Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jorden rundt på 80 dage IAA 2011."— Præsentationens transcript:

1 Jorden rundt på 80 dage IAA 2011

2 Baggrund Antallet af børn, der hver dag bliver kørt i bil til skole, er fordoblet i løbet af de seneste femten år Konsekvenserne heraf er en stor gruppe inaktive, overvægtige børn, der på bagsædet af forældrenes bil ikke får træning i at færdes sikkert i trafikken Helsingør Kommune har med kampagnen ”Jorden rundt på 80 dage”, ønsket at motivere kommunens 6. og 7. klasser til at hoppe op på cyklen. Kampagnen har også kørt i Aarhus Kommune i efteråret Disse erfaringer og tal gør vi brug af i evalueringsdelen.

3 Formål med Jorden rundt på 80 dage
Kampagnens formål er at få skoleeleverne til at cykle mere – både til og fra skole og i fritiden. Eleverne i de tilmeldte skoleklasser skal under kampagnen: Ændre adfærd og cykle mere, end de plejer cykle på de ture, hvor de normalt ville blive kørt i bil Ændre holdning ved at opleve cykling som værende noget positivt frem for et nødvendigt onde gennem venskabelig kappestrid få en masse gode oplevelser med at cykle

4 Målsætninger At øge antallet af børn, der transporterer sig til skole og i fritiden på cykel Succeskriterier: 75% af eleverne i de tilmeldte klasser skal bidrage med cykelkilometer 25% af eleverne skal angive, at de har cyklet mere, end de plejer, i løbet af kampagnen 75% af eleverne skal angive, at de synes kampagnen er sjov At eleverne samlet set cykler jorden rundt = km. i løbet af kampagnen

5 Kommunikations- og kampagnestrategi
I al sin enkelthed går kampagnen ud på at udfordre eleverne til at cykle km eller jorden rundt på 80 dage. For at fastholde elevernes motivation i 3 mdr. skrives elevernes ind i historien om, at de er hjælperyttere for den aldrende jord-omcykler Dr. Glob, der har behov for hjælp til at vinde et ældgammelt vædemål om, at han kan cykle jorden rundt på 80 dage. For hver km eleverne cykler, cykler Dr. Glob 1 km på kampagnens website. Til at måle elevernes cykelkilometer fik hver klasse udleveret 2 GPS’er, som de skiftes til at cykle med. Inddragelse af moderne teknologi skal motivere eleverne til hoppe på cyklen. Klasserne konkurrerer således klassevis mod hinanden i en venskabelig kappestrid. Meningen er, at eleverne skal samarbejde og motivere hinanden til at få kørt mange kilometer sammen. Hovedpræmien er 5000 kr. til vinderklassen. For at fastholde deltagerne i kampagnen er der på ruten jorden rundt 15 spurtpræmier på 250 kr. Præmierne vindes af de klasser, der med deres uploadede kilometer sender Dr. Glob forbi spurtbyerne. Hver gang Dr. Glob passerer en spurtby sender han sine hjælperyttere et -postkort, hvor han fortæller om de byer, han besøger. Udover at give eleverne viden om historie, geografi osv. er den direkte kommunikation mellem Dr. Glob og eleverne et vigtigt fastholdelseselement Dr. Glob har også mulighed for at kontakte klasser, der hænger lidt i bremsen, direkte via . ligesom elever og lærere kan skrive til Dr. Glob pr. mail

6 Mediestrategi Hvervning af deltagere Under kampagnen
Klassesæt med skriftligt hvervemateriale sendes direkte til kommunernes skoleledere med det formål at få disse til at opfordre klasselærerne for 6. og 7. klaserne til at melde deres klasser til kampagnen Under kampagnen GPS’er og web-siden er kampagnens omdrejningspunkt og danner rammen om historien om Dr. Glob En plakat til hver klasse skal minde dem om, at de er med i kampagnen korrespondance fra og til Dr. Glob giver mulighed for direkte kommunikation mellem ”kampagnen” og deltagerne og gør Dr. Glob tilgængelig, nærværende og moderne Der blev udsendt pressemeddelelser om kampagnen før, midtvejs og ved afslutningen

7 Kreativt koncept Den positive cykeloplevelse bliver underbygget af et virtuelt univers på hvor eleverne sammen med Dr. Glob ”kører” jorden rundt og undervejs får tilsendt digitale postkort fra de nåede destinationer På en morsom og til tider skæv facon fortæller Dr. Glob i sine postkort om geografiske, historiske eller samfundsmæssige forhold ved rejsemålene Postkortene kan dermed integreres i undervisningen under forskellige fagområder. Universet er eventyrligt og stilistisk bygget op omkring 1800-tallets opdagelsesrejsende – men med en moderne vinkling gennem elevernes brug af GPS’er og internettet Postkortene og de kontante pengepræmier fungerer både som en motivationsfaktor, der synliggør, hvor langt eleverne er nået, og som informativt materiale, der kan integreres i undervisningen

8 Kreativt koncept

9 Konkrete kreative udformninger – direct mail

10 Konkrete kreative udformninger – plakat og følgebrev

11 Konkrete kreative udformninger – website

12 Konkrete kreative udformninger – elektroniske postkort I

13 Konkrete kreative udformninger – elektroniske postkort II

14 Konkrete kreative udformninger – elektroniske postkort III

15 Konkrete kreative udformninger – GPS-guide

16 Konkrete kreative udformninger – præmiecheck

17 Økonomifordeling af indsatsen
Budgettet (ekskl. Moms): Udvikling af kampagnen Produktion (inkl. web-site programmering og GPS’er) Medier (inklusive porto) 1) kr. 2) kr. 3) kr. I alt kr.

18 Effektmåling 60% af eleverne har bidraget med kilometer til konkurrencen i Helsingør 83 % af eleverne har bidraget med kilometer til konkurrencen i Aarhus Eleverne cyklede km i kampagneperioden i Helsingør Eleverne cyklede km i kampagneperioden i Aarhus 62 % af de deltagende skoleelever havde i løbet af kampagnen cyklet mere, end de plejede i Aarhus Kommune 40 % havde i løbet af kampagnen cyklet på ture, hvor de normalt ville blive kørt i bil i Aarhus Kommune 93 % af de deltagende skoleelever havde fået læst Dr. Globs postkort højt i Aarhus Kommune. 72 % af eleverne er overvejende positive og beskriver dem som både spændende, godt skrevet, underholdende og lærerige Ud af de elever, der havde besøgt hjemmesiden, var 80 % positive over for universets udformning i Aarhus Kommune

19 Evaluering af resultater
Mål: Aarhus - Målet var50 tilmeldte klasser (20% af 6./7. klasserne). Der var ikke opsat mål for deltagelse i Helsingør Resultat: Helsingør -19 tilmeldte klasser (30 % af 6./7.klasserne). Aarhus – 17 tilmeldte klasser (6% af de potentielle klasser). Antallet af klasser lever langt fra op til målsætningen. Forklaringen skal højst sandsynligt findes i, at tilmeldingsmaterialet blev udsendt efter sommerferien. Skolelærerne vil gerne have aktiviteter for skoleåret på plads inden sommerferien Mål: 75% af eleverne i de tilmeldte klasser bidrager med cykelkilometer. Resultat: 83% af eleverne i de tilmeldte klasser I Aarhus har bidraget til kampagnen. 60% af eleverne i Helsingør har bidraget til kampagnen Mål: Eleverne samlet når jorden rundt = km. Resultat: Eleverne cyklede samlet set km i perioden i Aarhus. Vinderklassen cyklede i alt 2518 km. Havde alle klasser fulgt deres eksempel var klasserne samlet kommet op på km! I Helsingør cyklede eleverne samlet set Vinderklassen cyklede i alt km på de 80 dage. Havde alle klasser fulgt deres eksempel var klasserne samlet kommet op på km og var således nået mere end jorden rundt! Kommentarer: En lærer fra Aarhus foreslår omkring dage, en anden, at det starter i marts, endnu en anbefaler at der sendes tilmelding ud inden sommerferien, så der er tid til at planlægge. Bl.a. pga. mange andre projekter i perioden har der ikke været de store muligheder for at inddrage kampagnematerialet i undervisningen.

20 Evaluering af resultater
80 dage er lang tid at holde kampagnegejsten oppe. Det er så vidt vides ikke prøvet før. Kampagneperiodens længde og for Aarhus vedkommende – har også vejret - haft stor betydning for faldet i antal uploadede kilometer i (se skema). En væsentlig barriere for indfrielse af målet i Aarhus var vejret. Der kom meget sne midt i november - 1,5 mdr. før afslutningen – og det holdt sig rimelig konstant resten af perioden. Det betød meget for antal km, der blev cyklet ind. Frem til 19. november, hvor sneen satte ind, blev der uploadet hvad der svarer til et gennemsnit på 215 km/dagen, i alt km. Fra 19. november sker der et markant fald, og det er nærliggende at se en sammenhæng mellem fald af uploadede kilometer pr. dag og vejret. Fra 19. november frem til 14. december blev der således kun uploadet hvad der svarer til 32 km/dagen, i alt 825 km.

21 Evaluering af resultater
Mål: 25% af eleverne skal cyklet mere, end de plejer. Resultat: Aarhus - 62 % angiver, at de har cyklet mere end de plejer, og 40 % har cyklet, hvor de normalt ville blive kørt i bil. Kampagnen har i høj grad nået sit mål om at øge cykling blandt målgruppen. Mål: 75% skal synes, at kampagnen er sjov. Resultat: Aarhus - 90 % har været glade for at være med og beskriver kampagnen som sjov, motiverende og en fed idé. Muligheden for at vinde præmier fremhæves også. Til gengæld tilføjer over halvdelen, at tidspunktet for kampagnen ikke var optimal og/eller at det er svært at holde gejsten oppe i 80 dage Eksempler på udtalelser fra deltagende børn i Helsingør Kommune: ”Det er et rigtig godt projekt. Man får en masse motion, og så har man noget at lave med sine venner. Nogen gange mødtes man bare og sad og kiggede, nu kan man komme ud og lave noget.” Emil Thomsen, 6. klasse ”Ja, men det er også sjovt at se, hvilken skole der kan køre længst. Jeg kan godt lide, at der er en konkurrence og at man kan vinde penge til klassekassen.” August Nyborg-Jensen, 6. klasse ”Man tager sig helt klart mere sammen. Nu cykler jeg, også selvom jeg ikke nødvendigvis skal nogen steder hen, men bare for at få kørt nogle kilometer. Jeg tager det i hvert fald mere seriøst, end jeg ellers havde gjort.” Viktoria Fosgerau 6. klasse

22 Evaluering af resultater
”Jeg cyklede ikke særlig meget før, der tog jeg bussen eller toget. Men nu cykler jeg til de forskellige ting i stedet for. Jeg spørger nogle gange min far, om ikke han vil cykle med. Så er det lige meget, hvor vi cykler hen, bare det er langt.” Chloe Callaby 6. klasse 30% af lærerne har inddraget kampagnen i undervisningen ved at fokusere på værtsbyerne. Men alle respondenterne nævner forskellige måder, hvorpå de har bakket op om kampagnen og forsøgt at motivere eleverne i hele perioden: brugt idrætstimer til at cykle, talt dagligt med eleverne om kampagnen, vist hjemmesiden, motiveret med præmier, læst postkort højt og holdt øje med Dr. Glob. ”Klassen cyklede over 2500 km i alt, og det er vi da ret stolte over. Eleverne har været meget optaget af kampagnen, og der er virkelig blevet cyklet for sagen. I starten konkurrerede eleverne også internt i klassen, men efterhånden tog den fælles kampånd over. Men kampagnen har også været med til at flytte nogle grænser for, hvad der rent faktisk er muligt på cykel. Som f.eks. da det lykkedes én af eleverne at cykle 200 km på én weekend. Sådan noget sætter gang i debatten – og i benene”. (Gunver Nielsen, der er klasselærer for vinderklassen Aarhus 2010) ”6.b er en rigtig idrætsklasse som elsker at konkurrere. Når de vil noget, så gør de det, og alle 25 elever i klassen har været i sadlen og bidraget til kilometertælleren. Eleverne har kørt mange ture sammen især lange ture i weekenderne, så de har også fået meget socialt ud af det. Samtidig har forældrene virkelig bakket op ved at følge med ungerne på ture til både Tikøb og Espergærde. Vi har ikke brugt timerne til at cykle i, men eleverne og deres forældre har kunnet følge med på klassens smart board, hvor vi i hele perioden har haft resultaterne oppe.” (Mette Olsen, klasselærer for vinderklassen Helsingør 2011)

23 Videnopsamling Kommunen har afprøvet et kampagnekoncept, der strækker sig over 80 dage og således fastholder eleverne på cyklen i længere tid end andre kampagner Kampagnen vist, at ny teknologi virker stærkt motiverende på skoleeleverne og kan bidrage til at fastholde deres interesse, fokus og brug af cykel over længere tid Evalueringen har vist, at kampagnen har skabt øget sammenhold og fællesskab i flere af de deltagende klasser og rykket elevernes opfattelse af, hvor langt de kan cykle. Den lave svarprocent fra Helsingør kan skyldes, at det elektroniske evalueringsskema blev sendt ud lige op til sommerferien, hvor både lærere og elever har mange andre ting, der skal afsluttes, og derfor muligvis ikke har prioriteret udfyldelse af skemaet. Man må betragte det som en succes, at 62% af eleverne angiver at have cyklet mere, end de plejer, i løbet af kampagnen, og at 90 % af eleverne synes, det har været sjovt. Rigtig mange elever har således haft en god oplevelse med at cykle – alene og sammen med kammeraterne. Både lærernes og elevernes besvarelser, ris og ros og forslag giver stof til eftertanke. Det er en god læring, som med stor nytte kan bruges i udviklingen af fremtidige kampagner I tilknytning til kampagnen er der udviklet en brugerflade, hvor kunden (kommunale trafikplanlæggere) kan kigge nærmere på de kørte ture på Google Earth og anvende data i forbindelse med trafikplanlægning (se næste slides)

24 Kortdata

25


Download ppt "Jorden rundt på 80 dage IAA 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google