Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M tlf. 66 19 40 91 – mail

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M tlf. 66 19 40 91 – mail"— Præsentationens transcript:

1 Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M tlf. 66 19 40 91 – mail kallerupvej58@gmaili.comkallerupvej58@gmaili.com hjemmeside pr. 1/1 2013 www.demensramt.dkwww.demensramt.dk Selvejende institution oprettet i 2000 i samarbejde mellem Odense kommune og Alzheimerforeningen på Fyn. Oplægsholdere d. 28/11: Center- og projektleder Ulla Thomsen Projektmedarbejder – teknologibibliotekar Mette Mundt Andersen.

2 Centret bygger på deltagerindflydelse, -inddragelse, frivillighed og samvirke. Centrets målgruppe: • Mennesker med tidlig demens fra 40 – 85 år, • Pårørende fra 18 - 90 år, • Fagpersoner og andre interesserede. Centret ønsker at støtte demensramte familier i et ændret liv med demens - via etablering og udvikling af: • Fora hvor hverdagslivet og dets værdier kan drøftes og nytænkes • Forskellige interesse- og netværkstilbud sammen med familierne • Ide-, erfarings- og videns opsamling om tidlig demens og hverdagslivet • Oplysnings- og rådgivningstilbud • Støttemuligheder via faglige, frivillige og mellemmenneskelige relationer. en lønnet leder og godt 50 frivillige + projektmedarbejdere 3 fordelt på 37 t. p.t gang i ca. 9 forskellige projekter Aktuelle projekter som: Teknologibibliotek for demensramte familier og Demens og læringsstil. - Støttet af Odense kommunes udviklingsmidler på demensområdet.

3 TIDLIG DEMENS Teknologiske hjælpemidler HVEM - HVAD - HVOR - hvornår - hvilke gavn - hvor længe Projekt Tidlig demens & teknologiske hjælpemidler 2009 Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M, tlf. 66 19 40 91

4 Tanker fra deltagerne – tidligt demensramte og deres ægtefæller. - Funktionstab på grund af en demenssygdom skal anerkendes - status og individuel service, som beskrevet i Serviceloven. - Opkvalificering af sundhedsfaglige personale - Bedre formidling om teknologiske hjælpemidler til demensramte familier. - Udvikle teknologi som tidligt demensramte kan bruge - Synliggøre arbejdsgangene på hjælpemiddelområdet. lån, rep. hvem hjælper og følger op - Opprioritere sagsbehandling og individuel tilpasning af teknologi til demensramte. (obs demensramtes egne ønsker) - Tilbyde opsøgende, regelmæssig kontakt og opfølgning af en kompetent fagperson.

5 Ønsker fra projektdeltagerne. - Oprette en ”Genbrugs- og testbase” for teknologiske hjælpemidler i Odense for tidlig demensramte. Nogle hjælpemidler er i brug kort tid på grund af forværring af ens demenssygdom, eller fordi man i kortere tid har behov for lån af hjælpemidler, på rejser mm.. - Oprette et job som ” Teknologisk superbruger” indenfor teknologiske hjælpemidler til tidligt demensramte. Han/hun skal bl.a. have viden om, hvad der findes på markedet, - have tekniske kompetencer til at tilpasse hjælpemidlerne individuelt, - kunne give målrettet information og - udarbejde individuelle brugsanvisninger. Teknologibiblioteket med testbase – oprettet juni 2010. på Kallerupvej 58, i Odense.

6 Teknologibiblioteket …for tidligt demensramte og deres pårørende

7 Tankerne bag. • Teknologibibliotekets opgave er at gøre adgangen til teknologiske hjælpemidler lettere og enklere for dem som har en demensdiagnose. • Teknologiske hjælpemidler kan hjælpe den demensramte og dennes familie til at klare hverdagen selv, længst muligt,

8 Hvad tilbyder vi? • Udlån • Oplæring og støtte til implementering • Inspiration • Testbase

9 Udlån • Ved udlån klarlægges hvilke udfordringer den enkelte har i hverdagen, og om vi har, eller har kendskab til et hjælpemiddel der evt. kan afhjælpe dette. • Vi har få og enkle hjælpemidler, der kan lette hverdagssituationer. • Et lånekort til biblioteket koster et engangsbeløb på 100,- kr. • Der aftales ved udlån hvor længe der er behov for afprøvning.

10 Oplæring og støtte til implementering • I samarbejde med låner,udarbejdes brugervejledning efter behov, ressourcer, læringsstil m.m. • Udover vejledning tilbyder vi hjælp til personlig opsætning af eksempelvis telefoner, tablets, fjernbetjeninger m.m.

11 Inspiration • Biblioteket fungerer som inspiration / idebank til produkter man selv kan indkøbe efter afprøvning. • Ved forespørgsler, ved specifikke problemstillinger,forsøger vi at hjælpe med, at afsøge markedet.

12 Testbasen • En gruppe af mennesker med forskellige vanskeligheder, grundet demens, afprøver forskellige typer af hjælpemidler, og beskriver deres oplevelse til gavn for andre

13 Samarbejdspartnere • Mennesker med tilknytning til Rådgivnings og kontaktcenteret for demensramte og deres pårørende. • Odense kommune. • Center for Rehabilitering og Specialrådgivning v. Region Syd Danmark. • Div. Firmaer ex. Mobido og Stella Care. • Mange kontakter til andre kommuner i landet.

14 Hvad er det så vi har? • Hjælpemidler til brug ved nedsat orienteringsevne. • Hjælpemidler til brug ved dokumentation/ støtte til erindringer. • Hjælpemidler der letter adgangen til at nyde bøger, musik m.m. • Hjælpemidler der støtter dagligdags handlinger. • Telefoni. Vil herunder give nogle eksempler på hjælpemidler:

15 ..Nedsat orienteringsevne • Biblioteket har forskellige typer af trackere til at koble op på henholdsvis Andriod telefoner, computer eller alm. Mobiltelefoner. • Gps til at installere i bilen, på cyklen m.m.

16 Dokumentation/ støtte til erindring • Forskellige typer af diktafoner, kameraer, videokameraer m.m

17 Bøger, musik m.m • Eksempelvis forskellige typer af e- bogslæsere, dabradio m.m.

18 Dagligdags handlinger Eksempelvis: • Mobido stregkodesystem. • Digitale medicinæsker • talende ur • Huskofon • tablets og I-Pads

19 Telefoni Div. Typer af mobiltelefoner.

20 For yderligere information kontakt: Teknologibiblioteket v. Mette Mundt Andersen Kallerupvej 58 5230 Odense M.


Download ppt "Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej 58, 5230 Odense M tlf. 66 19 40 91 – mail"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google