Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte i Randers kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte i Randers kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name."— Præsentationens transcript:

1 En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte i Randers kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name Angst og misbrug Dag 7

2 Den evolutionære baggrund for angst • Angst får os til reagere per refleks i situationer, hvor der reelt er fare på færde • Samler vores opmærksomhed på det, der er risiko ved, fx. kanten ved en skrænt • Får os til at være opmærksomme i sociale situationer, så vi tager hensyn til andre 2012Lena Højgård Isager2

3 Angstens komponenter • Følelsesmæssige reaktioner – oplevelsesdimensionen • Fysiologiske reaktioner – kropslige fornemmelser • Kognitive reaktioner – tanker og forestillinger • Adfærdsmæssige reaktioner – sikkerheds- eller undgåelsesadfærd 2012Lena Højgård Isager3

4 Forskellige angstoplevelser • Frygt er almindeligvis defineret, som en klar og realistisk vurdering af en foreliggende fare • Angst kan forekomme som: – Panikanfald – alarmreaktion her og nu – Forventningsangst eller bekymringer for fremtiden – Fobi – en overdreven frygt for bestemte genstande eller begivenheder 2012Lena Højgård Isager4

5 Angstens funktioner • Panik – akut trussel – Skal forberede kroppen på lynhurtig og maksimal reaktion over for faren – Kamp/ flugt – gå-død-reaktion • Forventningsangst – mere usikre / indirekte tegn på trussel fx. en ukendt situation – Stands op – vær på vagt – hold dig klar til handling • Bekymringer – fremtidsorienteret – Mere konstant kropslig spændingstilstand – Koncentrations- og indsovningsbesvær – Relativ ny i evolutionshistorien - kulturhistorien 2012Lena Højgård Isager5

6 Visualisering: Situation med angst • Fokuser på dit beroligende åndedræt • Opmærksomhed på kroppen • Dit trygge sted • Medfølende figur • Tænk på en situation, hvor du var nervøs/angst, genkald dig situationen og følelserne, prøv at få en fornemmelse af, hvordan det er at være nervøs/angst, hvordan mærkes det i kroppen, læg mærke til tankerne • Lad din medfølende figur vise indlevelse, forståelse, styrke, visdom og varme over for dig • Vis herefter selv indlevelse, forståelse, styrke, visdom og varme over for dig selv • Anerkend at det er naturligt at opleve angst og at du klarede at være i situationen, selv om det var ubehageligt • Mærk hvordan det er at blive anderkendt og mødt med styrke og varme. • Læg mærke til hvad der sker med ubehaget • Fokuser på dit beroligende åndedræt og lav et lille smil 2012Lena Højgård Isager6

7 Angstsymptomernes funktion (Inspireret af Haugaard 2006) AktivitetFunktionUbehag Forhøjet hjerteaktivitet Øge ilttransport og energitilførslen til kroppen Hjertebanken Høj puls Blod til store muskelgrupper At være klar til kamp / flugtBlodet føres bort fra hud, fingre og tæer – kan give kulde- eller dødhedsfornemmelse eller sovende/ prikkede fornemmelser Hurtig vejrtrækning Øge ilttilførslen til blodetHyperventilering kan give åndenød, kvælningsfornemmelse, smerter i brystet og svimmelhed Øget svedproduktion At skaffe sig af med den producerede overskudsvarme Bliver våd og klam Nedsat fordøjelses- aktivitet At spare på energienNedsat spytsekretion – mundtørhed Manglende aktivitet i mave/tarmsystemet – kvalme / ”sommerfugle i maven” 2012Lena Højgård Isager7

8 Angstsymptomernes funktion (Inspireret af Haugaard 2006) AktivitetFunktionUbehag RødmenAt vise accept af underlegen status – ikke udfordre flokken Tanker om at være svag, mærkelig eller et nervevrag Besvimelse – kun ved blodfobi Nedsætte blodtrykket for at mindske risikoen for forblødning, hvis man er såret Man kan modvirke ved bevidst at spænde op HyperventileringAt sikre ilt nok til blodet Paradoksalt virker det så der ender med at komme mindre ilt til hjernen Kultveilten i blodet bruges som ”målestok” for vejrtrækningen. Ved hyperventilering drænes blodet for kultveilte, det medfører at kroppen holder igen på ilten bla. ved at ilttilførslen til hjernen og andre dele af kroppen mindskes Svimmelhed og ørhed Uvirkelighedsfornemmelse Åndenød eller kvælningsfornemmelse 2012Lena Højgård Isager8

9 Øvelser – med henblik på at få fornemmelse af at de kropslige symptomer ikke er farlige • Holde vejret i 30 sek. • Hyperventilere 1 min. • Ryst hovedet fra side til side i 30 sek. • Løb op af trappen • Spænde i alle muskler i 1 min. • Dreje rundt på kontorstol i 30 sek. • Træk vejret igennem sugerør • Hold hovedet mellem benene i 30 sek. løft det hurtigt ved at sætte dig op 2012Lena Højgård Isager9

10 Når angst bliver ”unormal” Typiske reaktioner ved mennesker med unormal angst: 1.Overvurderer sandsynligheden for den frygtede begivenhed 2.Overvurderer hvor alvorlige konsekvenserne af begivenheden er 3.Undervurderer egne resurser eller evne til at klare problemerne 4.Undervurderer mulighederne for at få hjælp Vi kan arbejde med at realitetsjustere vurderingerne. 2012Lena Højgård Isager10

11 Angstlidelser Agorafobi Frygt for menneskemængder, offentlige steder, benyttelse af offentlige transportmidler eller at forlade hjemmet alene. Skyldes ofte angst for at få panikanfald Socialfobi Frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt Enkelfobi Frygt for særlige genstande eller begivenheder, fx dyr, højder, torden, mørke, flyvning, tandlægeskræk eller synet af blod Panikangst Tilbagevendende, pludselige og uventede angstanfald, der fører til bekymringer om hvad anfaldet skyldes (fx hjerteproblemer) eller for nye panikanfald Generaliseret angst Vedvarende ængstelighed eller bekymringstendens med mange kropslige symptomer Obsessiv-kompulsiv tilstand eller tvangstilstand (OCD) Tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og / eller tvangshandlinger (kompulsioner), som personen ikke kan kontrollere, selv om han eller hun godt kan indse, at de er urealistiske eller nytteløse Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) En angsttilstand der opstår efter svært belastende begivenheder, fx overfald, voldtægt, krigsbegivenheder eller naturkatastrofer, hvor personen reagerer med intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel 2012Lena Højgård Isager11

12 Truende begivenhed Angstens onde cirkel 2012Lena Højgård Isager12 Oplevelse af trussel Kropslige fornemmelser Umiddelbar forventningsangst Katastrofetanker Vag angstfornemmelse Angst for at blive angst Angst for hvad angsten betyder (Fra Hougaard 2006)

13 Truende begivenhed Undgåelsesadfærdens og sikkerhedsadfærdens onde cirkel 2012Lena Højgård Isager13 Negative forventninger ”det er farligt, jeg klarer det ikke Undgåelse og sikkerhedsadfærd Angst Tvivl og selvkritik (Fra Hougaard 2006) Brug af rusmidler

14 Udløsende begivenhed Kognitiv model for socialfobi (Fra Hougaard 2006) 2012Lena Højgård Isager14 Katastrofetanker Sikkerhedsadfærd Selvfokusering Billede af sig selv set udefra Selvfokusering Billede af sig selv set udefra Kropslige og kognitive symptomer Møde hos sagsbehandler Prøver at undertrykke kropslige reaktioner. Undgår øjenkontakt. Prøver desperat at finde på noget at sige. Drikker / tager stoffer Ryster, rødmer, halsen snører sig sammen, kan ikke finde på noget at sige Retter opmærksomheden indad. Ser sit ansigt for sig som rødt og fordrejet Nu dummer jeg mig! Han kan se, jeg er nervøs Han tænker, jeg er mærkelig

15 Metoder i angstbehandlingen • Opstilling af angsthierarki • Brug af medfølende figur til at se på truende situationer • Medfølende brevskrivning • Eksponering til angstvoldende situationer • Adfærdseksperimenter • Responshindring 2012Lena Højgård Isager15

16 Titrinsplan til at takle angst Trin 1 Erkend at du har et problem med angst, som måske hæmmer dig eller griber ind i dit liv på en eller anden måde Trin 2 Tænk over, om din angst er knyttet til stress i dit liv eller kan skyldes en depression – vær opmærksom på skyld / skam og selvkritik Trin 3 Accepter, at du risikerer øget angst, før angsten tager af – men at du får bedre styr på angsten og kan håndtere den Trin 4Gør dig det helt klart, hvorfor du ønsker at se angsten i øjnene – Lav liste Trin 5Spørg dig selv om du har brug for hjælp til at håndtere angsten Trin 6 Lav en liste over situationer, hvor din angst kan spille en rolle, og noter, hvad du kunne gøre for at få angsten til at gå over - angsthieraki Trin 7 Forbered dig på den angstvoldende situation – beroligende vejrtrækning, medfølende figur, anerkend dit mod … Trin 8 Noter dig tanker til at håndtere angst – postkort med medfølende tanker om din angst Trin 9Tag kampen op – eksponer til angsten med et medfølende fokus Trin 10Reflekter over din angst, når den er overstået 2012Lena Højgård Isager16

17 Angsthieraki eksempel socialfobi Situationer hvor der kan komme angst Angst- intensitet Øvelser Holde tale for flere10 Holde tale for 5-109 Deltage i sammenkomst8 Tale med 2-37 Biografbesøg, Bio + cafe, skovtur, brunchaftale… Start med at sige få ting – øg gradvist – stil spørgsmål til andre Tale med en ven5 fx: Start med kort telefonsamtale, længere telefonsamtale, kort kaffeaftale på cafe, frokostaftale ude, gåtur, besøg hjemme Handle i Føtex4 Samme rækkefølge som nedenfor Handle i kiosk2 Købe 1 ting med få mennesker i butikken, købe flere ting med få mennesker, købe få ting med flere mennesker i butikken Købe få ting med lidt kø Tale med en i køen 2012Lena Højgård Isager17

18 Angsthieraki Situationer, hvor der kan komme angst (sværeste øverst) Angst- intensitet Øvelser 2012Lena Højgård Isager18


Download ppt "En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet med socialt udsatte i Randers kommune Ved psykolog Lena Højgård Isager Psykologhuset Kognitivt Fokus www.pkf.name."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google