Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HyperBar Oxygen (HBO) Neurokirurgisk Klinik 11 marts 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HyperBar Oxygen (HBO) Neurokirurgisk Klinik 11 marts 2004."— Præsentationens transcript:

1 HyperBar Oxygen (HBO) Neurokirurgisk Klinik 11 marts 2004

2 HBO Grundprincip  Ånde oxygen  Øget omgivende tryk  I trykkammer

3 Rigshospitalets Trykkammer

4 Administration af ilt

5 HBO Grundprincip  Mængden af fysisk opløst ilt forøges  Partialtrykket af ilt forøges  Iltgradienten forøges  Diffusion af ilt sker længere ud i vævene

6 Ilttrykket er afgørende for diffusionen

7 HBO Virkningsmekanismer  Immunmodulerende virkninger  Stimulerer angioneogenesen  Faciliterer dannelsen af collagen  Reducerer ødem  Understøtter neutrofile leucocytters evne til bakteriedrab

8 Angioneogenese  Foregår hurtigst fra områder med høj pO 2 til områder med lav pO 2  Samme effekt af områder med lav lactat til områder med høj lactat  Leukocytter producerer også lactat i hyperoxisk miljø  Cellereplikation kræver ilt. Endotelceller formeres hurtigst ved pO 2 40 mm Hg

9 Syntese af kollagen  Inflammatorisk respons i sår  Migration af makrofager, sekretion af lactat og ”growth factors”  Proliferation og migration af fibroblaster  Syntese af kollagen

10 Sekretion og polymerisering af kollagen kan ikke foregå i hypoxisk miljø  Forskellige estimater  ½ max hastighed ved pO 2 på 20 - 100 mmHg  max hastighed ved pO 2 på 200 - 1000 mmHg

11 Infektionsbekæmpelse  Velperfunderet væv er resistent mod infektion  Sårinfektioner hyppige hvor karforsyningen er dårlig  Ilt reducerer hyppigheden af sårinfektioner efter laparotomi

12 Infektionsbekæmpelse  Fagocytose udløser en stor stigning i iltforbruget (oxidative burst)  Der produceres fri iltradikaler i leucocytterne  Frigøres ind i lysosomerne og dræber bakterier  Evnen til denne proces falder hurtigt ved pO 2 under 30 - 40 mm Hg

13 Indikationer  Osteoradionekrose  Anden stråleskade  Kroniske sår  Vasculitis  CO forgiftning  Dykkersyge  Gasgangræn  Nekrotiserende bløddelsinfektioner  Refraktær osteomyelit

14 Adjuverende infektionsbekæmpelse  Ødem øger diffusionsvejen og reducerer perfusionen  Mikrotromboser  Bakterier forbruger ilt  Tiltagende infektion og nekrose

15 HBO til neurokirurgiske patienter Understøttende infektionsbehandling  Cerebrale abcesser  Inficerede implantater

16 HBO til cerebrale abcesser  UHMS (Selskab for hyperbar medicin i USA) gennemgang af dokumentation for HBO ved forskellige indikationer  Cererale abcesser, subdurale empyemer og epidurale empyemer tages under et  Mortalitet i baggrundsmateriale ca 20%  Data fra publikationer omfattende 50 patienter finder mortalitet på 2%

17 HBO til cerebrale abcesser UHMS konklusion HBO bør overvejes som supplerende behandling i følgende situationer  Multiple abcesser  Abcesser i dybe eller dominante regioner  Kompromiteret vært  Hvor kirurgi er kontraindiceret eller forbundet med særlig høj risiko  Ved manglende respons eller forværring under standardterapi

18 Hyperbaric Oxygen Treatment of Postoperative Neurosurgical Infections Larsson A et al. Neurosurgery 2002;50:287-96

19 Baggrund Larsson A et al  Postoperative infektioner ses hos ca 2,5% af patienter efter craniotomi, hvilket er stort set uforandret siden 1960-erne

20 Baggrund Larsson A et al  Fjernelse af inficeret fikseringsapparat i columna er forbundet med vanskeligheder, bl.a. pga. instabilitet

21 Baggrund Larsson A et al  Behandles med langvarig antibiotikaterapi, fjernelse af inficeret knogle eller fikseringsapparatur og senere sekundær kirurgi

22 Formål Larsson A et al At evaluere HBO til behandling af neurokirurgiske infektioner efter craniotomi eller laminektomi

23 Metode Larsson A et al  Retrospektiv opgørelse  39 konsekutive patienter  Kun patienter hvor eneste alternative terapi var kirurgi med fjernelse af knogletransplantat eller fikseringsapparatur  Follow-up minimum 6 måneder

24 Gruppe 1 (15 pt.)  Patienter med osteomyelit i fri knoglelap efter craniotomi, uden komplicerende risikofaktorer  Primært behandlingsmål: Undgå fjernelse af inficeret knogle lap

25 Gruppe 2 (16 pt.)  Patienter med osteomyelit efter craniotomi, med eller uden efterladt knogle/akryl lap, og med komplicerende risikofaktorer så som gentagen kirurgi, fremmedlegeme, malign sygdom eller tidligere stråleterapi  Primært behandlingsmål: Infektionskontrol og sårheling

26 Gruppe 3 (7 pt.)  Patienter med osteomyelit og dyb sårinfektion efter kirurgi på columna med indsættelse af fikseringsmateriale  Primært behandlingsmål: Infektionskontrol og heling uden fjernelse af fikseringsmateriale

27 Resultater

28 Resultater Gruppe 1 osteomyelit i fri knoglelap uden komplicerende risikofaktorer  Infektionskontrol og sårheling opnået hos alle  13 patienter af 15 havde bevaret knoglelap efter middel follow-up på 29 måneder

29 efter craniotomi

30 Resultater Gruppe 2 osteomyelit efter craniotomi, med eller uden efterladt knogle/akryl lap, og med komplicerende risikofaktorer  3 af 6 akryl-plastikker bevaret  3 af 4 knogletransplantater bevaret  Infektionskontrol og sårheling opnået hos 13 af 16 patienter  2 patienter døde pga tumorrecidiv hhv 3 og 2 måneder efter HBO  1 patient med persisterende sår

31

32 Resultater Gruppe 3 osteomyelit og dyb sårinfektion efter kirurgi på columna med indsættelse af fikseringsmateriale  Infektionskontrol opnået hos alle  Fikseringsmateriale bevaret hos 5 af 7  1 patient afbrød HBO mod givet råd. Fikseringsmateriale fjernet på andet hospital, 6 måneder efter HBO  1 patient fik fjernet fikseringsmateriale 4 måneder efter HBO pga. migrerende skrue med truende hudperforation

33

34 Konklusion  HBO kan være et alternativ til rutinemæssig behandling af infektioner i kranieknogle plastikker eller fikseringsmateriale i columna  HBO er en mulig behandling af infektioner i komplicerede tilfælde, som følge af eksempelvis stråleterapi eller fremmedlegemer


Download ppt "HyperBar Oxygen (HBO) Neurokirurgisk Klinik 11 marts 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google