Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DUFs internationale arbejde - med fokus på Projektpuljen og MENA-DK puljen Oplæg til RBUs uddannelsesdag d. 25. februar 2012 v. International programmedarbejder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DUFs internationale arbejde - med fokus på Projektpuljen og MENA-DK puljen Oplæg til RBUs uddannelsesdag d. 25. februar 2012 v. International programmedarbejder."— Præsentationens transcript:

1 DUFs internationale arbejde - med fokus på Projektpuljen og MENA-DK puljen Oplæg til RBUs uddannelsesdag d. 25. februar 2012 v. International programmedarbejder Vibeke Møller Thomsen, DUF

2 Program • Velkomst og kort præsentationsrunde • Dansk Ungdoms Fællesråd • DUFs internationale arbejde • DUFs to internationale puljer • Projekttyper • Muligheder • Krav • Deltagelse i andre internationale aktiviteter • Samarbejde med YET i Zimbabwe • PAUSE • Budgetlægning, økonomistyring, afslutning af regnskab

3 Præsentation • Navn • Erfaring med internationalt projektarbejde • Erfaring med DUFs internationale puljer

4 Dansk Ungdoms Fællesråd Service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer med 600.000 medlemmer. Unges demokratiske deltagelse og engagement er en værdi som DUF fremmer på flere fronter: • Arbejder for at udvikle og forbedre vilkårene for de samfundsengagerende, børne- og ungdomsorganisationer. • Som administrator af over 100 millioner kroner årligt (herunder tips- og lottomidlerne samt midler fra Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet med flere) støtter DUF, at unge deltager og engagerer sig i foreningslivet og demokratiet.

5 DUFs internationale arbejde Fra DUFs internationale strategi: ”DUF har en vision, hvor demokrati er en livsform for alle unge, uanset hvor de bor, og hvor unge har reel indflydelse på deres eget liv og de samfund, de lever i. DUFs internationale arbejde skal styrke interkulturel forståelse blandt unge og herigennem modvirke kulturelle, religiøse og politiske kløfter og således bidrage til en verden med fred og demokrati.”

6 Fra DUFs internationale strategi: ”For DUF er det internationale engagement vigtigt af to grunde. Dels fordi DUF ønsker at tage et medansvar for at støtte op om unges demokratiske deltagelse, indflydelse og organisering i lande, hvor unge langt fra har de samme privilegier som i Danmark. Og dels fordi DUF ønsker at styrke danske unge og ungdomsorganisationers internationale muligheder, udsyn og erfaringer. ”

7 DUF har to internationale puljer MENA PuljenProjektpuljen 3.500.0007.000.000

8 Tre principper for int. arbejde Børn og unges indflydelse, deltagelse og rettigheder Frivillighed Mænd og kvinders lige muligheder

9 Temaer Hvad kan man arbejde med? •Organisationsudvikling •Fortalervirksomhed •Samarbejder og netværk

10 Hvilke lande? •Projektpuljen –BNI-grænse under 2630 USD pr. indbygger i 2012 –Afrika, Asien og Sydamerika –Fattigdomslommer i eks. Sydafrika •MENA-DK puljen –Mellemøsten og Nordafrika –Egypten, Libanon, det nordlige Irak, Libyen, Syrien, Jordan, Israel/Palæstina, Oman, Qatar, Yemen, Saudi Arabien, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain. Marokko, Algeriet og Tunesien.

11 Projekttyper • Partneridentifikation • Forundersøgelse • Pilotprojekt • Partnerskabsprojekt • Ungdomslederudveksling • Partnerskabsudvikling • Netværksaktivitet

12 At komme i gang Partneridentifikation Møde med potentielle samarbejdspartnere uden for DK Lære hinanden og hinandens organisationer at kende Blive enige om hvad et projekt skal indeholde Lave en samarbejdsaftale Begynd at skrive sin projekt ansøgning Max to danskere kan rejse Max 40.000 kr.

13 Nærmere undersøgelse Forundersøgelse At blive klogere på hvad problemerne består af At komme ud og møde målgruppen At blive mere klar på hvad et projekt skal indeholde Max to personer fra DK Max 40.000 kr.

14 Et lille projekt Pilotprojekt Giver mulighed for at starte med et lille projekt Giver mulighed for at prøve sine projektstyringsfærdigheder af Giver mulighed for at afprøve nye ideér Mulighed for tilknytte ungdomsledere Mulighed for et projektbesøg fra DK Max 150.000 kr.

15 Et stort projekt Partnerskabsprojekt Et større projekt der varer op til 3 år Der skal være klare mål og målsætninger Større krav til kvaliteten af projektet Krav til at projektet gør en forskel Mulighed for at tilknytte ungdomsledere Mulighed for et eller flere projektbesøg Max 500.000 kr.

16 Ungdomsledere Yesterdays leader Leaders of tomorrow Tilknytte unge fra DK og syd til projektet over en længere periode Bruges til at styrke kapaciteten i partnerorganisationen Ikke noget økonomisk max

17 Andre tilbud i puljen Netværksaktivitet •Deltagelse i nationale, regionale eller internationale netværksaktiviteter •Kun for deltagere fra partnerorganisationen •Max 50.000 kr. Partnerskabsudvikling •Udvikle partnerskabet strategisk •Udvikle nye visioner for partnerskabet •Max 50.000 kr.

18 Krav til jeres samarbejdspartner • Organiseret gruppe • Demokratiske principper med gennemsige strukturer (eller arbejde for dette gennem et projekt) • B&U som målgruppe,og B&U har reel indflydelse i organisationen • Vilje til at fremme interkulturel forståelse • Non-profit • Arbejde indenfor samme område som den danske organisation • Kapacitet

19 Økonomi Puljerne støtter: • Nødvendige udgifter til projekternes gennemførelse + evaluering • Informationsaktiviteter • Revision • Budgetmargin • Administration • Projektbesøg: maks. 2. personer • Drift og løbende udgifter støttes ikke U-ledere • Kost, logi, lommepenge, transport, visum, vaccinationer, forsikringer, administration

20 Monitorering og evaluering Monitorering Under projektet Løbende vurdering og justering af projektet -ift. tids-/aktivitetsplan, målgruppe, målopfyldelse Løbende erfaringsopsamling Budgetopfølgning Evaluering Efter projektet Endelig erfaringsopsamling og læring Vurdering og dokumentation af målopfyldelse Afrapportering til DUF + deltagelse i evalueringsseminar Aflægge regnskab til DUF

21 Hvordan søger man? Standardskemaer, downloades på duf.dk under Internationalt og Tilskud http://duf.dk/tilskud/udviklingslande/hvordan_soeger_man/ Ansøgningsfrister: 1.februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november

22 DUFs sagsbehandling • Indledende sekretariatsbehandling • Tjekker om kravene er opfyldt mv. ud fra 7 vurderingsparametre • Evt. opfølgende spørgsmål • Forside til udvalg • Udvalgsbehandling – 2 bevillingsudvalg • 4-6 ugers svartid • derefter kontraktunderskrivelse og udbetaling af penge • god fornøjelse og held og lykke med projektet • i værste fald altid mulighed for at få uddybet afslaget og få rådgivning om, hvordan I kommer videre

23 Rådgivning At finde en at samarbejde med DUFs guidelines Udforme et projekt Sparring på indholdet af projektet Landespecifik viden Konfliktløsning Organisationsudvikling Økonomisk forvaltning Køn Frivillighed Demokratisk deltagelse Hvordan unge får indflydelse Netværksdannelse LFA og andre projektdesign metoder, mm Personlig rådgivning om det der er vigtigt for projektgruppen og som kan hjælpe dem videre i deres projektarbejde / projektansøgning 60% af al tid går med rådgivning af MOere

24 Eksempler på projekter og gode råd …. • Eksempler på RBU projekter? • Find inspiration på: http://duf.dk/internationalt/duf_stoettede_projekter/

25 Tilbud til MOerne International Projektweekend Partneridentifikations- tur til Zimbabwe

26 Tilbud til MO’erne Åbent Skriveværksted Projektstyringsseminar – Østafrika

27 Og meget, meget mere…. • Økonomistyringsseminar • Ungdomsleder debrief • Dialogworkshop • Evalueringsseminar • Erfaringsudvekslingsseminar • Netværksmøde for internationale koordinatorer • Ungdomslederkursus • Revisormøde om DUFs finansielle retningslinjer • Debatmøde om unges situation i Zimbabwe OG • International ungdomskonference i Østafrika i 2012 om unges demokratiske deltagelse

28 ALLE kategorier af DUFs medlemsorganisationer er repræsenteret i arbejdet med internationale projekter

29 25 ud af 70 er aktive IMCC Danske Studerendes Fællesråd SUMH Spastikerforeningens ungdom Africa In Touch BBU BUO KFUM og K Israelmissionens Unge LFKU LandboUngdom Dabuf DSU KU RU SUF International Forum Frit Forum DDS KFUM-Spejderne DBS Spejderhjælpen RBU URK UNGR DUI-leg og Virke Dansk ICYE

30 Medlemsorganisationer i 27 lande Filippinerne Mongoliet Bhutan Nepal Sydafrika Swaziland Zimbabwe Tanzania Kenya Rwanda Uganda Syd Sudan Etiopien Egypten Tunesien Marokko Senegal Gambia Elfenbenskysten Ghana Moldova Libanon Jordan Det Palæstinensiske Selvstyre Honduras Syrien Cambodja

31 Tværpolitiske netværk DUF engagerer de danske politiske ungdomsorga- nisationer i 2 tværpolitiske netværk; et i Libanon (siden 2005) og et nystartet i Egypten

32 Kampagne for 18-års valgret i Libanon I efteråret gik 5 danske og 13 libanesiske ungdomspartier sammen om at lave en kampagne for 18 års valgret i Libanon. Kampagnen var en del af en træning i fortalervirksomhed

33 Opbygning af ungdomspartier i Egypten Politisk engagerede unge i Egypten tørster efter organisatoriske redskaber og erfaring. Derfor vil danske ungdomspolitikere nu dele ud af deres brede erfaring i et nyt tværpolitisk samarbejde

34 Dialogambassadørerne DUFs Dialogambassadørprojekt nedbryder fordomme og skaber større gensidig forståelse mellem unge i Mellemøsten og Danmark Dialogambassadørerne lærer også metoderne fra sig og skræddersyr workshops til de projektaktive – eller dem der drømmer om at blive det

35 Samarbejde med YET i Zimbabwe •Youth Empowerment and Transformation Trust (YET) •Uafhængig paraplyorganisation for 33 ungdomsorganisationer •Styrker de unges demokratiske stemme og deltagelse i udviklingen i landet. •Fundraiser, uddeler midler og uddanner unge foreningsaktive Projektet mellem YET og DUF går ud på at støtte YET i at skabe: ….ansvarlige og indflydelsesrige ungdomsorganisationer i Zimbabwe

36 Hvad får DUFs MOere ud af partnerskabet? • International konference • Projektstyringsseminar • Partneridentifikationstur til Zimbabwe (august 2012) • Debatarrangement • Erfaring med fortalervirksomhed i skrøbelige stater • Stærkere partnerskaber i Zimbabwe (pt. RU og UNGR)

37 PAUSE !!! Find mere information og vores kontaktoplysninger på www.duf.dkwww.duf.dk I må altid gerne ringe eller skrive til os!


Download ppt "DUFs internationale arbejde - med fokus på Projektpuljen og MENA-DK puljen Oplæg til RBUs uddannelsesdag d. 25. februar 2012 v. International programmedarbejder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google