Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika1 Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika1 Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen."— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika1 Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen FALS Generalforsamlingskursus, Odense 09.11.07

2 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 2 Anbefalinger til undervisningsministeriet  At der skabes en bedre overgang mellem samfundsfag i grundskolen og samfundsfag i gymnasiet  At der etableres et relevant kursusudbud til arbejde med induktive arbejdsformer i samfundsfag C  Tilsyn med lærerkvalifikationskravene i samfundsfag C på hhx

3 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 3 Anbefalinger til skolerne (lærerne/lederne) (stx, hhx og htx)  At der arbejdes med forskellige modeller til inddragelse af elevernes forhåndsviden i samfundsfag med henblik på at bygge bro til grundskolefaget  At der fokuseres på arbejde med og udvikling af induktive arbejdsformer  At markere forskellen på samfundsfag i grundforløbet og i studieretningsforløbet

4 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 4 Anbefalinger til skolerne (lærerne/lederne) (hhx, htx)  At der på hhx sikres en hurtig opkvalificering af de lærere, der ikke opfylder lærerkvalifikationskravene i samfundsfag C  At htx arbejder med forskellige modeller for sammenkobling af samfundsfag og teknologifaget i 1htx

5 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 5 Eleverne og samfundsfag C  Samfundsfagsundervisningen i 1g har haft stor betydning for mit syn på det danske velfærdssamfund, og samfund og politik generelt. Jeg mener derved også, at samfundsfagsundervisningen har givet mig utrolig meget, som jeg altid vil kunne bruge som borger i et demokratisk land (Elevkommentar i spørgeskemaundersøgelse september 2006)

6 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 6  Jeg har fundet ud af, hvad faget går ud på, og hvad de snakker om i TV’et. (Elevkommentar i spørgeskemaundersøgelse september 2006, elever)

7 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 7 Overgangen mellem grundskole og gymnasium  Samfundsfag for mit vedkommende startede langt over min forstand… det er ligesom om, at der er sat en standard for, hvad man skal kunne, når man kommer ud fra folkeskolen, og derfor starter det på et niveau, hvor (…) en minoritet af eleverne ikke kan følge med. Men det er da for dårligt… det skal ikke være en selvfølge, at man skal have kendskab til et stof, som der overhovedet ikke er blevet lagt vægt på i folkeskolen. (Elevkommentar i spørgeskemaundersøgelse september 2006)

8 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 8 Overgangen mellem grundskole og gymnasium  I: Du siger, du har haft en god samfundsfagsundervisning i grundskolen, som du syntes var spændende og interessant. Føler du så, at du har haft det før, når du møder samfundsfag i gymnasiet?  E: Det vi har om nu, synes jeg, er på et højere plan. Det kan være vi har det ligesom mere grundlæggende – mere uddybet – end vi havde i folkeskolen. Det er dejligt at have … grundlæggende samfundsfag. (Fokusgruppeinterview marts 2006, elever)

9 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 9 Typisk elevkarakteristik af samfundsfag i grundskolen  Jeg troede egentlig ikke, at samfundsfag gik for et obligatorisk fag i folkeskolen… fordi der var ikke nogen uddannet samfundsfagslærer i min folkeskole, det var ofte dansklæreren som blev sat ind og skulle undervise, og vi havde den samme lærer til dansk, som vi havde til historie og til samfundsfag, og han brugte timerne til dansk, og så kunne vi læse en tekst i dansk. Det diskuterede vi … jeg synes ikke, man står særlig godt rustet til samfundsfag i gymnasiet. (Fokusgruppeinterview marts 2006, elever)

10 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 10 Atypisk elev elevkarakteristik af samfundsfag i grundskolen  Jeg synes, det var rigtig lærerigt i samfundsfag, men det var også fordi, det var en rigtig god lærer. Jeg gik også på privatskole. (Fokusgruppeinterview marts 2006, elever)

11 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 11 Elevernes selvoplevede udbytte af samfundsfag i grundskolen StortMiddelRingeN Folkeskole11,649,638,8335 Privatskole26,858,514,641 %13,350,536,2 N50190136376

12 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 12 Mulig forklaring på elevudbytte af samfundsfag i grundskolen Samfundsfag i grundskolen Dit udbytte N=376 StortMiddelRingetotal Faglige begreber blev anvendt (%) 25,8 53,2 21,1 100 Total 13,350,536,2 100

13 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 13 Niveauskifte samfundsfag i grundskolen til samfundsfag C (elever der har færdiggjort samf C) Niveau i gymnasium i forhold til grundskoleN = 450 Meget højere43% Højere37% Samme niveau5% Lavere2% Mener ikke niveauerne kan sammenlignes11%

14 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 14 Elevers angivelse af anvendelse af læremidler (elever der har afsluttet samf C) Samf i grundskolen Samf C N%N% Lærebøger15837,138790,8 Avisartikler/fotokopier20548,129068,1 Film/video11527,09321,8 Hjemmesider--16538,7

15 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 15 Fagligt didaktiske elementer i undervisningen (Angivelse af elever der har afsluttet samf C) Samf i grundskolen Samf C N%N% Aktuelle emner22853,534981,1 Faglige begreber11627,234280,3 Diskussioner25459,635683,6 Klasseundervisning30571,639793,2 Gruppearbejde24457,328289,7

16 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 16 Hvad kan du anvende samfundsfag C til? (elever der har afsluttet samfundsfag C) Elevernes egne angivelser (N = 450)N% Til lettere at forstå pol. og øk. stof i medierne38585,6 Til at ’følge med’31169,1 I diskussioner uden for skolen30166,9 Blive en god samfundsborger/deltage i demokratiet29365,1 I mit senere arbejde14832,9 Til deltagelse i skolens demokrati6815,1 Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget357,8

17 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 17 Lærerudsagn om samfundsfag C  L: Og et af problemerne med c-niveauet, synes jeg, er bekendtgørelsen i forhold til virkeligheden. Det står mange fine ting i bekendtgørelsen, men man bruger jo al tiden i grundforløbet på indskolingen, og der er også mange timer, der forsvinder.….. (Fokusgruppeinterview marts 2006, lærere)

18 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 18 Lærerudsagn om kravet om induktiv undervisning  Jeg tror, at det, mange af eleverne kommer med, det er en induktiv undervisning, hvor man har taget udgangspunkt i, hvad der er blevet sagt i tv-avisen dagen før. Og man har diskuteret for og imod.  Hvis vi skal tage udgangspunkt i deres undren, så glemmer man jo, at i dag undrer de sig over noget bestemt. Så skal jeg finde nogle artikler til dem. De kommer først til at læse dem om to uger, fordi der er så få timer, og til den tid har de glemt alt om, at de undrer sig. (Fokusgruppeinterview, marts 2006, lærere)

19 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 19 Ordveksling om induktiv undervisning  I: Så hvis I skulle sætte nogle tal på i forhold til induktiv og deduktiv undervisning?  L1: For mit område er det helt klart stofområder (kernefaglige områder), og så er der noget tematisk derefter. Derfor vil jeg sige, det er 80-90 % (deduktivt) tror jeg.  L2: Ja.  (Fokusgruppeinterview, marts 2006, lærere)

20 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 20 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Tematisk tilrettelæggelse Opfyldelse 3,63,73,9 Hensigtsmæssighed3,63,33,8 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

21 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 21 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Afsæt i elevernes undren og nysgerrighed Opfyldelse 2,73,32,9 Hensigtsmæssighed3,43,63,3 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

22 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 22 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Inddragelse af aktuelle problemstillinger Opfyldelse 3,74,44,1 Hensigtsmæssighed4,64,5 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

23 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 23 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Elevers egne synspunkter,argu- menter og vurderinger Opfyldelse 3,94,13,9 Hensigtsmæssighed4,14,24,4 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

24 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 24 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Alsidighed i valg af synsvinkler Opfyldelse 3,93,63,7 Hensigtsmæssighed4,13,84,0 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

25 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 25 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Alsidighed i brug af begreber Opfyldelse 3,33,43,6 Hensigtsmæssighed3,53,33,8 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

26 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 26 Vurdering af lærerplankrav om tilrettelæggelse af undervisningen Læreplankrav til tilrettelæggelse Opfyldelse / hensigtsmæssighed stxhhxhtx Alsidighed i brug af metoder Opfyldelse 3,33,4 Hensigtsmæssighed3,63,44,0 Beregning: Gennemsnit af lærernes bedømmelse af hhv kravets hensigtsmæssighed og opfyldelse i egen undervisning på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for mest positiv bedømmelse af hensigtsmæssighed og for størst opfyldelse i egen undervisning.

27 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 27 Sammenhæng mellem grundskole og gymnasium.  Med samfundsfag C fra 2005 er der skabt et lovgrundlag for en sammenhægende obligatorisk undervisning i faget fra folkeskole til gymnasium.  Spørgsmålet er • hvad den sammenhæng består i. • og om den er gennemført i praksis.

28 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 28 Formålet med samfundsfag C  At fremme elevernes lyst og evne til deltagelse i det den demokratiske debat (udbygning af et mål fra folkeskolen)  At give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold (udbygning af et mål fra folkeskolen)  At give viden og forståelse af dynamikken i samfundsudviklingen (nyt mål i gymnasiet)

29 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 29 Formålet med samfundsfag C  At fremme elevernes lyst og evne til deltagelse i det den demokratiske debat (udbygning af et mål fra folkeskolen)  At give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold (udbygning af et mål fra folkeskolen)  At give viden og forståelse af dynamikken i samfundsudviklingen (nyt mål i gymnasiet) Alle mål peger i retning af en almen samfundsmæssig handlekompetence. Der er ikke klare studieforberedende elementer

30 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 30 Indhold i samfundsfag C  Samfundsvidenskabelige teorier, begreber, modeller og metoder  Aktuelle samfundsfaglige problemstillinger  Elevdeltagelse

31 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 31 Indhold i samfundsfag C  Samfundsvidenskabelige teorier, begreber, modeller og metoder  Aktuelle samfundsfaglige problemstillinger  Elevdeltagelse Det videnskabelige er redskab for fagets egentlige genstandsområde, de aktuelle samfundsfaglige problemstillinger

32 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 32 Didaktik i Samfundsfag C  tematisk tilrettelæggelse  vekslen mellem induktive og deduktive undervisningsformer  vægt på den enkelte elevs mulighed på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger  udadvendte arbejdsformer  mindst et projektarbejde  aktuelle problemstillinger  informationsteknologiske redskaber  samspil med andre fag

33 Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika 33 Didaktik i Samfundsfag C  tematisk tilrettelæggelse  vekslen mellem induktive og deduktive undervisningsformer  vægt på den enkelte elevs mulighed på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger  udadvendte arbejdsformer  mindst et projektarbejde  aktuelle problemstillinger  informationsteknologiske redskaber  samspil med andre fag Et reformpædagogisk fag, rettet mod virkeliggørelse af elevens handlekompetence


Download ppt "Evaluering af samfundsfag C 2006 Torben Spanget Christensen, Henriette Duch, Jette Gravesen, Halfdan Eika1 Samfundsfag C Oplæg Torben Spanget Christensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google