Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoleåret 2011/2012. Dagens Program  Hvorfor Efterskole – og hvorfor på Den Rytmiske ? v/ forstander Jens Horn  Kaffe/te og snak med mulighed for afklaring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoleåret 2011/2012. Dagens Program  Hvorfor Efterskole – og hvorfor på Den Rytmiske ? v/ forstander Jens Horn  Kaffe/te og snak med mulighed for afklaring."— Præsentationens transcript:

1 Skoleåret 2011/2012

2 Dagens Program  Hvorfor Efterskole – og hvorfor på Den Rytmiske ? v/ forstander Jens Horn  Kaffe/te og snak med mulighed for afklaring af ??? i skolens spisesal Vi har lavet 4 ruter for jer der vil ud i vejret.

3

4 Hvorfor efterskole?  Kostskoleform hvor man bor, spiser, undervises i fælles skabte rammer  Et skolemiljø, hvor gensidig respekt, tolerance, ret til forskellighed, gensidig tillid og lyst/vilje til at tage ansvar i dagligdagen om det fælles og tage hensyn til vores særegne individualitet.

5 Hvorfor Den Rytmiske Efterskole ?  Lyst til udfordring, til at starte på en frisk  Vilje til at sige ” jeg har lyst til at være med – og jeg bliver klar til at give noget af mig til andre  Motivation og vilje til at synge og spille musik dagligt i et helt skoleår, på en faglig musisk velfunderet skole med mulighed for en 9. klasse eller en 10. klasse boglig afgangsprøve med særlig vægt på sprog  Lyst og vilje til at arbejde med skolefag i en ny sammenhæng, hvor kvalitet er nøgleordet

6 Skolens værdigrundlag  Vi er en Grundvig – Koldsk efterskole der vægter de boglige og musisk kreative fag ligeligt  Vi vægter :  Motivation  Kvalitet  Nærvær  Engagement  Kreativitet  Mangfoldighed  Vi ”undrer – viser”  Vi anti-mobber

7 Vores skole er:  En 9. eller 10. klasses skole  Du kan kun være elev et år  Solid boglig undervisning i alle skolefag  Sprog der undervises ;  prøvefag: Engelsk,Tysk/Fransk,  valgfag i 9. og 10. klasse; Spansk og evt. Italiensk, Adv. Engelsk  Matematik, Fysik/kemi (valgfag i 10. klasse)  Valgfag i 9. og 10.klasse: Adv. Matematik  Internationale ambitioner –  Folkeskolens afgangsprøve( FSA) & FS 10  obligatorisk idræt for alle  Morgensamlinger  Fortælletime  Kontaktgruppe  Fællesspisning  3 rejser; sprogrejse, fællesrejse og Turné  Og……… ikke mindst

8 Musikundervisning er:  4 musiklinier; Rytmisk, klassisk, sanglinie, Producerlinie  Individuel Undervisning i hovedinstrument – sang eller instrument  Korsang for alle  Musikteori for alle – kombineret med SSB  Valgfagsundervisning (11/12);  storband, filosofi, MGK-teori, lydteknik. ridning, sangskriver/forfatterværksted, teater, dans, idræt, billedkunst, performance, crew, sang for musikere

9 Skal man være super god??:  Den første uge laver vi en 10 min. Orientering på dit instrument, og vi sammensætter derefter velfungerende hold efter instrumenter, holdstørrelse  Musikalsk udvikling sammen med andre  Alle vore rum er åbne i fritiden  Vi har klaver i de fleste rum  Vores musiklærere er alle uddannet på konservatoriet eller universitetet  Vores boglige lærere er alle uddannet på seminariet eller universitetet  Du skal være super motiveret ..så er du god.

10 vigtigt  I dag er det vigtigt for os at du siger JA til at bruge hele skolen

11 Formelt værdigrundlag  Den Rytmiske Efterskole i Baaring tager udgangspunkt i Grundtvig - Koldsk menneskesyn om det enkelte menneskes egenart og opbygger en hverdag, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elevs personlige udvikling.  Den Rytmiske Efterskole i Baaring sætter fokus på engagement, innovation, fordybelse og ansvar i det globaliserede samfund. Gennem et bredt, kulturelt fællesskab, hvor mennesker med forskellig baggrund udvikler sig sammen på en måde, der er i harmoni med et samfund, hvor ligeværdighed, bæredygtighed og solidaritet er centrale værdier.

12 Skolelivsregler/1  Vi behandler hinanden med respekt, passer på skolens, kammeraternes og vores egne ting  Vi engagerer os i undervisningen og bidrager hver især til at dette skoleår bliver så udbytterigt og inspirerende som muligt  Der er mødepligt til alle timers undervisning, måltider og fællesarrangementer  Derfor er vores 1. regel;  Du skal være motiveret.  Der er mødepligt til alle timers undervisning, måltider og fællesarrangementer

13 Skolelivsregler /2  Du skal være en god kammerat  Du skal have lov til at være dig selv  Vi accepterer ikke racisme i nogen form  Vi ønsker en skole, hvor samtalen er det bærende i samværet  Du skal have lov til at sove hele natten  Du vil gerne indrette dig efter de fælles regler  Derfor er vores 2. regel:  Ingen mObning

14 Skolelivsregler /3  Alkohol og alle former for brug af euforiserende midler (herunder snifning) medfører øjeblikkelig bortvisning  Vi er en røgfri skole

15

16 Boglige fag 9. og 10. klasse  Dansk  Engelsk  Tysk eller Fransk  Matematik  Fysik  Adv. Engelsk (valgfag)

17 Boglige fag 9. klasse (FSA)  Biologi  Geografi  Historie  Kristendom  Samfundsfag  Folkeskolens afgangsprøve

18 • Medborgerskab – globalisering, studievejledning, debat • I år er filosofi kun for 10. klasse, men vi prøver at lave et skema hvor der også er den mulighed for 9. klasse • Alle elever skal have min. 21 timer om ugen

19 Valgfag  Musikfag: sang for musikere, storband, MGK-teori, lydteknik, ”crew”, sangskriver/forfatterværksted  Hånden: billedkunst  Kroppen: teater, dans, ekstra idræt,  Humanistiske fag: filosofi  Frilufts – og bevægelsesfag: friluftsliv, ridning

20 Fællesfag  Fælleskor  Fortælletimer  Fællessang  Morgensamlinger  Idræt  Projektopgave/OSO  Samfundsfag

21 Fritiden  Fritidsorkestre  Alt det løse  Wii  Din bærbare  Vores natur – stranden er 2 km. Væk  Din cykel  Staden… Nr. Åby – 2. km, Middelfart 15 km. Baaring – Brugsen åben til 19.00

22 Vi laver også andet end musik

23 Hverdagen  Go morgen kl.7.00  Morgenmad kl. 7.30 – rengøring 7.50-8.15  Morgensamling kl. 8.15  Undervisning til kl. 12.00  Frokost med varm mad  Undervisning kl. 13.00 – 17.40  Aftensmad kl. 18.00  Stilletime/lektiehjælp kl. 18.45-19.30  fritid  Godnat kl. 22.30

24 Rugbrødsugen…  4 halve dage med boglig undervisning  3 halve dag med valgfag ( sammenspil, fysik)  ¼ dag med fællesmøde, kontaktgruppe  ½ dag med rengøring og fælles kor  ½ dag med idræt og fællessang, fortælletime

25 Brug Hjemmesiden  http://www.rytmiskefterskole.dk/ http://www.rytmiskefterskole.dk/  http://www.rytmiskefterskole.dk/arsplan.html http://www.rytmiskefterskole.dk/arsplan.html  http://www.rytmiskefterskole.dk/skolekalender.html http://www.rytmiskefterskole.dk/skolekalender.html  Ny hjemmeside fra 1. august 2011 – om alt går vel 

26 Årsrytmen 2011/2012  26 til 27 ugers rugbrødsskema  Projektuger:  Intro  Tema  Musical  Koncerter omkring nytår  Selvvalgt opgave – også for 9. klasser  Bevægelsesdage  Turne  Skriftlige prøver  Mundtlige prøver  Musikfestival

27 Hvem er du sammen med ?  Klasser på 25  Sammenspilsgruppe på 6-10  Kontaktgrupper 7-9  Værelse med 1, 3, 2 andre  Praktisk arbejde i køkken, pedel, rengøring

28 Har vi ikke mulighed for at komme hjem ?  Skoleweekends  Hjemrejseweekends  Ferier iflg. Alm. skoleår  Uge 42 efterårsferie  Uge 51-52 juleferie  Uge 8 vinterferie

29 Er vi velkommen på skolen – os gamle forældre?  Vi afholder arrangementer hvor forældre er velkommen.  Vores rammer er ikke gode til 500 mennesker – men alle inviteres til :  Musical  Nytårskoncerter  Konsultation/studievalgs orientering  Festival den næstsidste weekend i juni  Kirkekoncerter med fælleskor og varierende besætninger rundt i det danske land  koncerter i forbindelse med turne i maj måned  Aaben efterskole – offentlige koncerter  Generalforsamling - skolekredsen

30 Så ser jeg ikke mit afkom et helt år..  Nej

31 Er det rigtigt+++?  Nej  Men I får et ”roligt” år i jeres hjem.  Og I kan altid følge med på  www.rytmiskefterskole.dk  Og maile til skolen på info@rytmiskefterskole.dk  Eller til mig på forstander@rytmiskefterskole.dk

32 Den aktuelle politiske situation  9. klasse.  Mange nye eksaminer, prøveformer, mange nye fag  Giver lange dage fordi vi vil have musik i skemaet  Vi ser ikke forskellen i dagligdagen  Lidt fritid

33 Den aktuelle situation  10 klasse  Brobygning – tænk over det allerede i sommerferien  90 % søger STX,HHX eller HTX  Alle skal have søgt ungdomsuddannelse inden 1. marts  Vi har fælles 9. og 10 klasses projektopgave  Vi hjælper med at finde rundt i ungdomsuddannelserne, men I skal ud på det enkelte uddannelsessted for at se mulighederne

34 Den aktuelle situation… 424 × 311 15KB GIF

35 Hvad koster det??  Ugeprisen er 1900.- kr. i 43 uger  Herudover betales kr. 3000.- for fællesrejsen – betales over de første 5 rater  -- og så er alt betalt.  Individuel elevstøtte efter indkomst 2 år før skolestart  Betaling af gebyr kr- 1200- er bekræftelse på at man gerne vil på skolen.  I betaler depositum kr. 1300– der dækker for bl.a værelsesdep. og nøgle  Depositum fratrækkes efter aflevering af værelset og nøgle når året er slut  NY beregning udleveres  Beregn på  http://www.efterskole.dk/Find%20din%20efterskole/Beregn%2 0pris.aspx http://www.efterskole.dk/Find%20din%20efterskole/Beregn%2 0pris.aspx

36 Hvad Sker der nu ?  Jeg går ned og smager skolens kaffe, og det står klar til alle.  Udfylde SU skema – gerne med blokbogstaver  http://www.rytmiskefterskole.dk/images/download/20 11/Ansogning_om_statslig_elevstotte_2011- 2012_rytmiskefterskole.dk_v1.0.pdf http://www.rytmiskefterskole.dk/images/download/20 11/Ansogning_om_statslig_elevstotte_2011- 2012_rytmiskefterskole.dk_v1.0.pdf  Tage det med ned til kaffen  Spørge hvis I er i tvivl – vi har blanke liggende  Få jeres barn til at skrive under  Aflevere SU skema førend I forlader skolen  Få…

37 Til sidst..  Vi har lavet 3 ruter:  Byggecentrum, Keramikmuseum/Hindsgavl  Føns, Gamborg fjord, Middelfart  Vedelshave Strand med mulighed for IS  Eller I kan hygge jer i vores park  Vi ses kl. 15.30  Tak fordi I ville komme  Hvis der er supplerende ??? Kom til mig  Jens Horn  eller Konst. Viceforstander Julie Ahrenkiel li

38 Kom godt hjem  Et efterskoleår er en yderst rentabel investering i jeres barns studieklarhed til ungdomsuddannelsen  Og husk flg.  Jeres barn skal have  En cykel  Gerne en bærbar  Låne en sovepose  Gerne et telt  Husk sit instrument  Gerne en forstærker  I skal sørge for at vi har et pas inden uge 32:!

39

40 Tak fordi I alle kom til Baaring


Download ppt "Skoleåret 2011/2012. Dagens Program  Hvorfor Efterskole – og hvorfor på Den Rytmiske ? v/ forstander Jens Horn  Kaffe/te og snak med mulighed for afklaring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google