Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Case: Tekst på Call-To-Action link En hjemmeside, der tilbyder hjælp til træning af mave-muskler, www.sixpackabsexercises.com www.sixpackabsexercises.com.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Case: Tekst på Call-To-Action link En hjemmeside, der tilbyder hjælp til træning af mave-muskler, www.sixpackabsexercises.com www.sixpackabsexercises.com."— Præsentationens transcript:

1 Case: Tekst på Call-To-Action link En hjemmeside, der tilbyder hjælp til træning af mave-muskler, www.sixpackabsexercises.com www.sixpackabsexercises.com testede 3 varianter af teksten på et call to action link. Der stod følgende på de 3 links: ”Next page … 1.Read Sample of Book (=Control group) 2.Watch Video Preview 3.Watch my #1 Abs Exercise On Video” Kilde: http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/video- conversion-rate, hvor der er flere cases.http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/video- conversion-rate

2 Testresultater Konklusion i følge hjemmesiden •Both calls to action that hinted at a video significantly increased the number of visitors who clicked to the sales page. •The best-performing variation (Watch Video Preview) increased conversion by 14 %. •(69,6 – 60,9)*100 / 60,9 = 14%

3 3 A/B Test Konvertering Tekst på linkJaNejI altJa i % Next Page Read Sample of Book (=Control group)18712030760,9% Watch Video Preview23310233569,6% Watch my #1 Abs Exercise On Video2179931668,7% I alt63732195866,5%

4 4 A/B Test •Afhænger konverteringen af CTA-teksten? •Definition –To variable er uafhængige, hvis de betingede fordelinger er ens (statistisk set) i populationen. –To variable er afhængige, hvis de betingede fordelinger afviger betydeligt fra hinanden (statistisk set) i populationen. Konvertering Tekst på linkJaNejI alt Read Sample of Book (=Control group)60,9%39,1%100,0% Watch Video Preview69,6%30,4%100,0% Watch my #1 Abs Exercise On Video68,7%31,3%100,0% I alt66,5%33,5%100,0%

5 5 A/B Test 1.Forudsætninger •Simpel tilfældig udvælgelse. •Mindst fem forventede observationer i cellerne. 2.Hypoteser •H 0 : De to variable er uafhængige •H a : De to variable er afhængige 3.Beregning af teststørrelse •Vi kender det observerede antal observationer i hver celle •Vi beregner det forventede antal observationer i hver celle for det tilfælde, at de to variable er uafhængige.

6 6 Forventede antal observationer Ad 3: Beregning af teststørrelse •Sandsynligheder •P(Control group) = 307/958 •P(Ja) = 637/958 •Forventede antal observationer •P(Control group) x P(Ja) x 958 = (307/958) x (637/958) x 958 = (307 x 637) / 958 = 207,12 •Hvis de to variable er uafhængige, forventer vi at finde ca. 207 observationer i celle 1 (hvor vi faktisk observerer 187). •Generel skivemåde:

7 Beregning af Chi-i-anden teststørrelsen Differencen mellem ”observerede og forventede” sættes i anden for hvert par af sammenhørende celler. Chi-i-anden teststørrelsen er summen af disse celler. Den sammenfatter, hvor langt de faktiske antal ligger fra de forventede antal (nul-hypotesens ”forventning”). A/B Test Observerede antalKonvertering Tekst på linkJaNej Read Sample of Book (=Control group)187120 Watch Video Preview233102 Watch my #1 Abs Exercise On Video21799 Forventede antalKonvertering Tekst på linkJaNej Read Sample of Book (=Control group)204,1102,9 Watch Video Preview222,8112,2 Watch my #1 Abs Exercise On Video210,1105,9

8 8 Omregning af teststørrelsen til en sandsynlighed sker vhja. Excels funktion CHI2.TEST. Denne returnerer sandsynligheden i den højre hale. Dvs. P(X 2 >obs.værdi), ssh. for den observerede værdi af teststørrelse eller større. A/B Test

9 9 Konklusion: Med P værdi på 0,04134 % afvises H 0. Det må formodes at konverteringen afhænger af teksten på CTA-linket. Forskellene i fordelingerne skyldes næppe tilfældigheder som følge af stikprøven. Store værdier af χ 2 giver små P-værdier. Små P-værdier er beviser mod nul-hypotesen H 0. Vi afviser H 0, når P er mindre end 5%. Der for afviser vi i dette tilfælde. A/B Test Konvertering Tekst på linkJaNejI alt Read Sample of Book (=Control group)60,9%39,1%100,0% Watch Video Preview69,6%30,4%100,0% Watch my #1 Abs Exercise On Video68,7%31,3%100,0% I alt66,5%33,5%100,0%

10 10 Opgave i A/B Test Afhænger konverteringen af kilden? Eller med andre ord, påvirker trafikkilden konverteringen? Undersøg om konverteringen afhænger af kilden Kilde til data, (opgave 10.11, løsning i bunden af siden) : http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/crosstabs-exercises.htm http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/crosstabs-exercises.htm Konverterer brugeren? Trafikkilde JaNej Total Direkte 313.0793.110 Henvisninger634.6684.731 Sociale medier 18615633

11 Chi-i-anden (Ki kvadrat) ϰ 2 -fordelingen


Download ppt "Case: Tekst på Call-To-Action link En hjemmeside, der tilbyder hjælp til træning af mave-muskler, www.sixpackabsexercises.com www.sixpackabsexercises.com."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google