Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program 1.Præsentation 2.Formål – Forventninger – Krav 3.Instruktørgerningen 4.Indlæringsprincipper 1.Motivation 2.Klassisk betingning 3.Operant indlæring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program 1.Præsentation 2.Formål – Forventninger – Krav 3.Instruktørgerningen 4.Indlæringsprincipper 1.Motivation 2.Klassisk betingning 3.Operant indlæring."— Præsentationens transcript:

1

2 Program 1.Præsentation 2.Formål – Forventninger – Krav 3.Instruktørgerningen 4.Indlæringsprincipper 1.Motivation 2.Klassisk betingning 3.Operant indlæring 4.Shaping 5.Indlæring 6.Hundens sprog 7.FROKOST 8.Øv. 1-6 teori 9.Øv. 1-6 praksis 10.Indlæring af spor

3 Dansk Politihundeforening ønsker at gennemføre en ensartet grunduddannelse for instruktører/træner i lokalforeningerne. Med vægt på en basisviden omkring de grundlæggende indlæringsprincipper af de enkelte øvelser i politihunde programmet. Der vil blive lagt vægt på indlæringsprincipper og metoder, som er med til at opbygge et godt fundament til konkurrenceprogrammet og som samtidig er med til at etablere et godt lederskab over for hunden. Det forventes at lokalinstruktørerne skal forestå træning og undervisning i lokalforeningerne og drage omsorg for at træningsmetoder, dressurmetoder og undervisning foregår i et miljø, så det ikke modarbejder foreningens anseelse og omdømme udad til. •Indstilling om deltagelse i uddannelsen skal komme fra lokalforeningens bestyrelse, •bestyrelsen skal nøje vurdere elevens virke som hundefører og ikke mindst som instruktør •i omgang med andre mennesker. •Eleven skal have erhvervet praktisk hundeerfaring. •Eleven skal have gennemført og bestået PH figurantkursus. •Eleven skal virke som instruktør/træner i en lokalforening efter uddannelsen. •Eleven skal være indstillet på at følge hele uddannelsen uden fravær. Formål Forventninger Krav

4 Hånd til mund = beroligelse Ser ned = fornægtelse, angst Skuldrene frem og ned = dækker kroppen, angst, fortielse Instruktørgerningen: Kropssprog

5 Instruktørgerningen: Læne sig frem = parat, lydhør Bide sig i læben = nervøs, vurderende Vende hovedet/øret mod taleren = aktiv lyttende, vurderende Løftet ansigt = positiv parat, klar til initiativ Kropssprog Lydhør Opmærksom - kræve opmærksomhed/diciplin Forstående Giv din modtager alle de oplysninger, der er nødvendige for at forstå sammenhængen – og ikke flere. Er du i tvivl, så svar på mindst fem af følgende H-spørgsmål: Hvem skal gøre: Hvad Hvor Hvornår Hvorfor Hvordan og Hvor længe

6 Forståelig Forberedt Gentage sig selv Den situation tager vi senere Kende sine begrænsninger for viden Repetere budskabet Kør ikke i den samme rille Skift emne Hold en pause Planlæg træningen i god tid Inddel træningen i moduler Orienter om dagens program Inddrag holdet i udførelsen af de enkelte moduler Opdel holdet i grupper Gennemtænk altid før udførelse af et trin i en øvelse Kropssprog Lydhør Forstående Opmærksom - kræve opmærksomhed/diciplin Instruktørgerningen: Afvent Bevæg dig ikke ud på dybt vand Undersøg emnet og informer

7 Hører på 4-6 gange så lang afstand og 4 gange så højt som mennesket. 50-100 forskellige kommandoer Er øjensynlig farveblind og langsynet Mæt: 1-800.000 Sulten: 2,4 mio. Drifter: Byttedrift Bytteforsvarsdrift Forsvarsdrift. Forstår ikke ord som mennesker, men formidabel til mimik og kropssprog

8 Hører på 4-6 gange så lang afstand og 4 gange så højt som mennesket.

9 50-100 forskellige kommandoer

10 Er øjensynlig farveblind og langsynet

11 • Nethinden er det inderste lag i øjet med synsceller, hvor hunden modtager impulser af lys og farver. • Tapceller har betydning for synet ved dagslys. Hunden har kun 2 og menes derfor at være farveblind • Hunde ser ud til at opfatte blåt og gult bedst, og opfatter grønt og rødt mindre godt. • Hvor mennesket kan se 30 linier i et billede, ser hunde kun 12. Synsskarpheden er derfor mindre hos hund • Hunde har et dårligere nærsyn end mennesker. • Hundens syn er bedst, når det gælder objekter, der bevæger sig, i modsætning til stillestående objekter. • Undersøgelser har vist, at nogle hunde kan se et objekt, der bevæger sig på 8-900 meters afstand, men kun på 500 meters afstand, når objektet står stille. Hundens syn…

12 Mæt: 1-800.000 Sulten: 2,4 mio.

13 Drifter: Byttedrift Bytteforsvarsdrift Forsvarsdrift.

14 Forstår ikke ord som mennesker, men formidabel til mimik og kropssprog

15 3-12 uger:Socialiseringsfasen (prægningsfasen//signaler og kommunikation) 3-4 mdr.: Kritisk periode. God evne til at udforske omgivelser. Øget tendens til angst 4-6 mdr.: Flokdannelsesfasen. Rolig periode. Velegnet til indlæring uden tvang. 7-10 mdr.: Pubertetsfasen/ fysisk kønsmodenhed. Hormonel ubalance (første løbetid hos tæver), uafhængighed 10-17 mdr.: Rolig periode. træningsperioden. 17-24 mdr.: Psykisk kønsmodenhed. Også her mulighed for hormonelle forstyrrelser. Øget angst, aggression og dominans Udviklingsfaser:

16 Motivation (lysten til at tilbyde en adfærd) • Klassisk betingning (ubevidst handling/signal fra omverden/refleks)  Pavlovs forsøg • Operant indlæring (forstærkningsmetoden/konsekvens af adfærd)  positiv og negativ forstærkning  Positiv og negativ straf • Shaping (trinvis forstærknings metode) Indlæringsprincipper:

17 • Find den forstærkning som er mest motiverende til den individuelle hund (godbid, bold, klikker kropssprog mm.). Truende adfærd som råben, snerren, dominans og positiv straf får motivationen til at falde øjeblikkeligt. MOTIVATION

18 Det går godt. Jeg træner lige 1 time mere. Jeg stopper mens legen er god. Motivationskurve

19 Klassisk betingning Pavlov´s klassiske forsøgsopstilling til undersøgelse af klassisk betinget reflekser : • Betinget = indlært • Ubetinget = Ikke indlært Når hunden ser mad  producerer den spyt (ubetinget respons/refleks) Hvis en klokke ringer (Ubetinget/neutral stimulus)  sker der ingenting MEN: Hvis maden kommer efterfølgende klokkeringning så vil klokkeringning (som nu er betinget stimulus) alene på et tidspunkt være tilstrækkeligt til at fremkalde spytsekretion (som nu er en betinget respons).

20 Klassisk betingning Altså En neutral stimulus (klokken= kommando) sammen med (maden=bold) associere til en reaktion (savl=sætte sig) hvis dette bliver gentaget flere gange. eks: • Hund tisser på kommando (hørt kommandoen hver gang den har tisset) • Hund gør ved dørklokke (lært at der kommer gæster) • Hund reagere ved nøgle (ved at den bliver efterladt)

21 Operant indlæring • Indlæring sker som følge af konsekvensen af en given adfærd som enten vil blive stærkere eller svagere af oplevelsen – Indlæring på et ledende signal fra HF (håndbevægelse/godbidsignal) – Lærer af sine fejl

22 Operant indlæring • B.F. Skinner – Skinner-box. • Boksen har en pedal, som udløser foder når rotten træder på den. Når rotten opdager dette, træder den hyppigere på pedalen – den har lært noget. • Hvis foderet ophører med at komme, når rotten trykker på pedalen, vil den efterhånden holde op – adfærden udslukkes. Det er nødvendigt sommetider at giver foder ved tryk- forstærkning • Hvis der ikke gives foder hver gang sker der en kraftigere forstærkning dvs. det varer længere inden adfærden udslukkes. Det er også muligt, som ved den klassiske betingning, at koble flere stimuli sammen, så sammenhængen bliver mere kompliceret.

23 Operant indlæring • Skinnerboksen : – 4 redskaber til træning inden for operant indlæring • Positiv forstærkning – godbid, bold, opmærksomhed mm. • Negativ forstærkning – læk i linen, flygte, HF neutral mm. • Positiv straf – træk i line, skælde ud, ligge hånd på hund, smerte • Negativ straf – Ignorering, fjerne bold/godbid, kede sig

24 Operant indlæring • Forstærkning forøger hyppigheden af en given adfærd (glæde) • Straf reducere hyppigheden af en given adfærd (ubehag) • Positiv indikere at stimulus bliver præsenteret (tilfører hunden noget) • Negativ indikere at stimulus bliver fjernet (tager noget fra hunden)

25 Straf • Straf alene, kan ikke lære hunden, hvad den skal gøre • Straf kan kun bruges til at lære hunden, hvad den ikke skal gøre • Straf påvirker kun kortvarigt • Straf skal ske inden for 3 sek. efter uønsket adfærd, hvis det skal have en virkning. • Straf kan være en aggressiv handling – Ledere i ulveflok viser sjælden aggression, da dette vil splitte sammenhold, og gøre gruppen usikre, bange, passive og måske aggressive

26 Straf Negativ straf kan resulterer i frustration. Derfor kan adfærden intensiveres i starten lige efter fjernelsen af det behagelige. Det er et tegn på, at man har fundet den rette forstærker – Altså den årsag der forstærker problemet. HUSK at tilføje positiv forstærkning, idet dyret stopper den uønskede adfærd. Obs: Negativ straf bør ikke bruges på hunde med aggressive tendenser!!!

27 Forskel på klassisk og operant indlæring: • Klassisk betingning = hvis A opstår gør hund B – man kan få en stimulus til at udløse samme reaktion som en anden stimulus udelukkende på refleks – en ikke selvvalg adfærd • Operant indlæring = gør hund A så sker der B – I forhold til klassisk betingning er belønning her en del af den proces, hvor hunden selv skal være aktiv.

28 Shaping • Ren operant indlæring /spontanitet – Hunden tilbyder selv en adfærd – HF forstærker den spontane adfærd hunden udviser. – Klikkertræning • Enhver øvelse indlæres trinvis! • Her bruges udelukkende positiv forstærkning (godbid) og negativ straf (ignorer)

29 Indlæring • Timing – Hvilken adfærd forstærkes? Tænk på et kamera – fik du taget det rigtige billede? • Kriterier – Hvad må hunden gøre for at få belønningen? Tænk fornuftigt og sæt kriteriet så det lykkes for hunden • Forstærkningsfrekvens – Hvor længe skal hunden arbejde mellem hver belønning? Hænger sammen med kriterierne! Træner du enkle grundfærdigheder bør der ikke være mere end 5 sek. mellem hver forstærkning. • Forstærkningskvalitet – Hvor glad er hunden for belønningen? Jo højere kvalitet på belønning jo højere træningseffekt!

30 Indlæringsteori Signaler skal være lette at forstå Ros/ris inden for 1-3 sek. Enkelte ris/ros ord JA/NEJ (Klik) Planlæg øvelsen Koordination Korrektion DRIFT: Medfødt/påvirkning

31 Indlæring af kommando • Kommando – Først bliver adfærden formet frivilligt uden kommando – Giv så signalet samtidig med at adfærden udføres frivillig – Giv signalet lige før adfærden udføres frivillig – Test kommandoen i gradvis vanskeligere situationer – Øg gradvis tiden hunden må vente på signal

32 K O N F L I K T LØSES VED AFLEDNING ALDRIG STRAF!!!

33 Hundens sprog Hvad ”SIGER” hunden ved start på konflikt: • Ørerne lagt tilbage presset ind til hovedet • Lange mundvige (smiler) • Slikker sig om mundet • Gaber • Fravigende øjenkontakt • Lav kropsholdning, særligt bagtil • Vægten på bagpart • Halen under vandret (evt. logren) • Ryggen til • Stivner/”fryser” Hunden udviser signaler for noget ubehageligt evt. hundeføreren

34 Hundens sprog Hvad ”SIGER ” hunden hvis konflikten forsætter: Enten • Korte mundvige • Knurre • Viser tænder • Stirren • Ører fremadrettet • Vægt fremad • Angreb i overlegen aggression Eller • Stikker af hvis muligheden er der • Hvis ikke – Underkaste sig (ligge sig på ryggen) – Knurre – bider

35 Forstå hunden!!! • Hunden er et individ med sit eget sprog – Accepterer hundens reaktion ud fra en given situation • Den fortælle faktisk noget… • Måske forstår den ikke budskabet? • Måske kræver vi mere end hvad hunden magter? • Måske skal vi bare vende situationen en smule?

36 Stemmen siger et, kroppen noget andet • Menneskelig kropssprog  Tit og ofte forvirrende for hunden  Kan være skyld i konfliktadfærd  Vi ville aldrig kunne bruge vores kropssprog alene som kommunikationsmiddel til hunde i forhold til humør mm.  Foroverbøjet (hilse)  Øjenkontakt (stirren)  Arm over ryg/nakken (klappe)  Skub/spark med ben(rette ind) Alle meget konflikt skabende situationer

37 Hmm… Hvis hunden fejler i en given situation er det som regel ikke bevidst - Fejlen kan kun henvises til den lærdom, den (ik´) har modtaget!

38 Målet Medfører: •Tillidsbrud •Frygt •Angst •Manglende forståelse •Aggression •Stress •Negative oplevelser •Glæde •Samarbejde •Forståelse •Tillid •Minimal stress •Positive oplevelser •Arbejdslyst Smerte/ ubehagLyst / motivation

39 Den løftede pegefinger: En positiv forstærkning øger sandsynligheden for gentagelser af adfærden. En negativ forstærkning hæmmer sandsynligheden for gentagelse af adfærden. Men straf giver ingen længerevarende og stabil indlæring.

40

41 Øvelse 1-6 • Øv. 1 - lydighed: – byttedrift • Brug af bold, skind eller maddrift • Øv. 2 - apportering – delmål • byttehandel, byttedriften, konstant i hånd, først når der er forståelse for at hente apportbuk kommer der kommando/lydighed på • Øv. 3 – halsgivning – Tigge adfærd – operant indlæring • Øv. 4 – spring – motivation med godbid/bold • Øv. 5 – afdækning – spænding –belønning • Øv. 6 – cykeløvelse – Motivation, begrænset byttedrift (mad i stedet for bold), HF teknik omk. cyklen mm, henvisning til øv 1

42 SPOR !

43 SPOR - Bakteriologisk forrådnelsesproces - Dynefært

44 SPOR INDLÆRING • Futtespor – Godbidder • Motiverende godbidder (ost, pølse, fiskeboller el.lign.) – Nemt fordøjeligt • Usynlige – Ikke gå på synet! – Underlag • Forholdsvis kort græs • ”sterilt” – Vindretning • Medvind

45 Vi vil se film…

46

47 Har du fundet sporet ?????

48

49 2. modul • Operant indlæring • Genstande markering/apportering • Praksis spor og felt • Teori øv. 9 Fremadsendelse – bevogtning/halsgivning • Figurant • Objekt • Belønning • Praksis fremadsendelse/rundering • Gruppearb

50 Operant indlæring • Skinnerboksen : – 4 redskaber til træning inden for operant indlæring • Positiv forstærkning – godbid, bold, opmærksomhed mm. • Negativ forstærkning – læk i linen, flygte, HF neutral mm. • Positiv straf – træk i line, skælde ud, ligge hånd på hund, smerte • Negativ straf – Ignorering, fjerne bold/godbid, kede sig

51 Apportering Situation • Hund rejser sig før tid og bliver hevet i halsbånd • Hund knaldapporterer og øvelsen afbrydes • Hund leger med apport og får et ”nej/føj” • Hund stikker af med apport – Bange for hf konsekvens • Positiv straf (påfører ubehag) • Negativ straf (fjerner belønningen) • Positiv straf (påfører ubehag) • Positiv forstærkning (vinder belønning) – Negativ forstærkning (flygter fra ubehag)

52 Bidetræning Situation • Trækkes tilbage fra fig. • Vinder ærmet – Løber direkte mod bil • Mister ærmet • Hund vil ikke slippe – Kvæles el. andet Konsekvens • Negativ straf (fjernes fra ærmet ) • Positiv forstærkning (får ærmet) – Negativ forstærkning (væk fra ubehaget) • Negativ straf (ærmet forsvinder • Positiv straf (tilfører noget ubehageligt)

53 Genstande markering/apportering Anvend bold skin godbidder boldmaskine Klikker Praksis spor og felt

54 Teori øv. 9 Fremadsendelse – bevogtning/halsgivning De første fremsendelser foregår med hund i lang line (sporline). Ved hjælp af linen holdes hunde på en afstand af ca. 1-2 meter fra figuranten Der er flere fordele ved at holde hunden i line ved de første fremsendelser Hunden kan ikke springe op af figuranten Den lidt usikker hund henter sikkerhed gennem linen Den ukoncentrerede hund får ikke mulighed for at forfølge anden fært Er hunden vænnet til at holde afstand mindskes risikoen for senere konflikter På figurant:

55 Teori øv. 9 Fremadsendelse – bevogtning/halsgivning Føreren skal instrueres om hvor hunden skal standses, stedet er lige ud for figuranten og bør være tydeligt markeret Hunden vil med tiden forbinde afstanden, som en del af øvelsen Figuranten står foran hunden og animerer til halsgivning med bold skin eller godbid og oftest uden øjenkontakt Føreren er passiv, det er figurantens opgave at få hunden til at give hals og afslutte øvelsen med aflevering af bold skin eller godbid i halsgivningen Undgå ”GIV HALS” kommandoen

56 Teori øv. 9 Fremadsendelse – bevogtning/halsgivning Man kan således, med fjernbetjeningen, belønne hunden over en større afstand mens hunden har 100 % fokus på genstanden. Boldmaskinen har vist sig effektiv på alle hunde. Fordelen ved boldmaskinen er: Den skyder bolden ud, hvad enten den står på jorden eller er ophængt, således at den på en effektiv måde stimulere hundens På objekt Anvend en Jakke fremgangsmåde som ved figurant Belønning Bold Godbidder Skin Boldmaskine Byttedrift.

57 Teori øv. 9 Fremadsendelse – bevogtning/halsgivning Hundeførers mulighed for at belønne rigtig adfærd er betydelig forbedret. Positive elementer: Hundens forståelse og intensitet er blevet meget bedre Hundens fokus mod objektet er blevet bedre og mere skærpet Som følger heraf er bevogtningen af ”byttet”/ genstanden blevet forbedret. Negative elementer: Prisen DKK 3890,-


Download ppt "Program 1.Præsentation 2.Formål – Forventninger – Krav 3.Instruktørgerningen 4.Indlæringsprincipper 1.Motivation 2.Klassisk betingning 3.Operant indlæring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google