykke med jeres virksomheder


Download ppt "Erhvervsservicecenter for Københavns Amt. • Hvem er vi • Forretningsplanen • Lidt gode råd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google