Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tak for indbydelsen! Inge Madsen Inge Madsen Sygeplejeindikatorer og terminologi - hvordan hænger det sammen i sygeplejen og hvad skal vi bruge dem til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tak for indbydelsen! Inge Madsen Inge Madsen Sygeplejeindikatorer og terminologi - hvordan hænger det sammen i sygeplejen og hvad skal vi bruge dem til."— Præsentationens transcript:

1 Tak for indbydelsen! Inge Madsen Inge Madsen Sygeplejeindikatorer og terminologi - hvordan hænger det sammen i sygeplejen og hvad skal vi bruge dem til ?

2 ” if we can not name it : You can not control it, finance it, Teach it, research it or put it into policy..” Norma Lang Challange:

3 Stav til..

4 • ICNP 1990 • NIP 1999 • Clearing House 2008 Rejsen … hvor kom vi fra og hvor skal vi hen?

5 http://www.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/Klaringsrapport.pdf

6 FORMÅL ”At beskrive og give metodisk inspiration til, ved hjælp af indikatorer, at: @ dokumentere @ overvåge @ sammenligne og forbedre den sygeplejefaglige kvalitet”

7 MÅL MED KLARINGSRAPPORTEN Introducere metoder og terminologi bidrage til at kvalitetsudviklings sker med et fælles grundlag og en fælles metode At give den kliniske sygeplejerske et redskab til vurdering af kvaliteten af sygepleje (sammenligning) Brug af evidens Opgør med nuværende dokumentationsform Synliggøre sygepleje gør en forskel

8 Mål med indikatorer Bedre sygeplejefaglig kvalitet Dialog m.h.p. prioritering Indsigt til borgerne

9 Hvad er en indikator ? ” Biologisk havdyr der vælger opholdssted med så præcis følsomhed over for fx temperatur, saltholdighed, brintionkoncentration m.m. at de herigennem afgiver vigtige oplysninger om miljøets fysiske, kemiske og biologiske karakter”.

10 Men inden da…

11 Stav til..

12 Center for kliniske retningslinjer - Et nationalt Clearinghouse for sygepleje www.kliniskeretningslinjer.dk

13 Klinisk Retningslinje: ”systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer ”

14 Principper for organisationen • Ejes af Dansk Sygepleje Selskab - dasys • Medlemsfinancieret - sygehuse & UC • Decentralt fokus og initiativ • Centralt fokus via forskning og nye områder • Kompetenceudvikling i dansk sygepleje • Den årlige dokumentationskonference grundlag for opdatering

15 Genfinde Genkende og Genbruge data

16

17 Stav til…. Papir eller elektronisk dokumentation Har vi bare skriftsprog. Får vi være enige! (Ulla Gerding)

18

19 Hensigten er ikke at indsamle dyngevis af ”interessante” kendsgerninger og oplysninger om dette eller hint, men at redde liv og befordre sundhed og velbefindende… Florence Nightingale, 1859

20 Patienten er syg - det selvstændige område Apopleksi E r n æ r i n g s p r o b l e m e r Hoftenær fraktur Patienten har en sygdom - det delegerede område M o b i l i t e t s p r o b l e m e r S m e r t e p r o b l e m e r E l i m i n a t i o n s p r o b l e m e r Proces Resultat

21 termer terminologi, (af lat. terminus 'grænse, afgrænsning' og -logi), sæt af fagudtryk, der repræsenterer begrebsstrukturen inden for et vist fag- eller aktivitetsområde, fx et håndværk eller en sportsgren. Fagudtryk benævnes også termer og er oftest ord eller ordforbindelser,-logi Klient er ikke bare en klient.. Terminologi

22 Smerter Kroniske smerterAkutte smerter Tand- pine Operations smerter Migræne Kræft- smerter Migræne Gigt- smerter

23 UngGammel Gift Ugift Lavt- lønnet Højt- lønnet Gravid Ikke gravid

24 Begreb ….. Begreb definition.. Vi behøver ordning på vores begreber…

25 Sådan hænger det sammen…

26 Klinisk Kvalitets database

27 Resultatet af vores lille undersøgelse. T Resultatet af vores lille undersøgelse. √ Throm-bo–phle-bi-tis √ Kilde: sks klassifikationen

28 Tak for opmærksomheden ! imad@viauc.dk


Download ppt "Tak for indbydelsen! Inge Madsen Inge Madsen Sygeplejeindikatorer og terminologi - hvordan hænger det sammen i sygeplejen og hvad skal vi bruge dem til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google