Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?"— Præsentationens transcript:

1 Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

2 PROHIP • Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland • Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker • Finde frem til den bedste sygepleje indenfor udvalgte områder: tryksår, konfusion, UVI / kateteranvendelse, rehabilitering og ernæring

3 Ernæring • Tidligere gruppearbejde: • Fokuseret spørgsmål: • Bliver elektive hoftealloplastikpatienter tilstrækkeligt ernæret (energi og protein)? • Under indlæggelse • Efter udskrivelse

4 Accelerede operationsforløb

5 • Postoperativt tillades almindelig kost fra operationsdagen, hvilket ikke giver anledning til problemer (Lewis 2009). Postoperativt bør der foretages en kostvurdering af patientens protein- og energiindtag. Efter operationen er det vigtigt at patientens protein og energi indtag er sufficient, da det har betydning for sårheling og patientens evne til at gennemføre træning. Derfor bør proteindrikke tilbydes som supplement til almindelig kost og drikke. Undersøgelser har vist, at proteintilskud postoperativt har betydning for forebyggelse af mindre kirurgiske komplikationer uanset den præoperative ernæringstilstand (Smedeley 2004). Tidlig mobilisering, ernæringstilskud og tilstrækkelig smertebehandling reducerer indlæggelsestiden (Henriksen 20021+2, DiFronzo 2003). (Fra perioperativ enheds hjemmeside, om hoftealloplastik) • http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/20895476-CDA2-4DC1-8C2A- 6635C111ED72/0/hofteallolplastik_Ernaring_sept2011.pdf http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/20895476-CDA2-4DC1-8C2A- 6635C111ED72/0/hofteallolplastik_Ernaring_sept2011.pdf

6 Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) • Vi ville lave undersøgelse af 20 hoftealloplastikpatienter i DK og 20 patienter i Sverige • Højde • Vægt (ved indlæggelse, ved udskrivelse, efter 14 dage) • Kostregistrering (0., 1., 2. dag) • Hvor længe faster patienten?

7 Ernæringsundersøgelse • Undersøgelse i Næstved (20 patienter): • 7 mænd og 13 kvinder • 16/20 primær ernæringsscreening • 1/20 sekundær screening • Alder 46-83 (gennemsnit 69) • BMI 24-43 (gennemsnit 29)

8 Ernæringsundersøgelse • Energi (hvor mange har fået nok energi): • 0. dag: 1/20 • 1. dag: 9/20 • 2. dag: 7/20 (5 udskrevet i løbet af dagen)

9 Ernæringsundersøgelse • Protein (hvor mange har fået nok protein): • 0. dag: 0/20 • 1. dag: 6/20 • 2. dag: 5/20 (5 udskrevet i løbet af dagen)

10 Ernæring – faste / tørste • Hvor længe skal patienten faste: • Retningslinje siger 6 timer • Hvor mange patienter faster mere end 6 timer: 20/20 (8-14 timer) • Hvor længe skal patienten tørste: • Retningslinje siger 2 timer • Hvor mange patienter tørster mere end 2 timer: 16/20 (2,5-8,5 timer)

11 Ernæring - opvågningsafdelingen • Personalet oplever en undren: • Mange af vores elektive patienter giver udtryk for at de har hovedpine, kvalme og er meget sultne

12 Ernæring - opvågningsafdelingen • Artikel som har undersøgt effekt af henholdsvis glucose i.v. postoperativt og sød saft 2 timer præoperativt samt på opvågningen – viser at sukkerholdige drikke er bedst • Konference for opvågningsspl. – hvor godt er 2-4-6 timers regel implementeret (personalet har ikke implementeret den?, patienterne gradbøjer også reglen?)

13 Ernæring - opvågningsafdelingen • Laver egen undersøgelse: • Hvornår får næste dags OP-patient dagens sidste måltid? • Hvornår får næste dags OP-patient dagens sidste drikkevarer? • Hvad og hvor meget får patienten at drikke til morgenmedicin? • Hvilke overvejelser udløser det i afdelingen hvilket nr. patienten er (2-4-6 timers regel)? • Hvor højt prioriteres det i afdelingen at patienten ikke tørster mere end 2 timer? • På hvilken måde opdateres personalets viden og betydning heraf?

14 Ernæring - opvågningsafdelingen • Overvejelser: • Skal der være tilbud om mad på opvågningen? • Skal patienterne tilbydes ekstra måltid om aftenen? • Give sukkerholdig drikke…(præoperativt samt med det samme på opvågningen) • Skal alle tilbydes noget kl. 6 om morgenen

15 Ernæring – brainstorm ideer • Faste og tørste regler på hjemmeside • Gode ideer vedr. ernæring på hjemmeside (forbered små retter, opskrifter fra diætist, undgå vægttab lige før og efter opr.) • Udlevere opskrift på proteindrik til INFO-møde • Smagsprøve på proteindrikke til INFO-møde

16 Ernæring – brainstorm fortsat… • Patienterne skal motiveres til selv at tage initiativ (sørge for at få 3 glas proteindrik pr. dag under indlæggelse) • Væskekladde på alle patienter 0. og 1. dag (forudfyldt med 3 proteindrikke, som påmindelse for personalet…)

17 Proteindrikke • Jeg havde i min undersøgelse en kostregistrering på 3 dage, hvor alt var opgivet…inkl. proteindrikke. • Jeg fik hurtig en undren, da jeg sad og tastede ind i det elektroniske skema • Tror I at patienterne fik proteindrikke hver dag?

18 Ernæringsundersøgelse • Proteindrikke – det får patienterne dagligt? • 6/20 patienter har ikke fået proteindrik under indlæggelse (dvs. 30 %) • 4/20 har fået 1 glas proteindrik • 4/20 har fået 2 glas proteindrik • 4/20 har fået 3 glas proteindrik • 1/20 har fået 4 glas proteindrik • 1/20 har fået 5 glas proteindrik

19 Ernæringsundersøgelse - proteindrik • Vi er begyndt at uddele smagsprøver til INFO- mødet • Vi er begyndt at uddele opskrift på proteindrik til INFO-mødet • Patienterne begynder at spørge efter det / det er noget de husker når vi nævner det

20 Ernæringsundersøgelse • Afdelingen bestilte 2 liter proteindrik • 1 glas er 175 ml • Vi har op til 18 alloplastikpatienter (dog sjældent) • Hvis alle skulle have 2 glas dagligt er behovet 6,3 liter • Hvis alle skulle have 3 glas dagligt er behovet 9,5 liter

21 Ernæringsundersøgelse - proteindrik • Præsentation af resultatet på personalemøde • Der er mere fokus på at give patienterne proteindrik • Der bestilles mere proteindrik nu • Vi overvejer at sætte det fast på væskekladde som reminder • Udarbejde skema til at have hos patienten (selv aktiv)

22 Fasteperioden • Vi har aftalt møde med anæstesilægerne. • Vi er ved at opstarte fokusgruppe om ernæring (diætist, overlæge, sygeplejersker, SSA, udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejersker) • Vi undersøger mulige tiltag præoperativt (saft eller ”preop”) • Opsøgende arbejde – hvad gør andre rundt omkring i landet…

23 Ernæringsundersøgelse (interview) • Vi ville undersøge følgende: • Har patienten fået skr. Information, og har de læst den? • Har patienten fået mdt. Information inden indlæggelsen? • Ved patienten hvad ”proteinrig kost” er? • Ved patienten hvad ”energirig kost” er ?

24 Interview… • Kendskab til proteindrikke, herunder – sygehusets tilbud – at de selv kan spørge efter det – Hvilke typer der findes – At man selv kan lave det – Hvor man kan købe det – At der kan gives tilskud

25 Interview… • Ved patienten at man ikke skal tabe sig LIGE INDEN operation (og hvor længe det er)? • Ved patienten at man ikke skal tabe sig LIGE EFTER operation (og hvor længe det er)?

26 Interview (overvejelser) • Interviewguide med faste spørgsmål med svarskema • 2 interviewere (en som skriver/ observerer, og en som stiller spørgsmål) • Vi har valgt at interviewe 10 (ikke selekteret) • Mulighed for at komme med kommentarer • En sygeplejerske som er vant til at interviewe patienter fra andet projekt • Flere testlæsere • Diætist har kommet med kommentarer

27 Ernæringsinterview (resultater) • 2/10 har fået mundtlig information v. FUS • 6/10 har fået skr. Information v. FUS • 6/10 har læst skr. Information • Det er fast procedure at vi informerer om ernæring v. FUS, i forbindelse med individuel samtale og opstart af sygeplejejournal

28 Ernæringsinterview (resultater) • 6/10 vidste noget om proteinrig kost (varierende mængde viden!) • 2/10 mente de vidste noget om energirig kost • Vi tager for givet at alle ved hvad proteiner og energi er ift vores information?

29 Ernæringsinterview (resultater) • Proteindrikke • 6/10 kendte sygehusets tilbud • 5/10 vidste der var forskellige typer • 3/10 vidste at de selv kunne spørge efter proteindrik • 2/10 vidste at de selv kunne lave proteindrik • 5/10 vidste at de kunne købe proteindrik • 2/10 vidste at der kunne gives tilskud til proteindrikke

30 Ernæringsinterview (fortsat) • Vi spurgte endvidere patienterne om de selv lavede mad • 7/10 lavede selv mad (mange kvinder!) • I undersøgelsen indgik (tilfældigt) 3 mænd og 7 kvinder

31 Ernæringsinterview - resultater • Vidste patienterne det vi tror? • Nej, det var overraskende at så få vidste hvad protein og energi var. • Overraskende få havde fået skriftlig, men især mundtlig information inden operation • Der er også plads til forbedring ift patienternes viden om vægttab • Kun 6/10 kendte sygehusets tilbud om proteindrik (svarer meget godt til anden ernæringsunder- søgelse)

32 Ernæring – fandt vi hvad vi troede? • Personalets påstande: • Det er ”raske” mennesker, som spiser rigeligt… • Vi giver dem alle sammen proteindrikke… • Denne patientgruppe har ikke noget ernæringsproblem…

33 Ernæring • Hvad synes I???

34 Litteratur • Preben Ulrich Pedersen: • Nutritional care: the effectiveness of actively involving older patients (artikel fra 2003)


Download ppt "Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google