Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Navngivning i TV-inspektion Arbejder for korrekt forståelse og udfyldning af DANDAS XML- format, herunder retningslinjer, der sikrer en entydig navngivning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Navngivning i TV-inspektion Arbejder for korrekt forståelse og udfyldning af DANDAS XML- format, herunder retningslinjer, der sikrer en entydig navngivning."— Præsentationens transcript:

1 Navngivning i TV-inspektion Arbejder for korrekt forståelse og udfyldning af DANDAS XML- format, herunder retningslinjer, der sikrer en entydig navngivning

2 Status •Arbejdet startet 2008 •DDV projekt 2012 i en mindre arbejdsgruppe •20 siders vejledningen foreligger nu i 2. reviderede udgave •Udsendt til eksterne høringspartnere: –Den oprindelige arbejdsgruppe fra 2008 (Kolding Spildevand, Niras, Envidan, Per Aarsleff, LMJ –Morten fra Kaj’s TV –Peter Christensen, Fotomanualgruppen + Randers Spildevand –Bo Laden, Aalborg Spildevand 2 NavnVirksomhed Jackie Sandgård, ProjektejerIntergraph Henrik Madsen, ProjektlederOrbicon Pia MayohAarhus Vand Morten Anders RasmussenTeknologi – VAV

3 FOCUS •Fotomanual og/eller Brønd manual sikre alene data til at vurdere anlæggets tilstand. •Reel værdi i ledningsregistrerings- og planlægningssammenhæng sikres med entydig identifikationen af den strækning, der er kørt TV eller den brønd, hvor brøndrapporten er udført. •Nye rapporter skal sameksistere, også over tid, med historiske data i den databank, som ledningsregistreringen udgør. 3

4 Arbejdsgrundlag •Retningslinjer for identifikation og navngivning vil give såvel GIS- som TV- operatøren et ensartet arbejdsgrundlag og samtidig sikre en smidig import og anvendelse af data i ledningsregistreringen og tilknyttede programmer. 4

5 Udbud •Vejledningen kan anvendes som bilag til bestilling af rapporter: –i den fulde form eller –redigeret, hvor materialet anvendes som udgangspunkt og checkliste for opstilling af egne regler. •Materialet vil desuden være retningsgivende for TV- branchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en yderligere aftale om navngivning og dataleverance. 5

6 Krav til navngivning af knuder og ledninger •Knudenavne i hovedsystemet •Knudenavne for stik til hovedledning •Knudenavne til brøndstik •Knudenavne i ukendt område 6

7 Knudenavne for stik til hovedledning •Navngivning med knudenavne afledt af hovedledningens knudenavne, en stationering og en urreference. –Tilslutning ved hovedledningen angives som AN0505S–AN0510S- 12,4-03 –Hvis toppunktet (T) har et kendt knudenavn anvendes dette – alternativt navngives toppunktet som tilslutningen ved hovedledningen efterfulgt af T, AN0505S–AN0510S-12,4-03-T –Ved kørsel af stik-på-stik erstattes dette T med et fortløbende bogstav A,B,C… 7

8 Knudenavne til stik AN0505S–AN0510S-12,4-03-B AN0505S–AN0510S-5,3-03 AN0505S AN0510S AN0505S–AN0510S-5,3-03-T AN0505S–AN0510S-12,4-03-T AN0505S–AN0510S-12,4-03 AN0505S–AN0510S-12,4-03-A AN0505S–AN0510S-12,4-03-C AN0505S–AN0510S-12,4-03-D AN0505S–AN0510S-12,4-03-E AN0505S–AN0510S-12,4-03-F 8

9 Navngivning af filer •Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i hovednettet •Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne anvendes •Eksempel på Brøndrapporter •FotoFilnavn –Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TV- inspektion –Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en ”gammel” Brøndrapport –Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010 9

10 Navngivning af filer •Afleveres en samlet XML-fil for flere strækninger, navngives den med et sagsnavn (også med i rapporten - 30 tegn) og dato samt evt. et gadenavn. •Samlerapporter afleveres særskilt. •TV-inspektionens TekstFil angiver navnet på XML-filen •Videosekvenser (FilmFil) angives med rapportnavn, efterfulgt af filtypen (.mpg) •Billeddokumentation angives med rapportnavn – efterfulgt af en typebetegnelse og et løbenummer 10

11 Rapportnavne •Fælles rapportstruktur for alle rapporttyper  Krav om entydige rapportnavne •Rapportnavn – TV-inspektion før DANDAS 2.5.2 11

12 Navngivning af Rapporter •TV-inspektion på hovedledning –Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-ÅrMdrDag[-evt. lbnr] –12345678-23456789[-1]-20120630[-12] •TV-inspektion af stik –Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-urref- ÅrMdrDag[-evt.lnbr] –12345678-23456789[-1]-123,5-02-20120630[-12] •Samlerapporter –SAM-Startpunktnr-Slutpunktnr-Ledningsnr-ÅrMdrDag •Brøndrapporter –Knudenavn-årmdrdag[-evt.lbnr] –12345678-20120630[-1002] 12

13 Udfyldelse af XML-formatet •Regler for TV på en hovedledning og stik med kendte knudenavne •Regler for TV på en stikledning uden kendte knudenavne •Regler for rapportering af stikTV på brøndstik •Regler for afrapportering af Brøndrapport 2010 •Regler for afrapportering ”gammel” brøndrapport •Generelt regler for rapporter 13

14 XML til TV i stik til hovedledningen AN0505S AN0510S 1 5.3 3 AN0505S-AN0510S-5,3-03 AN0505S-AN0510S-5,3-03-T 2 1 N 14

15 Stikreferencefelterne – Stik på hovedledning 15

16 Diverse •Levering af XML-filer –Samlerapporter •Mappestruktur – hvordan gemmes data 16

17 Fotomanual – Erfamødet 10. okt •Høringspartnere ? •Kontakt DANVA –Eller hema@orbicon.dk 17

18 Høringssvar •Claus Vangsager, Per Aarsleff. 26/11 –Uklarheder om navngivning af brøndstik og stikreferencefelterne. 18

19 19

20 Knudenavne til brøndstik •Toppunktet for brøndstikket navngives ud fra hovedbrønden •Stikket nummereres efter sammen standard som for StikNr i brøndrapporter: med uret fra hovedudløbet – hvis flere i samme urref, startes nummereringen fra bunden. •Eks: AN0510S-T2 20

21 Knudenavne til brøndstik AN0505S AN0510S AN0510S-T2 AN0510S-T3 AN0510S-T4 AN0510S-T5 21

22 XML til TV på Brøndstik •StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr (den brønd i hovedsystemet, stikket er tilsluttet) •StikUrref tolkes ift. udløb urreference 6 •Stikafstand sættes til 0,0 •Hvis der er flere udløb fra brønden, anvendes feltet StikUr6Slutpunktnr til at angive hvilken ledning fra brønden, der er anvendt som kl. 6 22

23 Stikreferencefelterne - Brøndstik 23

24 XML til TV på Brøndstik AN0510S 10 0.0 AN0505S AN0510S AN0510S-T2 1 N 24


Download ppt "Navngivning i TV-inspektion Arbejder for korrekt forståelse og udfyldning af DANDAS XML- format, herunder retningslinjer, der sikrer en entydig navngivning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google