Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2011 - et statistisk portræt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2011 - et statistisk portræt."— Præsentationens transcript:

1 1 KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2011 - et statistisk portræt

2 2 Kvindelige Iværksættere 2011 - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og en typisk mandlig iværksætter i Danmark, udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Statistikken dækker de markedsmæssige erhverv – dvs. eksempelvis nye offentlige enheder tælles ikke med. Anmærkninger til figurer og tabeller er indsat på sidste side i publikationen. Fakta om statistikken

3 3 40 år 11 år 1 barn Gift/ samboende 27 % 159.935 kr. Privat sektor Lønmodtager Erhvervsservice 40 år 12 år 1 barn Gift/ samboende 30 % 290.234 kr. Privat sektor Lønmodtager Handel og transport Alder Erhvervserfaring Antal børn Civilstand Branchekendskab Nettoformue Sektor året før Stilling året før Branchevalg Den typiske iværksætter, 2011 Den gennemsnitlige kvindelige og mandlige iværksætter kommer fra den private sektor, er 40 år, gift/samboende og har ét barn. Kvindelige iværksættere har mindre erhvervs- erfaring end mændene men, begge køn starter typisk virksomhed inden for serviceerhvervene.

4 4 I 2011 var der 4360 kvindelige iværksættere og 12424 mandlige iværksættere. Der er flest kvindelige iværksættere i Region Hovedstaden, hvor 1.790 kvinder etablerede virksomhed i 2011. Andelen af kvindelige iværksættere er også størst i hovedstadsregionen hvor 41 pct. af iværksætterne er kvinder. Iværksættere efter region, 2011

5 5 Den aldersmæssige spredning er større for de mandlige iværksættere end for de kvindelige iværksættere. 36 pct. af de kvindelige iværksættere er mellem 35 og 44 år, mens 32 pct. af de mandlige iværksættere er mellem 35 og 44 år. Iværksættere efter alder, 2011

6 6 Iværksætternes civilstand og børn, 2011 52 pct. af de mandlige iværksættere og 60 pct. af de kvindelige iværksættere har børn. 55 pct. har de kvindelige iværksættere og 47 pct. af de mandlige iværksættere har børn under 18 år. Blandt iværksættere med børn under 18 år er 31 pct. enlige og 71 gifte eller samboende. Pct.Yngste barn 0-6 årYngste barn 7-17 år KvinderMændKvinderMænd Enlig9895 Gift/samboende20191715

7 7 31 pct. af de kvindelige iværksættere og 23 pct. af de mandlige iværksættere har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Ca. 40 pct. af de mandlige iværksættere har en erhvervsfaglig uddannelse. Alder og højest fuldførte uddannelse, 2011

8 8 30 pct. af de kvindelige iværksættere starter virksomhed inden for erhvervsservice mod 26 pct. af de mandlige iværksættere. 12 pct. af de kvindelige iværksættere mod kun 3 pct. af mandlige iværksættere starter virksomhed inden for undervisning og sundhed. 16 pct. af kvinderne starter virksomhed inden for kultur og fritid mod kun 4 pct. af mændene. Branchefordeling, 2011

9 9 En detaljeret brancheopdeling viser, at de kvindelige iværksættere hovedsagligt beskæftiger sig med serviceerhvervene, mens de mandlige iværksættere oftere dominerer håndværks-, handels- og konsulentfagene. Virksomhedsrådgivning og restaurationsvirksomhed ligger i top 4 for både mænd og kvinder. KvinderMænd 1.Frisør og skønhedssaloner 2.Sundhedsvæsen i øvrigt 3.Restauranter og levering af mad ud af huset 4.Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 5.Specialiseret designarbejde 6.Bogføring og revision 7.Detailhandel med beklædningsartikler 8.Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom 9.Almindelig rengøring i bygninger 10.Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 1.Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 2.Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 3.Restauranter og levering af mad ud af huset 4.Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 5.Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom 6.Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 7.Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning 8.Kombinerede serviceydelser 9.Vejgodstransport 10.Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer Top 10 brancher i 2011

10 10 De fleste iværksættere starter personligt ejede selskaber. Kvinder vælger dog oftere end mændene enkeltmandsvirksomhedsformen. Det skal siges, at der startes en lang række selskaber, hvor der ikke kan udpeges en entydig iværksætter. Virksomhedsform, 2011

11 11 Iværksætternes erhvervserfaring, 2011 Kvindelige iværksættere har færre års erhvervserfaring bag sig, når de etablerer virksomhed end de mandlige iværksættere. Pct.MændKvinder Mere end 5 års erfaring7468 Op til 5 års erfaring2632 I alt100

12 12 Iværksætteres udgangspunkt, 2011 - Branchekendskab 49 pct. af alle iværksættere starter virksomhed inden for en branche, de ikke har været beskæftiget i. Mænd starter i højere grad end kvinder virksomhed indenfor brancher de ikke har arbejdet i. Uoplyst branchekendskab skyldes for de flestes vedkommende, at de kommer fra arbejdsløshed eller uden for arbejdsstyrken. Pct.MændKvinderAlle Intet branchekendskab49 Branchekendskab302729 Uoplyst212422

13 13 For ca. en tredjedel af både kvindelige og mandlige iværksættere er omsætningen i virksomheden efter 5 år på et niveau, så det formodes at virksomheden er en hobbyvirksomhed. Færre kvindelige end mandlige iværksættere har ansatte 5 år efter opstart. Flere mandlige end kvindelige iværksættere driver store virksomheder med mere end 10 ansatte. Virksomheder 5 år efter opstart, 2011

14 14 Størstedelen af iværksætterne har arbejdet i den private sektor inden opstart af egen virksomhed. Kvinder kommer dog oftere end mænd fra den offentlige sektor. Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Sektor året inden opstart

15 15 Langt de fleste iværksættere har været lønmodtagere før opstart af virksomhed. 26 pct. af de mandlige iværksættere mod 18 pct. af de kvindelige kommer fra lederstillinger. Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Stilling før opstart

16 16 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Ledighed året før opstart De fleste iværksættere kommer direkte fra anden beskæftigelse. 17 pct. af mændene mod 19 pct. af kvinderne har været ledige året før opstart. Pct.MændKvinderI alt Ingen ledighed838183 Op til et kvart år898 Mere end et kvart år9109 I alt100

17 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Indkomst året før opstart Kvindelige iværksættere er overrepræsenterede i de lavere indkomstgrupper, mens mandlige iværksættere dominerer de høje indkomstgrupper. Dette kan hænge sammen med, at flere kvinder var uden for arbejdsmarkedet, og flere mænd kommer fra lederstillinger året før opstart af egen virksomhed. Pct.MændKvinderI alt Under 100.000 kr. 333534 100.000 til 199.999 kr. 91310 200.000-499.999 kr. 394340 500.000 kr. og derover 18916 I alt100

18 18 Iværksætternes udgangspunkt, 2011 - Nettoformue året før opstart 53 pct. af iværksætterne havde gæld året før opstart. Der er lidt større spredning i de mandlige iværksætteres nettoformue end i kvindernes. Pct.MændKvinderAlle Gæld højere end 200.000 312730 Gæld lavere end 200.000 kr. 232523 0-199.999 kr. 172319 200.000-499.999 kr. 999 500.000 kr. eller derover191618

19 19 Vækstiværksættere, 2011 Antal Kvinder12 Mænd97 Ingen persondata71 I alt180 Potentielle vækstvirksomheder for år 2011 er virksomheder startet i 2006 eller 2007, der i 2008 havde mindst 5 årsværk - dvs. 2776 virksomheder. 6,5 pct. af alle overlevende iværksættere fra 2006 og 2007 er blevet vækstiværksættere i 2011, dvs. de havde en gnsn. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden. Kvinder står bag 0,5 pct. af alle vækstiværksættere i 2011 (hvor det er muligt at udpege en iværksætter bag).

20 20 Tendenser Kvindelige og mandlige iværksættere er lige gamle, når de etablerer virksomhed, og andelen af vækstiværksættere er større for mænd end kvinder. Der er generelt langt færre kvindelige end mandlige iværksættere. Kvinderne bag iværksætterne følger disse tendenser: • Kvinder har længere uddannelse og mindre erhvervserfaring end mænd, når de starter virksomhed. • Kvinder starter lige så ofte som mænd virksomhed indenfor en branche, de ikke har kendskab til. • Godt halvdelen af kvindelige iværksættere har børn under 18 år. • En højere andel af kvindelige end mandlige iværksættere, har været udenfor arbejdsstyrken året inden, de startede en virksomhed. Ligeledes kommer en højere andel af de kvindelige iværksættere fra den offentlige sektor. Langt hovedparten af iværksætterne – uanset køn - kommer fra den private sektor.

21 21 Anmærkninger  Nye virksomheder og iværksættere  Det er ikke muligt at finde en iværksætter/ stifter til alle nye virksomheder. Det er særligt vanskeligt for virksomheder, der er oprettet i selskabsform. Det samme gælder for vækstiværksættere.  Brancher  Til branchefigurerne er Danmarks Statistiks standard 10-branche- gruppering samt 4- cifrede DB07 anvendt.  Vækstiværksættere  Vækstiværksættere er de virksomheder, der er startet i 2006 eller 2007, havde mindst 5 årsværk i 2008, og som har haft en gnsn. vækst i årsværk på min. 20 pct. pr. år i perioden 2008-2011.  Nævneren er alle virksomheder startet i 2006 eller 2007, der i 2008 havde mindst 5 årsværk, dvs. 2776 virksomheder.

22 22 Anmærkninger  Virksomheder 5 år efter  Hobbyvirksomhed er en virksomhed under bagatelgrænsen.  Livsstilvirksomhed er en virksomhed med ingen ansatte.  Arbejdsgiver- virksomhed er en virksomhed med ansatte  Stor virksomhed er en virksomhed med flere end 10 ansatte  Sektor  Virksomheder uden sektorangivelse er ikke medtaget.  Højst fuldførte uddannelse  Kategorien ‘Andre’ omfatter alle ‘uden/uoplyst’ samt grundskole og almengymnasiale uddannelser.


Download ppt "1 KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE 2011 - et statistisk portræt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google