Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientkommunikation i praksis • Den gode – strukturerede - samtale Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientkommunikation i praksis • Den gode – strukturerede - samtale Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis."— Præsentationens transcript:

1 Patientkommunikation i praksis • Den gode – strukturerede - samtale Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

2 Hvad skal vi nå? • Hvorfor er viden om kommunikation vigtig? • Kursusindhold • Calgary/Cambridge modellen – kort præsentation • Erfaringer med ”Patientkommunikation i praksis” Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

3 Om at arbejde unødigt meget… ”Når vi har set videooptagelser af konsultationer, har det slået os, hvor ofte læger arbejder unødigt meget. Når man betragter konsultationsprocessen udefra, lægger man mærke til de steder, hvor lægen i sin kommunikation kommer ud af trit med patienten, hvor lægen lægger op til at tage hele ansvaret, eller hvor patienten unddrager sig sin del af ansvaret. Nogle typiske eksempler på dette er, hvis lægen: • Ikke lader patienten tale ud, men tidligt stiller lukkede spørgsmål • Ikke i tide får klarlagt patientens forventninger, forestillinger og frygt • Ikke hører efter, hvad patienten siger / svarer • Overtager ansvaret og følger sit eget spor” »Jan-Helge Larsen & Ole Risør Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

4 Virkninger af god kommunikation efter L. Fallowfield 1995 •Forstår og husker information bedre •Mindre angst •Mindre usikkerhed •Øget tilfredshed •Øget compliance/aktivitet •Bedre planlægning •Mere præcise diagnoser •Professionelt og personligt tilfredsstillende •Større patienttilfredshed God kommunikation mellem behandler og patient •Bedre resultater •Kortere indlæggelser •Færre komplikationer •Færre patientklager •Ressource-økonomisk •Effektive konsultationer Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

5 At udforske og forene to dagsordner Personalets dagsorden (disease) Udredning Fysiske undersøgelser Laboratorieundersøgelser Diagnose Behandling og pleje Genoptræning Integration Patientens dagsorden (illness) Forestillinger Følelser Forventninger Oplevelsen af sygdom Livskvalitet » Efter Bobby Zachariae Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

6 Citat fra patient Mere end tørre tal Grundlaget for et godt samarbejde skabes kun med input fra begge sider. Man må jo hele tiden være bevidst om, at der er to eksperter til stede, nemlig behandleren, der er ekspert i sygdommen og patienten, der er ekspert i lige netop sit eget liv. Og hvis en behandler har den mindste forhåbning om at bidrage med noget til en andens liv, ja så er det indlysende, at han/hun først må sætte sig ind i den aktuelle livssituation og lærer mennesket at kende. Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

7 Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis • Formål : • Udvikle generelle kompetencer i at kommunikere med patienter og pårørende • Øge forståelse for psykologiske faktorers betydning for kommunikation • Udvikle færdigheder i relation til udvalgte samtalesituationer Så vi kan • Sætte fokus på patienten • Gøre samtaler meningsfulde -Sikre alle har samme viden ift. en problemstilling -Finde den bedst mulige plan • Bruge samtaletid optimalt • Kunne håndtere mange slags samta ler

8 Hvad bygger Patientkommunikation i praksis på? Et evidensbaseret grundlag • Positiv virkning af kommunikationstræning • Kun 1 af 81 studier påviste ikke positivt udbytte • Studerende, yngre og seniore læger, speciallæger og alment praktiserende læger havde effekt Aspegren, 1999 Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis Er erfaring ikke nok? Læger med 5 års erfaring er gode til at optage anamnese – men dårlig til formidling og planlægning Maguire et al 1986 Lægeforeningen Marianne Lau & Eva Ethelberg

9 Kursusindhold • Indføring i og afprøvning af Calgary/Cambridge guiden • Håndtering af forskellige typer af samtaler, f.ex: -Samtale med alvorlig besked -Den vrede patient -Den tavse patient -Samtale mellem flere parter • Viden om psykologiske reaktioner på somatisk sygdom • Praktiske øvelser Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

10 CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE RAMMEN FOR EN SUNDHEDSFAGLIG SAMTALE Indlede samtalen Indhente information Undersøgelse Formidle information Lægge en plan Afslutte Skabe struktur Opbygge en relation Kurtz, Silverman, Draper (2005) Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

11 Samtalens opbygning Calgary-Cambridge Guide Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis Struktur/faserIndhold Indlede samtalen • Skabe initial kontakt • Afklare/identificere baggrunden til samtalen • Lave en fælles dagsorden Indhente information • Undersøge og uddybe patientens forventninger • Yderligere forståelse af patientens perspektiv Skabe struktur i samtalen – kontinuerligt • Synliggøre strukturen • Være opmærksom på samtalens flow Opbygge en relation - kontinuerligt • Anvende passende non-verbal adfærd • Udvikle kontakt • Involvere og medinddrage patienten Formidle information og udarbejde en plan • Formidle den korrekte information i det rette omfang • Støtte at patienten kan forstå og huske information og aftaler • Arbejde mod en fælles forståelse, hvor patientens perspektiv er inkorporeret • Lægge en plan baseret på en fælles (forhandlet) beslutning Afslutte samtalen • Forestående plan aftales – plan B • Sikre en god afrunding – opsummering og tjek

12 Hvor fører den fælles dagsorden hen? • Huskeliste over hvad vi skal nå • Prioritering af emnerne • Støtter en systematisk indhentning af mere information • Støtter udarbejdelsen af en fælles plan • Styrker Patient Empowerment Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

13 Effekt af den fælles dagsorden 1 ”…det bevidste i / målet med kommunikationen, er at jeg ridser "emnerne" op for patienten, (det) gør at jeg får mine svar, samt at det ikke bliver en "løs" samtale hvor vi glemmer målet. Dette gør også at jeg som plejepersonale ikke bruger meget tid på "alt-mulig" snak.” Sygeplejerske på Rygkirurgisk afd. Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

14 Effekt af den fælles dagsorden 2 ”Jeg synes den største bonus i fht. at lave en fælles dagsorden med patienten er at det giver patienten ejerskab til træningen. Så bliver den mere meningsfuld, patienten vil give den mere gas og derfor bliver træningseffekten større. Det er ihvert fald min oplevelse. Fysioterapeut neurologisk afd. Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis

15 Hvornår søger vi en fælles dagsorden og plan/aftale? Stuegang Indlæggelsessamtale Forventningssamtale Tilfældigt møde med pårørende på stuen Reagerer på en klokke Kommer for at træne med patienten Statussamtaler Udskrivelseskonferencer Information om behandlingsplan Aftale morgentoilette Svar på prøver og undersøgelser Lægesamtaler Dem svære samtale

16 Afvikling af Kommunikation i praksis Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis • 3 dages kursus – 2 + 1 dag • Vekslen mellem teori og praksis • Calgary/Cambridge Guiden • Forskellige typer samtaler • Psykologiske reaktioner på somatisk sygdom • Rollespil med reflekterende team • Film • Hjemmeøvelser: • Arbejde med selvvalgt delproces i guiden • Videooptagelse af en samtale med en patient -Gennemgang af udvalgt passage i plenum


Download ppt "Patientkommunikation i praksis • Den gode – strukturerede - samtale Camilla Gjedsted fabriciusPatientkommunikation i praksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google