Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synstræning for voksne - fakta, myter, gospel Torben Helstrup (Neuro)optometrist FCOVD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synstræning for voksne - fakta, myter, gospel Torben Helstrup (Neuro)optometrist FCOVD."— Præsentationens transcript:

1 Synstræning for voksne - fakta, myter, gospel Torben Helstrup (Neuro)optometrist FCOVD

2 Hvem og hvad taler vi om • Samsynsfejl • Hjernerystelse • Piskesmæld • Hovedpine (+ PKS) • Svimmelhed (tårntype) • Svimmelhed (øresten) • Læsetræthed • Tab af læseforståelse • Tab af koncentration • Sløring / dobbeltkontur • Dobbeltsyn • Læsevanskeligheder

3 Synstræning Der er rigtig god belæg for, at en række visuelle strukturer og funktioner i hjernen, kan modificeres via strukturerede aktiviteter

4 CNS / Hjernen Funktionelle systemer Moduler Søjler/cellelag Neuroner Synapser Molekyler Neuropsykologi Molekylær biologi Neurofysiologi Beskrivelsesniveau Disciplin Humaniora Medicin

5 Generel synsneurologi • Ruten for det bevidste syn – til erkendelse, hukommelse og læring • Ruten for det ubevidste syn - til bevægelse og handling

6 Synsruterne • Ruten for højre synsfelt til baghovedet via LGN. • OBS ! Begge øjne deltager • Kun nasal overkrydsning

7 Opsplitning: Centrale- perifere syn • LGN • Hvert lag er retinotopisk: Dvs. indeholder en fuldstændig punkt-til- punkt kopi af synsfeltet

8 Indgang i synshjernen • V1 • Fra LGN kommer nervefibrene ind i V1 (BA 17), og splittes op for specifik analyse

9 Signalmodtagelse og fordeling • V1 fuldstændig retinotopisk • I hver kolonne er celler, der kun reagerer på helt specifikke stimuli

10 Filtrering til specifikke modtageområder • Skematisk opsplitning af signaler til specifikke områder med gradvist større receptive felter M / P M P

11 Opdeling: To hovedruter

12 De visuelle motorveje To hovedstrømninger: M og P ruterne - HVOR og HVAD Svækket M invaliderer P, men næsten ikke omvendt LæsefunktionInteraktion

13 Fiksation-synshjerne sløjfen Ruten af signaler fra nethinden – til motorisk respons Lillehjerne Balancefunktion sigtelinie

14 Overblik: Primære og sekundære ruter (Bi)Fiksation Perception, samt signal til motoriske funktioner Trådløs styring (Bi-fiksation via det, neuro-muskulære, mest avancerede system mennesket har udviklet) Hvor Hvad Ind

15 Fiksation: Mentale opmærksomhedsfelt Trin 1 i synsprocessen Fiksationslinie Center for lige-ud sans og synsfeltets højre-venstre opdeling LGN / V1 Trafikretning ! 80 / 20

16 Bemærk ! Hele hjernen er aktiv ved visuelle aktiviteter: • Frontal lap: Planlægning af øjnebevægelser • Occipital lap: Modtagelse af visuelle signaler • Parietal lap: ”Hvor er det” bearbejdning. Dorsale rute • Temporal lap: ”Hvad er det” bearbejdning. Ventrale rute Yderligere heftig trafik henover hjernebroen samt midthjerne: Thalamus (relæ: Sensoriske motorvej – næsten alle sensoriske, motoriske og emotionelle (limbiske) signaler passerer igennem her) inkl. LGN (magno + parvo opdeling) og Superior Colliculus (med ind/direkte input fra retina + kort over alle bevægelser). Endvidere Hippocampus for rumlig hukommelse samt hjernestamme (hjernenervekerner + opmærksomhed) Samt lillehjerne (regulering af bevægelser for øjne integreret med hoved- og kropsbevægelser ) Processering af visuelle signaler optager mere hjerneareal end samtlige andre sanser tilsammen

17 Synshjerne med bærestativ Vi er visuelle væsener

18 Det normale syn • Det normale er, at det normale syn, normalt forbliver normal – hele livet. Det er det normale • Det mærkes og føles ikke • Det betjener os bare, i ufattelig mange aktiviteter, indtil mental træthed

19 Optomotoriske apparat: Sigtemusklerne Første trin i synsprocessen

20 3-D fiksation: Vergens-versionssystemerne (Interaktivt parrede mekanikker) • Beregning af kollisionskurs- og tid • Tid – rum analyse for timing af bevægelser • Fiksation: Visuelle ankerpunkt • HVOR er det ? (perifere syn) Global analyse (M system) • HVAD er det ? (centrale syn) Lokal analyse (P system) X Y Z

21 Versionssystem; x- og y akserne KomponentStimulusFunktion FiksationStationær stimulusStabilisere stimulus i fovea Springbevægelser (saccader) Stimulus i rykAnbringe excentrisk stimulus i fovea Følgebevægelser (pursuits) Stimulus I bevægelse Matche øjnenes bevægelser med stimulus - for at stabilisere foveasyn Optokinetisk (COR) Hoved eller omgivelser i bevægelse Fastholde stabilt retinabillede ved vedvarende hovedbevægelse Vestibulære (VOR) Pludselige ændringer i hovedets position Fastholde stabilt retinabillede ved pludselig hovedbevægelse

22 Buegangene – øjnenes sensorer for hovedbevægelse (VOR) Hårcellesanser

23 Buegangene– øjnenes sensorer for hovedbevægelse (VOR) Hårcellesans Øjenbevægelse

24 Krystalsansen (ørestenene) – Hjernens og (øjnenes) sensorer for tyngdekraft og lodlinie Hårcellesans Øjenrotation

25 ”Store” og små øjenmuskler ! Nakke og øjne: Cervikale okulære refleks Føle øjenbevægelse ?

26 Mange faggrupper træner øjne - dagligt

27 X og Y akserne Z aksen OBS ! Hastighed: Slut > 2 Hz

28 Vergenssystem; z-aksen KomponentStimulusFunktion Disparitetsvergens (Fusion) Disparitet (To ens) Hurtige og adaptive indstillinger Akkommodations- vergens SlørAktivering af nærrefleks Proximal vergens Nærhed? Bidrag til hurtig aktivering Tonisk vergensGrundlæggende neural Innervation (midthjernen) Parallel stilling (orthoforisering)

29 Okulomotoriske kontrolsystem z-akse Modulering: Model som opsummerer stimuli – hurtige og adaptive funktioner - samt interaktive sammenhæng (ACA + CAC) inkl. Feed- back Prismeadaptationsevne

30 Skjult skelen Fordelingen af forier i den normale befolkning, samt belæg for orthoforiserings- mekanismen

31 Centralsyn (P banen): Symptomer Øjenmotorisk overanstrengelse. Ved læse- og skærmaktiviteter: • Bliver meget hurtigt umådelig træt • Koncentrationsevne stærkt belastet • Føler hurtigt kvalme og generelt ubehag • Oplever svimmelhedsfornemmelse efter læsning • Provokerer meget nemt frontal hovedpine • Føler bevidst anstrengelse for at se ordene og husker dårligt det læste • Synet slører pludseligt (zoomer)

32 The International Classification of Headache Disorders, 2nd Edition. (ICHD-II). IHSWHODiagnosis ICHD-II Code ICD-10NA Code 11.3.2 G 44.843 Headache attributed to refractive errors (H 52,0 – H 52,7) 11.3.3G 44.843 Headache attributed to heterophoria or heterotropia (latent or manifest squint) (H 50,3 – H 50,5)

33 Centralsyn (P banen): Testbehov Sensorisk • Synsstyrke og refraktion • Signalerkendelse i synshjernen (stereopsis) Motorisk (vergens- og akkommodationssystem) • Hvileposition (objektivt og subjektivt) • Maksimum ydelse • Responskvalitet • Udholdenhed • Smidighed og hastighed • Stabilitet af centralsyn under pres (intermitterende suppression ?) • Interaktion af fokus- og drejefunktionerne • Refleksfunktion og automatik

34 Pointe ! • Når synstest informationer skal vurderes, kan man ikke bare skelne mellem normal og unormal tilstand. • Dels er biologiske tilstande ikke så firkantede - dels er data nu engang bare data. • Det helt afgørende er ikke værdierne i sig selv, men kompetencen til at læse og afkode dem.

35 1966 modellen. Standard undersøgelse

36 2010 fortolkningen AOA: Consensus Practice Guide Lines http://www.aoa.org/x4813.xml

37 World Health Organisation: ICD 2007 • Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) (H00-H59) • H00-H06 Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit H00-H06 • H10-H13 Disorders of conjunctiva H10-H13 • H15-H22 Disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body H15-H22 • H25-H28 Disorders of lens H25-H28 • H30-H36 Disorders of choroid and retina H30-H36 • H40-H42 Glaucoma H40-H42 • H43-H45 Disorders of vitreous body and globe H43-H45 • H46-H48 Disorders of optic nerve and visual pathways H46-H48 • H49-H52 Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction H49-H52 • H53-H54 Visual disturbances and blindness H53-H54 • H55-H59 Other disorders of eye and adnexa H55-H59 Disorder > ”AFVIGENDE ADFÆRD” og/eller ”FORSTYRRELSE” af normale binokularitet mv.. Lidelser som afhjælpes med optisk behandling, eller terapi; via strukturerede aktiviteter (Medicin eller kirurgi ingen eller svag virkning)

38 Udvidet Duane klassifikation (med ICD – 9 – CM og ICD 10 koder) ESO EXO

39 Blyant til næsen / Kleener stav

40 Brock snor

41 Konvergensinsufficiens (1) • På kerneområderne er der stor validering og dybtgående erfaring. Herom er der generelt bred enighed i faglitteraturen. • Talrige optometriske og oftalmologiske undersøgelser har klart påvist, at i hvert fald ved diagnosen Konvergens-Insufficiens, bør træningsbehandling have førsteprioritet (Treatment-of-choice)

42 Konvergensinsufficiens (2) • Tilstanden er netop karakteriseret ved at være en ren funktionsfejl - og har ingen medicinsk baggrund (idiopatisk) • Funktionelle fejl, skal naturligvis have en funktionel kur. • Hvem som helst der hævder andet, har ganske enkelt ikke en ajourført viden. Så barskt kan det siges.

43 Samsynstræning Randomized Clinical Trial of Treatments for Symptomatic Convergence Insufficiency in Children Arch Ophthalmol. 2008;126(10):1336-1349 Conclusions: Twelve weeks of OBVAT (Offiice Based Vergence Accommodative Treatment) results in a significantly greater improvement in symptoms and clinical measures of near point of convergence and positive fusional vergence and a greater percentage of patients reaching the predetermined criteria of success compared with HBPP (Home Based Pencil Push up), HBCVAT (Home Based Computer Vergence Accommodative Treatment), and OBPT (Office Based Placebo Treatment).

44 Split-kort

45 Særlig optik og specielle tests • Prismebriller (øjenmuskellammelser) • Filtre (nethindelidelser) • Sektorapplikation af okklusionsfiltre og prismer (øjenmuskellammelser og synsfelttab) • Tyngdekraft og lodliniesansning

46 Hovedstillingsfejl (Tvangshovedholdning) Nakkesmerter Prismekorrektion, og binokulær funktionstræning, kan lindre eller afhjælpe årelange nakkesmerter og hovedpine

47 The Visual-Vertical Head tilt, conjugated eye cyclotorsion, skew deviations and alteration of SVV directed towards the side of lesion ( and perhaps vertical diplopia ) - also known as the Ocular Tilt Reaction ( OTR ) and probably indicates a sudden loss of unilateral peripheral vestibular information Vilbert, D. et. al.: Acta Otolaryngol 1996 Mar; 116 (2): 170-6 The accompanying eye-head postural reaction:

48 The Visual-Vertical More than 40 % of affected persons with: Vestibular neuritis, Viral labyrinthitis and brainstem lesions - show tilts of SVV more than 4 degrees towards the affected ear - measured with the Maddox Rod technique. Vilbert, D. et.al.: J Vestib Res 1999; 9 (2): 145-52 Tilt of The Visual Vertical

49 The Visual-Vertical SVV tilt found with monocular viewing and not with binocular viewing is typical for a trochlear or oculomotor palsy rather than a vestibular dysfunction Brandt, T et.al.:Ann Neurol 1994 Sep; 36 (3): 337-47 Monocular versus Binocular

50 The Visual-Vertical (SVV - SPV) Very importantly - the SVV should be differentiated from The Subjective Postural Vertical ( SPV ). Stroke patients exhibit the reverse pattern and demonstrate no effect on SVV while SPV is tilted with an average of 18 degrees ipsilaterally Karnath, HO et.al:Proc Natl Acad Sci USA 2000 Dec 5; 97 (25): 13931-6. The subjective Postural Vertical

51 The Visual-Vertical (SVV - SPV) Lesions located in the Temporoparietal junction cause tilt of SPV. This area plays a pivotal role in lateral body stabilisation irrespective of sensory condition Perennou, DA et.al.:Brain Res Bull 2000 Oct; 53 (3): 359-65 ) This indicates that humans have at least two separate gravitive systems, one for perception of body verticality and one for perception of visual verticality Karnath, HO et.al: Neurology 2000 Nov; 14; 55 (9): 1298-304 Dual vertical systems

52 Visuomotoriske apparat Handling på baggrund af visuelt input

53 M - synsbanen: Lidelser og symptomer Ved navigation • Tårnsvimmelhed anfaldsvist: Kommer pludseligt, og normal funktion forsøges genoprettet ved at opsøge og stirre på stabilt fixpunkt i umiddelbar nærhed. • Føler generelt ofte, at bevidst stirren er nødvendig • Svimmelhedsfornemmelse og stærkt ubehag når objekter bevæger sig hurtigt i det perifere synsfelt (provokerer kvalme)

54 M – synsbanen: Evaluering • Minimum bør vurderes interaktionerne mellem ”små og store øjenmuskler” og relation til balanceevnen • Fiksation – med og uden hovedbevægelse – Langsomt – Hurtigt – Glidende bevægelser og i spring 1. Siddende 2. Stående med bred og smal base

55 Svimmelhedsbehandling: Hierarki: Indsats og vigtighed

56 Visuel fiksation og balance

57 Hvad skal trænes ! • Trin 1: Fiksation (optomotoriske funktioner) • Trin 2: Hensigtsmæssige handlinger (visuomotoriske funktioner) • Trin 3: Automatisering (flere aktiviteter samtidigt)

58 Fiksation. ”Sigte opmærksomhedsfelt” • Den ”trådløse” forbindelse til omverdenen • Formål: Sigte mental og okulær fokus mhb. • Beregne kollisionskurs- og tid (navigere og handle) • Umiddelbar forstå situation (evt. læring)

59 Fiksationsevne (1) • Et normalt veludviklet fiksationssystem kan ”fastlåse” fiksationsfeltet på et emne, uanset det er i bevægelse – eller selv er i bevægelse • Dvs. fiksationen forbliver stabil uanset uensartede dynamiske bevægelser i x,y og z dimensionerne

60 Fiksationsevne (2) • Et normalt veludviklet fiksationssystem kan springe fiksationsfeltet fra side til side, op og ned, eller i nær-fjern dimensionerne, uanset objekt - eller egen bevægelse. • Dvs. fiksationen etableres i hurtige spring uanset uensartede dynamiske bevægelser i x,y og z dimensionerne

61 Fiksationsevne (3) • De biomekaniske funktioner, der er grundlaget til at håndtere alle disse bevægelser og frihedsgrader, er: • Vergensfunktionen (z aksen) • Versionsfunktionen (x og y akserne)

62 Fiksation: Kontakten til omverdenen Opsummering • Den er trådløs og fungerer på alle afstande fra nær til fjern – uanset bevægelse • Den normale funktion mærker vi ikke. Den virker automatisk for at betjene hjernen. • 170000 gange dagligt • Fiksationsevnen er første trin, og den synbare part af evnen til centreret opmærksomhed / mental fokus

63 Øvelser og aktiviteter Terapi, underholdning, gymnastik eller leg • Referenceramme Terapi • Aktivitet hvor man kan lære noget nyt – ved at flytte sig fra nuværende platform af eksisterende færdigheder. • Sværhedsgraden skal kunne reguleres på baggrund af hurtig og tydelig feedback • Ideelt skal aktiviteten have værdi i sig selv, samt forberede for det næste som kommer – dvs. indeholde start- og afslutningsgrundlag • Hensigt: Udvikling og læring (normalisering af konkrete færdigheder – fx fiksationsevne). Opnå fulde potentiale. • Referenceramme Underholdning, leg mv. • Aktivitet hvor man bruger allerede eksisterende færdigheder – og kan blive bedre til samme aktivitet, via gentagelse. • Hensigt: Underholdning, adspredelse, social interaktion og fællesskab ( eks. Wii, Tai Chi) konkurrence

64 Virker synstræning ! 1.Diagnose / defineret synslidelse 2. Behandlingsmodel: Iagttage kendt fysiologi, og overholde spilleregler for terapeutiske aktiviteter (udvikling, læring, milepæle) - versions- og vergenssystemerne - hensigtsmæssige bevægelser (timing) - automatisering 3.Komplians: Den svære kunstart (opfølgning, opfølgning, opfølgning)


Download ppt "Synstræning for voksne - fakta, myter, gospel Torben Helstrup (Neuro)optometrist FCOVD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google