Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

01-10-2013 BYGGESOCIETET 1 Udvikling af kanalbyerne i Københavns Sydhavn Troels Wenzel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "01-10-2013 BYGGESOCIETET 1 Udvikling af kanalbyerne i Københavns Sydhavn Troels Wenzel."— Præsentationens transcript:

1 01-10-2013 BYGGESOCIETET 1 Udvikling af kanalbyerne i Københavns Sydhavn Troels Wenzel

2 01-10-2013 BYGGESOCIETET 2 Sydhavnens forandring startede i 1999, hvor Københavns Kommune, Københavns Havn, Miljøministeriet og Freja Ejendomme indgik et samarbejde med den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters om Sydhavnen. Soeters helhedsplan - inspireret af Amsterdam - inddrager på en visionær og eksperimenterende måde havnens vand i en moderne boligbebyggelse på øer og med kanaler mellem bygningerne. Københavns Havn, Københavns Kommune, Skanska, Sjælsø, Nordicom, JM Danmark, NIRAS og COWI åbnede ballet med Sluseholmen fase I hvor kanalstrukturen er mest markant i de planlagte kanalbyer. På Havneholmen strækker byggerierne sig ud til havneløbet. I det hele taget arbejdes der med udnyttelsen af og nærheden til vandet i form af aktiviteter på vandet og havnebade, bådklubber og roklubber. På Teglholmen og Enghave Brygge etableres der egentlige landindvindinger som halvøer ud i havneløbet. Den overordnede udviklingsplan for Sydhavnen

3 01-10-2013 BYGGESOCIETET 3 Sjoerd Soeters helhedsplan fra 1999 Kendetegnet ved 12 og 16 m brede kanaler med 2 m vanddybde, bolighalvøer ud i havneløbet, interne lavvandede havnebassiner og tunge/lette forbindelsesbroer. Karrestrukturer med parkering i konstruktion.

4 2 KAM I COWI LPC INDUSTRI 4 LPC Industri, hvilke kunder er vi med hos 1303/BU3?

5 01-10-2013 BYGGESOCIETET 5 Enghave Brygge. Hvad skal der til når man bygger (kanal)-by? • En åben og dynamisk lokalplan • Cost Estmates ift. de høje modningsomkostninger ifm. en kanalby – løbende optimering • VVM-screeninger: Københavns Kommune og Kystdirektoratet, hydrauliske modelleringer, behandling af høringsvar • §8, §19, §33-godkendelser, udledningstilladelser, grave/støbetilladelser, byggetilladelser, landindvindingstilladelser • Risikovurderinger: Indeklima, udsivning til kanaler/recipient, sedimentspredninger, marin belastning, genskabelse af marine leveområder • Miljø- og geotekniske undersøgelser: jord, vand, poreluft, anlægsteknik land/vand, monitering på vand/byggetekniske forhold

6 01-10-2013 BYGGESOCIETET 6 Optimering af overskudsmaterialer fra modningsarbejderne Overskudsmaterialer har ofte en økonomisk værdi for projektet! • Overskudsmaterialerne skal behandles med respekt, geoteknik, sortering, knusning • Optimering af genanvendelsen med de geoteknisk rette materialer • Optimering af genanvendelse ift. forureningsgrad (0, 1 og 2/3) • Genanvendelse af restprodukter f.eks. flyveaske, slagger • Forbelastning af udlagte ikke geoteknisk optimale materialer • Import af dokumenterede rene materialer fra andre udviklingsprocesser: Bryghus, Krøyers Plads, Kvæsthus osv. = minimering af brugen af oprindelige materialer = minimering af CO ₂ -belastningen = minimering af trafikulykker = økonomisk besparelse for leverandør/modtageprojekt = kommunens bæredygtighedsstrategi

7 01-10-2013 BYGGESOCIETET 7 Åbenhed og samarbejde mellem projektet og interessenter skaber kvalitet på alle områder i projektet • Planarbejdet og VVM-forhold/borgere, foreninger og interesse organisationer • Tæt samarbejde med myndighederne fra start til slut: Kommunen, Kystdirektoratet, RH, skaber tryghed og forståelse hos alle parter = fejl og misforståelser minimeres = tidsplan kan holdes, kritiske projektveje kan reguleres alt efter hvor projektet befinder sig i udviklingsprocessen = den samlede pool af viden kommer projektet til gode. Det betyder at, der kan arbejdes med et trimmet projekt ift. økonomi, kvalitet og tid = Bygherre og omgivningen oplever succes

8 01-10-2013 BYGGESOCIETET 8 Visionen – bliver den indfriet? Skitse fra visionsplanen

9 01-10-2013 BYGGESOCIETET 9 Delegation fra Kina i en af sluseholmkanalerne Sluseholmen er er sikkert hit for udenlandske delegationer

10 01-10-2013 BYGGESOCIETET 10 Visionen – er godt på ved i 1:1 Sluseholmen en tidlige sommerdag

11 01-10-2013 BYGGESOCIETET 11 Det ser ud til at det lykkedes! Tak for Jeres tid


Download ppt "01-10-2013 BYGGESOCIETET 1 Udvikling af kanalbyerne i Københavns Sydhavn Troels Wenzel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google