Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Minikursus i Fundraising Dagens temaer: 1. Hvad er fundraising 2. Hvor finder man puljer og fonde 3. Planlægning/ forarbejdet: projektet ansøgningen kvalitetssikring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Minikursus i Fundraising Dagens temaer: 1. Hvad er fundraising 2. Hvor finder man puljer og fonde 3. Planlægning/ forarbejdet: projektet ansøgningen kvalitetssikring."— Præsentationens transcript:

1 Minikursus i Fundraising Dagens temaer: 1. Hvad er fundraising 2. Hvor finder man puljer og fonde 3. Planlægning/ forarbejdet: projektet ansøgningen kvalitetssikring af ansøgningen krav til dokumentation 4. Når støtten er opnået

2 Minikursus i Fundraising Hvad er fundraising • At finde finansiering/ økonomi til en ide/ projekt eller en opgave • At være strategiske • Kunsten at tilpasse sine ideer

3 Minikursus i Fundraising Hvor finder man puljer og fonde: • annoncer i dagspresses • socialministeriets hjemmeside ( www.fondsdatabasen.dk) /abonner på nyhedsbrevwww.fondsdatabasen.dk • fondsoversigt (kan lånes på biblioteker eller hos os ) • Hjemmesider • (EU) • Legathåndbøger: • div. konsulentfirmaer online.

4 Minikursus i Fundraising Planlægning/ forarbejdet: • Det tager tid, planlæg med mange afslag • Afklar hvem der har ansvaret- vigtigt • Få overblik over mulige fonde, formål og tidsfrister • kalender og arkiv (eks.) • Lav evt. skema ( eksempel vores skema) • Mappe/arkivsystem

5 FONDFORMÅLTIDSFRIST Ainyahita-Fonden Socialt Arbejde/økonomiske bæredygtig udvikling Ej oplyst Antikvar Carl Julius Petersens hjælpefondFolkeoplysning1. juli Augustinus FondenAlmen velgørendeEj oplyst BHJ-fondenHumanitære formål31. marts, 31. juli og 30. november Bodil Pedersen FondenHumanitære formålForår/efterår Brødrene Hartmanns FondSociale formålLøbende Carl Emil Beltofts LegatAlmenvelgørende, især sociale.Ej oplyst Danmark’s SundhedsfondSygdomsforebyggendeLøbende Den Bøhmske FondSociale formål1.juli Direktør Peder Mortensen og hustru Marry Mortensens Fond Sociale formål31. august Direktør Svend Espersens FondSociale og humanitære formålEj oplyst Familien Hede Nielsens FondSociale formålEj oplyst Frimodt-Heineke FondenHumanitære formål1.marts og 1. september Henrik Bagger Sørensen og Anna Sørensen’s Fond for almenvelgørende formål Socialt formål31. oktober Højesteretsadvokat Eivind Eckbo’s dansk-norkse legatSociale og etniske formålEj oplyst I.F. Lemvigh Müllers FondSociale formål5 gange årligt J. P. D. Schwensens LegatSocial sigteEj oplyst Jyllands-Postens FondenSociale og samfundsmæssige opgaver15. marts Kai Lange og Gunhild Kai Langes FondAlmenvelgørende formålEj oplyst Kancelliraad H. Linds Legat og LaanefondSociale formålEj oplyst Kronprins Frederiks og KP Marys FondSociale formål1. januar Lemvigh-Müller FondenSociale formål5 gange årligt Lippmann Fonden Fremme dansk erhvervsliv/humanitære formål 31.marts og 30. september Martha og Paul Kerrn-Jespersens FondSocialt udviklingsarbejdeEj oplyst (årlig uddeling ca. 350.000 kr. ) Murerforeningen af 1824 under bestyrelse af Den Danske Store Landsloges velgørenhedsdirektorium Almenvelgørende med socialt sigte.Ej oplyst Nikolai og Felix FondenHumanitære formål1.april

6 Minikursus i Fundraising FondDatoFormål/ansøgerBeløbSvar Lions Club LystrupAugust 2011Loftprojekt5000 Bevilliget august 2011 Jyllands-Postens Fond 13.02.2012 Digital TV+ fri abonnement på JP/Cafeen 3000 kr.Bevilget maj 2012 Y-Mens International Januar 2012Sorggruppe/KGC60.000 krAfslag Statspuljen 13.12.2011 Overgangsstøtte til Caféen 2.740.585 kr.Afslag 9.3. § 18 24.02.2012Vedr. PR/Caféen7000 kr. Bevilget april 7.000 kr. § 18 27.02.2012 Følge udgifter for frivillige i Caféen 11.900 kr. Bevilget 24.4. 3.600 kr. § 18 ? Inspiration og udvikling/Cafeen+ Folkekirke 19.500 kr. Bevilget april 10.000 kr. § 18 27.02.2012 Støtte og fastholdelse af frivillige /Cafeen 45.000 kr. Bevilget 20.4. 45.000 kr. § 18 24.02.2012 PC + telefonkæde/KGC 7000 kr. Bevilget april 8.000 kr. Lauritzen FondenJanuar 2012Loftet75.000 kr. Bevilget 26.3. 40.000 kr. Lauritzen FondenJanuar 2012 Sorg og Livsmodsgrupper 60.000 kr.Afslag 26.3. RealdaniaJanuar 2012 Renovering af KgC’s Blå etage 474.876 kr.Afslag 6.3. EGV Februar 2012Telefonkæder/KGC60.000Bevilget Lions Februar KlosterCaféen KlostergadeCentret 100.000 60.000 Bevilget med 30.000 den 14.8 Socialministeriet Marts 2012 Ufrivillig ensomhed/KGC 800.000Bevilget Socialministeriet Marts 2012 Ufrivillig ensomhed/cafeen 500.000 Afslag – juli måned Turborgfondet 29.03.2012Loftet20.000Afslag Den Bøhmske Fond 27.06.2012Oprettelse af madklubber 578.480

7 Minikursus i Fundraising Projektet • Forarbejdet til en ansøgning • Nærlæs pulje/fondsbeskrivelse • tænk ind her hvad der skal ske efter projektperioden

8

9 Minikursus i Fundraising Ansøgningen Undersøg om ansøgningen skal laves digitalt Klart skrevet - det vigtigste først Vær konkret fremhæver de dele af aktiviteten, der matcher puljen/fondens målsætning Gør noget ud af budgettet

10 Minikursus i Fundraising Krav til dokumentation Undersøg de formelle krav Overvej metode og skriv den ind i ansøgningen minimum: målet med aktiviteten hvordan midlerne skal anvendes hvilke metoder det forudsætter

11 Minikursus i Fundraising Når I har fået støtten • læs betingelserne grundigt • krav til regnskab og revision • Hold styr på alle dokumenter • bemærk deadlines • opret selvstændig bankkonto • hold styr på bilag

12 Minikursus i Fundraising


Download ppt "Minikursus i Fundraising Dagens temaer: 1. Hvad er fundraising 2. Hvor finder man puljer og fonde 3. Planlægning/ forarbejdet: projektet ansøgningen kvalitetssikring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google