Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Det handler også om fodbold! Perspektiver på ungdomsliv, fodbold og voksenforventninger i en ”synes godt om”-kultur!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Det handler også om fodbold! Perspektiver på ungdomsliv, fodbold og voksenforventninger i en ”synes godt om”-kultur!"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Det handler også om fodbold! Perspektiver på ungdomsliv, fodbold og voksenforventninger i en ”synes godt om”-kultur! Farum 24.februar 2013

2 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Det følgende er på menuen: • ” Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene” – nogle få perspektiver på børne- og ungdomsliv • Man går ikke primært til fodbold for at være sammen med sine venner!– nogle få perspektiver på foreningsliv • ”Voksne er jo bare nogen der er der!” – forventninger til trænere….. • ”De smutter uden at smække med døren” – perspektiver på frafald… • Og hvad betyder det så i praksis…?

3 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Tre vigtige spørgsmål: • Hvor mange 13-årige piger har en FB-profil - Hvad ved vi om unge? • Unge er en flok egoistiske zappere - Hvad synes vi om unge? • Handler fodbold om andet end at vinde over Herfølge Boldklub på lørdag – hvad er projektet og kan vi noget andet end det lokale fitnesscenter?

4 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fritidsaktiviteter i perioden 1995-2010 aktivitet1995200020052010 Internet-28,675,196,9 fjernsyn95,195,690,894,6 lektier94,782,889,883,0 venner87,785,783,776,2 sport64,365,168,470,1 fritidsarbejde-46,035,330,5 kæreste22,325,815,613,6 :

5 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fritidsaktiviteter på ungdomsuddannelserne • Procentdel af elever i 7.-9.kl. 1-3.g • Faste fritidsaktiviteter84,861,0 • Fjernsyn97,6 96,0 • Sociale communities82,993,0 • Spiller onlinespil59,343,0 • Er sammen med venner87,083,0 • Er sammen med kæresten16,933,1 • Går til fester18,256,0 • Fritidsarbejde 44,1 67,0

6 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Når kulturbærerne og legemestrene forsvinder Center for Ungdomsstudier (CUR) Børne- og ungdomsliv i ”gamle dage”Børne- og ungdomsliv anno 2013 Ofte i flok Færre flokke, mere tid alene og flere bekendte, men lige så mange venner! Uorganiserede aktiviteterFaste aktiviteter Tæt kontakt mellem yngre og ældre Mere sammen med jævnaldrende Få og veldefinerede sociale roller Mange ”venner” i forskellige rum Yngre lærte af de ældre De lærer af jævnaldrende, ”ældre” søskende eller ved selv at være ”brugere” Varierede aktivitetsformerMindre variation i ”aktivitetsformer” Fra undersøgelsen:

7 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Venner kan man jo ikke rigtig bruge til noget! ”Snakke med en voksen? Det er på en anden måde end med mine venner, fordi vennerne jo er i samme suppedas som mig – og de giver mig jo altid bare ret…”(Pige 17 år )

8 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde ”Hvad skete der i skolen i dag, Terkel”? - om det at vokse op i primært beskrivende kulturer Børn og unge færdes i vid udstrækning i såkaldte ”beskrivende” kulturer” mens det halter med evnen til at analysere…”

9 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Rum for refleksion • Hvis de mange oplevelser i ungdomslivet skal blive til læring er det nødvendigt med ”rum for refleksion”. • Disse rum opstår, hvor der er ”voksne”, der tør stille spørgsmål uden at de selv behøver at sidde inde med alle svarene!

10 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Unge anno 2013 er ikke specielle • De har de samme drømme som unge altid har haft. • De skal navigere i en anden verden – derfor andre strategier • ”I gamle dage vidste man hvad det betød at tage pænt tøj på – i dag har man brug for et par guidelines” • om det at vokse op i en understruktureret verden

11 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Unge anno 2013 er ikke specielle ” Kun for mig, kun for mig!” om det at vokse op i en individualiseret kultur, hvor min valg helst skal ”føles” rigtige.

12 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fokus på Fritidsaktiviteter

13 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Hvad ”går” de til?

14 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Primære og sekundære fritidsintereser % • Sport 62,8 • Fritids- eller ungdomsklub9,1 • Politisk ungdomsarbejde0,7 • Ungdomsskole3,0 • Kirkeligt ungdomsarbejde1,0 • Spejder 2,1 • Musikskole 8,0 • Andet 13,3 • Hvilken aktivitet anvender du mest tid på?

15 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Hvad er vigtigt når man går til noget?

16 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes i forbindelse med de faste fritidsaktiviteter, du går til?

17 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fokus på Trænere/Ledere

18 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Deres relationer til voksne…. • 89 % oplever at deres forældre har tid til at snakke… • 73 % oplever at de kan tale med forældre om personlige problemer – men det er knapt så mange der gør det…. • Udover forældre har man reelt ikke mange signifikante voksne i sit liv!

19 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde En god træner er kendetegnet ved…

20 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde De efterspørger faglighed! ”…Peter er dygtig såvel teknisk som taktisk – han ved virkelig hvad han snakker om!...Jeg ved at han kan gøre mig til en bedre spiller, og derfor lytter man, når han siger noget…”(dreng 15 år, fodboldspiller)

21 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Classroom-manegement • Hvilken betydning har trænerne? • ”… De betyder meget. F.eks. på mit fodboldhold havde jeg næsten i fire år den samme træner, og så her sidste år skiftede vi så. Men den første træner, vi havde, var en rigtig god træner, fordi hun kunne holde styr på alle, selvom der var mange, der var stride. Og den der træner gjorde virkelig, at man havde lyst til at komme …” (Pige 9. klasse)

22 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde De har ingen forventninger til voksne – udover at de er dygtige • ”Ud over at han var en dygtig træner, havde jeg ikke de store forventninger. Altså, det er jo svært at have forventninger til nogen, man ikke kender…” – Dreng 15 år, fodboldspiller

23 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Hvilke egenskaber efterspørger de hos”de gode” voksne? • Nysgerrige voksne – som stiller spørgsmål i bevidstheden om at unge godt kan sige nej! • Interesserede voksne der også giver lidt af sig selv! • Voksne der kan rumme ”forskellighed”! • Det er vigtigt med tid, kontinuitet, fælles oplevelser og en fornemmelse af, at vi har noget sammen, der også rækker udover aktiviteten.

24 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde De efterspørger voksne som de har historie med….og specielt for drenge/mænd gør det sig gældende at samtalen er knyttet til konkrete aktiviteter! • Hvor meget betyder ture for relationerne til trænerne? • ”…Det betyder rigtig meget. Ud over spillet slapper vi af og hygger sammen. Vi har været i udlandet en gang og cirka fem gange i Jylland. Det betyder meget, at man ser noget andet og laver noget andet. Det giver et godt fællesskab at være sammen 24 timer i døgnet. Man oplever hinanden mere udenfor banen, og det gør det også mere naturligt at snakke om nogle mere private ting. Det er jo ikke at altid, at man lige har lyst til at fortælle noget privat, når man bare er sammen to timer til træning…”(Dreng 15 år, spiller fodbold)

25 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Tre skabeloner • Formgiveren der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning. • Tourguiden der følger med i unges processer, fordi han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild. • Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at træde ud over den personlige komfort-zone og møde det, som er anderledes.

26 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Kvaliteten tiltrækker – relationen fastholder • Lidt om frafald

27 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Foreningsaktivitet på ungdomsuddannelserne • 60 pct. er aktive i organiserede fritidsaktiviteter – og de aktive er aktive i 2,6 aktivitet! • Man har ofte en primær aktivitet og en sekundær aktivitet. • Det er i højere grad pigerne, der vælger fra – drengene forsøger i højere grad at integrere gymnasiet med deres fritidsliv.

28 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fritidsaktiviteternes funktion: Et ritualiseret frirum, der giver overskud til lektier • Hvorfor spiller i stadigvæk fodbold? (1): Fordi det er sjovt. (2): For at have det sjovt. (1): Og for at få en pause i hverdagen, tror jeg. (2): Man tænker på noget andet, når man spiller fodbold. Man tænker aldrig på lektier.! • … Så kommer jeg hjem fra fodbold, og så er jeg også mere frisket op, synes jeg. Når man har udøvet en fysisk aktivitet, så er man mere klar til at lave lektier... (Drenge, 1.g)

29 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fritidsaktiviteternes funktion • nødvendigheden af et break i en presset hverdag. • De faste fritidsaktiviteter spiller her en vigtig rolle • Det forhold, at aktiviteterne griber tilbage i en gammel historie, spiller en vigtig rolle. • Når de skal prioritere mellem aktiviteter, vælger de at fortsætte med de aktiviteter, hvor de har den længste historie.

30 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde DBU Statistik

31 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Frafald blandt 13-18-årige idrætsudøvere handler som regel om: • Det blev kedeligt, tidspres….er sjældent de reelle årsager…. • Specialisering • Fællesskaber der smuldrer • Trænere der enten vælger eller ikke kan tale om andet end den aktivitet man er sammen om… • At erhvervsarbejde ikke er til forhandling…..

32 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Lærende organisationer – hm…. • Man taler ikke med ledere og trænere omkring sine overvejelser…. • Klubben spørger stort set aldrig indtil hvorfor spillerne stopper – og siger heller ikke ”velkommen tilbage”! • Fornyelsen af foreningslivet kommer jo potentielt fra dem der har forladt foreningen….

33 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Fem spørgsmål der gør en forskel • Hvad synes du er det sjoveste ved at spille fodbold? • Hvad synes du er det mindst sjove ved at spille fodbold? • Hvad kunne gøre det endnu sjovere at spille fodbold? • Hvad kunne gøre at du holdt op med at spille fodbold? • Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?

34 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Hvad er projektet? • Hvad er det egentlig det helt unikke som klubben har at byde ind med – udover lige netop aktiviteter og kontinuitet? • Hvad vil vi med de unge der søger ind i fodboldklubber udover at lære dem at slå en god diagonal-aflevering? • Og når man stiller dette spørgsmål i en lokal klub bliver der ofte meget stille !

35 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Når man er ung handler fodbold om langt mere end blot at score! Det også om at blive: • at blive set • At være fit! • At få et break i en presset hverdag…. • at blive accepteret og taget seriøst • anerkendelse • at jeg møder såkaldte ”betydende andre”, der gennem deres spørgsmål og input giver mig noget, jeg kan tage med videre på rejsen • og en masse andre ting, der i udgangspunkt ikke har så meget med ”modløb” og saksespark at gøre!

36 Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Et par udfordringer • At vi afklarer projektet…. • At vi ikke er for religiøse • At vi uddanner trænere og ledere der tør involvere sig…. • Vi må blive bedre til at lære af de udøvere der forlader foreningen… • Vi må lade os inspirere af andre, men tænke selv…..


Download ppt "Dansk Boldspil-Union / DBU Bredde Det handler også om fodbold! Perspektiver på ungdomsliv, fodbold og voksenforventninger i en ”synes godt om”-kultur!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google