Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elasticiteter Priskryds-, Indkomst- og Marketing- 1Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elasticiteter Priskryds-, Indkomst- og Marketing- 1Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen."— Præsentationens transcript:

1 Elasticiteter Priskryds-, Indkomst- og Marketing- 1Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen

2 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS2 Der er i en anden film redegjort for Det generelle elasticitetsbegreb og for Priselasticiteten I denne film redegøres der på ovenstående baggrund for Priskryds- Indkomst- og Marketing-elasticiteten. Afslutning Marketing- elasticitet Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Pris- elasticitet Fælles

3 Vi arbejder ud fra, at i en given periode er Q X = f(P X, P Y, I, T, M, N), hvor Q X = afsat mængde af vare x pr. periode P X = prisen pr. enhed på vare x P Y = prisen pr. enhed på vare y I = indkomst T = ”Taste” M = marketing-indsats N = antal konsumenter i segmentet 3Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Afslutning Marketing- elasticitet Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Pris- elasticitet Fælles

4 Fælles for P X, P Y, I, T, M og N er, at hvis én af disse ændres, og de andre faktorer holdes konstante, vil Q X ændre sig Årsag/virkning går altså fra P X, P Y, I, T, M eller N og til Q X Nu vil vi gerne måle den effekt, som en ændring i den enkelte faktor har på Q X, når de andre faktorer holdes konstante Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Afslutning Marketing- elasticitet Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles 4 Denne ”måler” kaldes ”elasticiteten” og defineres som Δ Q X : Δfaktor X Q X faktor X Altså %-ændring i Q X _ %-ændring i faktor X Dette resulterer i en tal-værdi, som altså angiver den %- vise ændring i Q X, når den udløsende faktor stiger med 1 %

5 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 5 For alle elasticiteter, som de er defineret foran, gælder: 1.Fortegn angiver retning 2.Gælder i et punkt – og altså ikke i et interval 3.Gælder ved ændringer i den udløsende faktor ”begge veje” 4.Talværdien angiver elasticitetens styrke 5.Gælder proportionalt ved %-ændringer i den udløsende faktor 6. Jo mere snævert, varen defineres/afgrænses, jo større værdier antager elasticiteten Afslutning Marketing- elasticitet Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles 7. Jo længere tid, vi måler elasticiteterne over, jo større værdi vil de antage, (målt numerisk) NU vil vi herfra fokusere på P Y -, I- og M X -elasticiteten. 8. Alle elasticiteter er altså som udgangspunkt defineret i et punkt De kan også udarbejdes som ”arc”-elasticiteter, der udregnes som et gennemsnit for et interval

6 6 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS I en anden film, hvor der blev redegjort for E P, blev P X ændret og derpå blev ændringen i Q X målt. Nu ændrer vi igen prisen på P, P X. Men ændringer i P X kan også påvirke Q Y, altså afsætningen af en anden vare, y Vi vil derfor diskutere Priskrydselasticiteten – eller Krydspriselasticiteten – fra vare x til vare y E P,XY = ΔQ Y : ΔP X = ΔQ Y * P X = ΔQ Y * P X _ Q Y P X Q Y * ΔP X ΔP X Q Y Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Priskrydselasticitet Afslutning Marketing- elasticitet Det bliver altså her til Denne betegnes her E P,XY, altså den udgående E P fra vare x til vare y, eller den indgående E P til vare y fra vare x – altså når P X ændres og dermed påvirker Q Y.

7 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS7 Så hvor mange % ændres Q Y, fordi P X stiger med 1 %? Hvis der er tale om substituerende varer – altså enten det ene produkt eller det andet – får vi, at idet P X stiger => Q X falder => Q Y stiger. Så når ΔP X er positiv, bliver ΔQ Y her også positiv, så dermed P X Q Y bliver E P,XY positiv Som eksempler på substituerende varer kan nævnes havregryn eller cornflakes, letmælk eller skummetmælk, Tuborg eller Carlsberg etc. Indkomst- elasticitet Fælles Priskryds- elasticitet Priselasticit et Afslutning Marketing- elasticitet

8 8Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Komplementære varer (både og): Hvis P X stiger, falder Q X, og Q Y falder ligeledes. Så når Indkomst- elasticitet Fælles Priskryds- elasticitet Priselasticit et Afslutning Marketing- elasticitet bliver hele E P,XY negativ. ΔP X er positiv, bliver ΔQ Y her negativ, så dermed P X Q Y Som eksempler: Kaffe og sukker, biler og benzin, Kærgården og rugbrød etc.

9 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS9 Prisforskellen mellem de forskellige transportformer har en vigtig betydning for befolkningens valg af transportform. Der er overordnet en lav krydspriselasticitet, hvilket betyder at, der skal ret store prisændringer til for at overflytte folk fra bilen, og endvidere er taksterne i den kollektive trafik, målt i løbende priser, i en årrække steget mere end benzinprisen. Projektbeskrivelse Projekttitel Lancering/relancering af Erhvervskortet på Vestegnen Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Afslutning Marketing- elasticitet Priskrydselasticitet Eksempler på praktisk anvendelse

10 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS10 På baggrund af informationer om priser, markedsandele samt egen- og krydspriselasticiteter er det muligt at beregne omkostningerne ved at producere de tre produkttyper. Det sker ud fra en forudsætning om, at bryggerierne under den givne konkurrenceform maksimerer deres profit, og at markedet er i ligevægt. Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Afslutning Marketing- elasticitet

11 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS11 Som den næste faktor, som jf. ovenfor påvirker Q X, ser vi på indkomsten I. Først skal indholdet af indkomstbegrebet fastlægges; brutto, netto, disponibel, kort eller lang sigt. etc. Indkomst- elasticitet Fælles Priskryds- elasticitet Priselasticit et Indkomstelasticitet Afslutning Marketing- elasticitet Dernæst er der tale om 2 forskellige kategorier af varer: Normale varer; Stigende I => stigende Q X. Altså jo højere indkomst, jo mere efterspørges der af vare x. Dette er den mest normale årsagssammenhæng og er vel ikke så svær at forestille sig!? Det resulterer i en positiv værdi af E I

12 12Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Inferiøre varer, hvor Stigende I => faldende Q X. Altså jo højere indkomst, jo mindre efterspørges der af vare x. Her kan der være tale om varer af en dårlig kvalitet, som forbrugeren ved en stigning i indkomsten ønsker at erstatte med varer af en bedre kvalitet Det resulterer i en negativ værdi af E I Som eksempler kan nævnes dårlig vin, pasta, tøj af dårlig kvalitet etc. Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet Dermed får vi for de dårlige varer en negativ værdi af E I

13 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 13 Der kan også være tale om, at forbrugeren med en stigende indkomst ønsker at substituere forbruget med andre typer af varer. Derfor vil offentlig transport for mange forbrugere ha’ en negativ værdi af E I Idet Q-funktionen kan skrives som Q X = AI + B I QXQX Når vi afbilder Q = f(I) som en lineær funktion, får vi for normale varer, at Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet B

14 14 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Man definerer ”luksusgoder” som varer, hvor ΙE P Ι > 1. Det vil altså sige, at hvis I stiger med 1 %, falder Q X med mere end 1% Eksempler kan være boligudstyr, forbrugselektronik, pelse etc. Man definerer ”nødvendighedsvarer” som varer, hvor 0 < E I < 1. Det vil altså sige, at hvis I stiger med 1 %, falder Q X med mindre end 1% Eksempler kan være hverdags fødevarer, rengøringsmidler, transport, cigaretter Men hvad der er hvad, er jo selvfølgelig en personlig sag, der også afhænger af information, indkomst, smag, økonomi, familiesituation, fremtidsudsigter etc. Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet

15 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 15 E i = ΔQ X : ΔI X = ΔQ X * I X = ΔQ X * I X = A * I X _ Q X I X Q X * ΔI X ΔI X Q X Q X I Q 1 enhed A Q X = AI + B Hvis B = 0, får man, at E I = A * __I X _ = 1 A * I X Hvis B ≠ 0, bliver E I = 1 også grænseværdien for E i for I => ∞ Når Q X er en lineær funktion af I, får vi, at Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet E I vil altså antage værdien 1 på længere sigt, når (hvis) I stiger. B

16 16 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Idet Q-funktionen kan skrives som Q X = AI + B I For inferiøre varer får man ved en lineær sammenhæng mellem Q X og I, at Q E i = ΔQ X : ΔI X = ΔQ X * I X = ΔQ X * I X = A * I X _= Øvre_ Q X I X Q X * ΔI X ΔI X Q X Q X Nedre QXQX Tæller = A * I X Nævner = Q X E I = ”Øvre/Nedre”, hvilket er ”omvendt” fra reglen ved E P, fordi årsagsrelationen nu er byttet om fra I = f(Q) til det mere logiske, Q = f(I). Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet IXIX ”Øvre” ”Nedre” B

17 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 17 Hvis Q X = AI 2 + BI + C får vi, at E I = ΔQ X : ΔI X = Q X I X ΔQ X * I X = ΔQ X * I X = (2AI + B) * _ I____ Q X * ΔI X ΔI X Q X AI 2 + BI + C I Q Q X = AI 2 + BI + C Hvis B = 0, får man, at E I = 2 Hvis B ≠ 0, bliver grænseværdien for E i = 2 => ∞ E I vil altså antage værdien 2 på længere sigt, når (hvis) I stiger. Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet = d(AI 2 + BI + C) DI C

18 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS18 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Lena Larsen 27. maj 1997 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen? Resumé: jao27597.wp Nøgleord: bolig, indkomstelasticitet, trend Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik. I papiret påpeges et s-formet forløb af forholdet mellem realindkomst og boligbeholdning. Forløbet kan ikke umiddelbart forklares af user cost, og det kan være et tegn på variabel indkomstelasticitet. Der forsøges en indledende estimation af en logistisk trend i forholdet mellem boligbeholdning og indkomst, uden at der hermed tages stilling til, om en sådan trend skal bygges ind i boligmodellen Indkomst- elasticitet Fælles Priskryds- elasticitet Priselasticit et Afslutning Marketing- elasticitet Indkomstelasticitet Kun teori?

19 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS19 Indkomst- elasticitet Fælles Priskryds- elasticitet Priselasticit et Afslutning Marketing- elasticitet

20 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 20 E M = ΔQ X : ΔM X = ΔQ X * M X = ΔQ X * M X = A * M X _ Q X M X Q X * ΔM X ΔM X Q X Q X M Q 1 enhed AQ = AM + B Endelig er der marketingindsatsen. Der formodes en positiv sammenhæng – hvorfor skulle man ellers bruge marketing-kr.? Alle andre faktorer, som påvirker afsætningen af vare x, Q X – altså P X, P Y, I m.v. – holdes konstante, og så får vi, at Q X = f(M). Ved en lineær sammenhæng mellem Q X og M, Q X = AM + B at Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet Marketingelasticitet B

21 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 21 Hvis B = 0, får man, at E M = A * _M X _ = 1 A*M X Hvis B ≠ 0, bliver E M = 1 også grænseværdien for E M for M => ∞ Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet Hvis man i stedet antager nedenstående sammenhæng mellem den afsatte mængde, Q X og marketing-indsatsen, M, får man (når alle andre faktorer holdes konstante), at M Q Q X = AM 2 + BM + C C

22 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS22Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS22 Hvis B = 0, får man, at E M = 2 ΔQ X * M X = ΔQx * M X = (2AM + B) *_____M_____ Q X * ΔM X ΔM X Q X AM 2 + BM + C Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles E M = ΔQ X : ΔM X = Q X M X Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet = d(AM 2 + BM + C) dM Hvis B ≠ 0, bliver E M = 2 også grænseværdien for E M for M => ∞ E M vil altså antage værdien 2 på længere sigt, når (hvis) M stiger.

23 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS23 Bruges begrebet E M i virkeligheden? Ja, bestemt – men måske mest indirekte (?) For når en mulig kommende marketing-indsats skal planlægges, er det en integreret del heraf på et tidligt tidspunkt at vurdere, hvilken indflydelse kampagnen vil ha’ på virksomhedens afsætning – og dermed på lønsomheden! For ellers ved man jo ikke, om indsatsen er pengene værd!! Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet

24 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 24 Arc elasticitet Uanset om det var E P,XY, E I eller E M har vi indtil nu kun beskæftiget os med og beregnet Elasticiteten i et punkt Problemet her er, at værdien af Elasticiteten afhænger af det punkt – den værdi af (variabel, Q) – hvor den bliver målt. Derfor vil enhver ændring i variabel (P X, I eller M X ) medføre en ændring i Elasticiteten Og Elasticiteten fra (variabel 1, Q 1 ) til (Variabel 2, Q 2 ) er derfor ikke den samme som E P tilbage igen fra (Variabel 2, Q 2 ) til (Variabel 1, Q 1 ) Derfor bruger man i stedet ofte Arc-elasticiteten i praksis Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Afslutning Marketing- elasticitet P Ved E P gælder

25 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 25 Så Arc priselasticiteten er et gennemsnit for et interval af (P, Q) Jo mere snævert intervallet er, jo nærmere kommer værdien for Arc-priselasticiteten til værdien for Punktpriselasticiteten – og tilsvarende omvendt F.eks.: Arc elasticiteten for P er defineret for et interval: Punktet (P, Q) ændres hermed til midten af intervallet, og nu bliver værdien af E P altså den samme ved prisændringer fra (P 1, Q 1 ) til (P 2, Q 2 ) og tilbage igen fra (P 2, Q 2 ) til (P 1, Q 1 ). Ovenstående gælder for E P, men kan også anvendes for E P,XY, E I og E M, se ovenfor Indkomst- elasticitet Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Afslutning Marketing- elasticitet

26 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS26 Afslutning Priskryds- elasticitet Priselasticit et Fælles Indkomst- elasticitet Afslutning Marketing- elasticitet Så nåede vi til vejs ende, og jeg vil derfor sige ”Tak for nu”


Download ppt "Elasticiteter Priskryds-, Indkomst- og Marketing- 1Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google