Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ProgressivtForum.dk Frit Forum København - marts 2006 Af Bo Arlind - www.internetpartiet.dk Forslag til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ProgressivtForum.dk Frit Forum København - marts 2006 Af Bo Arlind - www.internetpartiet.dk Forslag til."— Præsentationens transcript:

1 ProgressivtForum.dk Frit Forum København - marts 2006 Af Bo Arlind - www.internetpartiet.dk Forslag til

2 Forslag til ProgressivtForum.dk Progressivt Forum er en hjemmeside, hvor nyhedsklip, debat, analyser og politiske udspil skal sætte en progressiv dagsorden for meningsdannere i og omkring Socialdemokratiet, samt påvirke den offentlige debat. Siden bør skrives af en form for tænketank, som ud fra politiske holdninger lægger en kommunikationsstrategi for, hvordan udvælgelsen og skildringen af emner hjælper progressive kræfter og fører til den national-liberale regeringsbloks ”snarlige fald”. Dette indebærer:  Nyhedsklip og egne historier, hvor en progressiv baggrundsvinkel og ”frame” er fremtrædende.  En fri brugerstyret debat af alle artikler  Analyser af den politiske situation og fremtid, samt faglig diskussion af politisk kommunikation  Politiske udspil, hvor vi mener partiet bør højne deres niveau Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem

3 Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem

4

5 Velkommen til MODKRAFT.dk Modkraft.dk er har en ambition om at være venstrefløjens og de progressive bevægelsers uafhængige internet-portal. Vi er uafhængige i den forstand at vi ikke er tilknyttet en bestemt organisation eller gruppering. Vi bilder os derimod ikke ind, at vi er uafhængige af af en levende og mangfoldig venstrefløj samt vores brugeres engagement og bidrag til Modkrafts udvikling. Projektet blev startet i januar 2000. Målsætningen har fra starten været at skabe et sted på nettet, der kan fungere som hoveddør til det progressive internet. Dels ved at give et overblik over de progressive ressourcer på nettet, dels ved at skabe et progressivt nyhedsmedie og dels ved at stille nogle af internettets kommunikationsmuligheder til rådighed for vore brugere. Kort sagt, at skabe en progressiv portal, der i videst mulige omfang overflødiggør kommercielle portaler og main-stream nyhedsmedier - hverken mere eller mindre... Modkraft.dk som du ser det idag er ikke et afsluttet projekt, men derimod et lokalsamfund på nettet i forhåbentlig fortsat udvikling.

6 Om Liberator Liberator kæmper for et samfund baseret på frihed, hvor mennesket har muligheden for at tage ansvar for egne handlinger. Et samfund der baserer sig på respekten for den private ejendomsret, hvor ethvert individ er et mål i sig selv og ikke et middel for kollektive mål. Dette gør vi gennem baggrundsartikler, debat og nyhedskommentarer. Den gængse holdning hos danske journalister synes at være: "hvordan løser staten bedst dette problem?". De spørger ikke sig selv, om staten over hovedet kan, eller bør løse problemet, de antager som oftest implicit, at staten er løsningen. Kritik kommer kun til udtryk når de synes, at staten ikke har involveret sig nok. Når ikke politikerne har vist "handlekraft" og vedtaget en lov, der kan løse problemerne. I stedet for, at tilskrive problemerne eksisterende regulering, giver man manglende regulering skylden. Den amerikanske præsident kandidat, Harry Browne (ja, der var flere end to), har engang udtalt: "staten brækker dine ben, giver dig krykker og siger: "se, hvis det ikke var for os ville du ikke kunne gå." Det er Liberators idégrundlag som nyhedskommenterende organ, at trænge igennem dette slør af indforståethed omkring statens rolle i dette land.

7

8

9 Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem

10 Frit Forum København ProgressivtForum.dk Kilde: Modinet.dk

11 Tænketank Hvis hjemmesiden skal kunne påvirke meningsdannere i og omkring Socialdemokratiet, samt medierne, så kræver det:  Et solidt bundniveau af artiklerne og få politiske udspil  En klar strategi for de emner vi udvælger  En entydig og letforståelig ”frame” for emnerne Derfor bør de faste skribenter indgå i en form for tænketank, hvor vi løbende diskuterer emner og fastlægger ”frame”. Dette kræver en fortløbende læring i:  Politisk indhold med oplægsholdere  Kommunikative metoder og redskaber  Strategisk ledelse og læringsmiljøer ProgressivtForum.dk har derfor et dobbeltsidet formål, nemlig af påvirke meningsdannere og medier, men også at teoretisk og praktisk uddanne skribenterne inden for de 3 områder. Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem

12 Politisk strategi Hvis hjemmesiden skal kunne påvirke meningsdannere i og omkring Socialdemokratiet, samt medierne, så kræver det:  At vi friholder os fra fløj- og personkommentarer  At vi ikke røber ”fortrolige” oplysninger, som vi kender hinanden eller kendisser Journalistisk:  Høj troværdighed (citater, kilder, korrektioner)  Ingen vredesangreb, rygter m.m. Meningsdannere/Vælgere  Væsentlighed skal fremgå med direkte kobling til konsekvenserne for borgerne (ikke proces)  Fokus på principper og moralske værdier frem for tekniske detaljer Vi skal være åbne for andre progressive kræfter, og invitere gæsteskribenter eller lave interviews. Regel nummer ét er dog, at vi skal formulere samlende politiske retninger for partiet, og skildre nyhederne ud fra disse retninger/frames. Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem

13 Ledelse & praktisk læring ”Tænketankens” interne formål er, at uddanne medlemmerne i politisk indhold, kommunikation og ledelse. Dette skal gøres gennem teoretiske oplæg og praktisk erfaring. At vi hver dag skal levere nyheder på ProgressivtForum.dk er den bedste form for praktisk oplæring i at omsætte politiske holdninger og teori til anvendelig kommunikation. Det betyder, at uddannelse i ledelse- og læringsprincipper er udgangspunktet for levering af nyheder og uddannelse i politisk indhold og kommunikations redskaber. På samme måde som politikerne skal vi samme dag kunne svare på nye situationer, og forudse/planlægge fremtidige dilemmaer. De fleste bøger i strategisk kommunikation beskæftiger sig ikke med, hvordan teorier tilpasses og omsættes til den konkrete situation; hvordan man leder andre; hvordan man skaber læringsmiljøer, hvor ens uvidenhed og nysgerrighed er i højsædet, frem for den politiske ”jeg vil have ret” mentalitet. Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem

14 Vejen frem Vi skal have fundet et navn – foreløbig har vi progressivtForum.dk, som en blanding mellem Frit Forum og Global Progressive Forum. Teknikken bag internetpartiet.dk kan let tilpasses og videreudvikles til denne hjemmeside. Økonomisk vil hjemmesidens oprettelse koste omkring 750 kr. og 500 kr. om året. Vi mangler desuden økonomi til oplægsholdere m.m. Desuden mangler vi folk, som vil påtage sig en arbejdsbyrde – specielt i opstarten indtil vi er indkørt organisatorisk, holdnings- og kommunikationsmæssigt. Plus vi mangler et mødelokale med internet. Med en lidt hård opstart, så kan vi være i luften mellem en måned eller to. Frit Forum København ProgressivtForum.dk Indhold:  Forslag til ProgressivtForum.dk  Eksempler fra Danmark & USA  Situationen i Danmark  Tænketank  Politisk strategi  Ledelse & praktisk læring  Vejen frem


Download ppt "ProgressivtForum.dk Frit Forum København - marts 2006 Af Bo Arlind - www.internetpartiet.dk Forslag til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google