Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende"— Præsentationens transcript:

1 Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende
Kallerupvej 58, 5230 Odense M tlf – mail hjemmeside pr. 1/ Selvejende institution oprettet i 2000 i samarbejde mellem Odense kommune og Alzheimerforeningen på Fyn. Oplægsholdere d. 28/11: Center- og projektleder Ulla Thomsen Projektmedarbejder – teknologibibliotekar Mette Mundt Andersen.

2 Centret bygger på deltagerindflydelse, -inddragelse, frivillighed og samvirke.
Centrets målgruppe: Mennesker med tidlig demens fra 40 – 85 år, Pårørende fra år, Fagpersoner og andre interesserede. Centret ønsker at støtte demensramte familier i et ændret liv med demens - via etablering og udvikling af: Fora hvor hverdagslivet og dets værdier kan drøftes og nytænkes Forskellige interesse- og netværkstilbud sammen med familierne Ide-, erfarings- og videns opsamling om tidlig demens og hverdagslivet Oplysnings- og rådgivningstilbud Støttemuligheder via faglige, frivillige og mellemmenneskelige relationer. en lønnet leder og godt 50 frivillige + projektmedarbejdere 3 fordelt på 37 t. p.t gang i ca. 9 forskellige projekter Aktuelle projekter som: Teknologibibliotek for demensramte familier og Demens og læringsstil. - Støttet af Odense kommunes udviklingsmidler på demensområdet.

3 Kallerupvej 58, 5230 Odense M, tlf. 66 19 40 91
TIDLIG DEMENS Teknologiske hjælpemidler HVEM - HVAD - HVOR - hvornår - hvilke gavn - hvor længe Projekt Tidlig demens & teknologiske hjælpemidler 2009 Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M, tlf

4 Tanker fra deltagerne – tidligt demensramte og deres ægtefæller.
Funktionstab på grund af en demenssygdom skal anerkendes status og individuel service, som beskrevet i Serviceloven. Opkvalificering af sundhedsfaglige personale Bedre formidling om teknologiske hjælpemidler til demensramte familier. Udvikle teknologi som tidligt demensramte kan bruge Synliggøre arbejdsgangene på hjælpemiddelområdet lån, rep. hvem hjælper og følger op Opprioritere sagsbehandling og individuel tilpasning af teknologi til demensramte. (obs demensramtes egne ønsker) Tilbyde opsøgende, regelmæssig kontakt og opfølgning af en kompetent fagperson.

5 Ønsker fra projektdeltagerne.
Oprette en ”Genbrugs- og testbase” for teknologiske hjælpemidler i Odense for tidlig demensramte. Nogle hjælpemidler er i brug kort tid på grund af forværring af ens demenssygdom, eller fordi man i kortere tid har behov for lån af hjælpemidler, på rejser mm.. - Oprette et job som ” Teknologisk superbruger” indenfor teknologiske hjælpemidler til tidligt demensramte. Han/hun skal bl.a. have viden om, hvad der findes på markedet, - have tekniske kompetencer til at tilpasse hjælpemidlerne individuelt, - kunne give målrettet information og - udarbejde individuelle brugsanvisninger. Teknologibiblioteket med testbase – oprettet juni på Kallerupvej 58, i Odense.

6 Teknologibiblioteket
…for tidligt demensramte og deres pårørende

7 Tankerne bag. Teknologibibliotekets opgave er at gøre adgangen til teknologiske hjælpemidler lettere og enklere for dem som har en demensdiagnose. Teknologiske hjælpemidler kan hjælpe den demensramte og dennes familie til at klare hverdagen selv, længst muligt,

8 Hvad tilbyder vi? Udlån Oplæring og støtte til implementering
Inspiration Testbase

9 Udlån Ved udlån klarlægges hvilke udfordringer den enkelte har i hverdagen, og om vi har, eller har kendskab til et hjælpemiddel der evt. kan afhjælpe dette. Vi har få og enkle hjælpemidler, der kan lette hverdagssituationer. Et lånekort til biblioteket koster et engangsbeløb på 100,- kr. Der aftales ved udlån hvor længe der er behov for afprøvning.

10 Oplæring og støtte til implementering
I samarbejde med låner,udarbejdes brugervejledning efter behov, ressourcer, læringsstil m.m. Udover vejledning tilbyder vi hjælp til personlig opsætning af eksempelvis telefoner, tablets, fjernbetjeninger m.m.

11 Inspiration Biblioteket fungerer som inspiration / idebank til produkter man selv kan indkøbe efter afprøvning. Ved forespørgsler, ved specifikke problemstillinger ,forsøger vi at hjælpe med, at afsøge markedet.

12 Testbasen En gruppe af mennesker med forskellige vanskeligheder, grundet demens, afprøver forskellige typer af hjælpemidler, og beskriver deres oplevelse til gavn for andre

13 Samarbejdspartnere Mennesker med tilknytning til Rådgivnings og kontaktcenteret for demensramte og deres pårørende. Odense kommune. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning v. Region Syd Danmark. Div. Firmaer ex. Mobido og Stella Care. Mange kontakter til andre kommuner i landet.

14 Hvad er det så vi har? Hjælpemidler til brug ved nedsat orienteringsevne. Hjælpemidler til brug ved dokumentation/ støtte til erindringer. Hjælpemidler der letter adgangen til at nyde bøger, musik m.m. Hjælpemidler der støtter dagligdags handlinger. Telefoni. Vil herunder give nogle eksempler på hjælpemidler:

15 ..Nedsat orienteringsevne
Biblioteket har forskellige typer af trackere til at koble op på henholdsvis Andriod telefoner, computer eller alm. Mobiltelefoner. Gps til at installere i bilen, på cyklen m.m.

16 Dokumentation/ støtte til erindring
Forskellige typer af diktafoner, kameraer, videokameraer m.m

17 Bøger, musik m.m Eksempelvis forskellige typer af e- bogslæsere, dabradio m.m.

18 Dagligdags handlinger
Eksempelvis: Mobido stregkodesystem. Digitale medicinæsker talende ur Huskofon tablets og I-Pads

19 Telefoni Div. Typer af mobiltelefoner.

20 For yderligere information kontakt: Teknologibiblioteket v
For yderligere information kontakt: Teknologibiblioteket v. Mette Mundt Andersen Kallerupvej Odense M.


Download ppt "Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google