Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE et statistisk portræt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE et statistisk portræt"— Præsentationens transcript:

1 KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2011 - et statistisk portræt

2 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og en typisk mandlig iværksætter i Danmark, udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Statistikken dækker de markedsmæssige erhverv – dvs. eksempelvis nye offentlige enheder tælles ikke med. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i publikationen.

3 Den typiske iværksætter, 2011
1 barn Gift/ samboende 27 % kr. Privat sektor Lønmodtager Erhvervsservice 12 år 30 % kr. Handel og transport Alder Erhvervserfaring Antal børn Civilstand Branchekendskab Nettoformue Sektor året før Stilling året før Branchevalg Den gennemsnitlige kvindelige og mandlige iværksætter kommer fra den private sektor, er 40 år, gift/samboende og har ét barn. Kvindelige iværksættere har mindre erhvervs-erfaring end mændene men, begge køn starter typisk virksomhed inden for serviceerhvervene.

4 Iværksættere efter region, 2011
I 2011 var der 4360 kvindelige iværksættere og mandlige iværksættere. Der er flest kvindelige iværksættere i Region Hovedstaden, hvor kvinder etablerede virksomhed i 2011. Andelen af kvindelige iværksættere er også størst i hovedstadsregionen hvor 41 pct. af iværksætterne er kvinder.

5 Iværksættere efter alder, 2011
Den aldersmæssige spredning er større for de mandlige iværksættere end for de kvindelige iværksættere. 36 pct. af de kvindelige iværksættere er mellem 35 og 44 år, mens 32 pct. af de mandlige iværksættere er mellem 35 og 44 år.

6 Iværksætternes civilstand og børn, 2011
52 pct. af de mandlige iværksættere og 60 pct. af de kvindelige iværksættere har børn. 55 pct. har de kvindelige iværksættere og 47 pct. af de mandlige iværksættere har børn under 18 år. Blandt iværksættere med børn under 18 år er 31 pct. enlige og 71 gifte eller samboende. Pct. Yngste barn 0-6 år Yngste barn 7-17 år Kvinder Mænd Enlig 9 8 5 Gift/samboende 20 19 17 15

7 Alder og højest fuldførte uddannelse, 2011
31 pct. af de kvindelige iværksættere og 23 pct. af de mandlige iværksættere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Ca. 40 pct. af de mandlige iværksættere har en erhvervsfaglig uddannelse.

8 Branchefordeling, 2011 30 pct. af de kvindelige iværksættere starter virksomhed inden for erhvervsservice mod 26 pct. af de mandlige iværksættere. 12 pct. af de kvindelige iværksættere mod kun 3 pct. af mandlige iværksættere starter virksomhed inden for undervisning og sundhed. 16 pct. af kvinderne starter virksomhed inden for kultur og fritid mod kun 4 pct. af mændene.

9 Top 10 brancher i 2011 Kvinder Mænd Frisør og skønhedssaloner Sundhedsvæsen i øvrigt Restauranter og levering af mad ud af huset Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse Specialiseret designarbejde Bogføring og revision Detailhandel med beklædningsartikler Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom Almindelig rengøring i bygninger Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning Kombinerede serviceydelser Vejgodstransport Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer En detaljeret brancheopdeling viser, at de kvindelige iværksættere hovedsagligt beskæftiger sig med serviceerhvervene, mens de mandlige iværksættere oftere dominerer håndværks-, handels- og konsulentfagene. Virksomhedsrådgivning og restaurationsvirksomhed ligger i top 4 for både mænd og kvinder.

10 Virksomhedsform, 2011 De fleste iværksættere starter personligt ejede selskaber. Kvinder vælger dog oftere end mændene enkeltmandsvirksomhedsformen. Det skal siges, at der startes en lang række selskaber, hvor der ikke kan udpeges en entydig iværksætter. 10

11 Iværksætternes erhvervserfaring, 2011
Kvindelige iværksættere har færre års erhvervserfaring bag sig, når de etablerer virksomhed end de mandlige iværksættere. Pct. Mænd Kvinder Mere end 5 års erfaring 74 68 Op til 5 års erfaring 26 32 I alt 100 11

12 Iværksætteres udgangspunkt, 2011 - Branchekendskab
49 pct. af alle iværksættere starter virksomhed inden for en branche, de ikke har været beskæftiget i. Mænd starter i højere grad end kvinder virksomhed indenfor brancher de ikke har arbejdet i. Uoplyst branchekendskab skyldes for de flestes vedkommende, at de kommer fra arbejdsløshed eller uden for arbejdsstyrken. Pct. Mænd Kvinder Alle Intet branchekendskab 49 Branchekendskab 30 27 29 Uoplyst 21 24 22

13 Virksomheder 5 år efter opstart, 2011
For ca. en tredjedel af både kvindelige og mandlige iværksættere er omsætningen i virksomheden efter 5 år på et niveau, så det formodes at virksomheden er en hobbyvirksomhed. Færre kvindelige end mandlige iværksættere har ansatte 5 år efter opstart. Flere mandlige end kvindelige iværksættere driver store virksomheder med mere end 10 ansatte.

14 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Sektor året inden opstart
Størstedelen af iværksætterne har arbejdet i den private sektor inden opstart af egen virksomhed. Kvinder kommer dog oftere end mænd fra den offentlige sektor.

15 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Stilling før opstart
Langt de fleste iværksættere har været lønmodtagere før opstart af virksomhed. 26 pct. af de mandlige iværksættere mod 18 pct. af de kvindelige kommer fra lederstillinger.

16 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Ledighed året før opstart
De fleste iværksættere kommer direkte fra anden beskæftigelse. 17 pct. af mændene mod 19 pct. af kvinderne har været ledige året før opstart. Pct. Mænd Kvinder I alt Ingen ledighed 83 81 Op til et kvart år 8 9 Mere end et kvart år 10 100

17 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Indkomst året før opstart
Kvindelige iværksættere er overrepræsenterede i de lavere indkomstgrupper, mens mandlige iværksættere dominerer de høje indkomstgrupper. Dette kan hænge sammen med, at flere kvinder var uden for arbejdsmarkedet, og flere mænd kommer fra lederstillinger året før opstart af egen virksomhed. Pct. Mænd Kvinder I alt Under kr. 33 35 34 til kr. 9 13 10 kr. 39 43 40 kr. og derover 18 16 100

18 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Nettoformue året før opstart
Pct. Mænd Kvinder Alle Gæld højere end 31 27 30 Gæld lavere end kr. 23 25 kr. 17 19 kr. 9 kr. eller derover 16 18 53 pct. af iværksætterne havde gæld året før opstart. Der er lidt større spredning i de mandlige iværksætteres nettoformue end i kvindernes.

19 Potentielle vækstvirksomheder for år 2011 er virksomheder startet i 2006 eller 2007, der i 2008 havde mindst 5 årsværk - dvs virksomheder. 6,5 pct. af alle overlevende iværksættere fra 2006 og 2007 er blevet vækstiværksættere i 2011, dvs. de havde en gnsn. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden. Kvinder står bag 0,5 pct. af alle vækstiværksættere i 2011 (hvor det er muligt at udpege en iværksætter bag). Vækstiværksættere, 2011 Antal Kvinder 12 Mænd 97 Ingen persondata 71 I alt 180

20 Tendenser Kvindelige og mandlige iværksættere er lige gamle, når de etablerer virksomhed, og andelen af vækstiværksættere er større for mænd end kvinder. Der er generelt langt færre kvindelige end mandlige iværksættere. Kvinderne bag iværksætterne følger disse tendenser: Kvinder har længere uddannelse og mindre erhvervserfaring end mænd, når de starter virksomhed. Kvinder starter lige så ofte som mænd virksomhed indenfor en branche, de ikke har kendskab til. Godt halvdelen af kvindelige iværksættere har børn under 18 år. En højere andel af kvindelige end mandlige iværksættere, har været udenfor arbejdsstyrken året inden, de startede en virksomhed. Ligeledes kommer en højere andel af de kvindelige iværksættere fra den offentlige sektor. Langt hovedparten af iværksætterne – uanset køn - kommer fra den private sektor.

21 Anmærkninger Nye virksomheder og iværksættere Vækstiværksættere
Vækstiværksættere er de virksomheder, der er startet i 2006 eller 2007, havde mindst 5 årsværk i 2008, og som har haft en gnsn. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden Det er ikke muligt at finde en iværksætter/ stifter til alle nye virksomheder. Det er særligt vanskeligt for virksomheder, der er oprettet i selskabsform. Det samme gælder for vækstiværksættere. Nævneren er alle virksomheder startet i 2006 eller 2007, der i 2008 havde mindst 5 årsværk, dvs virksomheder. Brancher Til branchefigurerne er Danmarks Statistiks standard 10-branche-gruppering samt 4-cifrede DB07 anvendt.

22 Anmærkninger Virksomheder 5 år efter Højst fuldførte uddannelse
Hobbyvirksomhed er en virksomhed under bagatelgrænsen. Kategorien ‘Andre’ omfatter alle ‘uden/uoplyst’ samt grundskole og almengymnasiale uddannelser. Livsstilvirksomhed er en virksomhed med ingen ansatte. Arbejdsgiver-virksomhed er en virksomhed med ansatte Stor virksomhed er en virksomhed med flere end 10 ansatte Sektor Virksomheder uden sektorangivelse er ikke medtaget. 22


Download ppt "KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE et statistisk portræt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google