Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Campus for sang, musik og kreativitet - lokalt, nationalt og internationalt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Campus for sang, musik og kreativitet - lokalt, nationalt og internationalt."— Præsentationens transcript:

1 Campus for sang, musik og kreativitet - lokalt, nationalt og internationalt

2  SAG har en lang række udviklingsønsker, der forudsætter andre bygningsmæssige rammer og politisk opbakning i øvrigt. Det gælder kapacitetsudvidelse af både gymnasium og folkeskole, oprettelse af SFO/KKFO, kompetencecenter for sang og musik, udvikling af MGK, en modernisering af bygningsmassen etc..  Beslutning i borgerrepræsentationen september 2011 ” rette henvendelse til Undervisningsministeriet med ønske om at starte en Europaskole (type II) op i København i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium… med planlagt optag fra august 2013 ”.

3  Udvikling og fremtidssikring af Sankt Annæ Gymnasium i respekt for og med afsæt i vores profil og værdigrundlag  Sang, musik og kreativitet er den naturlige sammenhængskraft i en campus  Fastholdelse og udvikling af et talentudviklingsmiljø, hvor der i særdeleshed tages hensyn til det høje internationale niveau i korarbejdet  Fastholdelse og udvikling af det høje faglige niveau i uddannelserne  SAG er i forvejen i rivende udvikling, men er kommet i en politisk situation hvor SAG anerkender at samfundet har behov for at etablere en Europaskole

4  En campus for uddannelses- og kulturinstitutioner, hvori følgende indgår:  Sankt Annæ Gymnasium med folkeskole, gymnasium og sangafdeling, herunder Københavns Drengekor, Sankt Annæ Pigekor og Sankt Annæ Gymnasiekor  Kompetencecenter for musik, sang og kreativitet  Musikskoleafdeling og MGK  Europaskolen med obligatorisk sang- eller musikundervisning  Fritidstilbud med vægt på sang og musik  SFO/KKFO med kreative tilbud  Fælles lokaliteter for sprog, science, idræt og studiemiljøer, spisested/café

5 Et fysisk samlingssted for sang, musik, kreativitet og international uddannelse og kultur

6  Campus giver mulighed for at skabe et unikt uddannelses- og kulturmiljø med vægt på sang, musik og kreativitet med henvisning til lokale, nationale og internationale samarbejdsmuligheder. En campus giver endvidere mulighed for høj grad af udveksling på sang, musik og andre faglige undervisningsforsøg/tiltag

7  Nærhedsprincippet er vigtigt – derfor selvstændige enheder, der vægter relationer, fokus, tryghed og overskuelige rammer for både elever, forældre og medarbejdere set i fysiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer

8  Mulighed for udvikling inden for alle fagområder (kor, ensembler, kompetencecenter med muligheder for forsøg, forskning og formidling)  Mulighed for jobswop mellem de forskellige enheder (fx mellem SAG og ES)  Muligheder for nye efteruddannelsestilbud, herunder også internationale og i sammenhæng med det etablerede kompetencecenter  Gode fysiske rammer: kontorpladser til administrationen, gruppe- og mødelokaler samt lokaler til lærerforberedelse  Faciliteter inden for idræt og musik  Sundhedsordning  God kantine  Etc.

9 For at skabe dette unikke campusmiljø er det vigtigt at kunne tiltrække talentfulde elever, dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. Derfor også vægt på fritidstilbud, studiemiljøer, plads til lærerforberedelse mm., på væresteder i det hele taget, gode udemiljøer og på life-work-balance.

10 Fritidstilbud: • SFO/KKFO med kreative tilbud • Uderum / legepladser • SAIF Sankt Annæ Idrætsforening Fritidstilbud: • SFO/KKFO med kreative tilbud • Uderum / legepladser • SAIF Sankt Annæ Idrætsforening Kostafdeling: Kollegium for gymnasieelever fra andre dele af landet Kostafdeling: Kollegium for gymnasieelever fra andre dele af landet Kompetencecenter for sang og musik: • Forsøg, forskning og formidling • Kurser for lærere og korledere Kompetencecenter for sang og musik: • Forsøg, forskning og formidling • Kurser for lærere og korledere Kulturscener : • Koncertsal • Caféscene • Dramasal Kulturscener : • Koncertsal • Caféscene • Dramasal Sund mad: • Elevkantine • Personalekantine • Café/Bistro Sund mad: • Elevkantine • Personalekantine • Café/Bistro Campus for Sankt Annæ Gymnasium med tilknyttede institutioner og faciliteter Attraktiv beliggenhed med moderne faciliteter under hensyntagen til nutidige pædagogiske undervisningsprincipper - med udviklingsmuligheder Campus for Sankt Annæ Gymnasium med tilknyttede institutioner og faciliteter Attraktiv beliggenhed med moderne faciliteter under hensyntagen til nutidige pædagogiske undervisningsprincipper - med udviklingsmuligheder Musiktilbud: • Musikskoleafdeling • Ensembler • SAGs instrumentalundervisning • Øverum og øvefaciliteter Musiktilbud: • Musikskoleafdeling • Ensembler • SAGs instrumentalundervisning • Øverum og øvefaciliteter Sund bevægelse: • Idrætshaller • Svømmehal • Motionsfaciliteter Sund bevægelse: • Idrætshaller • Svømmehal • Motionsfaciliteter Europaskole Nursery- Primary - Secondary Europaskole Nursery- Primary - Secondary Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole Sangskole Københavns Drengekor Sankt Annæ Pigekor Sankt Annæ Gymnasiekor Gymnasium MGK Sankt Annæ Gymnasium Folkeskole Sangskole Københavns Drengekor Sankt Annæ Pigekor Sankt Annæ Gymnasiekor Gymnasium MGK Attraktiv arbejdsplads • Studiemiljøer • Forberedelsesmiljøer • Administration Attraktiv arbejdsplads • Studiemiljøer • Forberedelsesmiljøer • Administration

11  Heldagsskole : høj grad af motivation, tryghed og høj faglighed  Innovation : Et kreativt innovativt miljø som giver elever mulighed for selv at etablere uformelle netværker med hovedvægt på det musikalske fællesskab  Talentudvikling inden for sang og musik : God talentpleje inden for sang og musik indebærer fokus, koncentration samt opbakning fra forældre, medarbejdere, ledelse, bestyrelse og politikere til dette særlige projekt  Højt fagligt niveau : Viden om transfereffekter, samarbejde på tværs af enheder og talentudvikling inden for alle fagområder  Værdier, dannelse og uddannelse : Alle skal inddrages debatter om de særlige værdier der knytter sig til Sankt Annæ Gymnasium. Herunder også formålet med dannelses- og uddannelsesprojektet  Samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, organisationer, erhvervsliv, kultur- og kunstinstitutioner

12  Talentudvikling af børn og unge inden for sang og musik på internationalt niveau  Fastholdelse og udvikling af den musikalske fødekæde i København og Danmark og varetagelse af en unik drengekorstradition  Et kulturelt fyrtårn, som hvert år leverer flere hundrede koncerter i indland og udland  Uddannelse af ca. 80 afgangselever fra folkeskolens 9. klasse pr. år, blandt landets højeste snit, hvoraf samtlige elever fortsætter på en ungdomsuddannelse  Uddannelse af ca. 200 studenter pr. år blandt landets højeste gennemsnit, hvor en overvejende del læser en lang videregående uddannelse  Samarbejder om forskning inden for sang og musik (fx pubertetsprojektet) og inden for transfereffekter (forholdet mellem de kreative og boglige fag, KULT)  Samarbejder med kunstnere, kulturliv, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv lokalt, nationalt og internationalt  Et lokalt center for idræt og fritid KONKLUSION: SAG bidrager til et stærkt brand for Københavns kommune primært pga det høje niveau i sang og musik i forbindelse med internationale koncerter og aktiviteter, sekundært pga det høje faglige niveau i øvrigt

13  Behovet for yderligere forskning inden for innovation, kunst og kreativitet, derfor et kompetencecenter, der også skal bidrage med formidling af resultater  Behovet for international arbejdskraft og deraf en international skole i København  Behovet for flere gymnasiepladser gennem flere spor  Behovet for flere folkeskolepladser evt. ved tidligere optag  Behovet for et kultur- og uddannelsescentrum for børn og unge

14  Medarbejdere skal være med til at udfolde visionen og beskrive de forskellige dele af campus  Europaskolens opbygning er fastlagt. Samarbejde mellem Europaskolen og SAG vil derfor foregå ud fra hver skoleforms faglighed, sådan som de er fastlagt i læreplaner og bekendtgørelser. Det giver rum til delte ansættelser, f.eks. i musik, kunstfag, fællesfag på andet fremmedsprog, sprog og evt. naturvidenskab. Men også jobswop, videndeling, fælles arrangementer, frivillig idræt, musik mm.  ?

15 InteressenterHvornår?Hvordan?Hvem? Medarbejdere31.1 kl. 12-14 28.2 kl. 14-16 21.3 kl. 14.45-16.45 Oplæg om vision og arbejdsgrupper PO, MH, TK, ME og HMG TK facilitering PO fremlægger kommissorium Arbejdsgrupper - SAG, værdidebat og udviklingsfokus – undergrupper - Synergigruppe - Pædagogisk gruppe - Anlægsgruppe - Opstartsgruppe - Finansieringsgruppe Nedsættelse af arbejdsgrupper den 31.1 Midtvejsmøde, 28.2, hvor arbejdsgrupperne får mulighed for at sparre med alle medarbejdere. Afsluttende opsamling 21.2 Endelig udtalelse fremsendes til BUF uge 16 Gruppemøder på og uden for SAG-Repr alle afd og elever -10 i alt, repr alle afd og elever - Pæd gr.: PO + - Anlæg: LA, SD, PO + - PO + - HMG og PO Bestyrelse9.2 kl. 16-19 29.3 kl. 16-19 Oplæg med vores nye vision Stillingtagen til endelig udtalelse Ledelsen Forældre21.2 kl. 17.30StormødePO og bestyrelsen EleverDen 6.2: Info til fo Den 9.2: Info til gy K-sal for alle eleverPO, TK, ME Politiske niveauer - BUF - KK - UVM - Fonde - Virksomheder - Etc.


Download ppt "Campus for sang, musik og kreativitet - lokalt, nationalt og internationalt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google