Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringens fundamentale processer INDIVID OMVERDEN INDHOLDDRIVKRAFT tilegnelse To processer: En samspilsproces mellem individet og dets omgivelser og en.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringens fundamentale processer INDIVID OMVERDEN INDHOLDDRIVKRAFT tilegnelse To processer: En samspilsproces mellem individet og dets omgivelser og en."— Præsentationens transcript:

1 Læringens fundamentale processer INDIVID OMVERDEN INDHOLDDRIVKRAFT tilegnelse To processer: En samspilsproces mellem individet og dets omgivelser og en indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces, hvor impulserne fra samspillet integreres med resultaterne af tidligere læring Omverden- ”plan” Individ ”plan”

2 Indhold i Naturfagsundervisningen. •Vægten skal lægges på autentiske livssituationer, der skal danne rammen for undervisningen i stedet for reproduktion af viden inden for skolens vægge. Jens Dolin, Institutleder.

3

4 Fælles mål 2009 for naturfagene i overbygningen. •Vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil. •Kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand. •Beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen. •Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling.

5 Fysik - Biologi •Forklare fødens sammensætning, dens energiindhold og sundhedsmæssige betydning, herunder proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. •Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers grundlæggende betydning i økosystemer. •Beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landsbrugsformer. •Kende eksempler på, at forskning har givet ny viden og uforudsete muligheder

6 Fysik - Geografi. •Give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden. •Beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima - herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima.

7 Geografi - Biologi •Give eksempler og forklaringer på at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene.

8 Forskellige måder at samordne naturfagsundervisningen på: Tilfældigt sammenfald Fysik/kem i Biologi Geografi Fysik/kem i Biologi Geografi Samordnet parallelitet Fysik/kem i Biologi Geografi Tværfagligt med fagligt tema Fysik/kem i Biologi Geografi Tværfaglighed omkring en lokalitet eller problemstilling

9 Overvejelser i planlægningen.

10 Læring. AktivitetVidensformidlingTræning af stofProjektarbejde LærerrolleFormidler Læreren organiserer Træner Læreren stiller opgave Konsulent Elev stiller opgave ElevrolleElev/ModtagerLærlingStuderende OrganiseringKlasseIndivid/gruppe LæringsteoriTankpasserteori. Kumulativ læring Mesterlæreteori Nærmeste udviklingszone Assimilation Akkodomation Studie.Træning.Undervisning

11 Formidling. Aktivitet.Formidling af viden Lærerrolle.Observerende. Elevrolle.Formidler. Organisering.Individ/gruppe Læringsteori.Transformativ læring

12 EmperiskeNarrativeDen logiske kvantitative Grundlagsorientere de Æstetiske Hvor ofte bliver koen malket ? Hvor meget mælk giver koen ? Hvor mange gange skal der køres ? Eleverne bringes ind i landbrugets univers. Flere grise i en boks betyder, at de er mere aktive. Landbrug skal drives økologisk fordi det ikke belaster naturen. •Iagttage majsens kolbe. •Iagttage dyrenes udseende. Iagttage dyrenes adfærd. Statistik. Forsøg. Måling Fortællingsind gangen præsenterer stoffet/emnet som en historie eller på en fortællende måde. Ved at tage talmæssige overvejelser eller deduktive ræsonnemen ter i brug At se emnet fra en erkendelses teoretisk, værdimæssig, etisk eller filosofisk side. Iagttagelser.

13 God arbejdslyst.


Download ppt "Læringens fundamentale processer INDIVID OMVERDEN INDHOLDDRIVKRAFT tilegnelse To processer: En samspilsproces mellem individet og dets omgivelser og en."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google