Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationalt Center for Erhvervspædagogik Samarbejde bedrift-lærling-skole VVS Oslo 16. Mai 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationalt Center for Erhvervspædagogik Samarbejde bedrift-lærling-skole VVS Oslo 16. Mai 2009."— Præsentationens transcript:

1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Samarbejde bedrift-lærling-skole VVS Oslo 16. Mai 2009

2 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Oplæg - program  Samarbejde om VVS-erhvervsoplæring – erfaringer og udfordringer fra Danmark  Ungdomskultur – erhvervsliv - samfund  Lærling – bedrift – skole  Hvem er de unge?  Den gode læreplads  Tips til at gøre den gode læreplads endnu bedre

3 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Isbryder  Hils på en eller to af dine sidemænd og fortæl en god historie om at være i lære/ have en lærling

4 Nationalt Center for Erhvervspædagogik NCE – Nationalt center for erhvervspædagogik Lærer uddannelse Skole udvikling Uddannelses udvikling

5 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Det erhvervspædagogiske område General pædagogik Erhvervs pædagogik Erhvervs Kompetencer/ kvalifikationer Hvordan lærer man? Læreruddannelse Grund-efter-videre Forsøgs- og udviklingsarbejde Hvad lærer man?

6 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Eksempler på forsøgs- og udviklingsprojekter  Elever i erhvervsuddannelse – mellem skole og virksomhed  På godt og ondt: fokus på de unge – og virksomhederne  Slå tonen an! Bedre kommunikation i oplæringen  Den store balanceakt – en kvalitativ undersøgelse af mødet mellem elever og virksomheder  Styrkelse af iværksætteri indenfor erhvervsuddannelserne  Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget  Lærerkompetenceudvikling – på - jobbet

7 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Det danske vekseluddannelsessystem  Grundforløb  Hovedforløb  Ca. 1/3 skole og ca. 2/3 praktik  ”Sandwich-model” gennem 4 år Skole Praktik

8 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Samarbejde mellem Elev Bedrift Skole Elev Lærer Oplærer Virksomhed/bedrift Skole/samfund Ungdomskultur

9 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Skole og samfund – kvalitet og udfordringer  Kvalitet  Gode muligheder for ikke-akademiske unge  Let overgang mellem uddannelse og arbejde  Uddannelse i flexicurity  Grundlag for livslang læring  Udfordringer  Begrænsede muligheder for videregående uddannelse  Kan erhvervs- uddannelser løse integrations- og socialpolitiske opgaver – og samtidig levere uddannelser i verdensklasse?

10 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Eleverne – kvalitet og udfordringer  Kvalitet  ”Rigtige” arbejdsopgaver  Overskuelig vej ind på arbejdsmarkedet  Relativ høj løn  Brede og høje jobs  Udfordringer  Uddannelsens kulturelle værdi falder ift gymnasiet  Praktikken - uddannelse eller arbejde?  Ungdomskultur versus arbejdsliv

11 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Virksomhederne – kvalitet og udfordringer  Kvalitet  Systematisk oplæring af nye medarbejdere  Screene nye medarbejdere  Billig arbejdskraft i bytte for oplæring  Solidarisk finansiering via Arbejdsgivernes ElevRefusion  Udfordringer  Kan virksomhederne stille praktikpladser til rådighed?  3½ års kontrakt  Er erhvervs- uddannelserne – med differentieret længde, niveau, elevforud- sætninger – stadig genkendelig for virksomhederne?

12 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Danske VVS-elever i tal maj 2009 2003200420052006200720082009 587601706769739630148 Start årAntal i alt Over 25 år % over 25 200358714925,4 200460117328,8 200570618926,8 200676922929,8 200773920327,5 200863016125,6 20091482416,2 gnsnt67218427,3 VVS-uddannelsesaftaler Afbrudte uddannelsesaftaler i 2007: 245 – ca.30%

13 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Udfordringerne for VVS- uddannelsesområdet  Branchen vurderer, at der er behov for ca. 700 nye uddannelsesaftaler om året, men der blev kun indgået 630 i 2008  I 2007 blev der indgået 739 – men 245 blev afbrudt  Ca. ¼ af VVS-lærlingene er over 25 år, når de starter uddannelsen  Der er stadig behov for dygtig faglært arbejdskraft indenfor VVS-branchen  Derfor vigtigt at tiltrække, motivere og fastholde lærlingene i VVS-branchen

14 Nationalt Center for Erhvervspædagogik VVS-tiltag i Danmark  VVS-branchen:  www.klimaheltene.dk  De unge elever/lærlinge  Den gode læreplads  Samarbejde lærling-bedrift-skole  Undervisningsministeriet:  www.trainerguide.dk  På godt og ondt  Elever i erhvervsuddannelse – mellem skole og virksomhed

15 Nationalt Center for Erhvervspædagogik De unge er forskellige

16 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Hvem er de unge? – en bevægelse mod det sikre  Unge i dag har mange muligheder, men de har tryghed højere på listen over ønsker til liv og arbejdsliv  Unge vil være unikke – men ikke skille sig ud  Interesse er unges vigtigste grund til at vælge uddannelse eller fag – og mange forskellige uddannelser virker interessante  Et meningsfuldt arbejde er vigtigt – men det er også vigtigt med et godt arbejdsmiljø, løn, sikkerhed i ansættelsen  Unge med anden etnisk baggrund ser uddannelse som middel til et job – de vil gerne klare sig bedre end forældre

17 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Tre typer unge  Charterturisten  Klar arbejdsorientering  Afklarethed og målretning  Voksen- og familieliv  Den rygsækrejsende  Uddannelsen er et mål i sig selv  Eksistentiel udforskning  Ungdommelig frihed  Vagabonden  Svært ved at vælge retning  Præget af nederlagsoplevelser og mangel på selvtillid  Meget risikobevidste

18 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Forskellige elevtyper giver forskellige udfordringer Målbevidste elever:  meget bevidste om deres uddannelsesvalg  stiller stor krav til skole og virksomhed  Aktive, forventer udfordringer  vil lære – ønsker at være med til at vælge hvilke opgaver, de skal løse Tøvende elever:  mangler modenhed, er usikre, ikke så ansvarsbevidste  har svært ved at arbejde selvstændigt  Har ikke sat sig mål  Mangler engagement  Men kan sagtens udvikle sig til at blive gode håndværkere

19 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Erfaringer med elevtyper  Kan I genkende elevtyperne?  Hvem møder I flest af?  Hvilke udfordringer oplever I, at de unge giver jer i bedrift (og skole)?

20 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Den gode læreplads – ifølge de unge? Fem trivselskrav 1. Faglig udvikling Varierede og udfordrende arbejdsopgaver Det værste er, hvis man ikke synes man lærer noget (alle opgaver: rutineopgaver, faglig stagnation) 2. Plads til selvstændighed Det bedste er, at få lov at sætte personlige fingeraftryk på arbejdet Det værste er, hvis man er underlagt ufleksibelt og hierarkisk arbejdsmiljø, hvor eleven må tilpasse sig mesters/svendes ordrer og kommandoer 3. Individuel oplæring Godt med en kontaktperson i virksomheden – og systematiske samtaler, hvor elev og virksomhed i fællesskab klargør elevens læringsbehov 4. Synlighed Eleverne længes efter, at blive inddraget i fællesskabet – talt med, deltage i faglige og sociale arrangementer 5. Menneskelig respekt

21 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Den gode læreplads – ifølge mestre/oplærere  Oplæring opfattes positivt  Oplæring = Sikre dygtig arbejdskraft  Vil gerne præge de unge  Elever = Fornyelse/inspiration  Elever = Investering der kommer igen  En god elev viser initiativ, selvstændig-hed og ansvarlighed  En dårlig elev tænker på rettigheder fremfor på pligter  Rutineopgaver hører med - men keder de unge

22 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Den gode læreplads/det gode lærested  Hvad karakteriserer efter jeres mening ”det gode lærested”?  Hvad gør I for at skabe et godt lærested for jeres elever?  Hvad kan gøres anderledes, så jeres lærested bliver endnu bedre?

23 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Et par tips fra de unge Den gode læreplads:  Lærer de unge ”hvordan”  Lærer de unge ”hvorfor”  Lærer de unge ”hvornår”  Har en ordentlig omgangstone Den gode læremester:  Lytter  Er åben overfor spørgsmål  Kan begrunde sine svar  Husker at rose

24 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Den gode tone

25 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Den gode omgangstone God omgangstone:  Meget afgørende for elevens trivsel og læring  Handler ikke kun om det, man siger – men også om måden, man siger det på! Omgangstonen kan være:  Aggressiv  Manipulerende  Passiv  Assertiv

26 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Tips til at skabe en god omgangstone 1. Lyt åbent 2. Vis at du hører og forstår 3. Fortæl hvad du tænker og føler 4. Udtryk dig klart og direkte 5. Hold fast i det, der er vigtigt (evt. gentag) 6. Afslut på en positiv måde

27 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Tips til synliggørelse af elevens læring Uddannelsesmål er beskrevet i kompetencer, fx: Eleven kan udføre enkle svejsninger Eleven kan installere og opstarte et fjernvarmeanlæg Eleven kan fejlfinde samt montere og tilslutte vekselstrømsmotorer Eleven kan rådgive kunder og driftspersonale om valg af ændringer i eksisterende varmeanlæg De tre trappetrin 3. AVANCERET 2. RUTINERET 1. BEGYNDER

28 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Kompetencelagkagen Færdigheder Viden Selvværd

29 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Praktikspiralen  Vejen fra nybegynder (elev) til ekspert (mester)  Lære ved at deltage i arbejdet – ikke via skoleundervisning  Fra at være på sidelinien til at være fuldt medlem af arbejdsfællesskabet

30 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Introduktion til lærepladsen  En samtale mellem mester, elev og evt. en svend (hvor forventninger til læreforholdet afstemmes – samtalen kan også give indtryk af, hvor god eleven er til at formulere sig mundtligt – og lytte)  En opgave, som eleven skal løse (viser, hvordan eleven griber forskellige udfordringer an, arbejdsstil, reaktion i pressede situationer, paratviden o.a.)  Et møde med elevens forældre/kæreste  En snak med de ansatte i virksomheden  En aftale om samtaler inden prøvetiden udløber (f.eks. efter 1. og 2. måned)  En plan for uddannelsestiden (evt. deltagelse i forskellige arbejdsopgaver, specialefag, hvor tit planen revideres)

31 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Den gode læreplads bliver endnu bedre, når man… Er et godt eksempel Understøt god omgangstone generelt Afhold elevsamtaler Har fokus på trivsel Eleven skal falde til - ikke fra Skaber fokus på læring Giver motivation - især de målbevidste elever, men også de tøvende


Download ppt "Nationalt Center for Erhvervspædagogik Samarbejde bedrift-lærling-skole VVS Oslo 16. Mai 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google