Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter DEN PLASTISKE HJERNE Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter DEN PLASTISKE HJERNE Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011."— Præsentationens transcript:

1 Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter DEN PLASTISKE HJERNE Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

2 Susan Hart Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Workshop ”neocortex – den tænkende hjerne”

3 Fokus for denne workshop Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  ”JEG FORSTÅR MIG OG DU FORSTÅR MIG”  FØLGENDE INDHOLD VIL BLIVE PRÆSENTERET:  NEOCORTEX, GEOGRAFI  PARITALLAPPERNE  INSULA  FRONTALLAPPERNE  MENTALISERING OG EKSEKUTIVE FUNKTIONER

4 Sådan ser neocortex ud. Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

5 Neocortex Fakta Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Det øverste niveau i den tredelte hjerne. Unikt for mennesket  Niveauet for rationel mentalisering  Giver mulighed for at leve i en verden med en fortid og en fremtid. Giver os muligheden for at mentalisere og selv reflektere, udsætte behov og vælge langsigtede strategier.  Relation mellem hinanden på en forfinet og raffineret måde.

6 Parietallapperne Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Giver oplevelsen af sig selv i verden og et indre subjektiv rum. Giver identitetsfølelse, hvem og hvor er man?  Gør det muligt at adskille fantasi og virkelighed. (konfabulationer og neglect)  Sanser som berøring, smerte, temperatur opfattes og fortolkes i parietallapperne.  Sanserne bliver samlet til billeder og videre op i vores frontallapper til mentale billeder. Vores sanseintegrations lap. Sansning af krop via muskler og led  Forbindelsen mellem frontallapperne og parietallapperne udgør en stor del af menneskets intelligens.

7 Insula, (den 5. lap) Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

8 Insula Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Beliggende i bunden af parietallappen - betegnes af nogle som vores 5 lap.  Registrerer forandringer i det autonome nervesystem  opleves som lyst/ulyst, et somatisk selv. Fornemme sig selv i.f.t. andre  Smerteimpulser fra kroppens organer + indre dele kan fornemmes  via Insula bevidstgøres organismen om smerten  Samarbejder med Gyrus singularis,  Kropserfaringer er med til at sortere i hvad er mest betydningsfuldt og dermed ræsonnement – indeholder et neurobiologisk ”kropskort”. Når præfrontal cortex er modnet er det ikke kun aktuelle kropstilstande – kan genkalde repræsentationer

9 Insula i forhold til dagens fokus Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Hjernens evne til at benytte kropsmæssige erfaringer og bruge dem metaforisk er grundlaget for fantasi.  Fysiske metaforer dannes gennem kropserfaringer og bevægelse  muliggør kognitiv refleksion  Mentale billeder og kropsfornemmelser er byggesten for dannelse af indre repræsentationer af selvet  skabelse af mentaliseringsevnen og empati  Insula, parietallapperne og præfrontal cortex modelleret gennem erfaringer og er de områder i hjernen med størst plasticitet

10 Billede af præfrontal cortex Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

11 Præfrontal cortex, Orbitofrontal cortex Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Placeret tæt på det limbiske system, hierarkiske top af det limbiske system og det autonome nervesystem.  Tætte forbindelser til det retikulære aktiveringssystem og spiller en vigtig rolle for reguleringen af arousal  Ansvarlig for det implicitte adfærdsregulering. (førbevidste niveau)  Kender til enhver aktivitet i organismen  Stressfølsomt område

12 Dorsolaterale præfrontale cortex Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Placeret lige foran motorisk og præmotorisk område.  Den ultimative struktur hvor informationer og reaktioner koordineres, og hvor følelsesmæssige og mentale indtryk samles og målrettes. Handlinger planlægges.  Vælger mellem flere forskellige strategier og udformer planer.  Undertrykker og styrer uhensigtsmæssige følelser  Gør arbejdshukommelse mulig ved at fastholde informationer på et tankeplan.  Den eksplicitte adfærdsregulering

13 Mentaliseringsformer Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011

14 Rationel mentalisering Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Foregår i præfrontal cortex - indkodning i præfrontal cortex kræver opmærksomhed og fokusering  aktivering af implicitte og eksplicitte hukommelsesspor.  Mentalisering er ikke at tænke - har en bredere rationalitet – styrkelse af selvet  Mentalisering er gennemsyret af emotioner - vi mentaliserer egne og andres emotionelle tilstande  Indsigt og visdom handler om kapaciteten til at mentalisere ift. sansninger, emotioner, kognitive strategier og adfærd  Når barnet udvikler mentalisering udvikler barnet også affektregulering

15 Forudsætning for mentalisering Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Kræver internaliserede repræsentationer (RIG)  At kunne afstemme sin adfærd ved at igangsætte bestemte responser og hæmme andre  Informationer kan fremdrages senere uden tilstedeværelse af objektet  lære af sine erfaringer

16 Implicit mentalisering Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Før refleksiv - fodrer evne til intuition  En mental tilstand der er forbundet med selvet - selvet som emotionel engageret aktør  Spejlneuroner spiller ind her - tæt samarbejde med gyrus cingularis og insula anterior  Hvordan det føles at være mig i tanker, følelser og handleprocesser

17 Eksplicit mentalisering Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Refleksiv proces  Form for narrativ, som vi skaber løbende - fortælling om vores mentale tilstand  Tænke og tale emotionelt om os selv og andre  Skifter ofte i tidsmæssig horisont  Tæt samarbejde med parietallappen, insula og den implicitte mentalisering

18 De eksekutive funktioner i præfrontal Dorsolaterale cortex Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Styringsfunktioner for planlægning, dømmekraft, fleksibilitet, opnåelse af mål, refleksion, strategisk tænkning, problemløsning  Fokuseret opmærksomhed  Forbinder tanker – manipulerer og sammensætter på nye måder  Forudsætning for intelligens

19 Eksekutiv kontrol i Dorsolaterale cortex: Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Funktionenafhængig af samspil mellem orbitofrontal cortex, parietallappen/insula og gyrus cingularis anterior  det viljestærke netværk.  Området er det sidste modnet/udvikles gennem hele livet  Selektiv opmærksomhed, fordeler mentale ressourcer, beslutningsprocesser, viljestyret bevægelseskontrol  Løser konflikter med konkurrerende stimuli fx behovsudsættelse  Skaber planer, handlinger, tanker, fantasier  grundlag for innovation

20 Objekt konstans: Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  En forudsætning for rationel mentalisering og udvikling af de eksekutive funktioner  Kræver internaliserede repræsentationer  At kunne afstemme sin adfærd ved at igangsætte bestemte responser og hæmme andre  Informationer kan fremdrages senere uden tilstedeværelse af objektet  lære af sine erfaringer + transfer mellem kontekster

21 Damasio Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011  Vi forlader os på informationer fra vores følelser i langt større omfang end vi er klar over og det gælder især når vi indgår i metalliserende samspil med andre mennesker.  Bevidsthed/rationel mentalisering. Er på mange måder en historie der allerede er blevet skrevet  Derfor er sproget af stor betydning for hukommelsessystemer i præfrontal cortex – italesættelse af selvet  Uden præfrontal cortex kan man kun vente på, at passende hukommelsessprog kommer forbi og skaber kontakt til lagret - mentaliseringen ikke rationel men emotionel


Download ppt "Neurokonference 2011 Neuropædagogiske kompetencecenter DEN PLASTISKE HJERNE Merete Sand og Anni Mortensen, Neurokonference 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google