Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsgrupper •Opdatering siden Science camp •Clustring af arbejdsgrupper •Arbejdspapir fra Håkan •Arbejdsgruppemøde i Danmark.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsgrupper •Opdatering siden Science camp •Clustring af arbejdsgrupper •Arbejdspapir fra Håkan •Arbejdsgruppemøde i Danmark."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsgrupper •Opdatering siden Science camp •Clustring af arbejdsgrupper •Arbejdspapir fra Håkan •Arbejdsgruppemøde i Danmark

2 Program for workshop Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv •Introduktion til arbejdsgruppens arbejde med udgangspunkt i formålet •Hvilke projekter har allerede samarbejde med skoler og virksomheder? •(10 minutter pr. indleder – ultrakort briefing med praktisk eksempel) –Matena – Sverige –NatPlus samt Naturfag med virksomheder –Samarbejde skole og erhvervsliv i Norge –Næringslivets hovedorganisasjon i Telemark •Gruppearbejde med temaet: Udvikling af konceptet for samarbejde med virksomhederne. •SMIL(E) koncept for samarbejdet med virksomheden – Arbejdsform (hvordan, hvor og hvorfor) – Konkrete projekter fra projektkataloget – Kommunikation og formidling af delresultater – Evaluering

3 Introduktion til arbejdsgruppens arbejde med udgangspunkt i formålet: •” Syftet med denna aktivitet är att utveckla modeller och strategier för hur man kan utveckla, sprida och genomföra ett samarbete mellan skolor och företag och andra institutioner. Det ska möjliggöra att den kunskap som finns i företagens vardag ska inspirera till en förändring av undervisningen i skolan och personalen på företagen ska fungera som förebilder”´

4 Konkrete emner til i dag •Arbejdsform (hvordan, hvor og hvorfor) –Hur organiserar vi arbete vid de ”fysiska träffarna”? –Kan vi genomföra videokonferenser? –Vad/hur gör vi mellan träffarna? –Hur använder vi den digitala plattformen för arbetsgruppens interna arbete?

5 Kommunikation og evaluering •Kommunikation og formidling •Hvorledes synliggøres arbejdsgruppens arbejde og resultater? –Eksempelvis: –Idé udveksling mellem interessenter, lærere og elever på tværs af skoler/gymnasier og lande –Overfor øvrig omverden: SMIL(E) hjemmeside, SMIL(E) nyhedsbrev, virksomhedernes hjemmeside, personaleblade offentlige trykte og elektroniske medier. •Evaluering –Hvorledes vurderer vi bedst (SMART) SMIL(E) forløbet samt forløb og især kvaliteten af de enkelte projekter –Koordineret evaluering.

6 Hvor langt er vi nået? •Ikke ret langt – meget at indhente •Clustring af arbejdsgrupperne •Vi mangler: –Oversigter over faste deltagere i hver af de tre arbejdsgrupper –Kobling/dating mellem deltagere i de forskellige aktiviteter –Opdeling foretages af hvem – aktivitetslederne? –Opdeling efter (aktivitet, fag, interesse/kemi)

7 Arbejdsgruppe mødet i Danmark •Vi skal gøre noget ved det vi mangler •Kommunikation mellem aktiviteter –Deltagerne fremlægger eksempler på undervisningsforløb, der er gennemført eller gennemføres som inspiration for andre. –Gøres på møder –Gøres gennem studiebesøg på 2-3 dage (jobbskuggning)

8 Arbejdsgruppemøde fortsat •Synliggørelse af arbejdsgruppens arbejde og resultater? –Eksempelvis: –Idé udveksling mellem interessenter, lærere og elever på tværs af skoler/gymnasier og lande –Overfor øvrig omverden: SMIL(E) hjemmeside, SMIL(E) nyhedsbrev, virksomhedernes hjemmeside, personaleblade offentlige trykte og elektroniske medier. •Evaluering –Spørgeundersøgelser, interview –Kan vi anvende studerende som brobyggere til universiteter/seminarer? –Koordineret evaluering.


Download ppt "Arbejdsgrupper •Opdatering siden Science camp •Clustring af arbejdsgrupper •Arbejdspapir fra Håkan •Arbejdsgruppemøde i Danmark."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google